SSM Group Team - servicii complete protectia muncii Bucuresti

Protectia muncii S.S.M.

...
Protectia muncii S.S.M

Protectia muncii S.S.M. – (securitate si sanatate in munca)

 • Identificarea si evaluarea riscurilor de accidentare si imbonlavire profesionala
 • Elaborarea Planului de Prevenire si Protectie bazat pe evaluarea riscurilor (PPP)
 • Stabilirea si elaborarea tematicilor de instruire pe categorii de personal
 • Elaborarea instructiunilor proprii de securitate si santate in munca (IPSSM)
 • Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Emiterea deciziilor pe linie de SSM cu privire la:
  • conducatorul locului de munca
  • acordarea primului ajutor
  • reprezentantul salariatilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii in munca
  • mentinerea starii de sanatate a salariatilor in caz de temperaturi extreme
  • evidentierea zonelor cu risc ridicat si specific
  • evidentierea zonelor cu pericol grav si iminent
 • Instruirea in domeniul SSM (securitate si sanatate in munca):
  • instruirea introductiv generala
  • instruirea la locul de munca
  • instruirea periodica
  • instruirea periodica suplimentara (reinstruire)
 • Elaborarea normativului de acordare a echipamentului individual de protectie (EIP)
 • Elaborarea normativului de acordare a meterialelor igienico-sanitare
 • Elaborarea fiselor de acordare a echipamentului individual de protectie
 • Elaboram registrele de evidenta a accidentelor de munca
 • Testarea salariatilor:
  • testarea introductiv generala
  • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 • Consultanta in vederea obtinerii autorizatiei de functionare d.p.d.v. al SSM (Lg. 359/2004)
 • Solutionarea accidentelor de munca
 • Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca
 • Autorizarea interna a exercitarii meseriilor si profesiilor prevazute in legislatia specifica
 • Intocmirea tabelului de evidenta a echipamentelor de munca
 • Infiintarea CSSM (comitetul de securitate si sanatate in munca) se infiinteaza in mod obligatoriu in cazul societatilor care depasesc  50 de salariati
 • Reprezentare in caz de control