Asociatia Romana pentru Calitate -A.R.C. - cursuri audit, management Bucuresti

Curs manager siguranta alimentului

OBIECTIV: Dobândirea de cunostinte si capabilitate pentru proiectarea si implementarea sistemelor de management al sigurantei alimentului (HACCP) conform standardului ISO 22000.

 

CANDIDATI: Persoane care urmeaza sa:

 • Coordoneze implementarea unui sistem de management al sigurantei alimentului
 • Actioneze ca reprezentanti ai managementului
 • Actioneze ca auditori interni în cadrul unui sistem de management sigurantei alimentului

 

DURATA: 120 ore (trei saptamâni)

 

TEMATICA CURSURILOR MHC

1.Principiile de baza ale managementului

 1. Principiile managementului sigurantei alimentului.Legislatie si standarde
 2. Organizarea functiei „siguranta alimentului”

-         Organizare si coordonare

-         Comunicare interna si externa

 1. Principiile managementului proceselor
 2. Abordarea pe proces în managementul sigurantei alimentului
 3. Factorii performantei si competitivitatii procesului managerial
 4. Managementul resurselor

-         Resurse umane

-         Infrastructura

-         Mediul de lucru

 1. Planificarea si realizarea în conditii de siguranta alimentara a produsului

-         Etapele implementarii sistemului HACCP

-         Inocuitatea produselor alimentare

-         Calitatea igienica a produselor alimentare - siguranta alimentului

-         Planificarea si realizarea produselor alimentare sigure

 1. Analiza pericolelor

-         Identificarea pericolelor si stabilirea nivelurilor acceptabile. Evaluare pericole

-         Selectare si evaluare masuri de control

-         Stabilire programe preliminare operationale (PRP operational)

 1. Proiectarea planului HACCP

-         Identificarea punctelor critice de control (PCC)

-         Determinarea limitelor critice pentru punctele critice de control

-         Sistem pentru monitorizarea punctelor critice de control

 1. Operarea sistemului de management pentru siguranta alimentului

- Sistemul de asigurare a trasabilitatii

- Corectii si actiuni corective

- Tratare produse potential nesigure. Tratare produse neconforme. Retrageri

- Implementarea sistemului de management al sigurantei alimentului

- Documentatia necesara sistemului de management al sigurantei alimentului

 1. Aspecte sociale
 2. Verificarea, validarea si actualizarea sistemului de management al sigurantei alimentului

- Validare, combinatii de masuri de control. Control, monitorizare si masurare

- Verificare sistem de management al sigurantei alimentului. Audit intern

- Îmbunatatire

Galerie foto
 • ...