Inchirieri garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 769 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Sebastian, Rahova
1.000 Lei

se ofera spre inchiriere garsoniera etaj 7 din 8 in Sebastian. Complet mobilata si utilata. Detalii la 0723 050 651

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:13
Constantin Brancoveanu
270 €

Inchiriez Garsoniera B-dul Constantin Brancoveanu, langa spitalul Budimex. Complet mobilata si utilata. Etaj 3/10, bloc reabilitat termic. Persoana...

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 23:12
Drumul Taberei - Valea Ialomitei 5 min statie met
200 €

Decomandata bloc 4 nivele.amenajata cu termopan.parchet.gresie.faianta. mobilata si utilata.fara balcon complet.disponibila imediat.

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 22:59
Militari, Lujerului, Plaza Mall
320 €

Militari Lujerului, garsoniera de inchiriat.

 • 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 23:50
Mall Vitan
350 €

garsoniera este recent amenajata. Este complet mobilata si utilata cu articole de calitate. Absolut totul este in stare buna de functionare. Are...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 22:55
Drumul Taberei
250 €

Garsoniera decomandata, bloc tip P, situata la parter, intre Moghioros si plazza, mobilata si utilata, aer conditionat nou, aparatura noua....

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 22:08
Drumul Taberei, Compozitorilor
230 €

10 minute de metrou Favorit! 5 minute de tramvai 41! Reabilitat termic in 2019! Comision 0! Garsoniera confort 1, in bloc dupa 1977, mobilata si...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:00
Drumul Taberei
200 €

etaj 7/10, confort 1, 1 balcon, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilata, utilata, inchiriere termen lung.

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:35
Nerva Traian, pe str. Vasile Carlova, bd. Unirii
+ Schita
199 €

proprietar, et. 2/8, geam baie, conf. 1, balcon mare, prima hol separata, mobilata utilata complet, masina spalat, microunde, gresie, faianta,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 22:25
Drumul Taberei
1.065 Lei

Favorit, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, usa metalica,bloc mixt, stradal, aproape metrou, contract ANAF, fara comision,...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:45
Dimitrie Leonida inchiriez garsoniera
200 €

in bloc nou, la maxim 10 minute de mers pe jos de statia de metrou D. Leonida, 200 euro luna+1luna avans,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Popesti - Leordeni, ieri, 21:29
Dorobanti Calea
330 €

proprietar, et. 2, confort 1, renovata recent, mobilata modern, gresie, faianta, bloc reabilitat,

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:50
Titan, Costin Georgian, IOR
350 €

colaborez cu agentiile in masura in care inteleg sa ia comisionul de la cei care cauta. Proprietar, inchiriez garsoniera ultra lux. Etaj 6/D+P+9E....

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:40
Vatra Luminoasa
220 €

Garsoniera Vatra Luminoasa, parter inalt/10, bloc mixt, decomandata, amenajata, mobilata modern si complet, pozitie excelenta pe liniste, 5 minute...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:53
Vatra Luminoasa
220 €

Va propun o garsoniera spre chirie, parter inalt cu balcon, bloc mixt, decomandata, amenajata, mobilata, utilata complet. Blocul este retras,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:40
Titan, Liviu Rebreanu
260 €

Inchiriez gars cf 1, dec, p/10, cu balcon, mobilata si utilata, la 10 min de metroul Titan si parc IOR. Zona linistita, pret 260 euro, 50%...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:33
Mall Vitan
300 €

Proprietar inchiriez garsoniera langa Mall Vitan, utilata, mobilata

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 20:20
Drumul Taberei 34, et. 4/9
1.200 Lei

inchiriere garsoniera Dr. Taberei 34, etaj 4/9 viitoare statie de metrou construita la iesirea din scara, complet utilata si mobilata modern,...

 • 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:10
Baba Novac, 5 min metrou, mobilata/utilata, 40 mp
310 €

Baba Novac - 5 minute metrou Dristor- 10 minute parc IOR, garsoniera decomandata, 40 mp, mobilata modern, etaj 3, utilata complet, T.V, masina de...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:54
Titan
900 Lei

garsoniera cf. 2,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 18:41
Aviatiei
340 €

Aurel Vlaicu cf. 1, parter/4 Alexandru Serbanescu, dec, s. 40 mp, mobilat partial se poate mobila la cerere, utilat, liber, bloc stradal si et....

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:31
Facultatea Spiru Haret, metrou Aparatorii Patriei
900 Lei

garsoniera, metrou Aparatorii Patriei, stradal, etaj 4/10, confort 1, s=36 mp, cu balcon inchis termopan complet mobilata si utilata, cablu tv,...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 13:38
Parcul Carol, amenajata lux
300 €

proprietar inchiriez in ansamblu rezidential cu circuit inchis Serena din centrul orasului, garsoniera etajul 3 din 6, amenajata si utilata...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10
Piata Romana, metrou, A.S.E., Bd. Dacia
350 €

Metrou la 2 minute, A.S.E. la 2 minute, garsoniera generoasa, suprafata utila 40 mp, balcon de 8 mp, complet mobilata si utilata, multiple dotari...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Universitate
350 €

Ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38, foarte curata, mobilata si utilata complet, 4/10. Paza 24/24, supraveghere video, 2 lifturi Schindler,...

