Inchirieri apartamente 2 camere Titan - Dristor

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
...
299 €

Salajan, etajul 1/10, strada Stelian Mihale, reabilitat, renovat, mobilat si utilat modern, liber pe 30 aprilie, se pot face vizionari, se face contract la Anaf, persoane serioase si salariate.

Suprafata 48 mp Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 20 Apr 19:20
...
450 €

M 089 Apartament 2 camere, proaspat renovat, prima inchiriere, electrocasmnice noi, zugravit, impecabil, la 5 minute de Metrou Dristor, langa Park Lake Mall si Parcul IOR, Piata Ramnicu Sarat - Piata...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 13:58
...
410 €

particular inchiriez ap. 2 camere decomandat, pe termen lung, complet utilat si mobilat, ac, masina de spalat, la 4 minute de metrou 1 Decembrie, liber, reabilitat termic. Ideal pt. cei din Cta/TL.

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 20 Apr 13:25
...
500 €

Disponibil incepand cu 26 Aprilie 2024. Apartament cu 2 camere dat spre inchiriere intr-o constructie finalizata la sfarsitul anului 2022 situat la etajul 4 din 6. Imobilul dispune de urmatoarele marimi:...

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:30
...
450 €

proprietar, inchiriez apartament nou renovat, mobilat si utilat modern situat la 2 min. de statia de metrou Nicolae Grigorescu, et. 9/10, bloc reabilitat, loc parcare. Exclus agentiile imobiliare. Exclus...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 02:40
...
360 €

cf. 1 semidec., etaj 7/10, balcon inchis, mobilat si utilat complet, cu imbunatatiri, parchet partial, termopan, gresie, faianta, ac. Bloc civilizat, reabilitat, camere supraveghere. Metrou 1 Decembrie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 20 Apr 11:00
...
550 €

parc IOR, inchiriez apartament in bloc nou, etaj 1, mobilat modern, utilat, balcon,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 14 min.
Bucuresti, 20 Apr 08:53
...
1.750 RON

apartament curat, decomandat, 2/4, mobilat si utilat (aragaz, frigider, masina de spalt rufe, pat de mijloc in ambele camere etc.), bloc reabilitat, str. Ciucea, apropiere scoala, gradinita,

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, 20 Apr 08:10
...
450 €

Petrascu Gheorghe, 3/10, renovat total, totul nou, mobilat si utilat, masina spalat rufe si vase, hota, frigider, usi noi, mobilier nou, instalatii sanitare noi, prima inchiriere

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 19 Apr 21:11
...
399 €

Baba Novac, apartament total decomandat, etaj inferior - 1/10, balcon inchis, mobilat si utilat, stradal, renovat, curat, spatiu depozitare, locatie de interes, metrou, magazine, scoli, gradinite

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:57
...
400 €

Inchiriez ap. 2 camere, cf 1, sdec, renovat recent, mobilat si utilat, et. 6/10, bloc anvelopat. Imobilul este situat la 5 minute de metrou, 10 min de piata, 15 min mall Park Lake.

Suprafata 57 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:14
...
375 €

8 minute metrou, piata Ambrozie, 10/10, complet mobilat si utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalta, aragaz, liber, termen lung

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Apr 20:12
...
360 €

inchiriez ap. 2 cam nemobilat, Baba Novac,

Suprafata 50 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 11 min.
Bucuresti, 19 Apr 19:40
...
400 €

chiar pe Radu Gheorghe, bloc reabilitat, etajul 4 din 10, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber, termen lung, agentie

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 19 Apr 17:12
...
380 €

Apartament 2 camere semidecomandat langa metrou 1 Decembrie 1918, etaj 1, mobilat si utilat complet, igienizat, mobilier nou. Chirie 380 euro si garantie 190 euro. Fara animale de companie,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 19 Apr 16:50
...
495 €

va oferim un apartament superb, absolut totul nou, mobilier nou si de calitate, dotat cu electrocasnice noi, combina frigorifica, tv smart, plita, cuptor, hota, masina de spalat, aer

