Asociatia Romana pentru Calitate -A.R.C. - cursuri audit, management Bucuresti

Curs manager sistem mediu

OBIECTIV: Dobandirea de cunostinte si capabilitate pentru:
a) intelegerea aspectelor importante in domeniul stiintei si tehnologiei mediului;
b) identificarea si evaluarea aspectelor tehnice si de mediu, ale activitatilor firmei in care activeaza;
c) cunoasterea si intelegerea aplicarii ghidurilor, reglementarilor, legilor si codurilor de practica relevante;
d) intelegerea principiilor privind sistemele de management al mediului;
e) cunoasterea metodologiei de audit si abilitatea de a conduce si organiza procesul de audit intern.

CANDIDATI: Persoane care urmeaza sa:
• coordoneze proiectarea si implementarea unui sistem de management al mediului;
• actioneze ca reprezentanti ai managementului;
• actioneze ca auditori interni in cadrul unui sistem de management al mediului.

DURATA: 120 ore (trei saptamâni)

TEMATICA CURSURILOR MM

SAPTAMÂNA 1

 1. Ecologie
 • Generalitati
 • Structura unui ecosistem
 • Organizarea si ierarhizarea ecosistemelor
 • Tipuri de ecosisteme
 • Deteriorarea sistemelor naturale
 • Principalii poluanti si masurile de combatere

2.Tehnici si tehnologii de reducere a poluarii. Gestiunea deseurilor

 • tehnici de reducere a poluarii aerului
 • tehnici de gestionare a apei
 • tehnici si tehnologii de reducere si control a zgomotului si vibratiilor
 • gestionarea deseurilor
 1. Managementul proiectului
 • actiuni manageriale moderne
 • managementul organizatiei
 • managementul proiectului

4. Studii de caz

SAPTAMÂNA 2

 1. Standarde pentru sistemele de management de mediu
 • Standarde referitoare la sistemul de management de mediu
 • EMAS
 1. Planificare
 • Cerinte generale privind sistemul de management de mediu
 • Politica de mediu
 • Aspecte de mediu
 • Cerinte legale si alte cerinte
 • Obiective, tinte si programe
 • Studii de caz

SAPTAMÂNA 3

1.Implementare si operare

 • Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
 • Competenta, instruire si constientizare
 • Comunicare
 • Documentatia sistemului de management de mediu
 • Controlul documentelor
 • Control operational
 • Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
 • Metode de evaluare a riscurilor de accident
 • Studii de caz

2.Verificare si actiune

 • Monitorizare si masurare
 • Evaluarea conformarii
 • Neconformitate, actiune corectiva si preventiva
 • Înregistrari
 • Audit intern
 • Analiza efectuata de management
 • Verificare si certificare
 • Declaratia de mediu
 • Studii de caz

3.Legislatie de mediu

Galerie foto
 • ...