Inchirieri garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 244 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Tei, Facultatea de Constructii
180 €

particular inchiriez garsoniera conf. 2, mobilata, utilata, masina de spalat rufe, etaj 10, bloc cu 2 lifturi, apropiere parcul Tei, vizionari...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:42
Pantelimon, Mega Mall
235 €

Garsoniera spatioasa, renovata, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, aragaz, tv, balcon, Lidl,...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...14 min.
Bucuresti, azi, 00:03
Berceni, Turnu Magurele, Lidl
1.000 Lei

gars. spatioasa, acces rapid Ratb si metrou, etaj 4/9, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat,...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...15 min.
Bucuresti, azi, 00:03
Aparatorii Patriei metrou, fix al 2 lea bloc
220 €

1985, Universitatea Spiru Haret, autobuz la colt, vedere bd, 2 lifturi, et. 8, aer conditionat, pat dublu. Acces la Berceni, Vitan, Tineretului,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Aparatorii Patriei ...1 min.
Bucuresti, ieri, 22:11
Militari
290 €

particular inchiriez garsoniera in bloc situat pe Bd. Iuliu Maniu, parter. Pretabil locuinta sau spatiu birouri,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • Piața Gorjului ...8 min.
Bucuresti, ieri, 19:36
Titan
100 Lei

Garsoniera in regim hotelier curata si utilata Parc I.O.R / Titan. 100 lei / noapte.

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Grigorescu ...12 min.
Bucuresti, ieri, 17:45
Unirii
370 €

Particular ofer garsoniera in spate magazin Unirea, metrou 3 min., luminoasa, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Unirii 2 (M1, M2) ...5 min.
Bucuresti, ieri, 17:43
Timpuri Noi
850 Lei

garsoniera (camera) la curte, intrare separat, mobilata, buc. utilata complet, C. term, intrnet mas spalat, termopan, metrou: Timpuri Noi 3 min;...

 • Suprafata 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Mihai Bravu ...6 min.
Bucuresti, ieri, 15:23
Iancului Metrou
260 €

2/8, decomandata, bloc mixt, renovata gresie, faianta, parchet, termopan, utilata baia si bucataria, frigider, aragaz, masina de spalat, internet,...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piata Iancului ...5 min.
Bucuresti, ieri, 15:22
Iancului, Pantelimon, Cimitirul Armenesc
260 €

8/10, renovata, zugravita recent, gresie, faianta, parchet, termopan, mobila noua tinereasaca, utilata baia si bucataria, apropiere de metreoul...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18
Militari Residence, Str. Tineretului, bloc 2018
250 €

Inchiriez garsoniera, bloc 2018, Militari Residence, Str. Tineretului, totul nou, prima inchirere, decomandata, suprafata aprox 40 mp, etaj 3/7,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 15:16
Aviatiei, str. Telescopului, bloc 2018
265 €

inchiriez garsoniera sau spatiu birou, bloc 2018, zona Aviatiei, str. Telescopului, decomandata, suprafata aprox 30 mp, demisol/3, semimobilata (g,...

 • Suprafata 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
 • Aurel Vlaicu ...13 min.
Bucuresti, ieri, 15:16
Timpuri Noi metrou, Nerva Traian
270 €

garsoniera conf 1, mobilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Timpuri Noi - Metro M1 ...8 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
Luica, Giurgiului, strada Anghel Moldoveanu
220 €

parter inalt cu balcon, bloc de 4 nivele, renovata in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan constructie noua, centrala termica, mobilata...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
Basarabia, Bucovina, Stadionul National
270 €

bloc reabilitat, cu balcon, renovata, bucatarie Lem's, aer conditionat, usa metalica, utilata, mobila noua, plasma, langa parc, metrou,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...16 min.
Bucuresti, ieri, 14:26
Alexandriei
230 €

Alexandriei, Antiaeriana, garsoniera decomandata, mobilata, utilata, centrala proprie.

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:10
Metrou Dristor
230 €

garsoniera situata langa gura de metrou Dristor 2, bloc cu paza si camere video, 3 lifturi, etajul 10, libera, detalii la telefon,

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...3 min.
Bucuresti, ieri, 13:38
Titan, Pallady, metrou Nicolae Teclu, lux
250 €

garsoniera aflata in bloc nou, parte a unui ansamblu rezidential situat la doar 700 metri fata de metrou Nicolae Teclu si liniile Ratb care circula...

