Vanzari apartamente 3 camere Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 34 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Colentina, Doamna Ghica, Mc Donald's
67.000 €

Scoala 39, Parc Plumbuita, 5/10, bloc 1976, decomandat, 2 balcoane, bloc fara risc seismic, stradal, vedere spate, spatios, fara imbunatatiri,...

 • 68 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, azi, 12:26
Bucur Obor metrou, proprietar, bloc cu adapost ALA
72.000 €

proprietar Bucur Obor, magazin, metrou. Are termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, termoizolare. Accept credit ipotecar. Blocul are...

 • 75 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, 19 feb, 12:05
Colentina, Bucur Obor, Metrou
+ Schita
87.000 €

apartament 3 cam. cf. 1 dec. cu usi schimbate, 2 balc., gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, mobilat utilat loc parcare ADP primul...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 11:45
Colentina McDonalds, ocazie
67.500 €

3 minute de McDonalds, cf.I circular (poate fi folosit sau transformat cu usurinta in decomandat) 1 /10, bloc finalizat dupa cutremur, reabilitat...

 • 70 mp
 • An 1978
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 12:57
Bucur Obor
85.000 €

Bucur Obor, Magazin, metrou, are termopan, parchet, usa metalice, are conditionat, balcon mare, mobilat si utilat, renovat recenta.

 • 75 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:52
Colentina - Maior Bacila ocazie
78.000 €

cf.I Sporit decomandat, 81 mp, 2/8, cu hol in h, cea mai mare impartire de apartament, bl. 1987, liber, centrala termica proprie, termopane...

 • An 1987
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, azi, 12:53
Colentina, Mc Donald`s
69.500 €

ocazie apartament de 3 camere situat in imobil reabilitat termic, 2 lifturi, constructie model rusesc, toate imbunatatirile, liber, merita, urgent,

 • 67 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 13:06
Str Radovanu, Colentina
+ Schita
104.000 €

proprietar, vand ap cu 3 camere, renovat, et 7/8, bloc izolat, decomandat, la capatul autobuzului 282, in Colentina.

 • 85 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, 21 feb, 17:45
Soseaua Colentina, Zona Obor
+ Schita
79.500 €

Confort 1, stradal, metrou 5 min, vedere mixta, bloc reabilitat in 2018, orientare ideala, nemobilat,

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, 22 feb, 02:00
Doamna Ghica-Colentina, vanzare 3 camere
88.000 €

vanzare 3 cam, dec, etaj 3, cu imbunatatiri, mobilat si utilat, 2 balcoane, 75 mp, pozitie foarte buna, merita vazut.

 • 75 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, 18 feb, 15:09
Ghica Plaza
+ Schita
125.000 €

Apartament 3 camere decomandate: -2 grupuri sanitare, -Balcon 15mp pe toata lungimea apartamentului, -Se vinde mobilat si utilat (asa cum e in...

 • 90 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 16 din 16
Bucuresti, 22 feb, 14:20
Doamna Ghica Colentina Tei comision 0% parter cu balcon si pivnita
65.000 €

va prezentam, un apartament generos cu trei camere, in zona Colentina, Doamna Ghica, pe strada Ion Berindei, ce dispune de balcon si pivnita sub...

 • 61 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • 18 min.
Bucuresti, 14 feb, 16:35
Colentina, Obor
55.000 €

3 camere, centrala, aer conditionat, acte la zi, aproape de mijloacele de transport, mall, piata, urgent,

 • An 2006
Bucuresti, 19 feb, 11:28
Doamna Ghica rond
64.000 €

etaj 10/10, decomandat, intrare si vedere spate, gr sanitar cu geam, 2 min parc, magazine, mijloace de transport, acte la zi, comision agentie 2%....

 • 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 19 feb, 13:52
Obor, Colentina Doamna Ghica, stradal, vav parc
62.500 €

Bloc situat in planul secund, aproape de Pipera, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, ap. de mijloc, baie cu fereastra, curat, gresie,...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 11
Bucuresti, azi, 15:38
Obor, Stefan cel Mare, Sos. Colentina, stradal
+ Schita
72.500 €

Metrou Obor 1 min., Mall Veranda, Piata Obor foarte aproape, vav Kaufland, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, u.m., termopan,...

 • 68 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 15:44
Obor sos. Colentina, Complex Rosegarden
155.000 €

Metroul Obor la 7 min. Bloc nou, paza Bgs 24/24, in planul 2, 2 lifturi, 2 terase mari, 2 bai, 2 dressinguri, izolat termic, un loc de parcare,...

