Syncro Translation Services - Birou Traduceri Bucuresti

TRADUCERI DOCUMENTE SPECIFICE COMPANIILOR

Plan de afaceri, act constitutiv, statut, hotărâre judecătorească de înfiin?are, hotărârea generală a asocia?ilor sau ac?ionarilor AGA, declara?ii, decizii, certificat de înregistrare la Registrul Comer?ului, certificat de înregistrare în Registrul Intracomunitar.

Galerie foto
  • ...