 • Suprafata 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Nicolae Teclu ...12 min.
Bucuresti, ieri, 13:37
Vatra Luminoasa- Mega Image
299 €

et. 1/10, modern, loc parcare. Libera. Avans 1+1 garantie. Vecinatati: Maior Coravu, Stadionul National, Pantelimon Mega Mall, Iancului, Mihai...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Iancului - M1 ...9 min.
Bucuresti, ieri, 13:21
Drumul Taberei, Auchan
260 €

Compozitorilor, 5 minute Auchan, tramvai 41,confort 1, renovat recent, bloc 2 lifturi, etaj 9/9, aer conditionat, mobilier modern, liber, termen...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:38
Titan - Metrou 1 Garsoniera in vila 30mp Decembrie (15min) Trapezului
220 €

OFERTA EXCLUSIVA. AVEM CHEILE PROPRIETATII. G108 Garsoniera in vila, intrare separata, Titan Salajan , Metrou 1 Decembrie 1918 ( 900m ) , de...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...11 min.
Bucuresti, ieri, 11:22
Cismigiu
 

garsoniera de inchiriat langa Parcul Cismigiu, parter s din 8, fara bulina, modesta, localizare boema, cu acces rapid facultati, scoli, centre...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M3 Izvor ...9 min.
Bucuresti, ieri, 11:10
Vatra Luminoasa, vis a vis Megamall
220 €

str.Hambarului, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider , aragaz, masina de spalat ,televizor, aer conditionat, canapea...

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:38
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea Lukoil
300 €

proprietar inchiriez garsoniera mobilata si utilata modern, situata in blocul nou, p/8. Blocul dispune de o curte interioara cu bariera si loc de...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:00
Titan, Rasarit de soare
250 €

bloc 2008, mobilata modern, utilata, centrala proprie, vedere spate, liniste, Auchan 1 minut, termen lung, acces la 311, 101, 330, 335, 19, 23,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Titan ...17 min.
Bucuresti, 08 dec, 23:38
Virtutii
310 €

proprietar, garsoniera lux, mobilat, utilat, aer conditionat, renovat recent, vedere superba, tramvai 41 la scara, 2 statii metrou la 10 min, pat...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lujerului ...16 min.
Bucuresti, 08 dec, 22:03
1 Decembrie, Trapezului
280 €

ofer spre inchiriere garsoniera, mobilata si utilata complet, bloc construit 2016, et. 1/3, balcon, bucatarie inchisa, centrala proprie, bloc...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 Decembrie 1918 ...14 min.
Bucuresti, 08 dec, 19:08
Drumul Taberei
215 €

Prel. Ghencea Sunrice Residence, et. 1/5, mobilata nou, lux, lcd, masina automata, frigider, plita cuptor, centrala termica, internet wireless,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 17:59
Nerva Traian, aproape de Camera de Comert
350 €

proprietar, inchiriez urgent gasoniera pe termen lung, garsoniera se poate viziona. Avans 1 luna + garantie, utilitati, rugam seriozitate;

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 17:35
Pantelimon
350 Lei

garsoniera cocheta, in vila construita in 2004 foarte aproape de Cora Pantelimon, metrou Republica si Pantelimon. Imobilul are TV, aer conditionat,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Pantelimon, 08 dec, 17:32
Berceni, Metrou Dimitrie Leonida
250 €

prima inchiriere garsoniera, mobilata, utilata. Distanta 6 minute de metrou Dimitrie Leonida, totul nou. Loc de parcare. Magistrala M2- 10 minute...