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 16:06
...
470 €

Va oferim spre inchiriere un apartament confortabil cu acces facil la mijloace de transport si spre zona centrala cu multe centre comerciale in proximitate. Avem un apartament frumos situat in cartierul...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Apr 13:13
...
370 €

M 086 Apartament 2 camere, Bd Nicolae Grigorescu - Splai, bloc nou, parcare subterana, centrala proprie, 50mp, semidecomandat, parter inalt, balcon, mobilat complet, utilat: masina de spalat cu uscator,...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 19 Apr 12:48
...
370 €

Va propun un apartament de 2 camere de inchiriat situat in sectorul 3, la cateva minute de metroul Nicolae Teclu. Apartamentul este decomandat, mobilat si utilat complet. Se doreste un contract pe minim...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 16 min.
Bucuresti, 19 Apr 12:10
...
470 €

Va oferim spre inchiriere un apartament confortabil cu acces facil la mijloace de transport si spre zona centrala cu multe centre comerciale in proximitate. Avem un apartament frumos situat in cartierul...

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 19 Apr 11:25
...
430 €

Ap 2 cam mobilat, utilat (frigider, masina spalat, AC, microunde, tv, net, apometre, instant), vedere panoramica Parlament, zona verde, langa metrou Titan, pta Minis. Bloc reabilitat. Pet-friendly.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 19 Apr 09:16
...
440 €

Apartament de 2 camere renovat, mobilat si utilat. Liber Etajul 9/10. Bloc reabilitat, intretinere mica.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 19 Apr 08:47
...
450 €

Apartament cu 2 camere 48 mp; prima inchiriere, et. 5/11, complet mobilat si utilat, totul nou, electrocasnice, centrala termica, situat la 3 minute de statia de metrou Anghel Saligny. Contract ANAF

Suprafata 48 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 19 Apr 00:30
...
350 €

inchiriez ap. 2 camere situat in cartierul Titan, strada Cozla

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 8 min.
Bucuresti, 18 Apr 12:05
...
400 €

Mihai Bravu-Rond Baba Novac, inchiriez apartament 2 camere, decomandat, etajul 1, renovat, mobilat+utilat, acces metrou 4 minute, 400 euro,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 18 Apr 09:16
...
450 €

Apartament de 2 camere in Sun Park 8 zona Pallady, decomandat, suprafata de 54 mp, etaj 6/6, bloc din 2023. Se inchiriaza complet mobilat si utilat. Bloc nou, prima inchiriere. Inchiriere pe termen lung,...

Suprafata 54 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, 17 Apr 17:00
...
400 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Dristor-Ramnicul Sarat, str. Soldat Iosif Ion, la 14 minute metrou Dristor, decomandat, suprafata aprox. 55 mp, etaj 2/4, complet mobilat si utilat (g+f+p+t+um),

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:10
...
400 €

Inchiriez apartament 2 camere zona Titan, str. Rotunda, la 4 minute metrou Nicolae Grigorescu, 5 minute Parc Titan, igienizat, bloc reabilitat termic; decomandat, suprafata aprox. 55 mp, etaj 3/10.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 17 Apr 16:09
...
550 €

Apartament 2camere confort 1 decomandat, etaj 1/8, 64mp. cu 3 balcoane, mobilat, utilat, la cheie. bl. 1992. pret discutabil.

Suprafata 64 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 15:20
...
500 €

inchiriez apartament in bloc nou, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, loc parcare inclus, curte cu acces securizat (bariera), supraveghere video, zona noua, foarte linistita, acces rapid metrou,

Suprafata 63 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
500 €

proprietar inchiriez apartament nou, prima inchiriere in bloc nou acces securizat, loc parcare, supraveghere video, apartamentul este mobilat si utilat, nu acceptam animale de companie,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 17 Apr 13:45
...
400 €

direct proprietar, comision 0%. An constructie 2023; Decomandat, prima inchiriere; Complet mobilat si utilat, mutare imediata. Pentru mai multe informatii tel.

