AGV Compact Consulting - resurse umane, salarizare Bucuresti

Avize si autorizatii

Obtinerea autorizatiei pentru constructii 

Autorizatia este eliberata de catre primarie în baza unui dosar care trebuie sa cuprinda o serie de avize, acorduri si plata taxelor aferente. Potrivit legii nr. 50/1991. autorizatia de construire se emite la solicitarea proprietarului sau a unui reprezentant al acestuia cu respectarea prevederilor legale de amenajare a teritoriului si de urbanism, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentatiei si plata taxelor aferente.

Obtinerea autorizatiei pentru panouri publicitare 

Amplasarea unui ecran publicitar este o strategie de marketing ce poate aduce unei afaceri profit, atragând clienti si punctând la categoria publicitate, dar pentru a putea monta o astfel de reclama este necesara obtinerea unei autorizatii din partea administratorului de drum (primaria). Pentru a solicita eliberarea autorizatiei pentru montarea panoului publicitar trebuie depusa la primarie o cerere la care se adauga toata documentatia

Obtinerea autorizatiei de mediu 

Autorizatia de mediu pentru diferite planuri si programe se obtine ca urmare a derularii procedurii de evaluare strategica de mediu (SEA). Evaluarea de mediu are ca si scop definit analizarea si identificarea efectelor planurilor si programelor SEA asupra mediului în baza HG nr. 1076 din 08.06.2004.

Obtinerea autorizatiei sanitare 

Autorizatia sanitara de functionare reprezinta documentul care impune functionarea comerciantilor în conformitate cu legislatia sanitara din România. Pentru obtinerea autorizatiei, solicitantul depune cererea de înregistrare, care trebuie sa cuprinda datele de identificare ale sediului

Galerie foto
  • ...