Apartamente 3 Camere de Vanzare

Subrubrica: 3 camere
...
95.000 €

De vanzare apartament cu 3 camere complet mobilat si utilat pe strada Cozla sector 3 Titan In fata blocului se afla gradinita privata si gradinita de stat. In imediata apropiere avem banci, marketuri...

Suprafata 70 mp An 1968 Decomandat Etaj parter din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi, 00:25
...
67.500 €

ap 3 camere situat la et 10 plus et tehnic partial, bloc de caramida, 2 balcoane parchet masiv, termopan, liber, acte, zona linistita, scoli, gradinite, centre comerciale.

An 1974 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 22:52
...
85.000 €

apartament 3 camere, confort 1, decomandat, etaj 2/8, liber, 70 mp, bloc 1982, balcon, geam baie, contor de gaze pentru centrala, bloc reabilitat termic, termopane integral, 2 ac, 3 debarale, intabulare,...

An 1982 Decomandat Etaj 2 din 8
Bucuresti, ieri, 22:50
...
82.000 €

etajul 3/4, semidecomandat, 60 mp, bloc caramida reabilitat, cu imbunatatiri decente, 1 balcon si 1 gr. sanitar, pozitie excelenta, merita vazut, scara curata, liber, toate actele,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:58
...
89.500 €

semistradal, cf.1 sdec, 65 mp, bloc 1971, etaj 3/4, imobil reabilitat, scara impecabila, instalatii el /san noi, se vinde complet mobilat si utilat, liber /toate actele, merita clasa en A

Suprafata 65 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 3 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:55
...
113.000 €

Direct proprietar apartament 3 camere, duplex, et 3 si 4, Apollo Residence, Popesti- Leordeni, 7 min metrou, loc parcare

Suprafata 106 mp An 2013 Decomandat Etaj 3 din 4 M 6 min.
Ilfov, ieri, 19:50
...
99.000 €

accept credit. Apartament de 3 camere (sufragerie si 2 dormitoare). Se vinde complet mobilat si utilat - masina de spalat vase, masina de spalat rufe, frigider, microunde, cuptor, aragaz, cafetiera, frigider,...

Suprafata 64 mp An 1960 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 19:20
...
59.000 €

1/10, cf 2 Ag imobiliara comision 2% Raul Doamnei-liber, vedere spate, orientare Est,balcon logie la bucatarie, de renovat, intabulare,scara curata,usa metalica, conducta de gaz pe palier

Suprafata 45 mp An 1971 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 21:08
...
100.100 €

Proprietar vand apartament de 3 camere, amplasat pe strada Drumul Jilavei, Berceni, sector 4, Bucuresti, la doar cateva minute de mers fata de statia de metrou Aparatorii Patriei, in zona Metalurgiei

Suprafata 80 mp An 2023 Decomandat Etaj 1 din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:57
...
80.000 €

Ag imobiliara comision 2%, Dr Taberei, V Argesului, bucla, apartament liber,decomandat vedere fata,balcon 9m inchis cu termopan, zugravit,usa metalica,orientare Est, conducta de gaz pe palier,aer conditionat,geam...

Suprafata 70 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:55
...
862.750 €

Apartament de LUX si cu o Priveliste de exceptie! Aceasta proprietate isi propune sa satisfaca toate cerintele in materie de confort, amenajare cu stil, locatie si priveliste exceptionale - se vinde...

Suprafata 138 mp An 2021 Decomandat Etaj 11 din 12 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 20:45
...
158.000 €

stradal, dar cu vedere laterala, ideal investitie, toate actele in regula, acceptam credit, se poate viziona oricand, cel mai bun pret din zona

Suprafata 82 mp An 2022 Decomandat Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 20:42
...
68.500 €

str. Trapezului, confort 1 decomandat, 57 mp, etajul 8/10, bloc 1977 reabilitat, necesita renovare totala, 1 balcon si 1 gr. sanitar, la 3 min. de metrou, merita vazut,

M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:40
...
87.600 €

la 12 min. de metrou, confort 1 decomandat, 66 mp, etajul 3/4, bloc caramida reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, decent, mobilat, acte la zi, zona ok, merita vazut

M 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:44
...
74.000 €

apartament 3 camere, decomandat, 60 mp, etajul 9/10, bloc 1977 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopane, curat, pozitie excelenta, acte la zi, liber, merita vazut,

M 1 min.
Bucuresti, ieri, 09:46
...
390.000 €

foarte spatios (132 mp utili si 143 mp cu balcoane) etaj 2/5, bloc 2008, foarte luminos, camere mari (living 44 mp, dormitoare de 24 mp si 17 mp), bucatarie de 11 mp si 2 bai cu geam spre exterior. Loc...

