Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 906 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: București
Balcon: da
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Aparatorii Patriei, Berceni
40.500 €

garsoniera dubla (apartament tip studio) bine compartimentata, foarte spatioasa, pozitionata la o distanta de circa 750 metri - 8 minute fata de...

 • 44 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 12 min.
Bucuresti, 17 feb, 03:00
Titan, proprietar, metrou 1 Decembrie, Pallady
49.500 €

proprietar, vand apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, etaj 2, foarte aproape de metrou, parchet, gresie si faianta toate...

 • 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:48
Militari Residence vizavi de Ballroom, str. Weiner
47.500 €

Palada nr.60 H, bloc locuit, 2 cam., usor de modificat in 3 camere, 2 bai, 2 balcoane. Tamplarie pvc Rehau 5 camere, usi pinum pervaz pe ambele...

 • 58 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 25 feb, 13:29
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
55.000 €

langa Metro, bloc d+p+7, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la...

 • 74 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:45
Militari, langa Auchan, str. Weiner Palada 62G
+ Schita
53.000 €

langa Metro, dezvoltator, d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, optional finisaje la...

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 02:45
Drumul Taberei, Bucla
56.000 €

confort 1, renovat, curat, spatios, et 6, apropiere metrou, semidec., termopan, gresie, faianta, construit 78, scara civilizata, acte

 • 51 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 10:55
Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31
+ Schita
36.000 €

bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la alegere, bucatarie...

 • 45 mp
 • An 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 10:30
Militari Residence
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro...

Bucuresti, azi, 03:35
Unirii Splai, Mihai Bravu
77.000 €

Cu lift - la 5 minute fata de metrou Mihai Bravu, 2 camere decomandate 54 mp, parcare subterana contra cost, bloc nou din caramida, centrala...

 • 55 mp
 • An 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 08:46
Aparatorii Patriei, Metalurgiei Park
+ Schita
57.000 €

Metalurgiei, apartament decomandat cu 2 camere, imobil nou, etaj 7/7, lift, complet finisat, centrala proprie 24kw, bransat la toate utilitatile,...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Ozana
+ Schita
56.500 €

ap. spatios, bucatarie inchisa, balcon generos. Apt se preda complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, bransat la toate utilitatile. Acces...

 • 60 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 21 feb, 19:48
Metalurgiei Park, apartament doua camere
+ Schita
57.900 €

Va propunem spre achizitie un apartament foarte spatios si atent compartimentat situat intr-un ansamblu nou, in cel mai mare parc rezidential din...

 • 60 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 13 min.
Bucuresti, 24 feb, 09:32
Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31
45.000 €

Rosu, bloc d+p+7, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie autobuz 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, optional finisaje la...

 • 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, ieri, 10:30
Prelungirea Ghencea, Cartierul Latin
+ Schita
41.900 €

direct dezvoltator vindem apartamente cu 2 camere, comision la vanzare 0, loc de parcare inclus in pret, se acepta credit prima casa, imobiliar...

 • 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, ieri, 10:50
Basarabia, Chisinau apartament superb
63.000 €

Situat la etajul 8/8, in bloc rusesc cu 2 lifturi, reabilitat termic, terasa refacuta garantie 20 de ani, scara impecabila, reamenajat integral,...

 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 13:00
Chisinau stradal, ap. Miramar
77.000 €

2/10, bloc 1985, cf. 1, sporit, semidec., 55 mp, toate imbunatatirile, renovat integral acum un an, se vinde mobilat si utilat precum in imagini,...

 • 55 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 13:05
Pallady, Titan, Metrou Nicolae Teclu, ap 2 cam
51.110 €

Apartament 2 camere, decomandat, spatios, balcon. Etaj 1/4, lift, loc de parcare inclus. Se accepta credit Prima Casa. Finisaje la alegerea dvs....

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, 21 feb, 15:24
Berceni, Luica
+ Schita
53.000 €

Berceni, Luica, apartament 2 camere, pret promotional 48.000 euro (tva 5% inclus), finisat la cheie, contorizari individuale, centrala termica....

