Inchirieri apartamente 2 camere mobilate si utilate Titan - Dristor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
550 €

pe Liviu Rebreanu intersectie Camil Ressu, stradal, vedere fata, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, frigider

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:39
...
500 €

inchiriez apartament in bloc nou, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, loc parcare inclus, curte cu acces securizat (bariera), supraveghere video, zona noua, foarte linistita, acces rapid metrou,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 20:36
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:57
...
2.000 RON

particular, apartament 2 camere Piata Trapezului, impecabil, mobilat, complet utilat, bloc reabilitat termic,

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 00:50
...
450 €

De inchiriat apartament spatios (64mp) 2 Camere, Bulevardul Basarabia - vis-a-vis de Stadionul National. Bloc reabilitat, stradal, etaj 6/6, lift modern. Apartamentul este zugravit, mobilat, utilat, detine...

Suprafata 64 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 23:45
...
400 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:42
...
325 €

piata Ambrozie, bloc reabilitat, etajul 8/10, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, terme lung, liber

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 18:18
...
390 €

apartament 2 camere confort 1, complex rezidential finalizat in 2008, dispune de absolut toate imbunatatirile, amenajat, mobilat si utilat, loc parcare in curtea interioara a complexului, situat la 5...

Suprafata 53 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 16:28
...
420 €

inchiriere apartament 2 camere localizat in Titan langa Parc IOR la 300 m de metrou Titan, in blocul Potcoava, situat la etajul 6 din 10 niveluri, semidecomandat. Se inchiriaza mobilat si complet utilat

Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
300 €

inchiriere apartament, 2 camere, semidecomandat, etajul 8/10, bloc izolat termic, usa metalica, balcon inchis, aragaz, frigider, masina de spalat, vedere spate, metrou, aproape de parc, piata,

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 15:10
...
300 €

metrou, apartament mobilat si utilat complet modern, decomandat, foarte spatios, utilat complet, la 3 minute de metrou, etaj 8,

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:07
...
420 €

apartament cu 2 camere decomandate, balcon inchis, etaj 9/10, amenajat si mobilat modern, centrala proprie pe gaze, bucatarie utilata standard, baie cu geam, aer conditionat, imobil reabilitat termic

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 13:26
...
270 €

Nicolae Grigorescu, Matei Ambrozie, localizat la 4 min. de metrou, intr-un bloc reabilitat, mobilat si utilat, avand cel mai bun pret de pe piata

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:06
...
460 €

Mihai Bravu, bloc 1990, mobilat modern, utilat complet, pozitie deosebita, aer conditionat, adiacent Baba Novac, Decebal, Mall Vitan, Piata Alba Iulia, 7 minute metrou Dristor,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:26
...

3-4 min. pana la statia metrou Titan, apartament 2 cam dec., baie, bucatarie, balcon, camara, debara, hol, proaspat zugravite, etaj 5/10, anvelopat, mobila si aparatura electro-casnica noua, AC, termopan,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:05
...
400 €

strada Lotrioara, apartament 2 camere, confort 1 decomandat foarte spatios, suprafata 60 mp, mobilat, utilat, liber, etaj 10/10, bloc reabilitat termic, situat langa parcul IOR, acces la mijloace de...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:25
...
400 €

Dristor - metrou, 6/10, mobilat si utilat, 2 televizoare, usa metalica, termopan, geam la baie, vedere stradala, magazine, scoala si STB langa bloc, liber,

Suprafata 52 mp Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, ieri, 10:16
...
420 €

Basarabia Stadionul National, 2 camere cf. 1, mobilat, utilat, liber, etaj 7, 420 eur, plata lunar si o luna garantie, merita vazut,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 10:03
...
400 €

Baba Novac parc, 2 camere cf. 1, mobilata, utilata, totul nou, renovat, etaj 7/10, liber, merita vazut, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, ieri, 10:02
...
370 €