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Bulevardul Chisinau 17
 

Garsoniera cf. 1, semidecomandat, stradal, bdul Chisinau 17 cu multiple imbunatatiri, etaj 9/10, pret 250 euro 1+1, bloc mixt.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:22
Dorobanti, Beller
300 €

Vav de piata Dorobanti, garsoniera conf 1, decomandata, mobilata si utilata complet.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:20
Militari, Piata Gorjului, langa metrou, proprietar
250 €

Militari, langa gura de metrou Gorjului, mobilata si utilata complet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, libera, stradala, acces imediat...

 • 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 18:00
Berceni, Huedin
900 Lei

Ofer spre inchiriere garsoniera, confort 1, etaj parter din 4, bloc mixt, reabilitat. Strada Huedin nr 4. Termen lung. Proprietar, exclus...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:46
Titan, Basarabia, Arena Nationala, Sector 3
1.050 Lei

Garsoniera in zona linisita, verde-parcuri Al.Cuza, Ghe. Patrascu, curata, bloc cu vecini decenti, usor de intretinut, bloc reabilitat termic,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 17:46
Pantelimon, Delfinului
230 €

Particular, etaj 3/10, recent renovat, complet mobilat si utilat, parchet, gresie, faianta, curat, exclus animale de companie, termen lung, chirie...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
Soseaua Oltenitei, strada Cercetatorilor
1.200 Lei

5-7 minute Metrou Piata Sudului, etaj 1/10, decomandata, mobilata si utilata complet, f spatioasa 42 mp, cabina de dus, aragaz+hota, frigider, tv,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:53
Basarabia, Chisinau
200 €

Garsiniera decomandata la parter cu imbunatatiri, mobilata complet semiutilata, pentru locuit sau firma libera urgent, merita

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:33
Chisinau stradal 5 min Costin Georgian
200 €

ocazie, garsoniera cf .1, toate imbunatatirile, mobila noua, zugravita, libera, urgent, merita, clasa energetica B

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 11:33
Ultracentral, Maria Rosetti
399 €

garsoniera confort 1, decomandata, et 6/9, mobilata si utilata lux, 40 mp, g+f+p+term+um+aer. cond+centrala, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 17:36
Victoriei Piata
300 €

5 min. metrou Victoriei, Muntii Tatra nr 12, et. 4/ 4, renovata, mobilata si utilata, modern, aer conditionat, masina de spalat, balcon, vedere...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 17:20
Baicului
500 Lei

ofer garsoniera cf. 3, goala, incalzire Radet, et. 1, chiria pe 4 luni avans. Rugam persoana serioasa,

 • 15 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 17:14
Berceni, Secuilor, Sun Plaza, piata Sudului
1.000 Lei

Inchiriez garsoniera in Berceni, Secuilor, et. 1/10, 24mp, aproape de metrou, Piata Sudului, mobilata complet, aer cond.

 • 24 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 17:00
1 Decembrie metrou
1.000 Lei

inchiriez garsoniera, pe bulevardul Theodor-Pallady, mobilata, utilata complet, cu imb., bloc izolat termic, costuri mici, zona linistita

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:59
Militari la 8 minute metrou Lujerului
185 €

strada Dreptatii, decomandata, 40 mp, etaj 3 /4, toate imbunatatirile, mobilata si utilata, curata, libera.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 11:32
Dristor, 2 minute metrou
250 €

cf. 1, semidec., 36 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata libera vizite urgent, merita, clasa energetica B

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 11:32
Piata Alba Iulia, str. Moise Nicoara
230 €

confort 2, et.3/9, gresie,mobilata si renovata nou, internet, tv, masina de spalat, aragaz, Proprietar, fara comision agentii, 1luna +1 garantie, 3...

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 11:20
Dristor metrou
230 €

garsoniera la 1 minut de metrou Dristor 2, utilata si mobilata, blocul este reabilitat termic si beneficiaza de paza si supraveghere video, 1 luna...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 10:52
Grozavesti, proprietar inchiriez garsoniera
320 €

proprietar, inchiriez garsoniera in complex Quadra 2, str. Fabricii 47. Garsoniera este mobilata modern si utilata complet electrocasnice de inox,...

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, ieri, 16:55
Berceni - Sun Plaza - Metrou
220 €

5 minute metrou, garsoniera confort 1, decomandata, etaj 1/4, spatioasa - 40 mp, curata, mobilat si utilata complet, bloc civilizat, libera....

