Vanzari apartamente 3 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 34 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Obor, rond stradal
105.000 €

confort 1, etaj 3, vedere strada, renovat total si mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, negociabil

 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 17:16
Obor, Metrou
+ Schita
89.000 €

confort 1, stradal, rond, metrou 2 min, vedere mixta, orientare E-V, pe mijloc, bloc reabilitat, renovat complet, inslatii electrice si sanitare...

 • 65 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 16:45
Colentina, Fabrica De Gheata
67.500 €

apartament confort 1, circular, situat la etajul 1/10, suprafata de 65 mp. bloc 1978, reabilitat, cadastru si intabulare, liber, renovat

 • 65 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:27
Bucur Obor
72.900 €

Apartament confort 1, decomandat situat la etajul 4/10, bloc din 1976, reabilitat, 62 mp, 2 balcoane, fara imbunatatiri, cadastru si intabulare,...

 • 62 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 12:26
Colentina, Mc Donald`s
69.500 €

ocazie apartament de 3 camere situat in imobil reabilitat termic, 2 lifturi, constructie model rusesc, toate imbunatatirile, liber, merita, urgent,

 • 67 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:20
Colentina McDonalds, ocazie
67.500 €

3 minute de McDonalds, cf.I circular (poate fi folosit sau transformat cu usurinta in decomandat) 1 /10, bloc finalizat dupa cutremur, reabilitat...

 • 70 mp
 • An 1978
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:16
Colentina - Maior Bacila ocazie
78.000 €

cf.I Sporit decomandat, 81 mp, 2/8, cu hol in h, cea mai mare impartire de apartament, bl. 1987, liber, centrala termica proprie, termopane...

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:16
Colentina strada Maior Bacila vis a vis ANL
85.000 €

4 camere la pret de 3 camere, oferta de nerefuzat, cf. 1, decomandat hol in h, 2 bai, 2 balcoane, bloc izolat termic, toate imbunatatirile, curat,...

 • 84 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:15
3 Camere zona Doamna Ghica comision 0%
66.900 €

Va prezentam in reprezentare exclusiva (comision 0 pentru cumparator) un apartament de 3 camere, decomandat, situat in cartierul Colentina - Zona...

 • 68 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, azi, 11:37
Colentina, Doamna Ghica
88.000 €

bloc stradal, reabilitat termic, foarte ingrijit, 4/10, vedere superba parcul Plumbuita toate camerele, 2 balcoane, multa liniste, finisat lux,...

 • 75 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 10:48
Soseaua Colentina
 

vand apartament 3 camere, sos. Colentina, nr. 76, pretul zonei, informatii suplimentare la tel.

 • An 1977
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:11
Apartament spatios 3 camere Sos. Colentina
72.000 €

Va prezentam spre vanzare un apatament de 3 camere situat pe Sos. Colentina, la intersectie cu Sos. Fundeni, la etajul 8 al ununui bloc de 11 etaje...

 • 71 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 11
Bucuresti, azi, 07:20
Obor- Colentina- Bis. Sfantul Dumitru
82.000 €

renovat recent, instalatii schimbate, usi noi, g+f+p, la cheie!, toate actele, liber, intrare stradala, vedere mixta. Broker exclusiv!

 • 63 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 01:15
Obor, Colentina, Doamna Ghica
78.500 €

parter/8, dec, bloc 1990, spatios, 72 mp, hol H, bucatarie mare, 2 wc, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare noi, 3...

 • 72 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 24 ian, 21:57
Colentina, Doamna Ghica
68.990 €

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 3/10, suprafata de 70 metri patrati din care 66, 5 sunt utili, vedere mixta, fara imbunatatiri,...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 24 ian, 21:44
Obor, Colentina 10 minute metrou, Kaufland
68.000 €

confort 1, gresie, faianta, termopan, usa metalica, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, pozitie buna, cadastru, intabulare, acc. credit,...

 • 65 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, 24 ian, 21:07
Obor, Colentina, Doamna Ghica
+ Schita
80.000 €

4/10, decomandat, semimobilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, geam la...

 • 74 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 24 ian, 21:07
Obor, Colentina, Dna Ghica, terasa, parc, stradal
82.000 €

2/8, cf. 1 sp, dec, 78 mp, 2 bai, hol H, vedere mixta, sc stradala, loc de parcare, orientare est-vest, bucatarie mare, patrata, contorizat, g, f,...

