Vanzari apartamente 3 camere Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 39 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Obor, Colentina stradal, langa Kaufland
66.500 €

5 min. metrou, aproape, Mall Veranda, piata, bloc 1975 reabilitat termic, fara risc seismic, vedere mixta, bucatarie patrata, baie cu fereastra,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Metro M1 Obor ...9 min.
Bucuresti, 19 mar, 14:08
Colentina
95.000 €

ProCapital Development va propune spre vanzare un superb apartament la 2 minute de Veranda mall. Imobilul este decomandat, spatios cu vedere pe...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 19 dec, 16:42
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita, BCR
+ Schita
74.900 €

Stradal, 5/10, cf 1, dec, 75mp, vedere mixta superba (pe parc), fara risc seismic, mobilat modern, utilat, geam la baie, reabilitat term, g, f, p,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 13:08
Colentina, Aleea Sinaia
65.500 €

Colentina, Aleea Sinaia, parter/p+10, decomandat, suprafata utila 67 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, reabilitat termic, 1 sg grup sanitar...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, 05 mar, 17:18
Obor, Colentina, Doamna Ghica, BCR, Parc Plumbuita
68.500 €

stradal, 9/10, cf 1, dec, 69 mp, 3 balc, vedere mixta(pe parc), fara risc seismic, partial mobilat, geam la baie, imbunatatiri noi, gresie,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 13:10
Soseaua Colentina
67.000 €

Kaufland, 3 cam cf.1 semidec., 4/10, gresie, faianta, parchet, timplarie termopan, aer conditionat, mobilat si utilat complet, bloc curat, bloc...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Obor ...15 min.
Bucuresti, ieri, 11:47
Obor, Colentina, Doamna Ghica, vav parc Plumbuita
+ Schita
83.900 €

aproape rond, 15 min. metrou Obor, cf.1 sporit dec, 78 mp, bloc 1990, vedere mixta, bucatarie mare patrata, 2 bai, apartament curat, g, f, p,...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 19 mar, 14:10
Colentina, stradal, Rau, Mc. Donalds
+ Schita
69.000 €

langa scoala 39,15 min metrou Obor, 2 min., parc, lac Plumbuita, et 1/10 bloc 1977 reabilitat termic fara risc seismic, pe mijloc, orientare S-E,...

 • Suprafata 79 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, 19 mar, 14:09
Colentina, Fundeni
70.550 €

3 cam spatios, luminos, balcon inchis, 2 bai, parcare, loc de joaca, imobil finalizat, cadastru, intabulare, mutare imediata.

 • Suprafata 83 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 20 mar, 14:36
Colentina, Fundeni
77.900 €

3 cam nou, decomandat, 2 bai, 2 balcoane, parcare + boxa gratis! apartamentul ideal pentru familia ta! spatii verzi! Acceptam credit prima...

 • Suprafata 82 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, 18 mar, 19:48
Colentina, Fundeni, restaurant Margineni
80.000 €

2/8, decomandat, bloc 1986, suprafata 78 mp, centrala termica, gresie, faianta, termopan, usi interioare noi, usa metalica, 2 grupuri sanitare, hol...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 13:12
Colentina, Doamna Ghica, Pancota
84.500 €

3/8, confort 1 sporit, 78 mp, bloc 1991, mobilat, utilat, decomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, 2 grupuri...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 14 mar, 15:23
Obor, Colentina, Kaufland, mall Veranda
+ Schita
68.000 €

7 minute metrou, 2/10, dec, 74 mp, vedere mixta, bloc fara risc seismic, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metal,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Metro M1 Obor ...10 min.
Bucuresti, ieri, 13:11
Obor, parc, metrou, mall Veranda
72.500 €

gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, geam la baie, stradal, vedere spate, balcon pe toata suprafata apartamentului,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Obor ...3 min.
Bucuresti, ieri, 13:14
Colentina Stradal
71.500 €

Va propun spre vanzare un apartament de 3 camere, deosebit, foarte spatios in zona Colentina Mc Donald' s, stradal, situat la etajul 6 al unui bloc...

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 14 mar, 11:40
Obor, Colentina, stradal, langa Rose Garde
+ Schita
70.000 €

metrou 12 min., aproape Kaufland,mall Veranda, piata, parc Plumbuita, bloc 1971 reabilitat termic fara risc, pe mijloc,bucatarie patrata, vedere...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Metro M1 Obor ...17 min.
Bucuresti, 19 mar, 14:08
Obor, Colentina, Doamna Ghica
68.900 €

langa rond - stradal, Mall Veranda 7 min, metrou Obor 10 min, Kaufland 5 min, Parc Plumbuita 2 min., bloc reabilitat termic, gresie, faianta,...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Obor ...2 min.
Bucuresti, 14 mar, 13:39
Lacul Tei, Doamna Ghica, Colentina
+ Schita
67.000 €

vanzare ap 3 camere dec. Colentina, langa parcul Tei si Plumbuita, Sc. Gen. nr 30, bloc reabilitat, zona cu vegetatie si liniste, aproape de...

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 19 mar, 10:58
Fundeni, Colentina
72.000 €

oferta, apartament 3 camere, mutare imediata, finisat la cheie, acte gata, poze reale, loc parcare gratuit, bucatarie inchisa, rezidential, credit...

