Inchirieri garsoniere mobilate si utilate Titan - Dristor

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 42 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Titan-Dristor
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Dristor, metrou 1 minut
280 €

Dristor, metrou, garsoniera semidec, renovata recent, curata, mobilata si utilata complet, la etajul 3/10, in fata statie de metrou Dristor, libera...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 16:59
Piata Alba Iulia
1.600 Lei

inchiriez garsoniera zona Piata Alba Iulia unei domnisoare salariate fara animale de companie direct de la proprietar. Garsoniera situata la etaj 2...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 15:16
Dristor
1.000 Lei

inchiriez garsoniera apropiere metrou, Ramnicu Sarat, vizavi Mega-Image, mobilata, utilata complet, renovata recent, bloc izolat termic, costuri...

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 14:34
Decebal stradal 2 minute metrou Muncii
300 €

garsoniera confort 1 decomandata, mobilata, etaj 1/8 , frigider, aragaz, masina de spalat, parchet, gresie, faianta,

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:31
Dristor 1 mini maxim pana la metrou
270 €

cf.I sdec, 36 m, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet modern, libera, vizite urgent merita.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:11
Dristor, metrou
250 €

Garsoniera cf. 1, mobilata si utilata partial, cu acces facil la metrou pentru termen lung. Vecinatati Mall Vitan, piata Alba Iulia, Mihai Bravu,...

 • 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:42
Theodor Pallady, Astorium Residence
270 €

Drumul Gura Garlitei 16-22, la 12 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Teclu, cocheta, mobilata si utilata cu mult bun gust, totul nou si...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:55
Garsoniera lux, 1 min Metrou Costin Georgian
340 €

inchiriez garsoniera lux, primul chirias, parcul Titan la 5 min, Metrou C. Georgian 1 min. Garsoniera decomandata cu balcon, 33 mp situata la et...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:06
Dristor, Kaufland
280 €

bloc mixt, garsoniera decomandata, mobilata modern, utilata complet, foarte curata, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis in termopan,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:05
Costin Georgian, metrou
1.050 Lei

gars. cf. 1 semidec., la 1 minut de metrou, renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobilata si utilata complect cablu, internet, tv,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
Dristor, 3 minute metrou, stradal Mihai Bravu
315 €

1/10, decomandata, renovata recent, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata modern, utilata complet: masina spalat, aragaz,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:36
Dristor - Mihai Bravu (Rompetrol)
300 €

la 2 minute de metrou Dristor, etajul 1 / 8, bloc mixt, amenajata Nou (gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior), mobilata Nou, utilata...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:06
Baba Novac, Campia Libertatii
260 €

inchiriere garsoniera, cf. 1, mobilat si utilat, etaj 7/10, bloc mixt, ideala pentru locuit. Exclus animale de companie. Avans 1+1. La 5 minute de...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:47
Dristor- Laborator
280 €

la o distanta de 4 minute fata de metrou, va oferim garsoniera cf 1 SD, mobilata modern, utilata nou,etaj 8/11. Garsoniera are gresie, faianta,...

 • 29 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 10:13
Titan - Nicolae Grigorescu Metrou
300 €

garsoniera de inchiriat, decomandata, etaj p/10, mobilata si utilta, renovata, multiple imbunatatiri, contorizata, a/c, libera, 1+1. Vecinatati:...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:25
Titan
750 Lei

metrou bd. N. Grigorescu, stradal, cf. 2, balcon mobila clasica, utilat, anvelopat, radet, butelie, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:42
Baba Novac 5
+ Schita
230 €

proprietar, 3/3, recent renovat, mobila moderna, AC, mas spalat, faianta, gresie, bloc curat+linistit, SmartTV, exclus intermediari, stradal, 10...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 26 feb, 22:24
Titan
250 €

Policlinica Titan, strada Prisaca Dornei, chiar langa Parculetul Titanii, zona superba, verde, 2/10, cf.1, bloc mixt, mobilata si utilata complet,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 26 feb, 19:59
Metrou Nicolae Grigorescu
200 €

gars. 9/10, renovata,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 feb, 16:44
Dristor metoru
1.200 Lei

Langa Rompetrol, etaj 9/10, confort 1, decomandat, 32 mp, mobilata modern (cu pat), utilata complet, toate imbunatatirile, ac, proprietar ok.

