Inchirieri garsoniere mobilate si utilate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
350 €

37mp reali.Uverturii-Teat.Masca.Tramavai 41-5 min M Cringasi-10min, M Lujerului- 8min.Bl mixt et3/4. Parcare. Mobilata. Mas de spalat. Frigider.TV. Renovat. Fara animale. Avans/Depozit - 2 luni chirie.

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
...
300 €

Mobilat si utilat. Gresie, faianta, termopan si parchet.

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
...
250 €

etaj 7/10 decomandata, bloc mixt. intrare stradala, vedere spate. Este mobilata si utilata ca in foto si proaspat zugravita. Pozitie excelenta. Distanta pana la metrou 3-4 min. merita inchiriata

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:33
...
200 €

Piata Cremenita, parter din 10, mobilata si utilata, libera, 3min parc,acces rapid mijloace de transport, Contract Anaf inclus in pret, avans 1+1, Comision Agentie 50%, vecinatati: Fundeni, Obor,Tei

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 11:31
...
1.250 RON

parter inalt/4, decomandata, proaspat zugravita, electrocasnice relativ noi, canapea extensibila noua, spatii de depozitare, foarte calduroasa, intretinere mica, acces facil la STB si metrou. Libera

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:22
...
300 €

Dristor, mall Park Lake, et. 8/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, mobilat modern, ac, utilat, apometre, interfon, cablu tv, internet, metrou 5 min, min 1 an, 300 Eur, fara agentii imobiliare

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:50
...
240 €

garsoniera cu centrala proprie in vila zona Trapezului, str Vitioara la 15 min de metrou 1 Decembrie. Intrare separata, zona de vile, mobilata si utilata complet. Costuri foarte mici de intretinere.

Suprafata 27 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 10:41
...
370 €

garsoniera lux, 38 mp, terasa 8 mp, mobilata si utilata complet, totul nou, prima inchiriere. Loc de parcare inclus in pret. Centrala poprie. Bloc nou 2022.

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:41
...
180 €

Costin georgian metrou vis a vis de liceu Nichita Stanescu, et 2 /4 mobilata utilata, termen lung,

Suprafata 26 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:40
...
1.100 RON

inchiriez garsoniera, parter inalt, bloc nou, mobilat si utilat, totul nou, chiria lunara 1.100 Lei, 2 luni garantie

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:25
...
800 RON

15 mp, et.1/4, sd, mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale

Suprafata 15 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:14
...
400 RON

et. D/2, in vila, CT, modesta, 30 minute de Piata Unirii cu STB 116, 7; wc in curte. Cost inchiriere: 1000 lei (chirie, prima rata din garantie, comision) Garantia se poate plati in 3-4 rate

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 10:14
...
275 €

Proprietar inchiriez garsoniera cf. 1, stradal bd. 1 Decembrie 1918, et. 7 / 10, la 7 minute de statia de metrou Costin Georgian. Garsoniera este renovata, utilata si mobilat . Detalii la tel.

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 10:05
...
275 €

Garsonierea parter, decomandat, bloc nou, mobilat nou, centreala proprie, pret 275 euro luna, plata 1 luna plus 1 luna

Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:39
...
1.500 RON

fara garantie, proprietar, fara agentie, fara intermediar la o familie, cuplu, pe durata lunga, utilata, mobilata, tv, masina spalat, frigider, incalzire pardoseala.

Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 09:36
...
350 €

inchiriere garsoniera complet mobilata si utilata modern, bloc nou. Garsoniera dispune de centrala termica, aer conditionat, TV, etc. Este situata la etajul 6 si este disponibila imediat

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:32
...
1.300 RON

garsoniera cocheta, renovata in totalitate, foarte curata, gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica. Vedere pe spate, liniste. Mobilata si utilata. Libera, et. 6/10,

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, azi, 09:16
...
500 €

Nicolae Caramfil, gars., bl. nou, 5/6, 42 mp, decomandata, mobilata, utilata complet frigider, aragaz, hota, masina de spalat, ac, centrala proprie, acces facil Pipera, Primaverii, Baneasa,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:15
...
350 €

inchiriez garsoniera in bloc stradal pe bd. Octavian Goga, sector 3 Bucuresti. garsoniera este utilata si mobilata.