Suprafata 143 mp An 2008 Decomandat Etaj 2 din 5 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:36
...
165.000 €

parter inalt/5, bloc 2019, mobilat lux, utilat complet, centrala proprie, 2 gr. sanitare (baia mare cu cada si geam spre exterior, iar grupul sanitar cu cabina de dus), finisaje superioare.

Suprafata 86 mp An 2019 Decomandat Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 20:35
...
210.000 €

foarte bine compartimentat (living 30 mp, bucatarie mare de peste 10 mp), 2 gr. sanitare (unul cu cada si unul cu dus), bucataria mobilata si utilata, inchisa, separata de living, centrala proprie de...

Suprafata 120 mp An 2012 Decomandat Etaj 5 din 6
Bucuresti, ieri, 20:34
...
330.000 €

cu o vedere libera, superba catre Parcul Circului, foarte spatios (94 mp utili la care se adauga un balcon de 10 mp), mobilat, 2 grupuri sanitare, living cu bucatarie open space, loc de parcare in garajul...

Suprafata 105 mp An 2008 Decomandat Etaj 9 din 11 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:34
...
129.500 €

vedere panoramica superba, foarte spatios, bine compartimentat, 2 gr. sanitare (unul cu cada si unul cu dus), mobilier de bucatarie, 2 aparate de ac, boxa si loc de parcare in garajul subteran incluse...

Suprafata 96 mp An 2009 Decomandat Etaj 13 din 16
Bucuresti, ieri, 20:33
...
83.500 €

langa Auchan Titan, stradal, bloc reabilitat, etajul 1/4, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 68 mp An 1972 Decomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:27
...
82.000 €

Jean Steriadi, bloc reabilitat, vedere mixta, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber, toate actele

Suprafata 64 mp An 1968 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 20:24
...
94.000 €

chiar pe Murgeni, bloc reabilitat, 2 lifturi, posibilitate centrala, 2 gr sanitare, termopane, usa metalica, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1983 Decomandat Etaj 6 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 20:12
...
167.900 €

3 camere in imobil nou pe malul lacului vedere lac si parc,

Suprafata 82 mp An 2024 Decomandat Etaj 2 din 5 M 18 min.
Sagex Green Lake Residence Bucuresti, ieri, 20:10
...
169.900 €

Penthouse 3 camere decomandat, vedere panoramica lac,

Suprafata 90 mp An 2024 Decomandat Etaj 5 din 5 M 17 min.
Sagex Green Lake Residence Bucuresti, ieri, 20:10
...
92.000 €

chiar pe Al. Baiut, 10 minute parc, bloc 4 etaje, reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, toate actele

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 20:03
...
197.200 €

Va prezentam un apartament decomandat, pozitionat la parterul unui bloc de 4 etaje, anvelopat si situat in imediata vecinatate a Parcului Floreasca. Compartimentarea este placuta si functionala, fiind...

Suprafata 68 mp An 1980 Decomandat Etaj parter din 4 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 20:03
...
115.000 €

Spitalul Coltea apartament 3 camere 81mp, etaj 8/9, decomandat, bloc 1972, parchet, termopan, AC, 3 balcoane, bloc incadrat cu risc seismic U2,

Suprafata 81 mp An 1972 Decomandat Etaj 8 din 9 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 20:00
...
98.000 €

vand 3 camere confort 1 semidecomandat, etaj 6/10, bloc anvelopat, constructie an1980, suprafata 73mp, orientare sud, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, UM,G,F,T,P, se vinde asa cum este in poze mobilat...

