Garsoniere de inchiriat Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
...
400 €

Zona cartier Mall Vitan, str. Brailitei nr. 7, garsoniera confort 1 parter, baie separat, bucatarie separat, in spate la mall Vitan, acces metrou, mobilat si utilat, sector 3 Bucuresti, pret pe luna,

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:48
...
300 €

Garsoniera semidecomandata, etaj 3/10, su. 32 mp cu balcon, situata pe strada Elev Stefanescu 5 minute metrou Iancului, mobilata si utilata, libera. Pret 300 euro neg, plata 1+1, agentie, exclusivitate

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 20:31
...
290 €

bloc mixt, etaj 8/10, decomandata, mobilata si utilata complet. a doua inchiriere, vedere spate, aer conditionat, libera, contract de inchiriere, o luna garantie si una chirie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 20:06
...
500 €

Inchiriez garsoniere si apartamente in Centrul Bucurestiului. Pretabil si pentru regim hotelier.

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 18:30
...
350 €

metrou Nicolae Teclu, totul nou, prima inchiriere loc parcare propriu, constructie 2023, circuit inchis zona comerciala

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 14:15
...
310 €

particular, 30 mp utili, decomandata (camera, bucatarie, hol, baie - toate sunt separate si spatioase) situata P/4. Bloc termoizolat 2022. Renovata recent - termopane, parchet, gresie, faianta, lavabil,...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:10
...
420 €

Victoriei Piata, direct proprietar, metrou, impecabila, super curata, proaspat zugravita, lux, bloc mixt, termoizolat, etaj 3, liniste, vedere spate, complet mobilata si utilata, ac, decomandata.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:00
...
370 €

langa Cora, mobilat si utilat modern, parter cu balcon mare de 10 mp, centrala termica, aer conditionat, 2 min. pana la metrou, internet, termen lung,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 19:25
...
320 €

Agentie: Va prezentam spre inchiriere o garsoniera de 36 mp decomandata, mobilata si utilata complet, foarte spatioasa, zona Dristor, strada Istriei, la 8 minute de metrou Dristor.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, azi, 18:59
...
240 €

Drumul Taberei, o statie de Favorit, la intersectie Str. Sibiu cu B.dul 1 Mai, etajul 5 din 10, doua lifturi, mobilata, utilata, proaspat zugravita, pat nou si saltea noua, gresie pe jos in camera,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 18:25
...
350 €

garsoniera complet mobilata si utilata, 10 minute metrou, statie autobuz, tramvai , parter, la bulevard, urgent, liber, direct proprietar, 350 euro/luna + o luna garantie. Situat aproape de Mega Mall,

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 18:02
...
350 €

bloc reabilitat, etajul 5/8, 1987, decomandata, 42 mp, complet mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, termen lung, negociabil,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 17:54
...
390 €

Unirii, direct proprietar, decomandata, lux, complet mobilata si utilata, f. calduroasa, bloc 1988, termoizolat, AC. Pentru o singura persoana, nefumatoare, fara animale de casa,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:55
...
325 €

bloc reabilitat, stradal, vedere spate, complet mobilata si utilata modern, masina spalat, frigider, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, libera, termen lung, agentie, 1 luna + 1 garanti

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 17:54
...
1.200 RON

garsoniera confort 1, utilat si mobilat, balcon, masina de spalat, tv si internet, situata in apropiere de mijloacele de transport in comun, scoala si gradinita, Piata Minis

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 17:50
...
200 €

garsoniera 2/8, dec, curata, g, f, nemobilata. Parchet, usa metalica,

Nemobilat
Bucuresti, azi, 17:40
...
350 €

bloc nou libera, mobilat lux utilat, et. 6/7, s-42 mp vedere la lac si pozitia blocului terminare pod nou la Lacul Morii, loc parcare,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:36
...
330 €

stradal, etajul 7, vedere spate, bloc mixt, reabilitat, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, libera, termen lung, agentie

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:30
...
300 €

super oferta, garsoniera renovata, mobila Ikea, confort 1 utilata complet, etaj 3/ 6, incalzire cu centrala proprie pe gaz, aer conditionat, masina de spalat, plita, cuptor cu microunde cablu, net. Poz

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 17:30
...
400 €

Garsoniera confort 1, decomandata, spatioasa, mobilata si utilata, libera, gata de mutat. Garsoniera este situata la mica distanta de gura de metrou Dristor (5-6 minute), fiind amplasata practic vav de...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 17:09
...
400 €

S 047 Studio 40mp - Complex Rose Residence - Bd Pipera - Erou Iancu NIcolae, langa Mega Image, bloc nou 2020, statie STB langa bloc, etaj 3 din 4 cu lift, incalizire in pardoseala, centrala proprie, aer...

