Inchirieri garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 41 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Titan-Dristor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Titan
200 €

Nicolae Grigorescu, statuia Salajan, garsoniera cf. 1, semidecomandate, etaj 8, recent amenajata, nemobilata 200 euro, se poate mobila la cerere.

 • 30 mp
 • Nemobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 16:23
Titan, Trapezului
250 €

Trapezului, Th. Pallady, particular, parter/8, decomandata, mobilata, masina spalat, frigider, aragaz, s. 34mp, cf.1, balcon, gresie, faianta, parchet

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:22
Dristor
320 €

Inchiriere garsoniera in zona Dristor. Suntem agentie: 50% comision. Program L-V: 9-17,

 • 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:07
Titan, Rasarit de Soare, libera 1 februarie
250 €

parter/11, 30 mp, semidecomandata, fara balcon, curata, mobilata complet, utilata. Se doreste inchiriere pe termen lung unei fete/ doamne angajate...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 13:29
Costin Georgian 10 min.metrou, Lucretiu Patrascanu
1.000 Lei

decomandata, etaj 2/10, mobilata/utilata complet, foarte curata, canapea extensibila, internet/tv, contract, libera, 1+1 garantie. Vecinatati:...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Titan, metrou
230 €

6/10 cf 1 semidecomandat, 32mp, balcon, mobilat nou, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:05
Dristor v.a.v metrou
350 €

Confort 1 decomandata, 9/10, 36 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata, libera. Garsoniera este recent renovata,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:17
Piata Iancului, metrou
250 €

Etaj 10 semidecomandata, mobilata si utilata modern. Este foarte spatioasa, curata. Distanta pana la metrou 3 minute. Sunati acum, merita vazuta.

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:15
Fizicienilor, Str. Schitului
230 €

particular, garsoniera renovata, cf.1, etaj 7/8, zona Fizicienilor-str. Schitului, mobila noua, utilata (frigider, masina de spalat, TV, aragaz,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:54
Baba Novac, Parc IOR, Park Lake
350 €

Ofer spre inchiriere garsoniera libera din 1 feb, str Baba Novac, parc IOR, Park Lake, bloc reabilitat, nou renovata, f curata, plita si cuptor...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:10
Dristor, Park Lake, IOR
260 €

chiar la gura de metrou, geam la baie, gresie, faianta, parchet, termopane, open space, liber, termen lung.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Decebal, Str. Mesterul Manole
300 €

Garsoniera Str. Mesterul Manole, etaj 3/4, constructie 1989, suprafata 42 MP, complet mobilata si utilata, aer conditionat, masina de spalat rufe,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 23:59
Titan -Metrou- Grigorescu
1.250 Lei

et 7/10, renovata, masina de spalat, combina frigorifica, bloc reabilitat, stradal la 1 min de metrou, STB, Mega Image, Lidl, piata, Auchan,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:42
Titan, Costin Georgian, IOR
399 €

proprietar, inchiriez garsoniera ultra lux. Etaj 6/D+P+9E. Prima inchiriere dupa renovarea totala, utilata cu mobila si electrocasnice noi, de cea...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:12
Lucretiu Patrascanu
295 €

garsoniera e proaspat renovata- gresie, faianta si parchet noi, mobilata cu: biblioteca, pat cu 2 noptiere, etajera, comoda, masuta, masa cu 2...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 25 ian, 22:33
Titan, Metrou Cosin Georgian
260 €

impecabil, etaj 1, 5 min. metrou, parc IOR, garsoniera mare, balcon mare, renovata total, libera. Se doreste inchirierea pe termen lung, se cere si...

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, 25 ian, 20:08
Titan-ocazie, garsoniera moderna
1.000 Lei

Liviu Rebreanu intersectie 1 Decembrie, gars renovata recent, complet utilata si mobilata modern, etaj 3/5, bloc reabilitat termic, bloc stradal,...

 • 18 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, 25 ian, 15:33
Titan ,Postavarului
850 Lei

stradal, curata, mobilata modern, utilata frigider, masina spalat, aragaz, etaj 4 , acces la mijloace de transport 311, 101, 19, 40, distanta 3...

 • 23 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Bucuresti, 25 ian, 11:16
Titan, Basarabia, Chisinau, Diham, semistradal
280 €

2/10, cf 1, sdec, 32 mp, pe mijloc, bl de garsoniere, reabilitat termic, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, g+f+p+t, usa metalica,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 ian, 21:03
Baba Novac
260 €

strada Campia Libertatii, langa Parc Cuza, garsoniera confort 1, etaj 1/10, renovata, mobilata si utilata modern, termopan, contorizata, internet,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 ian, 20:48
Titan, Auchan
235 €

Inchiriez garsoniera confort 1, parter/10, zona Auchan Titan, 31 mp.

