Stratula & Asociatii - Societate Civila de Avocati Bucuresti

Proprietate intelectuala

Echipa noastra specializata în proprietate intelectuala ofera asistenta si reprezentare de specialitate în vederea protejarii si exercitarii drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, în operatiuni precum fuziuni si achizitii, francize, asocieri în participatiune, contracte de licentiere si cesiuni de drepturi de proprietate intelectuala, precum si în cadrul negocierii, modificarii si executarii oricarui tip de transfer de drepuri de autor.

Oferim asistenta juridica cu privire la o varietate de contracte având ca obiect crearea, dobândirea, licentierea sau exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala si industriala, la determinarea disponibilitatii unei marci sau a unui desen industrial, precum si cu privire la desfasurarea de cercetari de piata.

Galerie foto
  • ...