Vanzari apartamente 3 camere aproape de metrou Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 9 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
Distanta metrou: max. 10 min.
  Salveaza cautarea
Mihai Bravu, Ferdinand
85.000 €

decomandat, 2 gr. sanitare, bloc 1984, reabilitat termic, gresie, faianta, termopane, 5 minute metrou Obor/Iancului,

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Sector 2, 19 ian, 08:58
Colentina, Sf. Dumitru
68.000 €

Obor 5 min.metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica,...

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, azi, 11:48
Obor, Stefan cel Mare, ACR
135.000 €

Masina de Paine, 3 min. metrou, et. 1/8, bloc 1986 reabilitat termic, cf.1 sporit, dec., 73 mp, hol h, 2 bai, vedere mixta, orientare sud-vest,...

 • 73 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 5 min.
Sector 2, ieri, 10:52
Obor, Colentina vav Kaufland, 7 minute metrou
69.900 €

Masina de Paine,langa Scoala 27,aproape Teiul Doamnei, Sectia 7 et. 4/10,cf. 1 semidec. 69 mp. bloc 1970 reabilitat termic,orientare est-vest,baie...

 • 69 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Sector 2, ieri, 12:30
Bucur Obor,deasupra magazinului Obor,Mihai Bravu 1
100.000 €

Vand apartament 3 camere,Bucur Obor,deasupra magazinului Obor,Mihai Bravu nr. 1,vis a vis de statia de metrou, an de constrctie 1975,...

 • 72 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 3 min.
Sector 2, 18 ian, 11:15
Obor- Primarie- Parc Obor
95.000 €

Obor- Primarie- Parc Obor, etajul 8/10, confort 1, decomandat, bloc stradal, reabilitat, balcon mare, vedere parc, renovat (gresie,faianta,...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Sector 2, 16 ian, 21:09
Colentina, Obor, 4 min. mers pe jos metrou Obor
70.000 €

vand apartament 3 camere, Colentina, Obor, 4 min. mers pe jos metrou Obor, semidecomandat, suprafata 70 mp, etaj 3/10 g, f, p, t, um

 • 70 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Sector 2, 18 ian, 11:12
Colentina, Teiul Doamnei, Masina de Paine, apartament 3 camere
65.000 €

va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, semidecomandat, 67 mp, 1 gr. sanitar, 1 balcon, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, bloc...

 • 67 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:53
Ferdinand
+ Schita
71.500 €

Ferdinand-Obor (str.Avrig), ap.3 camere,2 bai,etaj 2/10

 • Etaj 2 din 10
 • 9 min.
Sector 2, 19 ian, 14:13