 • Suprafata 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dimitrie Leonida ...6 min.
Bucuresti, 08 dec, 17:29
Mall Vitan, Unirii, Mihai Bravu, Calea Vitan
280 €

Unirii, gars. mobilata si utilata complet modern cu toate utilitatile si imbunatatirile la 3-5 min. de mall Vitan, bloc mixt, arata mai bine la...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metro M1-M3 Mihai Bravu ...12 min.
Bucuresti, 08 dec, 16:42
Gorjului, Lujerului, Militari
250 €

Gars. mobilata si utilata complet modern, zona Militari la maxim 5 min. metrou Gorjului, stradal pe str. Dezrobirii, arata mai bine la fata...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Metrou Piața Gorjului ...12 min.
Bucuresti, 08 dec, 16:41
Confort City, Splaiul Unirii nr.9, Vitan Barzesti
200 €

et. 1/10, mobilata, mas. spalat, frigider, aragaz, hota, centrala proprie, AC, costuri f. mici la intretinere, Ratb 223, metrou Mihai Bravu (la 4...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 16:04
Berceni, Leonida, 10 min. metrou pe jos
200 €

conditii bune bloc nou, parter inalt cu balcon, moderna: um, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, liniste, bloc civilizat,...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Bucuresti, 08 dec, 15:22
Calea Victoriei, Splaiul Unirii
15 €

particular inchiriez salon masaj Calea Victoriei 1-5.

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piaţa Victoriei ...4 min.
Bucuresti, 08 dec, 14:32
Romana
300 €

garsoniera dubla, an constr. 1970,

 • Suprafata 34 mp
Bucuresti, 08 dec, 13:19
Drumul Taberei, AFI Cotroceni, Favorit
275 €

garsoniera Drumul Taberei Favorit la 5 minute de Mall Afi Cotroceni, et 1/8, 32 mp, finisata deosebit, complet mobilata si utilata modern, aer...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 13:12
Romana, Victoriei, Hotel Minerva
300 €

in proximitatea bd. Lascar Catargiu, garsoniera fiind situata la parterul unei vile P+1, intrare separata, ideala pentru cabinet de avocatura/...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Piața Romana (M2) ...8 min.
Bucuresti, 08 dec, 12:52
Titan, metrou Costin Georgian 2 minute
200 €

Patrascanu, Costin Georgian metrou, 2 minute 5/10, semimobilata, canapea mica, utilata, masina spalat, curata, termopan, parchet, usa metalica,...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 11:55
Titan, Metrou Parc
250 €

3 din 10, confort l, balcon, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, totul de calitate. Blocul este mixt...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 11:26
Titan, Baba Novac
240 €

garsoniera confort 1, parter/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...13 min.
Bucuresti, 08 dec, 11:11
Universitate
250 €

garsoniera complet utilata, centrala proprie, masina spalat rufe, jaluzele exterioare, zona linistita la 5 min. metrou Unirii, la 3 min. metrou...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Universitate - Spitalul Colțea ...5 min.
Bucuresti, 08 dec, 10:58
Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea
250 €

proprietar inchiriez garsoniera,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 09:36
Militari, Rosu
1.050 Lei

Garsoniera etaj 3/3, mobilata, utilata, bucatarie inchisa, loc de parcare, contorizat individual, transport la 800 m metrou Pacii sau la 7 minute...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Păcii ...13 min.
Bucuresti, 08 dec, 09:24
Crangasi, Giulesti
280 €

conf.1, mobilata si utilata modern, totul nou, cocheta, renovata in 2018, etaj 3/8, aer conditionat, bucatarie open space, 1+1 garantie, numai...

 • Suprafata 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Lift Politehnica ...6 min.
Bucuresti, 08 dec, 09:13
Aleea Ucea, Resita
200 €

etaj 3/4, suprafata 18 mp, renovata, mobilata/ utilata complet, termen lung, o peroana/cuplu nefumatori, agentie imobiliara, chei

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 08 dec, 08:57
Tineretului
360 €

garsoniera complet renovata si dotata, totul nou, la prima inchiriere decomandata, 37 mp, bloc mixt, an 1982 pat matrimonial, tv Samsung, bucatarie...

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • Tineretului (M) ...10 min.
Bucuresti, 08 dec, 07:58
Parc Carol, Filaret, intre Unirii si TN
390 €

garsoniera 42 mp, Filaret, din 2018, panorama unica asupra centrului orasului. Toate utilitatile, modern, Fabrica de Chibrituri, locatie aerisita,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 dec, 22:37
Alba Iulia, Unirii, In City Residence
450 €

bloc nou 2009 in complexul Incity (sala de fitness World Class, spa, piscina acoperita), garsoniera dubla, studio, mobilata ultramodern, lux, ac,...

 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • Statie Metrou Dristor 2 M1 ...9 min.
Bucuresti, 07 dec, 22:25