 • Suprafata 88 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 14:21
Colentina, Doamna Ghica, decomandat, renovat
85.000 €

Parc, lac, liniste, oaza de istorie si salas pentru suflet, veselie, locuri de joaca, foisoare si mese pentru stat la taifas, securitate, iata ce...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 20 mar, 11:54
Apartament 3 camere Colentina Rau stradal 2 grupuri sanitare
73.500 €

Apartament de 3 camere pe Sos. Colentina stradal, situat vis-a-vis de scoala 39, pana in intersectia cu Sos. Fundeni, intr-un bloc extrem de...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 01 mar, 06:41
Colentina, Kaufland
57.999 €

Masina de Paine la 5 min. de metrou Obor, confort 1, etaj 10/10+tehnic, semidecomandat, bloc civilizat fara restantieri, reabilitat, lift nou,...

 • Suprafata 67 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Metro M1 Obor ...3 min.
Bucuresti, 19 mar, 10:40
Colentina, Ion Berindei
+ Schita
64.900 €

vanzare apartament 3 camere, Colentina - 10 min metrou Bucur Obor, bloc construit in 1970, reabilitate, termopan, etaj 2, semidecomandat,...

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 1970
 • Etaj 2 din 9
 • Metro M1 Obor ...12 min.
Bucuresti, 20 mar, 11:33
Obor, Masina de Paine, Stefan cel Mare, Colentina
58.000 €

super pozitie, Metrou Obor 10min. Mall Veranda, Kaufland 2min., bloc reabilitat termic, baie cu fereastra, balcon mare, pe mijloc vedere mixta,...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 12 mar, 20:18
Obor, Almo2, 3 cam, pare un cod, vezi oportunitatea
74.950 €

Zona: Obor - Sos. Mihai Bravu 1, bl. ALMO2, sector 2
Pret: 74.950 EUR
Etaj: 5/14
Numar camere: 3
Compartimentare:...

 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 14
 • Metro M1 Obor ...2 min.
Bucuresti, 18 mar, 18:37
Colentina, Kaufland
+ Schita
70.000 €

vanzare 3 camere cf. 1, semidec., etaj 6/10, stradal pe sos. Colentina, bloc 1974, cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, ac, 62 mp, pe vest, cu cadastru...

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1974
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, 15 mar, 11:36
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parc Plumbuita
67.000 €

stradal, 11/11, terasa recent refacuta, cf 1, dec, 68 mp, bloc reabilitat termic, g, f, p, termopan, aer conditionat, vedere superba, luminos, geam...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 11 din 11
Bucuresti, ieri, 13:08
Colentina Rau, hol H, etaj 3, decomandat
83.000 €

Va propun un apartament de 3 camere situat in zona Colentina Rau, cu acces la mijloacele de transport in comun, situat la etajul 3/8, intr-un...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 20 mar, 11:51
Colentina, Parcul Plumbuita
+ Schita
67.000 €

bloc reabilitat termic, scara curata, vedere mixta, 3 balcoane inchise, o baie cu geam, necesita renovare la interior, cadastru, intabulare si...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
Bucuresti, 18 mar, 09:44
Soseaua Colentina, particular
 

ap. 3 camere, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 1969
Bucuresti, 18 mar, 12:31
Colentina, Sectia 7 Politie, Brebu
79.999 €

etaj 1/8, decomandate, doua bai, bloc reabilitat termic, constuctie 1983, mobilat, utilat, acte la zi. Aproape de scoli, gradinite, centre...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • Metro M1 Obor ...17 min.
Bucuresti, 18 mar, 15:01
Colentina, Teiul Doamnei
61.000 €

bloc reabilitat termic, terasa reabilitata, etaj 10, nemobilat, neutilat, necesita renovare, balcon mare inchis in termopan. Aproape de scoala,...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Metro M1 Obor ...3 min.
Bucuresti, 19 mar, 12:54
Doamna Ghica, Colentina, Parc Plumbuita
+ Schita
90.000 €

apartament 3 camere, decomandat, bloc nou, Doamna Ghica.

 • Suprafata 87 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 19 mar, 14:20
Colentina
+ Schita
70.000 €

apartament 3 camere, Sos. Colentina - Sectia 7 Politie.

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Metro M1 Obor ...15 min.
Bucuresti, 19 mar, 16:05
Iancului - Avrig
+ Schita
66.900 €

3 camere semidec, 7/9, bloc 1968, fara risc seismic, spatios, 2 grupuri sanitare, zona excelenta, acces rapid metrou, zone apropiate Mihai Bravu,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, 19 mar, 17:01
Colentina, Doamna Ghica, BCR
72.000 €

apartament confort 1, decomandat situat la etajul 5/10, are o suprafata de 68 mp. amenajat cu gresie, faianta parchet, termopan, cadastru si...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Bucuresti, 18 mar, 11:48
Teiul Doamnei, Circa 7
64.900 €

Apartament confort 1, decomandat situat la etajul 4/8, suprafata de 70 mp. bloc reabilitat, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, cadastru si...

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • Metro M1 Obor ...13 min.
Bucuresti, 18 mar, 12:34
Colentina, Doamna Ghica
64.900 €

apartament confort 1, decomandat situat la etajul 8/10, bloc 1976, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru si intabulare, liber.

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:35
Colentina, scoala
71.500 €

apartament confort 1, situat la etajul 4/10, bloc 1978, reabilitat, suprafata de 80 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, 18 mar, 12:36