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:09
...
260 €

decomandata, mobilata clasic, debara, camera mare, piata, acces Virtutii, Gorjului, Politehnica, Crangasi, Drumul Taberei, Plazza Mall, Uverturii, Lacul Morii, Grozavesti

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 16:57
...
350 €

Cora Lujerului, bloc nou 2018, stradal, garsoniera cf. 1 dec., 7/12, mobilata nou modern, utilata, g, f, p, t, um, ac, centrala masina de spalat, tv, aproape de metrou Lujerului, avans 1+1,contract Anaf

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:25
...
1.300 RON

gars. cf. 2, perioada lunga, curata, chiriasi seriosi, responsabili,

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:21
...
330 €

ofer spre inchiriere gars. mobilata modern nou, utilata complet, primul chirias

Suprafata 38 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 16:06
...
300 €

Vectorial Broker va prezinta o garsoniera de inchiriat in zona Titan, reper Mega Image Poarta Faur 4, confort 1, decomandata, cu o suprafata de 35 mp, fara balcon. Locuinta este situata la parter, intr-un...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 16:00
...
250 €

Stradal, comfort 1, bloc mixt, curata, mobilata modern, utilata, apropiere autobuze; 226,139,acces usor centru, magazine, termen lung, disponibila imediat, avans o luna plus garantie, 50% comision agentie.

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:59
...
220 €

gars. la curte, mobilata modern, incalzire centrala, totul contorizat separat, fara proprietar, baie cu cada, garantie plus,

Suprafata 32 mp Utilat
Bucuresti, azi, 15:23
...
1.500 RON

Garsoniera se afla in blocul de langa Parcul National pe strada Maior Coravu la 5 minute de metroul Piata Muncii Situata la etajul 6, cu vecinatate linistita si vedere superba spre parc Starea este buna,...

Suprafata 30 mp Semidecomandat M 15 min.
Bucuresti, azi, 15:22
...
350 €

va oferim o garsoniera curata, confort 1 sporit, spatioasa, etaj 1 din 4, mobilata modern, dotata complet cu aragaz, frigider, tv plasma, masina de spalat etc. Zona verde linistita, acces imediat metrou,

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 15:18
...
390 €

bloc consolidat, etaj 7, liber, centrala proprie, cablu, internet, interfon, aer conditionat, terasa,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 14:50
...
1.400 RON

cf. 1, 35 mp, dec. mobilata, utilata, ac, maxim 2 pers. nefumatori, fara animale, agentie

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, azi, 14:45
...
390 €

se inchiriaza o garsoniera deosebita, cocheta si primitoare, renovata si complet mobilata, termo si fonoizolata, intr-un bloc din 1996 in piata Alba Iulia.

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:45
...
1.000 RON

garsoniera cf. 3 de inchiriat, mobilata, utilata

Suprafata 17 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
...
350 €

Drumul Taberei, AFI Cotroceni, garsoniera cf. 1 decomandata, 42 mp, balcon inchis in termopan, renovata recent, mobilata, utilata complet, garantie, fara animale companie, et. 4/5, blocuri rusesti, pret...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 14:22
...
500 €

Garsoniera de inchiriat, toate anexele, garaj, centrala termica,

Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 14:12
...
350 €

garsoniera 35 mp, et 1/2 in vila, mobilata, utilata complet, p, g, f, t, ac. Proaspat zugravit. Acces imediat la metrou, STB, anvelopata. Internet inclus. Termen lung. Libera. Urgent,

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 14:03
...
350 €

Sos. Chitilei, 40 mp, decomandata, 2016, et. 2, vedere spate, 1 loc de parcare, liniste deplina, mobilata+utilata complet. Aceasta proprietate este intermediata in exclusivitate de consultant imobiliar.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:43
...
300 €

5/8, 40 mp, dec, mobilata si utilata complet, renovata, AC termopan, gresie, parchet, bloc 1990 reabilitat termic, libera, ideal locuit, fara animale de companie.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 13:30
...
230 €

Inchiriere o camera intr-un apartamenti de 4 camere. Blocul se afla pe strada Uranus aproape de 13 Septembrie. Apartamentul este amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. In proximitate...

