Vanzari apartamente 3 camere Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 25 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
  Salveaza cautarea
Colentina, Maior Bacila
69.950 €

mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 15 ian, 05:25
Colentina- Fundeni
76.900 €

la 2 pasi de parcul Motodrom, vindem un apartament de 3 camere foarte luminos, zugravit recent, ferit de zgomotul din bulevard, vederea fiind pe...

 • 75 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 12:15
Colentina, Fundeni vav Restaurant Margineni
85.000 €

aproape Parc Plumbuita, Scoala 39,etaj 1/8 cf.1 sporit, bloc 1986, vedere mixta, orientare S-E, bucatarie mare patrata, centrala termica, 2 bai,...

 • 78 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 2, 20 ian, 12:28
Colentina, Fundeni
82.000 €

apartament luminos, modern compartimentat, mobilat, utilat, nou, disponibil imediat, se accepta orice tip de credit, vis-a-vis Spitalul Fundeni

 • 63 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
Sector 2, azi, 10:30
Colentina, Sf. Dumitru
68.000 €

Obor 5 min.metrou, Mall Veranda, etaj 1/10, vedere mixta, bloc cls. 2 (fara credit), Comision Agentie 1,5%, acte la zi. Vecinatati: Doamna Ghica,...

 • 66 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 9 min.
Sector 2, ieri, 13:06
Colentina, Doamna Ghica, Complexul Planorama
+ Schita
115.000 €

12/15, cf1sporit, sdec, 105mp, 2 bai, centrala termica, 2 locuri de parcare subterane, constructie 2012, 2 lifturi, vedere superba, orientat pe...

 • 105 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 12 din 15
Sector 2, 20 ian, 14:19
Obor
71.000 €

Colentina Kaufland, bl. reabilitat termic, scara curata, metrou Obor 8-9 minute, cf1, 8/10, balcon in termopan, 68mp, zona si zona civilizata si...

 • 68 mp
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 ian, 18:05
Doamna Ghica, Baicului vav Lidl
85.000 €

aproape Parc Lunca Florilor, Gara de Est, metrou Obor, 15 minute, etaj 2/4, cf.1 sporit dec., 82 mp, bloc 1988, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane,...

 • 82 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, 20 ian, 12:27
Colentina Rau, Mc Donalds, duplex lux
220.000 €

Poseidon Residence, duplex 3 camere 2 bai decomandat 114 mp, etaj parter si 1, constructie 2017 imbunatatiri lux, mobilat, utilat, loc parcare,...

 • 114 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 16
Sector 2, azi, 11:30
Doamna Ghica, Cremenita
140.000 €

apartament cochet 58 mp, curte amenajata in proprietate 64 mp, 2 ac, dubla izolatie, parcare subterana, finisaje de calitate superioara, aceptam...

 • 58 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, 06 ian, 11:33
Bucur Obor
109.000 €

vand apartament 3 camere Bucur Obor intersectia mare langa gura de Metrou etaj 1(10) circular, bloc reabilitat termic, gresie, faianta parchet,...

 • 62 mp
 • An 1970
 • Circular
 • Etaj 1 din 10
Sector 2, azi, 14:15
Colentina, Teiul Doamnei
85.000 €

apartament 3 camere, situat in zona Teiul Doamnei - Colentina.

 • 68 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 15 min.
Sector 2, ieri, 17:40
Maior Vasile Bacila, Colentina
73.000 €

Mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Sector 2, 17 ian, 12:50
Ferdinand intersectia Pantelimon
67.500 €

3 camere semidecomandat etaj 4, bloc reabilitat, apropiere de piata Obor, metrou, troleibuze, tramvai la 5minute de Veranda Mall. scoala,...

 • 68 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 2, azi, 10:31
Doamna Ghica, Cremenita
140.000 €

apartament cochet, curte in proprietate 64 mp, finisat la cheie, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, se accepta plata prin credit,

 • 58 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, azi, 10:10
Obor, Colentina langa Rose Garden 12 minute metrou
75.000 €

stradal, aproape Parc Plumbuita, Tei, Veranda, etaj 8/10, cf. 1 semidec., 65 mp, bloc 1970 reabilitat termic, fara risc seismic, pe mijloc, vedere...

 • 65 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 20 ian, 12:29
Obor, Colentina vav Kaufland, 7 minute metrou
69.900 €

Masina de Paine,langa Scoala 27,aproape Teiul Doamnei, Sectia 7 et. 4/10,cf. 1 semidec. 69 mp. bloc 1970 reabilitat termic,orientare est-vest,baie...

 • 69 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 10 min.
Sector 2, 20 ian, 12:30
Obor
65.000 €

stradal, metrou 3-4 minute maxim, cf. 1, etaj 2, balcon in termopan, bl. reabilitat termic, scara foarte curata, aproape piata Obor, scoala...

 • 68 mp
 • Etaj 2 din 9
Bucuresti, 12 ian, 11:02
Bucur Obor,deasupra magazinului Obor,Mihai Bravu 1
100.000 €

Vand apartament 3 camere,Bucur Obor,deasupra magazinului Obor,Mihai Bravu nr. 1,vis a vis de statia de metrou, an de constrctie 1975,...

 • 72 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 11
 • 3 min.
Sector 2, 18 ian, 11:15
Doamna Ghica, intrare din parc
+ Schita
90.000 €

Se vinde apartamentul de 3 camere, cu intrare din parc. Este la etajul 8/10, decomandat si are 1 baie.

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, 20 ian, 14:05
Colentina, Teiul Doamnei, Masina de Paine, apartament 3 camere
65.000 €

va propunem spre vanzare un apartament de 3 camere, semidecomandat, 67 mp, 1 gr. sanitar, 1 balcon, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica, bloc...

 • 67 mp
 • An 1969
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • 10 min.
Bucuresti, 18 ian, 11:53
Ferdinand
+ Schita
71.500 €

Ferdinand-Obor (str.Avrig), ap.3 camere,2 bai,etaj 2/10

 • Etaj 2 din 10
 • 9 min.
Sector 2, 19 ian, 14:13
Colentina Kaufland vanzare ap 3 cam
+ Schita
93.950 €

ap 3 cam sd, etaj 2/8, bloc reabilitat, cf disponibil imediat, stare foarte buna mobilat utilat complet, comision 3000 euro +tva fact, rog...

 • 65 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 17 min.
Sector 2, 20 ian, 10:02
Obor ACR, metrou strada Masina de paine
80.000 €

80 de mp, etajul 6/10, bloc reabilitat termic, mobilat, renovat, utilat la cheie,

Bucuresti, 21 ian, 13:44
Obor- Primarie- Parc Obor
95.000 €

Obor- Primarie- Parc Obor, etajul 8/10, confort 1, decomandat, bloc stradal, reabilitat, balcon mare, vedere parc, renovat (gresie,faianta,...

 • 70 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Sector 2, azi, 12:32