Inchirieri garsoniere Titan - Dristor

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 92 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Titan-Dristor
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Dristor metrou
260 €

Particular, bloc stradal, ofer gars. moderna chiar la gura metroului, mobilata si utilata modern, renovata recent, canapea + pat matrimonial mare,...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 16:16
Titan, Lucretiu Patrascanu, stradal, ocazie
199 €

cf. 1, 33 mp, 5/10, semidec., mob/utilat, imb., ocazie. Maxim 2 pers. fara animale,

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:59
Garsoniera - Vitan
300 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:44
Fizicienilor, str. Lacramioarei
230 €

Inchiriez garsoniera mobilata, utilata, centrala proprie, bloc izolat, termic, etaj 1, aer conditionat, masina de spalat, libera.

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:35
Titan, Auchan
1.149 Lei

Proprietar inchiriez garsoniera decomandata, str Postasului nr 2, etaj 2/10

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 14:38
Costin Georgian, 1 min. metrou, garsoniera lux
290 €

inchiriez garsoniera lux, primul chirias, parcul Titan la 5 min. metrou C. Georgian 1 min. Garsoniera decomandata cu balcon, 34 mp situata la et....

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:34
Titan, Basarabia, Diham adiacent renovat
220 €

Cf 1, sup 32 mp, semidecomandat mobilat modern utilat, libera, pret discutabil.

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:34
Titan, Bd. 1 Decembrie 1918
1.100 Lei

Renovata, mobilata si utilata. Langa bloc gasim Mega Image, statii RATB, iar statia de metrou Costin Georgian. Se solicita o chirie anticipat plus...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:16
Zona Policlinica Titan
200 €

inchiriez garsoniera, cf. 1, libera dupa 1.02.2021,

Bucuresti, azi, 12:21
Dristor, str. Laborator
250 €

garsoniera confort 1 semidecomandata, situata la etajul 3/10, mobilata complet, utilata, curata, parchet, gresie, faianta, termopan, libera,...

 • 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 11:27
Trapezului, Titan, 1 Decembrie
250 €

garsoniera spatioasa 45 mp, Bloc nou, Trapezului, Metrou 1 Decembrie.

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 11:06
Titan, metrou
950 Lei

inchiriez garsoniera et. 4/10, bd. Constantin Brancusi, mobilata, utilata complet, pat de mijloc nou, televizor nou, curata, cu toate imb., bloc...

 • 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:02
Titan, Postavarului
800 Lei

inchiriez garsoniera, apropiere metrou, et. 3/ 10, mobilata, utilata complet, curata cu imbunatatiri, bloc izolat-termic, costuri mici, zona...

 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 11:02
1 Decembrie, metrou
850 Lei

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, curata, cu imb., bloc izolat, termic, costuri mici, zona linistita, libera

 • 25 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:01
Ozana
200 €

inchiriez garsoniera mobilata si utilata, totul nou, aproape de metrou.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:34
Titan, Nicolae Grigorescu
240 €

Titan Nicolae Grigorescu, garsoniera cf.1, dec., libera, etaj 3, mobilata, utilata, foarte curata, 240 eur, plata lunar si o luna garantie

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:16
Costin Georgian metrou, termen scurt
255 €

garsoniera chiar langa gura de metrou Costin Georgian, pe termen scurt sau lung, pozitie excelenta, mobilata si utilata complet, modern, ac,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 08:04
Titan, Salajan, Bd. 1 Decembrie
1.000 Lei

proprietar, fara agentie, fara comision, unui cuplu, doua persoane, salariati este utilata are masina spalat, frigider, tv, mobilata, pat,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 07:34
Titan, Mega Mall Pantelimon, Bd. Chisinau sector 2
230 €

gars. mobilata si utilata complet modern, foarte curata, arata mai bine la fata locului, bloc cu 4 lifturi, merita vazuta, ocazie,

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 04:03
Titan, 1 Decembrie 1918, Postavarului
210 €

complet utilata si mobilata, tv, internet, termopan, usa metalica, aer conditionat,

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 00:20
Titan, Bulevardul 1 Decembrie 1918
200 €

Garsoniera, intersectie bulev. Liviu Rebreanu cu bulev. 1 Decembrie 1918, p inalt/8, confort 1, decomandata, mobilata, utilata, faianta, gresie,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:05
1 Decembrie metrou
145 €

localizata stradal, vis a vis de metroul 1 Decembrie, mobilata si utilata complet, fiind locatia ideala la cel mai bun pret!