Caloian Judetul, 2 camere, 2/4, decomandat, 44 mp, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, AC, TV, acces facil Dristor, Muncii, Iancului, Vitan, Timpuri Noi, Bd. Unirii, Tineretului,

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, ieri, 10:00
...
550 €

Titan Estoria City metrou Nicolae Teclu, bloc nou, 2 camere cf. 1 dec., mobilat, utilat lux, modern, 4/8, liber, 2 minute distanta de metrou Nicolae Teclu, 550 eur, plata lunar si o luna garantie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 09:59
...
350 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 6/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 09:20
...
350 €

2 camere confort 1 semidecomandat, mobilat, etaj 6/10, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:50
...
500 €

vav Ikea, totul nou, centrala, complet mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, ac, masina spalat vase, cuptor, plita, frigider, fara animale, liber, loc de parcare, termen lung

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:43
...
490 €

oferim un apartament cu doua camere 48 mp la prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:30
...
500 €

Basarabia, intrarea Titan, langa gura de metrou Costin Georgian inchiriez apartament + loc de parcare, parter in bloc nou, 60 mp utili, balcon 4 mp. Complet utilat si mobilat. Langa gura de metrou,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Feb 20:02
...
350 €

Agentia Confort Casa va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere confort 1, zona Baba Novac, mobilat si utilat, bloc reabilitat, zona linistita, gresie, faianta, parchet, termopan, etaj 5,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Feb 18:41
...
2.400 RON

stradal, 3/9, cf.1, dec, 55 mp, vedere mixta, centrala termica proprie, bloc reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, prima inchiriere, liber, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Feb 16:41
...
330 €

decomandat, 58 mp, mobilat si utilat masina de spalat, frigider, aragaz, Lcd modern, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc reabilitat, loc de parcare. Disponibil imediat,

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 20 Feb 15:05
...
450 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Titan, Rasarit de Soare, Str. Liviu Rebreanu 46-58, bloc 2009, decomandat, suprafata aprox. 45 mp,etaj 9/11, complet mobilat si utilat nou si modern.

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Feb 13:46
...
550 €

bl.2021 Inchiriez apartament nou 2 camere zona Titan, Aleea Codrii Neamtului, Vis-a-vis Parcul Titanii, bloc 2021, la 15 minute metrou Titan-1 Decembrie, decomandat, suprafata aprox. 60 mp,etaj 3/4 cu...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 20 Feb 13:46
...
450 €

Inchiriez apt. 2 cam. Titan,Str. Fizicienilor intersectie cu Camil Ressu, igienizat si izolat interior,la 7 minute metrou Nicolae Grigorescu, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 52 mp.

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Feb 13:45
...
470 €

Va oferim spre inchiriere un apartament confortabil cu acces facil la mijloace de transport si spre zona centrala cu multe centre comerciale in proximitate. Avem un apartament frumos situat in cartierul...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 20 Feb 13:13
...
450 €

Prima inchiriere dupa renovare. Proprietar ofer spre inchiriere ap. 2 camere stilat, complet mobilat, an 1986, etajul 4/10, luminos (orientare S/V), disponibil imediat, blocul este curat si reabilitat,

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 20 Feb 12:21
...
350 €

inchiriez apartament 2 camere confort 1 decomandat, et. 5/10, mobilat si utilat ultramodern, curat, 2 aer conditionat, situat in apropiere de 2 statii de metrou

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 20 Feb 11:03
...
480 €

Basarabia, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Baba Novac, Campia Libertatii, Mihai Bravu, 10 minute metrou Piata Muncii,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 20 Feb 09:00
...
450 €

Calea Vitan, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Ramnicu Valcea, Stadion Olimpia 15 minute metrou Dristor sau Mihai Bravu,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 20 Feb 08:01
...
390 €

Campia Libertatii, mobilat modern, utilat complet, adiacent Basarabia, Mihai Bravu, Baba Novac, Dristor, Titan, Arena Nationala, 10 minute metrou Piata Muncii

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Feb 20:02
...
400 €

va oferim spre inchiriere 2 camere, cf. 1, semidecomandat, mobilat modern, utilat, liber 01-03-2024 etajul 2/10. Apartamentul este renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior noi

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Feb 18:52
...
399 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Theodor Pallady- Piata Trapezului,Str. Prevederii, proaspat igienizat, la 3 minute metrou 1 Decembrie, bloc reabilitat termic, decomandat, suprafata aprox. 53 mp.