Suprafata 44 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 17 Apr 08:50
...
370 €

va prezentam spre inchiriere un apartament cu doua camere aflat in apropierea metroului Nicolae Grigorescu Piata Salajan pe strada Plutonier Petre Ionescu

Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 14:45
...
500 €

Inchiriez apartament 2 camere suprafata 54 mp metrou 1 decembrie 1918, scoala, gradinita, hipermarket auchan., monitorizare video, aer conditionat, termoficare sistem stat.

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 13:45
...
550 €

chiar la intrarea in parcul IOR, 10 minute metrou, etajul 7/10, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, frigider, masina spalat, liber,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 16 Apr 08:27
...
400 €

la 3' metrou Titan, parc IOR, P/10, instalatii noi, mobilat si utilat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, AC. Se accepta o persoana sau un cuplu. Nu se accepta cetateni straini si animale de...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 15 Apr 14:06
...
420 €

Ap. 2 camere semidec, complex rezidential, metrou+Ratb la 5 min. timp real, parcare privata in curtea interioara, polite suspendate, dressing mare, 2 lifturi mari, N. Grigorescu, Trapezului, Titan.

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:50
...
480 €

Inchiriere apartament 2 camere Hills Brauner - Theodor Pallady, Bucuresti Va propunem spre inchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Theodor Pallady, zona Victor Brauner,...

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:00
...
2.000 RON

particular (eviti comisioane agentii) inchiriez apartament aproape de metrou, mobilat utilat, bloc reabilitat, parc Titan in spatele blocului, piata, complex comercial Auchan Titan,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 12:46
...
450 €

inchiriez apartament 2 camere decomandat, stradal, la gura de metrou Dristor 2. Apartamentul este mobilat, utilat complet, dispune de gresie, faianta, parchet si termopane

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 15 Apr 10:58
...
345 €

ofer la inchiriere 2 camere, semidecomandat Basarabia, Costin Georgian, 2 min. metrou, et. 4/4, mobilat, utilat, modern, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, ac,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 06:41
...
499 €

Inchiriez apartament 2 camere mobilat si utilat complet, complex Hills Pallady, etaj 6/8, 2 locuri de parcare incluse in pret, metrolul este la intrarea in complex.

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 14 Apr 10:25
...
400 €

chiar pe strada Putnei, bloc 2020, centrala, loc parcare, etajul 4, blocul are lift, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, complet mobilat si utilat, masina spalat rufe, frigider,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 12 Apr 09:28
...
300 €

Va oferim spre inchiriere un apartament de 2 camere cf 1, decomandat, etaj 710, pe Zemes

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 11 Apr 19:45
...
590 €

Va oferim spre inchiriere un apartament cu 2 camere, nou si foarte luminos. Apartamentul este la prima inchiriere si este situat in zona Titan, in apropierea Parcului Titanii. Imobilul se afla intr-un...

Suprafata 45 mp Decomandat M 17 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:48
...
420 €

ID intern: 328925 Va propunem spre inchiriere un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in zona reper parc IOR, Baba Novac, Campia Libertatii, intr-un imobil construit in anul 1984,...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:05
...
450 €

CF.I , sdec, etaj 10/10 , 56 mp, proaspat zugravit, mobilat complet modern, utilat , aer conditionat, scara impecabila , bloc reabilitat , pentru pretentiosi , merita, clasa en B , liber vizite urgent

Suprafata 56 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 11 Apr 08:01
...
480 €

Inchiriere apartament 2 camere Hills Brauner - Theodor Pallady, Bucuresti Va propunem spre inchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Theodor Pallady, zona Victor Brauner,...

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 10 Apr 08:01
...
480 €

Inchiriere apartament 2 camere Hills Brauner - Theodor Pallady, Bucuresti Va propunem spre inchiriere apartament cu 2 camere, decomandat, confort 1, situat in cartierul Theodor Pallady, zona Victor Brauner,...

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 10 Apr 08:01
Articole recomandate
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 6.026
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 75.832
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.807