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 24 ian, 16:35
Garsoniera la 50 m de Park Lake
350 €

inchiriez garsoniera mobilata cu stil si gust. Imi doresc sa o inchiriez unei persoane/cuplu care va avea grija de ea, asa cum am avut si eu....

 • 31 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 24 ian, 14:48
Titan, metrou Nicolae Teclu
240 €

garsoniera, Palladium Residence, totul nou,prima inchiriere,complet mobilata si utilata, AC, et 9 din 11, doua lifturi, metrou Nicolae Teclu la 7...

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 ian, 14:21
1 Decembrie 1918, Auchan
230 €

Str. Buhusi, la 5 minute de Auchan/ Iris Mall, bloc mixt, reabilitat termic, parter/10, confort 1, decomandat, spatioasa, mobilata modern, utilata...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 24 ian, 11:01
Titan, Rasarit de Soare
250 €

complex pret 250 euro, etaj 7, gresie, faianta, termopan, usa metalica, televizor , masina spalat, frigider, balcon

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 24 ian, 06:17
Basarabia, Arena Nationala
250 €

Particular, inchiriez garsoniera Bld Basarabia, vis a vis de Arena Nationala, strada Bucovina, etaj 4/10, 31mp, bloc reabilitat termic.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 23 ian, 14:11
Titan, 1 Decembrie 1918
260 €

1/8, multiple imb., la max. 5-6 min. de metrou, facilitati,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 ian, 13:46
Nicolae Grigorescu la 6 minute metrou
250 €

Strada Ghita Serban, etaj 4/10 , cf. 1, semidec, 36 mp, toate imbunatatirile moderne, mobila noua, utilata complet, aer conditionat, libera, vizite...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 23 ian, 11:29
Dristor
280 €

mobilata si utilata complet, renovata recent,aproape de metrou, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, libera, vecinatati: Vitan,...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 23 ian, 11:17
1 Decembrie, Nicolae Grigorescu
250 €

proprietar, etaj 5/10, proaspat renovata, apropiere metrou 5 min, utilata si mobilata complet si modern, bloc reabilitat termic, 4 lifturi, libera,...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 23 ian, 10:36
Titan, garsoniera la 3 minute de statia de metrou
260 €

garsoniera 33 mp et. 9, la 3 min de statia de metrou, total utilata si mobilata modern, gresie faianta, termopan, usa metalica, aragaz, frigider,...

 • 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, 22 ian, 21:02
Trapezului
1.300 Lei

metrou 1 Decembrie, semimobilata, et.2, cf.1, lift, balcon, metrou, scoala, gradinita, piata la 2 minute. 1L + 1L

 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 22 ian, 20:45
1 Decembrie
 

metrou, Trapezului, gars. semimobilata, et.2, cf.1, lift, balcon, metrou, scoala, gradinita, piata la 1 minut. 1L + 1L

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 22 ian, 13:35
Trapezului
 

metrou 1 Decembrie, semimobilata, et.2, cf.1, lift, balcon, metrou, scoala, gradinita, piata la 1 minut. 1L + 1L

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 22 ian, 13:30
Postavarului, Titan, metrou Nicolae Grigorescu
+ Schita
350 €

Particular inchiriez garsoniera bloc nou 2008 Titan (Postavarului), 40m+boxa 3m, et 7/11, g+f+p+t+um+ac, centrala termica proprie, aer cond,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, 22 ian, 02:32
Titan, bd. Lucretiu Patrascanu
250 €

parter, centrala proprie, STB la scara, metrou la 6 min.,

 • 37 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 12:40
Muncii
280 €

Basarabia, National Arena, zona linistita, 38 mp, et. 1/4, decomandata, foarte intima, mobilata modern, utilata complet, apometre, libera,

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 11:07
Dristor
360 €

I am offering a two-room flat. Ofer apartament cu doua camere, depunere avans 720 euro. Disponibil pe 1 februarie, 2020

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, 20 ian, 10:15
1 Decembrie bulevard
350 €

5 min. metrou Costin Georgian, etajul 6, mobilata si utilata complet nou, are toate imbunatatirile moderne

 • 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 17 ian, 16:04
Piata Muncii, Baba Novac
299 €

Piata Muncii, Baba Novac, garsoniera in bloc P+1, parter curte proprie renovata, mobilata, utilata complet, centrala proprie, zona foarte curata si...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, 16 ian, 12:30
Titan, Rasarit de Soare
260 €

bloc constructie noua, aproape de numeroase mijloace de transport, aproape de supermarket Auchan si Lidll, garsoniera spatioasa si luminoasa,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 09 ian, 10:37