 • 56 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Bucuresti, 19 feb, 16:52
Rahova, noul Confort Urban
+ Schita
52.900 €

ap. 2 camere finisat la cheie, echipat cu centrala proprie in condensare, videointerfon, obiecte sanitare, calorifere din otel, contorizat...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 24 feb, 10:05
Militari, Rezidential Apusului 2
45.000 €

imobil nou finalizat D+P+6eE strada Acvilei nr 42, constructie si compartimentare caramida, decomndat, geam la beie, finisate complet, cadastru,...

 • 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:58
Militari, str. Rezervelor, Lidl, decomandat, 48 mp
+ Schita
42.300 €

mutare imediata, direct dezvoltator, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, 2 min. Ratb 138,178, finisaje la alegere, centrala...

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:57
Dristor, Piata Matei Ambrozie
69.500 €

Strada Lotrioara, 5/10, imobil monolit 1977 reabilitat, toate imbunatatirile decente, liber, bucataria ramane mobilata si utilata cu aragaz, aer...

 • An 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 13:10
Lacul Tei - Domino
51.000 €

strada Grigore Moisil, etaj 8/10, cf. sporit cu hol locuibil 44 mp, curat, termopane integral usi interior schimbate, usa metalica, parchet,...

 • An 1977
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 13:15
Titan, Auchan, ocazie
66.000 €

str. Jean Steriade, etaj 5/10, bloc 1975, 56 mp, instalatii el. si sanitare noi, pereti refacuti de la placa, usi interior noi, gresie, faianta,...

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:20
Mosilor, Mihai Eminescu
88.000 €

Mosilor, Mihai Eminescu apartament cu 2 camere decomandat, etaj 6 din 8, central. Dotari: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Ideal...

 • 55 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 11:17
Grand Arena, Berceni
53.000 €

apartament 2 cam. 64 mp este la pretul de 53.000 euro. Blocul este cu regim de inaltime S+P+5E. Lift, Locuri de parcare subterane si supraterane....

 • 64 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
Bucuresti, 20 feb, 11:08
Berceni, Brancoveanu
+ Schita
46.900 €

super apartament, perfect compartimentat, bransat la toate utilitatile, costuri minime de intretinere, balcon generos, infrastructura completa,

 • 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, 25 feb, 10:43
Berceni, Aparatorii Patriei, 2 camere bl cu lift
+ Schita
55.500 €

Locuinta se vinde complet finisata, izolata termic, bransata la toate utilitatile, contorizata separat si dispune de: termopane Rehau 5 camere,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
Berceni, Aparatorii Patriei
57.000 €

ap. 2 camere, Berceni, Aparatorii Patriei cu o supr. de 59.90 mp. Este situat la etajul.2 din 7, Lift pe fiecare scara. Ratb: 125, 312, 102, 312,...

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 7
 • 12 min.
Bucuresti, 20 feb, 11:08
Pallady, M1 Decembrie, Ozana, apartament 2 cam
47.350 €

direct dezvoltator, ap 2 cam, 45 mp, decomndat, finisaje deosebite, etaj intermediar, vedere rasarit, centrala proprie

 • 45 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:48
Metrou Pacii, Rotar Park, ultima faza
92.000 €

bloc nou terminat, gata de mutat, stradal langa statia de metrou Pacii, etaj 1/11, vedere sud, stradal pe Iuliu Maniu, loc de joaca pentru copii,...

 • 73 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:59
Metrou Grigorescu sau 1 Decembrie la 3 minute
69.000 €

Pallady stradal, cf. 1 sporit decomandat, 58 mp, bloc reabilitat 1976, toate imbunatatirile, se vinde mobilat si utilat complet, aer cond, boxa...

 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:42
Oltenitei, sector 4, imobil nou, centrala proprie
+ Schita
47.500 €

apartament cu 2 camere, balcon, situat intr-un imobil nou in zona linistita, cartier vile, parcare subteran/suprateran, boxa depozitare, acces la...

