Vanzari apartamente 3 camere dupa cutremur Colentina - Obor

Imobiliare vanzari|Apartamente 3 camere - 12 anunturi
Subrubrica: apartamente 3 camere
Zona: Colentina-Obor
An constructie: 1978 - 1989, 1990 - 2009, dupa 2010
  Salveaza cautarea
Colentina, Maior Bacila
69.950 €

mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
Bucuresti, 15 ian, 05:25
Mihai Bravu, Ferdinand
85.000 €

decomandat, 2 gr. sanitare, bloc 1984, reabilitat termic, gresie, faianta, termopane, 5 minute metrou Obor/Iancului,

 • 70 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Sector 2, 19 ian, 08:58
Colentina, Fundeni vav Restaurant Margineni
85.000 €

aproape Parc Plumbuita, Scoala 39,etaj 1/8 cf.1 sporit, bloc 1986, vedere mixta, orientare S-E, bucatarie mare patrata, centrala termica, 2 bai,...

 • 78 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 2, ieri, 12:28
Colentina Rau, Mc Donalds, duplex lux
220.000 €

Poseidon Residence, duplex 3 camere 2 bai decomandat 114 mp, etaj parter si 1, constructie 2017 imbunatatiri lux, mobilat, utilat, loc parcare,...

 • 114 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 16
Sector 2, azi, 11:25
Colentina, Fundeni
82.000 €

apartament luminos, modern compartimentat, mobilat, utilat, nou, disponibil imediat, se accepta orice tip de credit, vis-a-vis Spitalul Fundeni

 • 63 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
Sector 2, azi, 10:30
Colentina, Doamna Ghica, Complexul Planorama
+ Schita
115.000 €

12/15, cf1sporit, sdec, 105mp, 2 bai, centrala termica, 2 locuri de parcare subterane, constructie 2012, 2 lifturi, vedere superba, orientat pe...

 • 105 mp
 • An 2012
 • Semidecomandat
 • Etaj 12 din 15
Sector 2, ieri, 14:19
Obor, Stefan cel Mare, ACR
135.000 €

Masina de Paine, 3 min. metrou, et. 1/8, bloc 1986 reabilitat termic, cf.1 sporit, dec., 73 mp, hol h, 2 bai, vedere mixta, orientare sud-vest,...

 • 73 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 5 min.
Sector 2, ieri, 10:52
Doamna Ghica, Baicului vav Lidl
85.000 €

aproape Parc Lunca Florilor, Gara de Est, metrou Obor, 15 minute, etaj 2/4, cf.1 sporit dec., 82 mp, bloc 1988, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane,...

 • 82 mp
 • An 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, ieri, 12:27
Doamna Ghica, Cremenita
140.000 €

apartament cochet 58 mp, curte amenajata in proprietate 64 mp, 2 ac, dubla izolatie, parcare subterana, finisaje de calitate superioara, aceptam...

 • 58 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, 06 ian, 11:33
Maior Vasile Bacila, Colentina
73.000 €

Mansarda noua, duplex, semimobilat, centrala proprie, utilat, intrare stradala, bloc civilizat din 1986, mansardat 2010, aproape de parcul...

 • 70 mp
 • An 2014
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
Sector 2, 17 ian, 12:50
Doamna Ghica, Cremenita
140.000 €

apartament cochet, curte in proprietate 64 mp, finisat la cheie, dubla izolatie, parcare subterana, disponibil imediat, se accepta plata prin credit,

 • 58 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, 17 ian, 15:30
Obor, Colentina Dna Ghica langa Parc Palatul Ghica
87.500 €

langa Parcul Plumbuita, intrare stradala, vedere spre parc, dec. 76 mp, 2 balcoane inchise, bloc 1978, reabilitat termic, orientare sud-vest, baie...

 • 76 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, ieri, 12:48