Asociatia Romana pentru Calitate -A.R.C. - cursuri audit, management Bucuresti

MANAGER SISTEM CALITATE

OBIECTIV: Dobandirea de cunostinte si capabilitate pentru:
a) proiectarea si implementarea sistemelor de management al calitatii conform seriei de standarde SR EN ISO 9000;
b) indeplinirea sarcinilor de reprezentant al conducerii raspunzator de sistemul de management al calitatii;
c) efectuarea de audituri interne de sistem, produs si proces;
d) efectuarea de audituri secunda parte, pentru evaluarea furnizorilor.

CANDIDATI: Persoane care urmeaza sa:
• implementeze sisteme de manangement al calitatii, in organizatii din orice domeniu de activitate
• ocupe pozitia de reprezentant al conducerii raspunzator de sistemul de manangement al calitatii;
• efectueze audituri interne de sistem, produs si proces;
• fie parteneri pentru audituri de certificare pentru propria organizatie.

DURATA: 160 ore (patru saptamani)

TEMATICA CURSURILOR MC

Saptamâna 1

 • Management
 • Principii de baza în management: luarea deciziilor, planificare, organizare, resurse umane, analiza
 • Motivare
 • Managementul de proiect: identificarea proceselor, planificarea proiectului, organizarea proiectului, executie si evaluare
 • Introducere în domeniul calitatii
 • Dezvoltarea standardelor în domeniul calitatii
 • Principii de management al calitatii


Saptamâna 2 Proiectarea sistemului de management al calitatii

 1. Planificare
 • Cerinte generale privind sistemul de management al calitatii
 • Politica în domeniul calitatii: viziune si misiune, strategie
 • Obiective, program de management
 1.  Implementare
 • Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
 • Competenta, instruire si constientizare
 • Comunicare interna
 • Documentatia sistemului de management al calitatii
 • Relatia cu clientul
 • Aprovizionare
 • Proiectare si dezvoltare
 • Realizarea produsului/serviciului
 • Dispozitive de masurare si monitorizare
 1. Verificare si actiune
 • Monitorizare si masurare
 • Analiza datelor
 • Produs neconform, actiune corectiva si preventiva
 • Înregistrari
 • Audit intern
 • Analiza efectuata de management
 • Certificare
 1. Studii de caz
Galerie foto
 • ...