Suprafata 17 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:00
...
380 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre inchiriere o garsoniera decomandata, cu o suprafata utila de 32 mp,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:47
...
310 €

Garsoniera decomandata,etaj parter din 9,deosebit de curata, frumos amenajata. Libera, situata pe Bulevardul 1 Mai, langa Hanul Drumetului.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 12:30
...
370 €

str Puisor, particular, proprietar inchiriez garsoniera 40 mp, imobil nou, mobilat, parcare in subteran, tv, net, parter/2, balcon, mijloace de transport in comun, zona linistita, vedeata, centrala

Suprafata 40 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, azi, 12:00
...
500 €

Compania imobiliara Apulum 94 va propune spre inchiriere o garsoniera tip Studio in Complexul Ela- situat in zona 13 Septembrie- Razoare. Imobilul este dat in folosinta in Octombrie 2023- garsoniera este...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:43
...
1.400 RON

cf. 1, 34 mp, parter/8, dec, fara balcon, mobilata, utilata, ac, tv, 1 pers. fara animale, agentie

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, azi, 11:41
...
1.400 RON

Arena Nationala, str. Pictor Harlescu, cf.1, 32 mp, et.5/8, sd., mobilata, utilata, curata, tv, maxim 2 pers. fara animale, agentie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 11:41
...
1.300 RON

3 minute de metrou Costin Georgian, stradal, bloc reabilitat, mobilata, utilata, aragaz cu butelie (o schimba firmele imediat) sau plita electrica, maxim 3 persoane (familie), fara animale, agentie,

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 11:40
...
1.300 RON

cf. 1, 33 mp, et. 8/10, mobilata, utilata, centrala termica proprie, maxim 2 pers. fara animale, agentie

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
...
1.000 RON

stradal, cf.1, 30 mp, et. 4/4, dec., mobilata, utilata, zugravita acum, centrala termica de bloc, fara lift, 1-2 fete sau cuplu, persoane civilizate, fara animale, exclus pretentiosi, ocazie, agentie,

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
...
350 €

McDonald's, vis a vis de gura de metrou Costin Georgian, garsoniera decomandata, etaj 4/8, suprafata 40mp, mobilata si utilata complet, termen lung, 1+1, comision standard

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 11:40
...
1.100 RON

20 mp, et. 9/10, mobilata, utilata, tv, ac cu convector, boiler, aeroterma, microunde, familie de angajati, eventual copil, fara animale. Garantia este de 1.650 Lei

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 11:39
...
300 €

garsoniera mobilata, utilata, etaj 1/10, situata la 3 minute de mers de metrou Iancului, bloc reabilitat, balcon inchis, intretinere mica, recent zugravita, foarte curata si bine intretinuta,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 11:39
...
1.150 RON

19 mp, et. 5/10, mobilata, utilata, maxim 2 pers., eventual animalut,

Suprafata 19 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 11:39
...
1.200 RON

cf.1, 40 mp, et. 2/6, dec., lift, balcon, centrala termica, AC, TV, mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale, agentie,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
...
1.250 RON

cf. 1, 32 mp, et.5/9, sd., mobilata, utilata, biblioteca se va goli, maxim 2 pers. eventual animalut, agentie,

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 11:38
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.794
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 5.711
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.599

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare de inchirieri garsoniere Bucuresti

Cauti garsoniere de inchiriat in Bucuresti - Ilfov? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de garsoniera pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau moderna, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Inchiriaza rapid o garsoniera sau un studio, la cel mai bun pret

Pentru a gasi mai repede garsoniera de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile de inchirieri garsoniere Bucuresti dupa:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla garsoniera
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul garsonierei (decomandata / semidecomandata)
  • mobilata / nemobilata sau partial mobilata
  • optiuni interior (daca este dotata cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile garsonierei, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele in care se afla garsonierele de inchiriat (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri). De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona. Astfel, vei putea lua o decizie informata inainte de a vizita proprietatile.

Gaseste simplu si rapid garsoniere de inchiriat Bucuresti la cel mai bun pret!