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 feb, 16:05
Dristor, Mihai Bravu, Rompetrol, stradal
280 €

Dristor-metrou 5 minute, 2/10, decomandata, bloc reabilitat termic, imbunatatiri, mobilata si utilata complet, disponibila pe termen lung, avans...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 feb, 13:44
Dristor, Mihai Bravu
1.000 Lei

confort 1 dec., etaj 3/10, stradal, vedere spate, 6 minute distanta de metrou, curata, bloc reabilitat, mobilata, utilata modern, disponibila, o...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 feb, 11:54
Titan, Constantin Brancusi
240 €

Garsoniera inchiriere Titan, Constantin Brancusi, etaj 10 din 10, vedere parc, bloc reabilitat, la cheie, mobilata si utilata modern, apropiere...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, 26 feb, 11:19
Titan, Ozana in Pallady Towers, constr. 2019
400 €

garsoniera dubla (zona pentru dormit separata de living), et. 7/9, 44,2 mpu + balcon 6 mp. Parcare subterana + 6 mp spatiu depozitare. Stradal,...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 feb, 10:02
Dristor metrou Day Residence inchiriere garsoniera
380 €

Inchiriere garsoniera lux, Dristor metrou. Et. 4/10 imobil nou, prima inchiriere.

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 26 feb, 08:29
Dristor
250 €

metrou 6/10 reabilitat- termopan, parchet, mobilata, aer conditionat, utilata.

 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 26 feb, 00:10
Dristor metrou
350 €

Bloc stradal Bd. Camil Ressu, intrare bulevard, vedere spate, 1/10, decomandata, bloc reabilitat, libera, mobilata si utilata complet, acces rapid:...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 25 feb, 20:45
Piata Trapezului, Mega Image, 1 minut metrou
280 €

garsoniera cf 1 decomandata, chiar la gura de metrou 1 Decembrie 1918, complet mobilata si utilata.

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 25 feb, 20:07
Dristor metrou, Baba Novac
350 €

stradal Mihai Bravu, cf. 1, semidec., 5/10, mobilata si utilata complet, la cheie, disponibila imediat, inchiriata pentru prima data

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 25 feb, 11:01
Baba Novac
1.500 Lei

inchiriez garsoniera cf. 1, 47 mp, complet mobilata si utilata, zona Baba Novac,

 • 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 21:21
Titan Metrou Grigorescu Parc IOR - Prisaca Dornei
265 €

garsoniera Titan Policlinica - langa Parcul Titanii - Prisaca Dornei, Metrou Titan sau Nicolae Grigorescu. Confort 1, semidecomandat, 33 mp, etaj...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 24 feb, 16:44
1 Decembrie 3 minute metrou
250 €

mobilata si utilata complet, decomandata, etaj 2/10, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, aer conditionat....

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 24 feb, 15:41
Basarabia, Stadion Arena
200 €

inchiriez gars. gaze, aer cond., toate imb., intretinere inclusa in chirie,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 feb, 15:25
Mihai Bravu
220 €

Baba - Novac, Mihai Bravu garsoniera decomandata, mobilata, etaj6/10, bloc stradal si anvelopat recent, gresie, faianta, 1 luna si garantie.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 14:16
Dristor, Titan, in statia de metrou Dristor 2
275 €

Inchiriere garsoniera Dristor (Metrou) - comision zero. Va prezentam o garsoniera mobilata complet amplasata langa statia de Metrou Dristor 2,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 24 feb, 13:55
Titan, Fizicienilor
250 €

Titan, Fizicienilor garsoniera, mobilata si utilata complet, etaj 4/4, s. 31 mp, constructie 1980, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, 24 feb, 12:05
Titan metrou
1.000 Lei

inchiriez garsoniera, b-dul Constantin-Brancusi, apropiere parc I.o.r, zona verde, mobilata, utilata complet, renovata recent, cu imb., bloc...

 • 34 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:46
Nicolae Grigorescu, metrou
1.100 Lei

inchiriez garsoniera, mobilata, utilata complet, mobilier nou, renovata recent, cu toate imb., bloc izolat-termic, costuri mici, libera, ocazie

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 24 feb, 11:43
Mihai Bravu, Dristor 5 minute metrou
200 €

Mihai Bravu, Kaufland, etaj 3/4, c-tie 2004, bloc reabilitat, parchet, termopan, aer conditionat, mobilata si utilata complet, masina spalat, avans...

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, 24 feb, 09:49
Titan metrou
1.200 Lei

et 7/10, renovata, imbunatatiri, apometre si repartitoare, mobilata si utilata, masina de spalat, combina frigorifica, aer conditionat, bloc...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 23 feb, 21:24
Baba Novac
200 €

Parc IOR, cf I, et 2, bloc mixt, foarte spatioasa, balcon mare, stradal, vedere spate,

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, 21 feb, 18:11
Dristor 2 metrou
279 €

Dristor 2, metrou, inchiriez garsoniera moderna, televizor, masina de spalat, aer conditionat, internet, frigider. Ofer contract ANAF.

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 18 feb, 10:19