Syncro Translation Services - Birou Traduceri Bucuresti

TRADUCERI DIN DOMENIUL FINANCIAR/ BANCAR

Extras de cont bancar, bilan? sau balan?ă contabilă, raport financiar sau contabil, expertiză contabilă sau de audit, indicatori financiari, proiect de finan?are, plan de afaceri, contracte de prestări servicii cu banca sau institu?ia financiară, scrisoare de bonitate, scrisoare bancară, analiză economică sau financiară.

Galerie foto
  • ...