 • 90 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, azi, 15:47
Colentina, stradal, Mc Donald's aproape Scoala 39
67.000 €

langa Parc, Lac Plumbuita, etaj 5/10, cf. 1 dec, 70 mp, bloc 1977 fara risc seismic, pe mijloc, vedere spate, orientare vest, vedere deschisa, 2...

 • 70 mp
 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:25
Obor, Colentina, Doamna Ghica, langa BCR
65.000 €

vav parc Plumbuita, 12 min. metrou, 9/10, cf. 1 dec., 70 mp, bloc reabilitat termic fara risc seismic, vedere mixta, oreintare sud-est, baie cu...

 • 70 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, azi, 11:56
Colentina, Rau Mc Donalds
67.500 €

aproape parc, lac Plumbuita, scoala 39, Fundeni, cf. 1 circular 64 mp, bloc 1978 fara risc seismic, orientare S-E, vedere deschisa, baie cu...

 • 64 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, azi, 11:58
Obor, Colentina, vav Kaufland, 8 minute metrou
74.000 €

langa Soala 27, cf.1, bloc caramida reabilitat termic, vedere mixta, orientare E-V, imb., termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica,...

 • 67 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 11:58
Colentina, Rau Bacila,Mc. Donald's
69.000 €

aproape Parc, Lac Plumbuita, etaj 7/8, cf.1 semi, 68 mp, bloc 1986 reabilitat termic, vedere mixta, baie cu fereastra, doua lifturi, doua grupuri...

 • 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 11:58
Obor, Colentina, stradal langa Kaufland
63.000 €

5 min. metrou aproape Veranda, piata, etaj 1/10, cf. 1 semi, 63 mp, orientare est-vest, bloc caramida 1971, vedere mixta,baie cu fereastra, imb.,...

 • 63 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 11:55
Colentina, Maior Bacila, restaurant Margineni
69.000 €

7/8, semidecomandat, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare schimbate, usa metalica, calorifere noi, geam la baie,...

 • 68 mp
 • An 1986
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
Bucuresti, azi, 12:27
Colentina, Rau
67.500 €

cf. 1, circular, curat, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, bloc reabilitat termic, toate actele, liber,

 • 65 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 21 feb, 17:32
Colentina, Doamna Ghica, Pancota
+ Schita
85.000 €

3/8, confort 1 sporit, 78 mp, bloc 1991, hol H, bucatarie mare, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2 grupuri sanitare,bloc reabilitat termic,...

 • 78 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 16:20
Colentina, McDonald`s
72.500 €

cf. 1, stradal, gresie, faianta, termopan, et. 3, 2 balcoane, contorizat,

 • 72 mp
 • An 1976
 • Decomandat
Bucuresti, 21 feb, 17:38
Obor, Sos. Colentina stradal
63.500 €

Metrou Obor 5 min., Mall Veranda, langa Kaufland, imbunatatiri, gresie, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat, vedere mixta est-vest,...

 • 67 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 15:39
Bucur Obor, Mihai Bravu
75.000 €

Bucur Obor, Mihai Bravu, primarie, magazin Obor, etaj 8/10, confort 1, decomandat, liber, bloc stradal, reabilitat, vedere parc Obor, fara...

 • 68 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 07:57
Obor, rond stradal
99.999 €

confort 1, etaj 3, vedere strada, renovat total si mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, liber,

 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 10:09
Mihai Bravu, 5 minute metrou Obor, bloc 1978
110.000 €

apartament de 4 camere transformat in 3 camere, foarte spatios (88 mp), etaj 5/10, vedere spate (liniste), 2 grupuri sanitare, 2 balcoane inchise,...

 • 88 mp
 • An 1978
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 10:24
Colentina, Doamna Ghica
88.000 €

bloc stradal, reabilitat termic, foarte ingrijit, 4/10, vedere superba parcul Plumbuita toate camerele, 2 balcoane, multa liniste, finisat lux,...

 • 75 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 11:18
Colentina, Doamna Ghica
67.990 €

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etajul 3/10, suprafata de 70 metri patrati din care 66, 5 sunt utili, vedere mixta, fara imbunatatiri,...

 • 70 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 20:50
Colentina, Obor, 5 min mers pe jos metrou
83.500 €

Vand apartament 3 camere renovat total, Colentina, Obor, 5 min mers pe jos metrou, semidecomandat, suprafata 70 mp, etaj 8/10.

 • 70 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 23:25