38.072 €

Militari Residence

  • Suprafata 48 mp
  • An 2018
  • Decomandat
  • Etaj 2 din 7
Bucuresti, 21 mai, 11:33

Descriere anunt

Militari Residence,

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine, etc.

Detalii suplimentare

Metro Militari,apartament 2 cam 56 mp, direct dezvoltator, comision 0, fara taxa de mentenanta finalizare 2019, bloc beton/caramida, gresie, faianta, parchet, centrala, finisaje de calitate la alegere,. Complex cu gradinita, scoala, RATB 138/178, parcuri, piscine, restaurante , in apropiere de centrul comercial Auchan. Acceptam Prima Casa, relatii la tel 0723.013.946