Suprafata 39 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:00
...
1.200 RON

Str. Agatha Barsescu garsoniera decomandata, renovata, curata, gresie, faianta, parchet, termopan. Situata la et 3/4. Scara f. curata.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:39
...
300 €

Str Brailita, Garsoniera decomandata se vinde ca in poze. Bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica.

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, azi, 08:38
...
300 €

Inchiriez camera in apartament 2 camere Nerva Traian - metrou Timpuri Noi, zona Unirii, mobilat, utilat, et 6/8. Cealalta camera se foloseste 1-2 ori pe saptamana pentru birou

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, azi, 08:22
...
265 €

Garsoniera, 5 mim de metrou Titan, Mega Image - Lidl.Etaj 4/10, 3 lifturi, bloc reabilitat termic. Utilata, mobilata.

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, azi, 00:05
...
375 €

particular, ofer pentru inchiriere garsoniera renovata, mobilata, utilata, spatioasa. Pozitionarea este excelenta, la Piata Muncii, la intersectia dintre Calea Calarasilor, si Bulevardului Decebal.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:27
...
340 €

inchiriez garsoniera mobilata si utilata,etaj 7/8,42 mp comfort 1 sporit,13 Septembrie.in apropierea Hotelului Marriott, Ministerului Apararii. Pentru mai multe info.la tel 0744191715

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:05
...
850 RON

Camera mansarda 20 mp, doar pt.o singura persoana, terasa 12 mp, 3/3, grup sanitar 1,25 mp, (comun cu un alt chirias al meu). Fara copii, animale, contract minim 1 an.

Suprafata 20 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:51
...
299 €

Inchiriez studio de 42 mp langa Casa Poporului - Marriott. Se inchiriaza cu canapea in loc de pat de colt. Dispune de costuri bune/ vecini deosebiti. Pret fix 300 euro

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 16:51
...
250 €

Propietar inchiriez garsoniera, etaj 3, reabilitat, mobilat, utilat, zona Aparatorii Patriei

Suprafata 27 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:11
...
299 €

Inchiriez garsoniera Confort Park Residence,Sos. Vitan-Barzesti 7D, in spate la hotel Rin Grand, decomandata, suprafata mare 44 mp, etaj 4/10,complet mobilata si utilata modern, renovata recent.

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:54
...
320 €

Doresc inchiriere pe termen lung zona linistita facilitati in apropiere spatiu parc privat aer conditionat,internet.centrala proprie,renovata de curand, debara,balcon costuri mici de intretinere SPA centru...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:49
...
200 €

Garsoniera cf. 3, zona Baicului- Electronicii, cu gaze, caldura RADET, boiler pt apa calda, frigider, aragaz, masina de spalat, sifonier, pat, mobila bucatarie, sarme rufe - la geam, etj 3/4. Libera....

Suprafata 16 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:45
...
380 €

adiacent str. Negoiu, libera, mobilata, utilata,

Suprafata 35 mp Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 12:30
...
420 €

Studio nou, et 5, 41mp utili, totul nou la prima inchiriere, Plazza Rezidence 4, intre Plazza si Afi la 7-8min pe jos, linga Parcul Liniei. Centrala termica, proprietar, fara PET, inchiriere pe termen...

