Inchirieri Apartamente 3 Camere Bucuresti

Subrubrica: 3 camere
...
550 €

bloc reabilitat, etajul 7/8, 2 gr sanitare, complet mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, liber, termen lung, fara animale, contract

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:39
...
449 €

Inchiriez apartament 3 camere zona Colentina, 7 minute mers pe jos metrou Bucur Obor, str. Masina de Paine 20, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 70 mp, etaj 10/10,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 17:36
...
700 €

de inchiriat apartament 3 camere, etaj 1, mobilat si utilat complet, apropiere metrou,

Suprafata 75 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 16:41
...
900 €

proprietar inchiriez ap. 3 camere decomandat, parter inalt, 2 bai cu geam, 2 balcoane, debara, situat in bloc construit in 1982, reabilitat termic, 5 min. metrou Timpuri Noi, 7 min. Tineretului,

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:00
...
700 €

disponibil imediat,120mp, terasa generoasa 80 mp, eleganta, siguranta, compartimentare moderna, complet mobilat si utilat, contorizare individuala, parcare, paza 24/24,

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat
Ilfov, azi, 12:25
...
500 €

particular inchiriez apartament nou, 3 camere, 2 bai, decomandat et. 1, bloc nou finalizat 2020. Este dotat cu mobiler si electrocasnice, aer conditionat. Distanta pana la metrou Nicolae Teclu 7 min....

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 10:40
...
450 €

proprietar inchiriez apartament mobilat recent aer conditionat in zona linistita, 100 m statie Metrou Grigorescu, 5 minute Piata Titan, 10 minute parc si lac. Bloc anvelopat, curat, intretinere convenabila....

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:05
...
600 €

3 Camere, semidecomandat, etaj6/8, balcon, 2 grupuri sanitare, vedere stradala, mobilat, utilat, aer conditionat, internet, tv, masina de spalat, avans 1 luna+1 luna garantie.

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:15
...
1.000 €

etaj 6 cu bucatarie deschisa, etaj cu doua camere si baie, igienizat, improspatare pereti, mici reparatii. Apartament disponibil pt. vizionari. Se poate deconta, emitem factura lunar,

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:00
...
450 €

Inchiriez 3 camere modernizat , langa Parc Plumbuita / Doamna Ghica . Dispune de imbunatatiri diverse , vecini deosebiti , costuri decente Este prima inchiriere, etaj 10/11 , bloc reabilitat

Suprafata 73 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:54
...
1.400 €

Inchiriere apartament 3 camere, intr-un bloc deosebit, construit in 2017, cu centrala proprie.Imobilul dispune de o suprafata de 113 mp, cu 3 balcoane, 2 dormitoare, 2 bai, living generos de 45 mp, la...

Suprafata 113 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 15:01
...
1.300 €

Inchiriere apartament 3 camere, totul nou, renovat de la 0,  smart office,suport tehnic 24/7, contorizare individuala (centrala proprie),  potrivit pana la 14 persoane, balcon de jur imprejurul apartamentului...

Suprafata 90 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:00
...
2.700 €

4 camere: Living, 2 dormitoare, birou. Disponibil imediat. Finisaje premium. 150 mp. Comision o chirie.

Suprafata 150 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 08:34
...
1.200 €

Apartamentul se afla la parter, 3 camere: 100 mp + terasa de 80 mp; loc parcare subteran. Se poate inchiria ca sediu de firma sau locuinta. Disponibil imediat ! Comision - o chirie.

Suprafata 180 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 08:18
...
350 €

8/8, cf1,dec,70mp,2bai, luminos, bloc reabilitat termic, 2lifturi,mobilat, utilat complet,liber,zona linistita, geam la baia mare,curat, g+f+p+t,usa metalica, usi interioare noi, contract la Anaf, avans...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, azi, 14:45
...

Particular inchiriez unor persoane linistite, apart Grand Arena, parcare, 3 cam, centrala, lift. STB, Carrefour, Lidl, McdonaldsLinistea si civilizatia sunt primordiale. Nu platesc comision agentiilor.

