SSM Group Team - servicii complete protectia muncii Bucuresti

Prevenirea si stingerea incendiilor

 • Elaborarea Planului de Evacuare in caz de incendiu
 • Elaborarea si afisarea instructiunilor in caz de incendiu sau cutremur
 • Elaborarea registrelor de evidenta
 • Intocmirea fiselor de instruire individuala in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor – situatii de urgenta
 • Stabilirea si elaborarea tematicilor de instructaj
 • Intocmirea Fisei Obiectivului conform anexa 5 din OMAI 1474/2006
 • Instructajul in domeniul PSI-SU (prevenire si stingere incendii – situatii de urgenta):
  • instructajul introductiv general
  • instructajul la locul de munca
  • instructajul periodic
  • instructajul pe schimb, acolo unde situatia o impune
  • instructajul special pentru lucrari periculoase
  • instructajul la recelificarea profesionala
  • instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institutiei
 • Testarea salariatilor:
  • testarea introductiv generala
  • testarea anuala de verficare a cunostintelor
 • Emiterea deciziilor pe linie de PSI cu privire la:
  • organizarea apararii impotriva incendiilor
  • numirea structurii cu atributii de aparare impotriva incendiilor
  • instructajul personalului
  • reglementarea fumatului
  • reglementarea permiselor de lucru cu foc deschis
  • masurile speciale in sezonul canicular
  • puncte vulnerabile la incendiu
  • utilizarea stingatoarelor
  • comportament in caz de incendiu/cutremur
 • Consultanta la intocmirea Planului de Interventie in caz de Incendiu
 • Consultanta in vederea obtinerii Autorizatiei de Securitate la Incendiu
 • Proceduri, obligatii si responsabilitati in situatii de urgenta
 • Reprezentare in caz de control
 • Galerie foto
  • ...