 • 78 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 24 ian, 21:06
Colentina, Doamna Ghica, Mc Donald's
67.000 €

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri,...

 • 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 24 ian, 20:59
Doamna Ghica, Plaza
95.000 €

Lidl, bloc 2009, centrala proprie a scarii de bloc, nemobilat/ neutilat, 2 gr sanitare, comision agentie 2%, acte la zi, vecinatati: Pantelimon,...

 • 81 mp
 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 14
Bucuresti, 23 ian, 14:13
Obor
73.500 €

1 Minut metrou Obor apart liber si insorit 3 camere cf.1 decomandat etaj intermediar pe mijloc de bloc reabilitat are geam la baie g+f+t+p+um+a / c...

 • 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • 6 min.
Bucuresti, 23 ian, 13:57
Obor, Stefan cel Mare, Mosilor, Mihai Bravu
+ Schita
76.000 €

metrou Obor, primaria sect.2, in apropierea parcului si a pietei Obor, str. Campul Mosi, pozitionare excelenta, 5/10 dec, 2 balcoane, vedere mixta,...

 • 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, 23 ian, 12:27
Obor sos. Colentina, Complex Rosegarden
155.000 €

Metroul Obor la 7 min. Bloc nou, paza Bgs 24/24, in planul 2, 2 lifturi, 2 terase mari, 2 bai, 2 dressinguri, izolat termic, un loc de parcare,...

 • 90 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 23 ian, 12:27
Obor Colentina Doamna Ghica fosta terasa Colentina
82.500 €

Langa Penny Market, bloc1991, vedere mixta, pe mijloc, 2 bai, hol in H, f. spatios, imb. g, f, p, um, th. ac, bucatarie 13 mp, sufragerie 20,5 mp,...

 • 79 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 23 ian, 12:25
Obor, Stefan cel Mare, Sos. Colentina, stradal
+ Schita
72.500 €

Metrou Obor 1 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, u.m., termopan,...

 • 68 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, 23 ian, 12:24
Obor, Colentina Doamna Ghica, stradal, vav parc
62.500 €

Bloc situat in planul secund, aproape de Pipera, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. de mijloc, baie cu fereastra, curat, g, f, p, um,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, 23 ian, 12:21
Ion Mihalache Podul Constanta
147.000 €

imobil 2019 cu lift, et. 3, su-84mp, terasa 80 mp, finisaje deosebite, la cheie, TVA inclus. www.confortresidence.eu

 • 84 mp
Bucuresti, 23 ian, 11:45
Ion Mihalache, podul Constanta
118.000 €

imobil 2019 et.1 si 2 cu lift, su.75mp finisaje deosebite,la cheie ,TVA inclus. www.confortresidence.eu

Bucuresti, 23 ian, 11:40
Bucur Obor metrou, proprietar, bloc cu adapost ALA
72.000 €

proprietar Bucur Obor, magazin, metrou. Are termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, termoizolare. Accept credit ipotecar. Blocul are...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 22 ian, 20:50
Obor, Kaufland
62.000 €

vanzare 3 camere cof l sd, 68mp,bloc 1969, cu imbunatatiri g, f, p, t, um, ac, bloc reabilitat. Apartament curat merita vazut.

 • 68 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, 21 ian, 14:06
Doamna Ghica
 

ap. trei camere, et. 9, doua lifturi, reabilitat, parchet, gresie, faianta, intab.

 • 64 mp
 • An 1977
Bucuresti, 21 ian, 13:20
Colentina, Rau Bacila,Mc. Donald's
69.000 €

aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 7/8, cf.1 semi, 68 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere mixta, baie cu fereastra, doua lifturi, doua grupuri...

 • 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 ian, 13:08
Colentina, Rau Mc Donalds
67.500 €

aproape parc, lac Plumbuita, scoala 39, Fundeni, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978 fara risc seismic, orientare S-E, vedere deschisa, baie cu...

 • 64 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 21 ian, 13:07
Obor, Colentina, Doamna Ghica, langa BCR
65.900 €

vav parc Plumbuita, 12 min. metrou, 9/10, cf. 1 dec., 70 mp, bloc reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, oreintare sud-est, baie cu...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 21 ian, 13:06