Stratula & Asociatii - Societate Civila de Avocati Bucuresti

Achizitii publice si parteneriate public-privat

Echipa noastra specializata în domeniul achizitiilor ofera o gama larga de servicii, asistând clientii pe parcursul tuturor etapelor unei licitatii, inclusiv în pregatirea documentelor necesare si în elaborarea contractelor de parteneriat public-privat.

Oferim asistenta si reprezentare juridica atât ofertantilor carora le-au fost atribuite contractele, cât si ofertantilor care nu le-au obtinut, atât în fata instantelor de judecata în cazul litigiilor administrative, cât si în fata autoritatilor contractante în cazul rezilierii si modificarii contractelor.