Inchirieri apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 62 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
  Salveaza cautarea
Dristor Metrou
280 €

Spatios, aflat la 10 min de metrou,mobilat si utilat complet, balcon inchis, centrala proprie, loc de parcare, fiind ideal pentru familie sau cuplu.

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, azi, 02:11
Titan - Liviu Rebreanu-PARC I.O.R Apartament 2 camere
 

Apartamentul de 2 camere este amplasat la aproximativ 7-10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Titan si la 1 minut fata de mijloacele...

 • 70 mp
 • Decomandat
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 00:25
Dristor, Mihai Bravu intersectie Dudesti
400 €

proprietar, imobil nou, 2 min. metrou Dristor. Et 2/3, 50 mp, mobilat, utilat, contorizat complet. Gresie, faianta, termopane, centrala, aer...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 21:38
Bucuresti, sector 3, Salajan
1.700 Lei

Ofer spre inchiriere apartament cu 2 camere, mobilat si utilat complet, decomandat, spatios (57 m2), etaj 1 din 9, situat in ZONA Salajan (str....

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:23
Baba Novac / Parc IOR
340 €

Apartament cu doua camere, decomandat, mobilat, centrala, AC, termopane tripan, zona linistita, etaj 2/2, fara lift. Zugravit in 2020, liber...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 17:22
1 Decembrie/ Trapezului
350 €

Inchiriez apartament 2 camere, etaj 1 din 4, mobilat si utilat, decomandat, situat la 5 minute de Metrou 1 Decembrie 1918, aproape de piata,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 17:20
Decebal Voronet, etj 1/4, Muncii metrou 5min
350 €

Muncii ,Decebal ,cf. 1 dec., et. 1/4, mobilat modern, utilat, liber, cu g, f, p, t, um

 • 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:24
Titan, 1 Decembrie 1918
300 €

proprietar inchiriez apartament cu 2 camere la 2 minute de metrou 1 Decembrie 1918 (strada Becatei)

 • 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 10:05
Dristor, 2 minute statia de metrou
350 €

inchiriez apartament 2 camere, Str. Complexului 10, decomandat, liber, etaj 3/8, termopan, gaze, f, g, renovat recent, complet utilat si mobilat....

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 09:40
Metropolitan Policolor Residence
450 €

Proprietar, inchiriez pentru prima data apartament de doua camere in complexul Metropolitan Policolor Residence. Apartamentul a fost mobilat si...

 • 64 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 00:20
Titan, Nicolae Grigorescu
330 €

Inchiriez apartament 2 camere, confort 1, semidecomandat 55 mp, et 8/10, complet mobilat, proaspat zugravit, bloc reabilitat termic, balcon inchis,...

 • 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 3, 27 nov, 19:50
Salajan, Piata si Metrou
280 €

Agentie imobiliara, Salajan metrou si piata, 6/10, confort 1, semidecomandat, vedere fata, bloc reabilitat termic, parchet, termopan, mobilat, utilat,

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 19:18
Baba Novac, 2 camere, contract Anaf
320 €

apartament 2 camere, semidecomandat, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 12:54
Salajan
1.400 Lei

inchiriez apartament cu 2 camere utilat si mobilat, strada Vlahita nr.1 la o distanta de 5 minute de statia de metrou1 Decembrie, 10 min de statia...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 12:45
1 Decembrie, decomandat, 2 min. distanta metrou
250 €

apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, g, f, p, t, usa metalica, et. 2/4, bloc reabilitat termic, 2...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 11:38
Dristor, metrou 2 minute
260 €

ocazie, 2 camere, 2/10, mobilat, utilat, termopan, gresie faianta, parchet, ac, zugravit, bloc reabilitat, apropiere mijloace transport, magazine...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 11:08
Titan Policlinica, parc Titanii, Metrou Titan
320 €

2 camere, etajul 8/10, semidecomandat, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, liber,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 3, 27 nov, 10:10
Titan
229 €

Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie, etaj 9/10, bloc reabilitat, mobilat si utilat, liber

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 27 nov, 08:36
Titan, Dristor Camil Ressu,10Min Metrou Grigorescu
300 €

Camil Ressu, et 7/10, sdec, recent igienizat, mobilat/utilat modest, 56mp,balcon inchis, bl reabilitat, acces rapid metrou, piata, parc, magazine,...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 18:22
Dristor, Titan, Nicolae Grigorescu, Camil Ressu
250 €

Se inchiriaza apartament cu 2 camere situat chiar in dreptul statiei de metrou Nicolae Grigorescu. Mobilat si utilat in totalitate. Etaj 5/8,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 15:51
Titan
250 €

2 camere Auchan Titan - birou sau locuinta, 1 min de Auchan Titan si la 12 min de mers pe jos de statia de Metrou 1 Decembrie. Parter. Blocul...

 • 69 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 15:36
Dristor, Park Lake parcul Titan Nicolae Grigorescu
350 €

apartament elegant 1/4 cu termopan, parchet faianta, dressing, mobila noua, bucataria complet utilata masina automata, frigider, aragaz, lcd, tv....

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 14:35
Titan, metrou Nicolae Grigorescu
350 €

imobil 2010, etajul 5 din 11, mobilat modern si utilat complet, centrala proprie, tv, spatios. Vecinatati: Camil Ressu, parc IOR, 1 Decembrie,...