 • 48 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Titan, ap 2 cam, Pallady, metrou Nicolae Teclu
49.500 €

apartament 2 camere, decomandat, p/4, loc de parcare inclus. Se accepta credit Prima Casa. Finisajele sunt la alegerea dvs. Finalizare mai. Direct...

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 21 feb, 17:21
Aparatori Patriei metrou apartament
+ Schita
43.000 €

Va propunem un apartament de 2 camere semidecomandat la etajul 1, se preda complet finisat (finisaje la alegere), centrala proprie, direct...

 • 48 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35
Berceni, Grand Arena
45.100 €

direct dezvoltator, apartament 2 camere, decomandat, 50 mp, situat la etajul 1/4, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopane, obiecte...

 • 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, 25 feb, 10:10
Theodor Pallady, metrou 1 Decembrie 1918
+ Schita
67.620 €

Trapezului, 2 camere , spatios, aproape de centrele comerciale, stradal, direct dezvoltator, comision 0%,

 • 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2
Bucuresti, 25 feb, 10:43
Vitan, Mihai Bravu
77.000 €

Cu lift - la 5 minute fata de metrou Mihai Bravu, 2 camere decomandate 54 mp, parcare subterana contra cost, bloc nou din caramida, centrala...

 • 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:48
Militari, Auchan, Str. Rezervelor
+ Schita
48.000 €

Militari, Auchan, Str. Rezervelor, direct dezvoltator, mutare imediata, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138, 178,...

 • 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 25 feb, 14:51
Brancoveanu, apartament 2 camere, mobilat, utilat
+ Schita
56.000 €

zona Brancoveanu, apartament 2 camere mobilat si utilat, bloc 2014, cadre de beton si caramida. Dotari: gresie, faianta, usi, obiecte sanitare, aer...

 • 44 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35
Aparatorii Patriei, Berceni
+ Schita
48.500 €

Apartamentul cu 2 camere este disponibil pe etajul 3 al unui imobil d+p+7e la doar 10-12 minute de mers pe jos pana la metrou Aparatorii Patriei si...

 • 50 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 7
Bucuresti, 19 feb, 09:31
Militari, str. Rezervelor, Auchan
+ Schita
48.900 €

2 camere decomandat, direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0, imobil nou, modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, RATB 138; 178, finisaje la...

 • 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:52
Berceni, rate la dezvoltator, oferta limitata
+ Schita
50.000 €

Birou de vanzari dezvoltator imobiliar, 0 comision. Apartament 2 camere decomandat, suprafata 64 mp, situat in cel mai mare proiect imobiliar din...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, 24 feb, 09:23
Berceni, 2 camere decomandate cu balcon
47.900 €

apartament decomandat 53 mp, balcon, intr-un bloc nou, centrala proprie, imobil 2019. Finisajele la alegere, parcare asigurata, utilitati de la...

 • 53 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, 25 feb, 18:46
Berceni, Metalurgiei
+ Schita
52.900 €

apartament 2 camere, etaj 2/10, 2 lifturi, parcare, locuri de joaca pentru copii, spatii verzi, centrala termica.

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 18 min.
Bucuresti, 25 feb, 18:24
Militari, Auchan, Rezervelor, mutare imediata
+ Schita
34.500 €

direct dezvoltator, mutare imediata, 2 cam. open space, balcon, ansamblu rezidential, imobil nou modern, finisaje la alegere, centrala proprie, 10...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:57
Berceni
+ Schita
55.500 €

vand apartament 2 camere, decomandat, 54 mp utili, imobil nou, finisat deosebit, centrala proprie de apartament, bransat la toate utilitatile,...

 • 54 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 6
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Rahova
53.400 €

vand ap. 2 cam, decomandat, luminos si spatios, bloc nou, 63 mp, et. 10/10,

 • 63 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, 18 feb, 12:19
Brancoveanu, Grand Arena
+ Schita
51.500 €

Luica, Brancoveanu, sector 4, apartament decomandat, disponibil intr-un imobil nou. Este construit din cadre de beton si compartimentat cu caramida...

