Syncro Translation Services - Birou Traduceri Bucuresti

TRADUCERI AFERENTE DOMENIULUI MEDICAL

Asigurare medicală, asigurare de sănătate, asigurare de via?ă, asigurare de călătorie, analize medicale, acte medicale, documente medicale, carte medicală, certificat medical, adeverin?ă medicale; raport RMN, CT, PET/CT, radiografie, ecografie, analize biochimice ale sângelui, rezultate histopatologice (biopsii), examene imunohistochimice, scrisoare medicală, fi?ă medicală, bilet de externare / bilet de ie?ire din spital, internare, prescrip?ie, re?etă medicală, prospect medicamente; ghid de utilizare ?i bro?ură de prezentare pentru echipamente medicale, ambalaj, chestionar; studiu clinic, biologic; manuale de instruc?iuni si manuale de utilizare produse ?i aparate medicale; lucrări de specialitate.

Galerie foto
  • ...