Suprafata 73 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 19:55
...
68.000 €

de vanzare un apartament 3 camere, confort 1 circular, 70 mp, doua balcoane, baie + WC serviciu, la etajul 6,

Suprafata 70 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Arges, ieri, 19:48
...
87.000 €

10 minute metrou Costin Georgian, bloc reabilitat, termopane, centrala, 2 gr sanitare, 2 lifturi, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:45
...
91.000 €

Brancoveanu metrou, 3 camere, cf. 1 semidecomandat, 72 mp utili etaj 9/10, bloc 1984, intre metrou Piata Sudului.

Suprafata 72 mp An 1984 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 19:34
...
250.000 €

Aviatiei - Metrou, strada Av. Serbanescu, apartament 3 camere, 78 mp, 2 bai, terasa deschisa, bloc 2019, parcare optional,

Suprafata 78 mp An 2019 Semidecomandat Etaj 4 din 8
Bucuresti, ieri, 19:33
...
71.500 €

confort 1, decomandat, etaj 8/10, liber, fara imbunatatiri, pozitie excelenta, scoala Sf. Andrei, gradinite, crese in zona, gura de metrou la 5 minute, Kaufland, Lidl, Mega vis a vis de bloc, intabulare

An 1974 Decomandat Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:31
...
199.051 €

Dezvoltator, 3 camere,etaj 5/14, suprafata 128,42mp, 2 bai, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.25

Suprafata 129 mp An 2025 Decomandat Etaj 5 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 19:10
...
170.000 €

stradal, 10 minute metrou, 2 gr sanitare, 2 balcoane inchise, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, geam baie,

Suprafata 84 mp An 1997 Decomandat Etaj 3 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 19:06
...
89.990 €

Rin Hotel, renovat recent, ramane mobilat, utilat, finisaje de exceptie, accept schimburi chiar si autoturisme gama de lux,cel mai bun pret !!!

Suprafata 90 mp An 2007 Decomandat Etaj 10 din 15
Bucuresti, ieri, 19:03
...
178.421 €

Dezvoltator, 3 camere, etaj 5/14, suprafata 115mp, 2 bai, finisat complet, tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic cu la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 115 mp An 2025 Decomandat Etaj 5 din 5 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 18:55
...
90.000 €

Va propunem spre vanzare un apartament cu 3 camere, cu o suprafata utila de 68 m2, situat la etajul 4 al unui bloc cu 4 etaje, in sectorul 3, TITAN-PIATA MINIS. Pozitionarea este excelenta, avand statia...

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:52
...
165.555 €

Dezvoltator, 3 camere, etaj 1/14, suprafata 110,37mp, finisat complet.tamplarie din aluminiu cu geamuri tripan. Bloc izolat termic cu la exterior cu vata bazaltica de 10cm, aviz ISU. Livrare 15.12.2025.

Suprafata 110 mp An 2025 Decomandat Etaj 1 din 14 M 8 min.
SMART RESIDENCE LUJERULUI Bucuresti, ieri, 18:50
...
108.500 €

Mobilat si utilat modern.Situat intr-un cartier rezidential linistit, la 20 mn de Unirii Loc de parcare inclus, parculet in fata blocului, priveliste superba. Pentru vizionare, apel.

Suprafata 74 mp An 2014 Decomandat Etaj 6 din 6
Bucuresti, ieri, 18:35
...
92.000 €

et.4/9,cf.1, dec, 2 balcoane, vedere pe spate, liniste, bloc deosebit, reabilitat termic, fara risc seismic, scara impecabila, renovat, partial mobilat, contorizat,geam la baie, g+f+p+t+isn, usa metal,aer...

Suprafata 68 mp An 1976 Decomandat Etaj 4 din 9
Bucuresti, ieri, 18:32
...
120.000 €

renovat complet, etajul 3/4, bucatarie mare,instalatii electrice si sanitare noi, sapa turnata, bloc rebilitat,

Suprafata 67 mp An 1970 Decomandat Etaj 3 din 4 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:31
...
83.000 €

vav farmacia Tei, centrala termica, bloc reabilitat, liber, toate actele, gresie,faianta, parchet, termopane, usa metalica, 10 minute metrou si parc IOR 5 minute Auchan

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, ieri, 18:24
...
76.000 €

bloc 4 etaje, centrala termica, etajul 2, gresie, faianta, parchet, termopane, necesita renovare.