 • 58 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 11 min.
Bucuresti, 24 feb, 10:08
Militari, str. Rezervelor vis a vis Lidl
+ Schita
35.400 €

dezvoltator, ap. finisat la cheie, contorizat individual, centrala proprie. Acces rapid STB, metrou, centre comeciale, gradinita. Consultanta...

 • 38 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:52
Militari, str. Tineretului, open space, 37 mp
+ Schita
37.000 €

ap. 2 cam. open space, 37mp, bloc stradal, direct dezvoltator, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii, Preciziei, finisaje la alegere, centrala...

 • 37 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Bucuresti, 25 feb, 14:52
Berceni, statia de metrou Aparatorii Patriei
+ Schita
73.500 €

apartament 2 camere finalizat statia de metrou Apartorii Patriei, 67 mp utili, Berceni, sector 4

 • 67 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 17 min.
Bucuresti, 24 feb, 09:35
Titan, Pallady, 10 min metrou Nicolae Teclu
58.990 €

ap dec., spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap. este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • 56 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 11 min.
Bucuresti, 21 feb, 20:36
Berceni, 2 camere, 55 mpu, 10 min metrou M2
+ Schita
54.500 €

Berceni, 2 camere, 10 min metrou M2, Aparatorii Patriei,

 • 55 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 11 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35
Metrou 1 Decembrie, Titan, Pallady, Ozana
47.000 €

ap dec, spatios, bucatarie mare, inchisa, balcon generos. Ap este complet finisat, g, f, p, t, centrala proprie, totul nou, bransat la toate...

 • 47 mp
 • An 2019
 • Etaj parter din 4
 • 12 min.
Bucuresti, 21 feb, 15:30
Lacul Tei
155.000 €

proprietar vand apartament 3 camere decomandat amplasat in ansamblu rezidential nou, contorizare individuala, finisaje de lux, centrala proprie,...

 • 87 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 16:58
Titan, direct proprietar accept credit zona ideala
53.800 €

apartament 2 camere, decomandat, finisaje de lux, totul nou, metrou si parc, gradinita si scoala, nu accept intermediari. Metrou 1 Decembrie 1918

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 10 min.
Bucuresti, 21 feb, 16:33
Aparatori Patriei metrou, apartament
+ Schita
49.500 €

Apartament 2 camere, complet decomandat, pretul este pentru plata cash, finisaje la alegere, se afla la 10-12 min. de mers pe jos fata de statia de...

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 12 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35
Militari Metro
55.000 €

Rezidential Apusului 2, str Acvilei nr. 42, S+P+6E, finisat la cheie, ct, 2 balcoane, compartimentare caramida, toate utilitatile, loc parcare,...

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, 18 feb, 09:58
Metalurgiei Park
+ Schita
55.000 €

apartament spatios 2 camere Metalurgiei Park.

 • 69 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 13 min.
Bucuresti, ieri, 14:45
Rahova, sos. Salaj
+ Schita
48.900 €

apartamentul vine complet finisat cu gresie, faianta, parchet, usi interioare si exterioare, obiecte sanitare, calorifere aluminiu, tamplarie pvc,...

 • 45 mp
 • An 2020
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, 25 feb, 11:00
Berceni, Turnu Magurele ( Carefour Grand Arena )
+ Schita
48.900 €

apartament 2 camere 55 mp utili, decomandat, Brancoveanu, Luica.

 • 55 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, 24 feb, 10:13
Militari, str. Rezervelor
+ Schita
47.500 €

Militari ,Auchan, Str. Rezervelor, Lidl, 2 camere direct dezvoltator, TVA 5% inclus, comision 0%, imobil nou modern, 10 min. metrou Pacii,...

 • 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, 25 feb, 14:52
brancoveanu, apartament 2 camere mobilat si utilat
+ Schita
56.000 €

d+p+3+pod. Apartamentul se vinde mobilat si utilat. Blocul este construitin 2014 din cadre de beton, caramida. Apartamentul este situat la etajul...

 • 44 mp
 • An 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 17 min.
Bucuresti, 20 feb, 20:35