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 14:10
...
499 €

Inchiriez apartament 3 camere, Militari 7 min. metrou Gorjului, Str. Rasaritului, decomandat, suprafata aprox. 70 mp,etaj 3/4, complet mobilat si utilat modern.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 13:39
...
325 €

A 030 Apartament 3 camere, Metrou Aparatorii Patriei (5min), str. Ion Iriceanu, vis a vis Kaufland, intrare stradala, confort 1, semidecomandat, 70mp, etaj 3/10, doua bai, mobilat si utilat complet.

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 13:20
...
350 €

langa Bcr, 15 min.,metrou Obor, etaj 3/10, cf.1 dec., 75mp., bloc reabilitat termic, pe mijloc, 2 balcoane, orientare E-V, nemobilat, neutilat, imb., g,f,p, termopan, um, liber, av 1+1

Suprafata 75 mp Decomandat Nemobilat Neutilat
Bucuresti, azi, 13:07
...
615 €

bloc reabilitat, et.6/10, decomandat, mobilat complet, aragaz, frigider, LCD, masina de spalat, masina de spalat vase, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, termen lung,

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 12:35
...
500 €

Dristor, 5 minute Metrou, Strada Ramnciu Valcea, bloc reabilitat, etaj 6/8, semidec, 72 mp, 2 bai, 2 balcoane, renovat complet acum, mobilat si utilat complet, totul aproape nou, nefolosit, 1+1, 50%

Suprafata 72 mp Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:26
...
500 €

Ficusului, apropiere de Herastrau,parcare, bloc reabilitat, luminos, decomandat, zona fara trafic auto, ideal cuplu sau familie pentru perioada lunga, fara fumator sau animal companie

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:21
...
330 €

Inchiriez ap 3 cam pe sos. Brancoveanu.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
...
800 €

Inchiriere Apartament 3 Camere VITAN- Mall Zona Mihai Bravu strada Ion Mortun cu acces imediat in bulevard la 5 minute metrou Dristor dar si Vitan Mall , va prezint la inchiriere apartament 3 camere decomandat...

Suprafata 112 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, azi, 11:35
...
450 €

Proprietar inchiriez 3 camere decomandat Doamna Ghica, peste drum de parcul Plumbuita. Prima inchiriere, renovat complet, electrocasnice, mobila Ikea, XXXLutz, Mobexpert, Led 60", m. spalat vase.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:16
...
400 €

langa scoala Sfantul Andrei, metrou, piata, supermarket, decomandat, etaj 4/10, G, F, P, T, UM, mobilat, utilat, 1 + 1 garantie,

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 10:05
...
600 €

spatiu birouri, 59 mp utili, este situat intr-o vila amplasata in strada Paris. Este compus din: hol, 3 camere, chicineta, grup sanitar. Dotari: centrala termica, contoare: curent electric, gaz, apa,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat partial Neutilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 10:00
...
990 €

DE INCHIRIAT un apartament cochet, tip DUPLEX, cu 2 dormitoare, 2 terase, 1 balcon, o baie, situat la etajul 11+12/12, intr-un complex rezidential in zona Baba Novac - Mihai Bravu. Apartamentul se afla...

Suprafata 74 mp Decomandat Nemobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:40
...
1.400 RON

decomandat, etaj 5/10, liber, zugravit recent, mobilat simplu, utilat complet, geam la baie, situat langa Piata, Parcul si statia de metrou Moghioros / T. Vladimirescu, scoli, Auchan, linia lui 41.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 09:31
...
400 €

etaj 8/9, cu 2 balcoane, 70 mp, mobilat si utilat, amenajat cu centrala termica, termopan, parchet, usa metalica, situat aproape de Auchan, parcul, piata si metrou Moghioros, linia 41, scoli.

