Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Colentina - Obor

Subrubrica: 3 camere
Zona: Colentina-Obor
Distanta metrou: max. 10 min.
...
89.900 €

Agentie imobiliara, 3 camere decomandat, 11/11, bloc reabiliat, 2 balcoane mari, aerisire cu geam la baie, 77 mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, documente fara probleme, cadastru si intabulare,

Suprafata 65 mp An 1977 Decomandat Etaj 11 din 11 M 8 min.
Bucuresti, 05 Mar, 09:00
...
76.000 €

P/10, cf 1, sdec, 68 mp, balcon, vedere mixta (si stradala), bloc fara risc seismic, reabilitat termic,scara stradala, pretabil firma, g+f+p+t, usa metalica, acte O.K, partial mobilat, accept credit,...

Suprafata 68 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, 17 Mar, 20:01
...
79.000 €

Superpozitionare, Metroul Obor la 5 min. de bloc, vav de magazinul Obor, bloc reabilitat termic, 69 mp, balcon mare, vedere mixta, eliberabil rapid, cadastru, intabulare, se accepta credit,

Suprafata 66 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:11
...
171.000 €

Str. Avrig, langa metroul Obor si Iancului, bloc nou finalizat p+4 et., an 2022, ap. 3 cam. situat la et.1/4 etaje, avand centrala proprie, finisaje de calitate, incalzire prin pardoseala, acte ok,

Suprafata 94 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 4 M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:09
...
73.000 €

vav Kaufland/ Veranda, 7/10, cf.1 semidec. 69mp., bloc 1970 reabilitat termic, pe mijloc, orientare E-V, baie cu fereastra, spatioase 13mp, 12mp., curat, g,f,p, termopan, um, cadastru, intabulare

Suprafata 69 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 14 Mar, 14:24
...
87.000 €

confort 1 semidecomandat, 64mp, etajul 6/10, bloc reabilitat fara probleme, cu toate imbunatatirile, bucataria mobilata, instalatii noi, acte la zi, la cateva minute de metrou, merita vazut !

M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:59
...
79.500 €

Avem placerea sa va prezentam un apartament cu 3 camere, situat la etajul 2 al unui bloc reabilitat, pe sos. Colentina nr.17, vis-à-vis de Kaufland, langa biserica Sfantul Dumitru, la 7 minute de mers...

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 17:57
...
73.000 €

vand apartament 3 camere, Colentina, Obor, 5 min metrou Bucur Obor, semidecomandat, suprfata utilta 63 mp, cu balcon 68 mp, etaj 7/9. An de constructie 1968, Blocul este reabilitat termic

Suprafata 68 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 09:54
...
82.000 €

intrare stradala, vedere spate, deasupra magazinului Obor, 5 min. Kaufland, Mall Veranda, etaj 5/10, cf. 1 semidec., 66 mp. bloc 1975 reabilitat termic, pe mijloc, orientare S-E, imb. g, f, p, termopan,...

Suprafata 66 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 5 min.
Bucuresti, 14 Mar, 14:24
...
80.900 €

Va oferim spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Obor ,zona Kaufland- Veranda, intr-un imobil, construit in anul 1970, anvelopat, foarte solid, fara risc confort 1, semidecomandat,...

Suprafata 63 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Mar, 14:24
...
89.900 €

Va oferim spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Obor ,zona Piata Obor, intr-un imobil, construit in anul 1976, fara risc, anvelopat, confort 1, semidecomandat, etaj 9 din 10, avand...

Suprafata 62 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:39
...
69.900 €

Obor - Masina de Paine, la 5 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Obor, etaj 8/11, decomandat, 2 balcoane, geam la grupul sanitar, necesita renovare.

Suprafata 70 mp An 1976 Decomandat Etaj 8 din 11 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:03
...
89.000 €

Apartamentul este situat in sect 2, pe Aleea Avrig, in imediata apropiere fata de Piata Obor sau intersectia Ferdinand-M.Bravu. Este compus din 3 camere, semimobilat, confort 1 semid, etaj 6/10. Liber

Suprafata 65 mp An 1973 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:05
...
86.900 €

Va oferim spre vanzare, un apartament cu 3 camere, situat in cartierul Obor ,zona Str. Avrig, intr-un imobil, construit in anul 1963,anveloapt, fara risc confort 1, semidecomandat, etaj 6 din 10, avand...

Suprafata 60 mp An 1963 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Bucuresti, 16 Mar, 11:42
...
79.500 €

Vand apartament 3 camere,Colentina,Obor,zona biserica Sfantul Dumitru,vis s vis de Kaufland,6 min metrou Obor,decomandat,suprafata uitla 64 m2,suprafata totala cu balcon 68 m2,etaj 1/10

Suprafata 68 mp An 1970 Decomandat Etaj 1 din 10 M 9 min.
Bucuresti, 16 Mar, 17:15
...
87.000 €

cf.1, 2 bai, bl. reabilitat termic, fara risc, renovat 2022, la cheie, utilat complet, bucatarie mob si utilata, masina de spalat, 2 tv, loc de parcare ADP, g, f, p, t, usa metal, instal noi, 2 unitati...

Suprafata 67 mp An 1964 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 6 min.
Bucuresti, 14 Mar, 13:53
Articole recomandate
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 5.563
Dobânzi, scumpiri, cutremure și alți demoni imobiliari care ne sperie

Casele s-au scumpit în 2022 cu 5%, iar chiriile cu 13%; Prețurile apartamentelor vechi se mențin deocamdată...

21.02.2023 Imobiliare 436
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 437