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 23:34
Costin Georgian, metrou
1.100 Lei

gars. confort 1, la 3 minute de metrou, mobilata si utilata complect renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica foarte...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:32
Baba Novac, Campia Libertatii
200 €

proprietar, inchiriez garsoniera utilata si mobilata situata la 5 minute de statia de metrou Piata Muncii si 2 minute de parcul IOR

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:41
Titan
+ Schita
450 €

Cazare termen lung fara garantie sau contract - minim 30 zile. Hotelul Interbusiness 4 stele ofera spre inchiriere garsoniere si apartamente cu...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:40
Dristor, Mcdonald's
220 €

Metrou, et.3/10, bloc mixt, reabilitat, balcon inchis, contorizat, renovata, calduroasa, linistita, mobilata, utilata, frigider, aragaz, masina de...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:57
Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat termic
190 €

garsoniera decomandata, mobilata si utilta complet, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termaopn, usa metalica, la 9 minute distanta metrou,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:45
Metrou Muncii
1.000 Lei

cf. 1, et. 5/8, an 1985, mixt, reabilitat, termopan, g, f, p, um, aragaz, frigider, mas. spalat, libera, parc,

 • 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:37
Dristor, KFC, Kaufland, Str. Laborator, ocazie
850 Lei

cf.1, 28 mp, P/8, renovata, mob, utilata, ocazie. Maxim 2 persoane, eventual animalut,

 • 28 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:54
Titan, 4 min metrou, Lucretiu Patrascanu, ocazie
199 €

Titan, 4 min metrou, Lucretiu Patrascanu, cf. 1, 32 mp, et. 7/9, sd, mob, utilat, renovata, ocazie. Maxim 2 persoane fara animale

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:25
Ozana, Mizil
800 Lei

particular, inchiriez garsoniera, confort 3, renovat,

 • 17 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:18
Dristor, metrou
250 €

gars. 6/9, renovata recent,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
Titan
1.000 Lei

inchiriez garsoniera zona Titan, bd. 1 Decembrie intersectie cu str. Postavarului str. Sold. Tudor Ion in proximitatea Auchan Titan. Renovat...

 • 22 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
Baba Novac, Campia Libertatii
230 €

str. Nicolae Licaret, sector 3, bloc reabilitat termic, la 5 min. de parcul Alexandru Ioan Cuza, et.7 din 10, renovat, pat Mobexpert, saltea...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 12:10
Dristor
1.100 Lei

proprietar ofer spre inchiriere doua camere la etajul 3 al unei vile. Aceste camere se pot inchiria separat sau impreuna. Ele sunt mobilate,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:07
Campia Libertatii, Parc IOR
250 €

Particular, spatiu generos, bucatarie open-space, bloc reabilitat, balcon inchis, 3 min. Parc IOR, et. 5/8, 1+1 garantie, termen lung, exclus...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:53
Mihai Bravu, Baba Novac
300 €

Garsoniera curata, mobilata, utilata, bloc stradal

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Neutilat
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 11:44
Basarabia
950 Lei

Diham, parter/8, mobilata si utilata complet, contorizata, bloc reabilitat, curata, libera,

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:17
Titan, metrou 1 Decembrie 1918
160 €

2/4, gresie, faianta, termopan, ac, libera, frigider, masina de spalat, plita electrica, mobilata moderna, utilata, in spate la Lidl, apa calda,...

 • 16 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:12
Titan, Nicolae Grigorescu, bd. 1 Decembrie
1.000 Lei

particular, fara agentie, fara comision, inchiriez la o familie, cuplu, salariati, este mobilata, utilata, parchet, gresie

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:55
DRISTOR
220 €

metrou, Mihai Bravu, Dristor, 3 minute metrou, et. 3/10, confort 1, mobilata modern, amenajata ca si 2 camere, inclusiv masina de spalat, aer...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:48
Titan, langa parc
220 €

garsoniera mobilata si utilata complet, tv, aer conditionat, masina de spalat, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, libera, pe strada Prisaca...

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:37
Piata Muncii
250 €

inchiriez garsoniera Piata Muncii, 4 min. metrou, mobilat utilat, etaj 3

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 10:35
Dristor
230 €

Ramnicu Sarat, garsoniera mobilata si utilata complet modern, amenajata, spatioasa, libera, merita vazuta, etaj 5, la 10 minute de metrou, fara...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 09:40
Basarabia, stadionul Arena Nationala
230 €

proprietar, inchiriez garsoniera in zona semicentrala (bd. Basarabia - stadionul Arena Nationala), complet renovata, mobilata si utilata, bloc...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:34
Titan, Nicolae Grigorescu
250 €

inchiriez garsoniera cf. 1 decomandata 32 mp, renovata, mobilata, utilata, bloc reabilitat, costuri mici utilitati, 5 minute metrou Nic....

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:29
Dristor metrou 1 minut
250 €

Ocazie, 5/10, mobilata modern, utilata, masina spalat, pat mijloc, termopan, tv, aer conditionat, proaspat zugravita, merita, Impecabila. Metrou la...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:51
Nicolae Grigorescu
800 Lei

Piata Salajan, bloc mixt, reabilitat, mobilat, utilat. Apropiere metrou libera.

 • 27 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 08:44
Titan, Postavarului, bd. 1 Decembrie
1.000 Lei

particular, fara agentie, fara comision, inchiriez la o familie, cuplu, salariati, este mobilata, utilata, parchet, gresie. Nu se ia garantie

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 08:05
Titan, Policlinica Titan
275 €

bloc reabilitat, dotari superioare, cateva minute de parcul IOR si parcul Titanii, metrou, mijloace de transport in comun, intretinere mica....

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, 24 ian, 22:50
Dristor, 2 minute metrou
200 €

cf. 1, semidec., 36 mp, toate imbunatatirile, mobilata si utilata libera vizite urgent, merita, clasa energetica B

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 24 ian, 13:30