Suprafata 70 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 09:25
...
370 €

Va prezentam spre inchiriere un apartament de 3 camere, decomandat, aflat la etajul 6 al unui bloc situat pe Bulevardul Prelungirea Ghencea. Apartamentul este ideal pentru o familie cu 2-4 membri, este...

Suprafata 65 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 09:10
...
850 €

3 camere confort 1 decomandat, mobilat modern, etaj 5/8, 2 grupuri sanitare, 2 terase, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet termopan, supraveghere video,

Suprafata 110 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:39
...
750 €

Acest apartament de 3 camere oferit spre inchiriere este situat in complexul rezidential InCity, pe calea Dudesti, in imediata apropiere a unor repere importante ale orasului, cum ar fi piata Alba Iulia,...

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 08:25
...
350 €

apartament cu 3 camere cf 1 decomandat 70 mp,etaj 3/4 centrala termica proprie, mobilat si utilat complet modern. Foarte curat,exclus animale de companie. 1+1

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 00:36
...
400 €

Inchiriere ap. cu 3 camere, situat la etajul 2 din 4 in bloc construit in anul 1988, mobilat modern si utilat complet: masina spalat vase + rufe si uscator, 2 tv led, frigider, cuptor + plita. Agentie,

Suprafata 80 mp Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 21:48
...
500 €

inchiriez apartament 3 camere decomandat Tineretului, langa piata Norilor, bloc 1984 reabilitat, etaj 4/8, complet mobilat si utilat, proaspat zugravit, aer conditionat.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 21:19
...
600 €

bloc nou 2020, finisaje de lux, mobilat si utilat complet nou, 2 grupuri sanitare, centrala de apartament, loc de parcare, situat la 10 minute de Piata Victoriei,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 20:00
...
900 €

apartament modern cu 3 camere cu o suprafata de 125 mp, la etajul 7, in zona Obor, Stefan Cel Mare, in imediata apropiere de Scoala 307, intr-un bloc construit in anul 2007, mobilat si utilat complet.

Suprafata 125 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:42
...
480 €

bloc fara risc seismic, proaspat zugravit, semidecomandat, etaj 6/8, mobilat/utilat complet, contorizat, liber.

Suprafata 75 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 18:07
...
750 €

Centrala proprie noua, decomandat, 2 bai (cu cada si cu dus). Utilat complet, inclusiv masina de spalat vase. Multe spatii de depozitare, aer conditionat. 8 min. metrou. 0% comision, liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:51
...
350 €

3 camere cf I dec, et 7/8, 2 lifturi, mobilat, utilat, balcon inchis, 1 grup sanitar, p, g, f, t, UM. Liber. Termen lung. Urgent !

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:39
...
450 €

Inchiriez apartament 3 camere, et. 4/4, in zona Baneasa, strada Marinarilor, decomandat, 2 grupuri sanitare, balcon, reabilitat termic, loc parcare. Este dotat cu: aer conditionat, aragaz, frigider, masina...

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
...
600 €

prosumator constructie 2022, sistem cadre beton,2 apartamente, pasiva termic (termosistem vata minerala 10 cm, tamplarie tripan fourseason, zidarie ytong a+) incalzire pardoseala, orientare S-V, vedere...

Suprafata 91 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:05
...
550 €

Calea Vacaresti, Parcul Lumea Copiilor, mobilat, utilat, renovat, etaj 6/9, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 grupuri sanitare, liber,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 15:59
...
450 €

Berceni, Aparatorii Patriei metrou, Universitate, Moldovita, apartament 3 camere, decomandat, cf.1, spatios, 2 balcoane inchise, nou renovat, nou mobilat, utilat, aer conditionat, prima inchiriere,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 15:56
...
1.500 €

de inchiriat penthouse 3 camere 200 mp, decomandat, 2 terase de aproximativ 30 mp fiecare, la 2 minute de Parcul Tineretului si 7-10 minute de Metrou C-tin Brancoveanu sau Piata Sudului. Pret 1500 euro,

Suprafata 200 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 15:55
...
500 €