 • 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 12:36
Dristor, Titan, Mihai Bravu
340 €

pozitie excelenta, apartament 2 cam. decomandat, renovat, complet mobilat modern, la 250 m. de metroul Dristor

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 nov, 11:48
Dristor
300 €

Apartament 2 camere, decomandat, cu bucatarie separata, intr-o zona excelenta: langa gura de metrou Dristor. Apartamentul se afla la etajul 4 si...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 11:14
Basarabia National Arena, Nicolae Sebe
375 €

cf. 1 sporit, toate imbunatatirile, 2 holuri, reabilitat, clasa energetica A, mobilat si utilat, liber, toate actele, apartament superb,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 3, 26 nov, 11:02
Titan, 5 minute metrou Costin Georgian
230 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 3/4, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 09:55
Theodor Pallady
450 €

Hills, inchiriez apartament 2 camere et. 4, bloc nou 2020

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 09:40
1 Decembrie 1918, Th. Pallady, bl. 2019, parcare
410 €

bloc 2019, apropiere metrou 1 Decembrie 1918, et. 3/11, loc parcare, complet dotat modern, dressing, terasa, mai multe detalii: Marius,

 • 59 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 26 nov, 09:26
Dristor
250 €

Metrou, apartament mobilat si utilat complet modern, decomandat, foarte spatios, utilat complet, la 3 minute de metrou

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 26 nov, 08:51
Zona Matei Ambrozie, Titan
300 €

Inchiriere ap.2 camere Titan,complet mobilat si utilat, proaspat renovat, bloc reabilitat, la iesirea din bloc se intra in parcul IOR. Priveliste...

 • 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 nov, 17:35
Piata Muncii - Basarabia - Renovat 2021
350 €

TOTUL NOU,2/10,bloc reabilitat termic,finisaje moderne,gresie,faianta,parchet,termopan,AC,pat dublu,dressing,debara,masina spalat,combina...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 nov, 16:37
Dristor, metrou
300 €

inchiriez ap. 2 cam., mobilat si utilat clasic, curat, zona f. linistita. Blocul este reabilitat termic. Imobilul este situat la et. 5/10, la 5...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 nov, 14:02
Titan, Liviu Rebreanu
1.000 Lei

se da in chirie ap. cu 2 camere, an 1978, zona Titan,sector 3, cu domoditari, exclus agentii,

 • 38 mp
Bucuresti, 25 nov, 12:31
1 Decembrie 1918, intersectie Liviu Rebreanu
300 €

10 minute metrou Titan, bloc reabilitat, etajul 1, complet mobilat, utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat,...

 • 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 nov, 12:30
Titan, 1 Decembrie 1918, Auchan 5 metrou
300 €

2 camere decomandat cu bucatarie open space, renovat recent, mobilat si utilat nou si la prima inchiriere, 5 minute metrou, et 5/10, bloc...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 25 nov, 12:14
Titan, Apartament de 2 camere in bloc nou, cu loc de parcare, 400 EUR
400 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 nov, 10:40
Bulevardul Pallady
270 €

Particular, inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, centrala proprie, etajul 2/4 lift.

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 nov, 09:06
Titan, Piata Minis,Apartament de 2 camere cu loc de parcare, 1.800 RON
1.800 Lei

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 nov, 03:50
Titan, IOR, Park Lake
350 €

Apartament cu vedere panoramica la Parcul IOR, etajul 8/10, foarte curat - proaspat renovat, complet mobilat si utilat inclusiv cu masina de...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 24 nov, 19:35
Dristor
380 €

Mihai Bravu, bloc 1986, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Baba Novac, Calea Vitan, Piata...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 18:42
Dristor, Str. Istrei
380 €

apartament 2 camere, etaj 2/8. Recent renovat, apartamentul se inchiriaza complet utilat,

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 24 nov, 15:40
Nicolae Grigorescu, Parc Al. I. Cuza, metrou Titan
350 €

2 camere stradal bloc reabilitat termic etaj 1/10 tip circular complet mobilat si utilat contorizat apa, caldura, en. electrica, aer conditionat...

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 24 nov, 14:25
Titan, Piata Trapezului, 5 minute metrou
280 €

2 camere, confort 1 decomandat, mobilat tineresc etaj 2/3, frigider, aragaz, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 24 nov, 14:11
Dristor metrou, Farmacia Tei
300 €

la 1 minut de mers pe jos pana la gura de metrou Dristor, etaj 2/8, semidecomandat, mobilat si utilat complet, balcon spatios inchis in termopan,...

 • 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 24 nov, 13:04
Titan, Nicolae Grigorescu
250 €

inchiriez apartament 2 camere Titan, mobilat si utilat conform pozelor, 7 min. metrou 1 Decembrie, scoala si gradinita 2 min., supermarket Supeco...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 24 nov, 11:01
Titan
220 €

inchiriez apartament cu doua camere, aproape de gura de metrou Titan

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 10:45
Baba Novac, Mall Park Lake
1.000 Lei

inchiriem 2 camere, cf. 1, parter, bloc reabilitat, str. Reconstructiei

 • 46 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Sector 3, 24 nov, 09:57
Piata Trapezului
280 €

direct proprietar, apartament decomandat, doua camere, mobilat si utilat: Bloc nou, 2015, clasa energetica A, consum mic Centrala termica...

 • 39 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 23 nov, 14:35
Titan - Camil Ressu - 3 min Metrou Grigorescu
1.200 Lei

apartament de 2 camere, confort 1, decomandat, mobilat, utilat total, 1200 ron luna plus o luna garantie.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, 23 nov, 14:19