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 19 Feb 18:39
...
370 €

cf. 1 semidecomandat, etaj 7/10, balcon inchis, mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, parchet partial, termopan, gresie, faianta, ac. Bloc civilizat, reabilitat, camere supraveghere. Metrou 1Decembrie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 19 Feb 14:55
...
500 €

P-ta Rm. Sarat, Liviu Rebreanu, confort 1, bloc reabilitat termic, renovat complet, mobilat si utilat modern, ac, etajul 2/10, geam la baie, 5 min. metrou si 3 min. pana la parc IOR si mall Park Lake

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 19 Feb 14:25
...
450 €

Fetesti, 2 camere, bloc nou, 10 min. metrou, mobilat, utilat modern frigider, aragaz, hota, masina spalat, AC, acces facil Nicolae Grigorescu, Salajan, Dristor, Vitan,

Suprafata 57 mp Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Feb 10:35
...
480 €

proprietar, ap. 2 camere, et. 1/4, bloc nou 2020, lift, 55 mp, balcon, zona Titanul Nou, Parcul Teilor, mobilat si utilat complet, loc de parcare supravegheat, acces bariera (daca se doreste , chiria...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Feb 23:34
...
400 €

Apartamente 2 camere si 3 camere in bloc nou, cu loc de parcare inclus, mobilate. In zona Pallady metrou Nicolae Teclu, Lidl, Kaufland, strada Gura Crivatului 17A. Direct proprietar. Pret 390/ 520 euro.

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 18 Feb 19:30
...
2.000 RON

particular, inchiriez apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, 56 mp, complet mobilat si utilat, etaj 9/10, bloc reabilitat, vedere parc IOR, 3 minute metrou Titan. Mijloace de transport: tramvai...

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 18 Feb 15:55
...
350 €

apartament doua camere, decomandat, la etajul 2 din 10, mobilat si utilat, situat pe str Rotunda, vis a vis de parcul Alexandru Ioan Cuza, la 5 min de metrou Nicolae Grigorescu

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 18 Feb 08:03
...
450 €

5Imobiliare va ofera un apartament de 2 camere zona  Dristor, Baba Novac, etaj 2/4, semidecomandat, mobilat, utilat, A/C, masina de spalat vase, sandwich-maker, vedere spate, 1963. Pret: 450 Euro/luna,

Suprafata 43 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 17 Feb 18:55
...
340 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere decomandat etaj 3/10.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Feb 13:49
...
400 €

apartamentul este la etajul 9 din 10, bloc reabilitat, priveliste catre Parcul National. Este la 12 minute de mers pe jos fata de metrou Muncii.

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 17 Feb 11:14
...
1.199 RON

ap. metrou 5 min. Dristor 2, mocheta, fara parchet, bloc reabilitat, termopan. Se cere adeverinta serviciu. Fara sms, fara agentii. Garantie!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Feb 10:56
...
400 €

Apartament spatios, renovat modern, mobilat si utilat recent, liber, vedere spate, apropiere parcuri, mijloace transport, zona verde, scoli, gradinite, metrou. Bloc reabilitat termic. Et. 7/10,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Feb 10:43
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.127
A investi sau nu în imobiliare – sfaturi, mituri și cifre

Fix & rent sau fix & flip; Care e treaba cu „metoda leverage”; Nu investiți în ce nu înțelegeți și nu...

17.01.2024 Imobiliare 1.436
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 4.787