Ion Mihalache, bloc 1984 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Kiseleff, Banu Manta, Titulescu

Suprafata 78 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 15:49
...
500 €

Decebal, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, adiacent Piata Muncii, Calea Calarasilor, Dristor, Piata Alba Iulia

Suprafata 85 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 15:49
...
800 €

Piata Alba Iulia, Duplex vedere Bulevardul Unirii, mobilat, utilat complet, aer conditionat, adiacent Decebal, Mall Vitan, Burebista

Suprafata 90 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 15:48
...
570 €

Ap 3 cam situat la et 5/8 al unui imob din 1990 situat in Mircea Voda - Unirii - Timpuri Noi, complet amenajat, mobilat si utilat, 80 mp, 2grs, termopan, AC,

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:34
...
400 €

Kaufland, semistradal, 1/10, cf.1, dec., 80 mp, 2 balcoane, vedere mixta, renovat recent, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat complet, liber, luminos, g+f+p+t+um+ac, contract la Anaf, zona...

Suprafata 80 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:23
...
650 €

3 camere, bucatarie si 2 gr. sanitare, cu acces din bulevardul Unirii si cu ferestrele orientate catre acesta. Renovat in totalitate, nemboilat, bucatarie mobilata si utilata complet;

Suprafata 80 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:48
...
1.990 €

Va prezentam un apartament cochet cu 3 camere, complet mobilat si utilat premium, mobilier custom-made (in garantie) nemtesc, situat in complexul rezidential Greenfield, intr-un imobil de 5 etaje, usor...

Suprafata 77 mp Decomandat
Bucuresti, ieri, 14:25
...
550 €

Ficusului, Parcul Herastrau 5 min., zona fara trafic, parcare, bloc reabilitat, decomandat, mobilat, utilat complet, perioada lunga+garantie, pretabil familie, nefumatori, fara animale de companie

Suprafata 72 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:47
...
1.250 €

particular, duplex etaj 4, constructie 2010, living, bucatarie, 2 dormitoare, 3 grupuri sanitare, balcon, centrala termica, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, lift,

Suprafata 150 mp Semidecomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:40
...
400 €

Calea Rahovei,Malcoci, etajul 2/4, decomandat, centrala proprie, bloc reabilitat, 2 balcoane, mobilat si utilat complet, aer conditionat, 2 locuri de parcare, liber, 1+1 garantie.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:28
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 10.051
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.015
Impozitul pe chirii, de la 1 ianuarie 2023 – tot ce trebuie să știi și mai ales să plătești

Cum calculezi impozitul pe venit din chirii; De ce e bine să declari la ANAF contractele de închiriere;...

25.11.2022 Imobiliare 56.053

Descopera cele mai noi anunturi imobiliare cu oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti

Daca esti in cautare de oferte inchirieri apartamente 3 camere Bucuresti, pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi oferite de proprietari sau agentii. Indiferent de bugetul de care dispui si de tipul de apartament cu 3 camere pe care il cauti, cu siguranta vei intalni ceva pe placul tau. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau modern, ai o oferta variata cu preturi atractive in orice zona a capitalei.

Gaseste un apartament cu 3 camere de inchiriat Bucuresti, simplu si rapid!

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere de inchiriat la care ai visat, ai numeroase filtre care te pot ajuta in cautarea ta. Poti filtra anunturile in functie de:

  • zona / cartierul din Bucuresti in care se afla apartamentul
  • anul constructiei blocului 
  • suprafata si tipul apartamentului (decomandat / semidecomandat)
  • mobilier: mobilat / nemobilat sau partial mobilat
  • optiuni interior (daca este dotat cu centrala termica, frigider, televizor, AC, etc) sau optiuni exterior (loc de parcare, bloc reabilitat termic) care pot influenta pretul intretinerii sau al chiriei
  • distanta pana la metrou

Gaseste simplu si rapid un apartament 3 camere de inchiriat la cel mai bun pret!