Suprafata 67 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
90.000 €

Bloc reabilitat termic , retras de la bulevard , Bucatarie mare , 2 minute Auchan , Penny, scoala si Gradinita aproape de bloc , toate actele , gresie,faianta , parchet,termopane ,USA metalica

Suprafata 65 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 1 din 4 M 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
140.000 €

decomandat, hol H, 2 bai, bucatarie mare, bloc reabilitat, liber, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 75 mp An 1989 Decomandat Etaj 7 din 8 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
103.000 €

apartament in curs de renovare,pret dupa reonovare cu finisaje premium 135.000 euro pret actual 103000 euro

Suprafata 77 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, ieri, 18:21
...
129.000 €

2 bai, bloc reabilitat, scara curata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 1 minut metrou si parc IOR,

Suprafata 71 mp An 1984 Decomandat Etaj 3 din 8 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:20
...
90.000 €

apartament 3 camere in Fundeni, aproape de Dragonul Rosu. Etajul 2/5, bloc construit in 2016, 81 mp, 2 bai, 2 balcoane. O oportunitate excelenta,

Suprafata 81 mp An 2016 Decomandat Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 18:20
...
91.500 €

spatios apartament de 3 camere, 2 bai pentru confort maxim, bloc solid construit in 1983, reabilitare termica pentru eficienta energetica, locuinta curata,

Suprafata 70 mp An 1983 Decomandat Etaj 10 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:20
...
135.000 €

Renovat complet, parter /3, instalatii electrice si sanitare noi, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 120 mp. Toate actele

Suprafata 120 mp Decomandat Etaj parter din 3 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 18:20
...
135.000 €

renovat complet, mobilat si utilat modern,2 grupuri sanitare, geam la baie, instalatii electrice si sanitare noi, sapa turnata,bl reabilitat.

Suprafata 70 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 6 din 10 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:19
...
94.000 €

chiar pe Murgeni, bloc reabilitat, 2 lifturi, posibilitate centrala, 2 gr sanitare, termopane, usa metalica, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1982 Decomandat Etaj 6 din 8 M 15 min.
Bucuresti, ieri, 18:19
...
103.000 €

vedere parc IOR, decomandat, 2 balcoane, bucatarie mare, bloc reabiliatat termic, posibilitatea pentru al doilea grup sanitar, liber, fara imbunatatiri, acte la zi,

Suprafata 78 mp An 1977 Decomandat Etaj parter din 10 M 9 min.
Bucuresti, ieri, 18:17
...
87.000 €

10 minute metrou Costin Georgian, bloc reabilitat, termopane, centrala, 2 gr sanitare, 2 lifturi, geam baie, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 70 mp An 1983 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 18:15
...
90.000 €

decomandat, etajul 9/10, bloc reabilitat, 5 minute parc IOR, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 70 mp An 1970 Decomandat Etaj 9 din 10 M 12 min.
Bucuresti, ieri, 18:14
Articole recomandate
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 2.656
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 211
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.632

Descopera cele mai noi anunturi cu vanzari apartamente 3 camere din Bucuresti & alte orase din tara

Cauti apartamente 3 camere de vanzare din Bucuresti - Ilfov si alte orase din Romania? Aici gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid apartamentul mult visat

Pentru a gasi mai repede apartamentul cu 3 camere pe care ti-l doresti, nu uita ca poti sa filtrezi rezultatele dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul / orasul din judetul Ilfov / alte orase din tara
  • anul de constructie (inainte de 1978, intre anii 1978-1989, intre anii 1990-2009 sau dupa 2010)
  • suprafata apartamentului (pana in 35 mp, intre 35 si 50 mp, intre 50 si 60 mp sau peste 60mp)
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior precum: balcon, centrala termica sau daca este recent renovat
  • optiuni exterior precum: lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre cartierele din Bucuresti in care se afla apartamentul (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru a lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate.

Nu rata sansa de a gasi simplu si rapid apartamentul cu 3 camere de vanzare din Bucuresti pe care ti-l doresti, prinde cea mai buna oferta pe site-ul Anuntul.ro