Suprafata 41 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:10
...
240 €

Favorit, mobilata, utilata modern, la 2 minute de metrou, bloc curat, civilizat, etajul 8 din 10, doua lifturi. Chiria se poate fixa si in Lei 1200,

Suprafata 31 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:57
...
400 €

garsoniera noua, et 1,36 mp utili, totul nou la prima inchiriere, Plazza Rezidence 4, intre Plazza si Afi 7-8 min pe jos, langa Parcul Liniei. Centrala termica, proprietar, fara PET, inchriere pe termen...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:55
...
1.000 RON

Inchiriez garsoniera la curte, utilitatile incluse in pret, garsoniera este mobilata, zona Giurgiului Toporasi,

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:40
...
350 €

Inchiriez garsoniera 24mp, decomandata, mobilata, bloc 1989, etaj inferior, numai pentru persoane fizice.

Suprafata 24 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56
...
370 €

Drumul Taberei /Garsoniera - Moghioros Park Residence et.7/11, decomandat, centrala termica, 2 minute Auchan, parc Moghioros, 5-7 minute Metrou, Plaza Mall , tramvai 41, mobbilier nou-utilat complet

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:21
...
300 €

Garsoniera decomanda parter/10 mobilat si utilat modern libera mijloacele de transport

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:18
...
280 €

Se ofera spre inchiriere garsoniera situata la et 10/10, mobilata, igienizata, in apropiere de mijloace de transport, Piata Obor, metrou. Zona linistita. Va asteptam la vizionari!

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:17
...
270 €

proprietar, etaj 3, balcon, complet utilata modern, parchet laminat, jaluzele verticale, aer cond, masina spalat, usa metalica, bloc nou izolat termic, centrala proprie, utilitati contorizate, P-ta Progresul,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 09:10
...
1.500 RON

Fara garantie, particular, unui cuplu, doua persoane, salariati este utilata, are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat, sifonier, dulap, masa, scaune, incalzire prin pardoseala.

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:47
...
1.350 RON

Banu Udrea, cf. 1/ sp, dec, 43mp, 4/8, bl. mixt, balcon mare, toate utilitatile, renovata. La 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu.

Suprafata 43 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 00:05
...
1 RON

asigur gratuit gazduire si masa intr-o vila, unei doamne/ domnisoare fara prejudecati contra menaj pentru un pensionar in varsta inaintata.

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Mar, 23:20
...
300 €

Va propunem spre inchiriere  o garsoniera situata chiar in inima capitalei la o distanta de 1 min de mers pe jos pana la statia de metrou Piata Romana.Cu alte cuvinte, chiar la scara! Scara blocului...

Suprafata 22 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 25 Mar, 20:57
...
350 €

Inchiriere garsoniera, complet mobilata si utilata, moderna, cocheta, la cateva minute de parc si acces rapid mijloace de transport, Ase. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 33 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 25 Mar, 20:56
...
289 €

Inchiriez garsoniera proaspat renovata, suprafata utila 42 mp, zona 13 Septembrie, mobilata si utilata complet, etaj 5/8, an constructie 1990, 2 ascensoare noi, supraveghere video, interfon, pret neg.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 25 Mar, 20:45
...
1.300 RON

Bloc nou str. Luica nr 176, la un metru statie autobuz Izvorul Oltului (102, 103, 116, 220,) intre mall Auchan, Lidl si Peny. Grand Arena, metroul 3 statii auto, iluminat leduri.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Mar, 16:59
...
280 €

Garsoniera, confort 1, 32mp, vedere panoramica, doua lifturi, proaspat zugravita, parchet schimbat, mobilata si utilata complet. Instrare stradala, supraveghere video, bloc reabilitat termic.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Mar, 14:03
...
200 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera, 35 mp , la Prelungirea Ghencea,la etajul 1, bloc construit in 2015,centrala termica, maxim 2 persoane adulte,nu se accepta animale de companie, chirie 1 + 1 garantie...

Suprafata 35 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Mar, 11:35
Articole recomandate
Unde găsești chirii ieftine în București după ce prețurile au crescut?

Prețul chiriilor din București a crescut și cu 30-40% în septembrie 2022, iar motivul principal este...

28.09.2022 Imobiliare 5.440
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 697
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.972