Springfield Education - Gradinita si After School Bucuresti

Curriculum

Activitatea noastr? didactic? are în vedere programa international? Early Years Foundation Stage cu predare în limba englez? care respect? principiile educatiei timpurii pentru segmentul de vârsta 2-4 ani.

Pentru copiii de 4-6 ani, activitatile sunt imbun?t??ite cu elemente din British National Curriculum, ad?ugând arii de interes precum History, Geography, Science, Reading and Writing, Phonics.
În ceea ce priveste dezvoltarea abilit?tilor de scriere-citire, folosim sistemul britanic Jolly Phonics, un program de înv??are fonetic?, interactiv, folosit cu succes pe scar? larg? in scolile din UK.

Scopul nostru este acela de a crea un mediu plin de culoare, stimulativ, în care copilul, folosindu-si simturile, s? se descopere pe sine si lumea cu bucurie.
Copilul se implic? voluntar în activit?ti atent alese si ghidate de educator sau initiate chiar de el.

Pentru c? fiecare copil este curios si dornic s? învete în mod natural, construim activit?tile în jurul preferintelor si ideilor sale, iar mediul de înv?tare este unul centrat pe prescolar. Acesta este încurajat s?-si asume riscuri. Greseala este o secvent? a înv?t?rii si o oportunitate de dezvoltare personal?.

Creativitatea este principalul motor în organizarea programului zilnic. Sala de clasa devine o poveste diferit?, de la un proiect tematic la altul. Astfel, reproducem în miniatur? spatii din via?a de zi cu zi (salon de coafor, cabinetul doctorului, pizzeria, supermarketul), iar copiii îsi asum? cât se poate de serios si instructiv rolul de „oameni mari”.

Activit?tile continu? si în spatiul exterior al cl?dirii, amenajat corespunz?tor. Copiii sunt în permanent? însotiti de cadrele didactice, iar interactiunile respect? un cadru de sigurant? care le va oferi libertatea si încrederea de a explora.

Galerie foto