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:47
Gara Obor, CDI
250 €

particular inchiriez garsoniera 2017 in P+2, zona linistita, contorizat, centrala proprie, loc parcare in fata proprietatii, 1+1, neg.,

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:46
Drumul Taberei, metrou, Favorit, Afi, Politehnica
260 €

Proprietar, garsoniera renovata, complet utilata si mobilata, termopan, aer conditionat, frigider, masina de spalat, aragaz, tv lcd, metrou Favorit...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:43
Titan- Postavarului
850 Lei

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, cu toate imb., curata, bloc izolat-termic, costuri mici, libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:41
Lucretiu Patrascanu
1.000 Lei

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, mobilata, utilata complet, curata, cu toate imb., bloc izolat-termic, costuri mici, zona verde, libera.

 • 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:40
Dristor, metrou
900 Lei

inchiriez garsoniera, apropiere Mall Park Lake, mobilata, utilata complet, renovata recent, cu toate imb., contorizata, bloc izolat termic, costuri...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:39
Militari Residence Avangarde Tineretului STB 3 min
220 €

Chiajna, Tineretului, Avangarde, 5min stb, et. 4/10, 35 mp, mobilata/ utilata complet modern, imbunatatiri, dressing spatios, libera Imobilul se...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:38
Titan, vizavi de Parc
280 €

Vizavi de Parcul IOR, la 3 min de metrou Titan si la 5 min. de piata sau Mega Image. Multiple facilitati in apropiere. Garsoniera este mobilata si...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 16:38
Titan, Badeni
1.000 Lei

Metrou Titan, 7/8, decomandata, mobilata, utilata, fara pat, se poate aduce, zugravita, termopan curata, bloc reabilitat, 1000 lei

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:33
Vitan Mall
270 €

proprietar, inchiriez garsoniera cf.1, etaj 2/8, mobilata, utilata modern, toate utilitatile,

Bucuresti, ieri, 16:11
Lacul Tei
 

Proprietar, inchiriez garsoniera Lacul Tei, etaj 1/4, mobilata, utilata, langa Parcul Circului, 230€, Bucuresti, sector 2

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:05
Piata Mihail Kogalniceanu nr. 8
250 €

proprietar inchiriez gars. cf. 1, et. 2, mobilata modern, an 1977,

 • 32 mp
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:05
Stirbei Voda 4 min. metrou Eroilor, Cismigiu Parc
270 €

spatioasa 47mp, luminoasa, aerisita, bloc mixt 1991 termoizolat, mobilata, utilata complet, termopan, parchet, balcon, liniste, contorizata, acces...

 • 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 16:02
Gara de Nord
200 €

Duca, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, libera, situata la 5 minute de metrou.

 • 27 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:00
Dacia, Mosilor
240 €

Toamnei, Maria Rosetti, parter/3, mobilata si utilata, curte amenajata si civilizata, zona linistita, libera, termen lung pentru o fata/ baiat,...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
Lacul Tei, Berechet
275 €

etaj 2/10,bloc reabilitat termic,mobilata si utilata modern, curata, acces rapid transport, 5 min. parc/ magazine, contract Anaf, avans 1+1,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:57
Muncii, Mieilor
250 €

5 min. metrou, etaj 7/8, bloc retras, mobilata si utilata, curata, priveliste zona case/vile, libera termen lung, avans 1+1, comision agentie 50%,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:57
Unirii, Nerva Traian
200 €

Nerva Traian, inchiriem o gars cf. 1decomandata mobilata complet, parter/8, masina spalat aragaz frigider termopan, aer conditionat, gresie,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 15:55
Ozana, Buhusi
1.000 Lei

2/10, decomandat, 34 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, UM, AC, mobilat-utilat modern, bloc mixt, reabilitat termic.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 15:39
Piata Rosetti, Universitate
300 €

Se inchiriaza garsoniera Bucuresti ultracentral, retro, finisaje exceptionale, foarte luminoasa si toate utilitatile: centrala proprie, AC, plita...

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:36
Piata Romana ASE
260 €

garsoniera intrare / vedere stradala, parchet, gresie, faianta, centrala proprie, termen lung, ideal birou / locuinta,

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:35
Vatra Luminoasa, Iancului iesire metrou
+ Schita
300 €

Garsoniera Vatra Luminoasa iesire metrou Piata Iancului, stradal, bloc mixt 1987, 40 mp reali, totul functional, proaspat zugravita, instalatii...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 15:25
Titan, bd.Theodor Pallady, metrou-particular
890 Lei

liber, cf 2, et.10/10, curat, mobilat, scara civilizata, monitorizata video, stradal (vis a vis metrou) contorizata, utilitati, exclus agentii,...

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:17
Camera de Comert, Pasaj Marasesti
400 €

Inchiriez apartament cu 1 camera, renovat 2019, complet utilat, mobilier nou, conditii de lux. Apartamentul este situat in zona centrala, in...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:16
Militari, Uverturii
900 Lei

Uverturii la intrare in Comuna Rosu, garsoniera cocheta mobilata si utilata intr-un bloc nou retras de la soseaua principala, centrala proprire,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:05
Pantelimon, Mega Mall, particular
295 €

Particular Pantelimon, Iancului, decomandata, mobilata modern, utilata complet, renovata recent, finisaje de lux, 280 € x 3 luni, termen lung, 10...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:04