SSM Group Team - servicii complete protectia muncii Bucuresti

Alte servicii

Prin intermediul colaboratorilor nostri, societatea noastra ofera si urmatoarele servicii obligatorii in cazul unui control ITM:

 •   Buletine PRAM

  Buletine PRAM = Verificarea prizelor si a centurii de impamantare de catre un electrician atestat A.N.R.E.

   

 • Verificarea PRAM reprezinta masurarea rezistentei de dispersie a instalatiei de impamantare si a paratrasnetului cu aparat special pentru acest scop. Aparatul trebuie sa fie verificat periodic de metrologie autorizata. Conform prevederilor legislative, periodicitatea verificarii PRAM  se efectueaza anual, o data pe timp usacat si o data pe timp umed, este obligatorie si trebuie prezentate atat la controalele efectuate de de inspectorii de munca, cat si la un control din partea Protectia Consumatorului sau Pompieri.

  Acestea cuprind o serie de masuratori pentru:

  • rezistenta de izolatie
  • impedanta de bucla
  • rezistenta de dispersie a prizelor de pamant
  • continuitatea centurii de impamantare

  Buletinele PRAM se intocmesc in urma verificarilor PRAM si cuprind urmatoarele:

  • Conditiile de masurare
  • Tipul aparatului folosit la masuratoare
  • Numele executantul si locul masurarii
  • Copie dupa certificatul metrologic al aparatului folosit la masurare
  • Copie dupa autorizatia ANRE care da dreptul prestatorului emitent sa emita buletine PRAM

  In cazul in care, in urma masuratorilor se constata ca valorile masurate nu corespund normelor, rezulta ca instalatia prezinta pericol de electrocutare, iar paratrasnetul nu mai prezinta siguranta impotriva incendierii in caz de trasnet. Colaboratorul noastru va emite un raport cu masuri si poate remedia problemele contracost , dupa care se reface verificarea PRAM.

 • R.S.V.T.I.

  R.S.V.T.I. = Responsabil cu Supravegherea si Verificarea Tehnica a Instalatiilor

  I.S.C.I.R.

  I.S.C.I.R. = Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat.

 • Conform Lg 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil  obligatiile detinatorilor de astfel de echipamente sunt persoana fizică si cea juridică ce deţine/utilizează instalaţii/echipamente prevăzute în anexa nr. 2 pct. 1-4 şi în anexa nr. 3 pct. 1-3 şi 8 are obligaţia să le înregistreze la ISCIR, să ţină evidenţa centralizată a acestora şi să comunice la ISCIR orice modificare intervenită în situaţia tehnică sau juridică a acestora, în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice.

  Persoana fizică sau juridică ce deţine / utilizează instalaţii / echipamente prevăzute la alin. (1) are obligaţia să asigure operator autorizat, responsabil cu supravegherea şi verificarea tehnică în utilizare a instalaţiilor/echipamentelor, denumit RSVTI, conform prescripţiilor tehnice.

  Nerespectarea prevederilor art. 15, se sanctioneaza cu amendă de la 30.000 lei la 40.000 lei.

  OPERAREA RSVTI – ISCIR– Se poate executa conform Ordinulului 147/2006 cu persoane fizice sau juridice care au autorizatie RSVTI.

  Instalaţii sub presiune şi instalaţii de ridicat clasice, aparate consumatoare de combustibil şi componente ale acestora: 

  • Cazane pentru abur, pentru apă caldă sau fierbinte
  • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari
  • Recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari
  • Macarale, ascensoare, elevatoare, instalaţii de transport pe cablu, instalaţii de ridicat pe plan înclinat, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat
  • Aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos
  • Arzătoare cu combustibil lichid sau gazos
  • Accesorii de securitate pentru instalaţiile, echipamentele şi aparatele prevăzute la pct. 1 şi 3 – 6
  • Aparatură şi instalaţii de automatizare aferente instalaţiilor şi echipamentelor prevăzute la pct. 1 – 7
  • Instalaţii şi echipamente destinate, montate şi utilizate în cadrul parcurilor de distracţii

  Instalaţii sub presiune, instalaţii de ridicat şi unele instalaţii din cadrul obiectivelor nucleare, precum şi componente ale acestora

  • Generatoare şi cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului si accesoriile de securitate
  • Echipamente sub presiune mai mare de 0,5 bari şi recipiente simple sub presiune mai mare de 0,5 bari si accesoriile de securitate
  • Pompe
  • Conducte pentru lichide, vapori şi gaze tehnice uscate sau umede si accesoriile de securitate
  • Suporturi ale elementelor sub presiune
  •  Armături
  • Sisteme tehnologice
  • Macarale, ascensoare, elevatoare, poduri rulante şi alte mecanisme de ridicat si accesoriile de securitate
Galerie foto
 • ...
 • ...
 • ...