Inchirieri garsoniere mobilate si utilate Bucuresti

Subrubrica: garsoniera
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
370 €

Agatha Barsescu,5/10, decomandata, mobilata modern, utilata, renovata, dressing mare, AC,impecabila, bloc mixt, reabilitat, 5 minute metrou Dristor, mijloace transport, 370euro

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 07:40
...
350 €

garsoniera Bulevardul Metalurgiei 468-472

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 07:23
...
1.499 RON

et. 1 din 10, proprietar, bloc de garsoniere,

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 06:51
...
270 €

Catalina inchiriaza garsoniera cf. I decomandata, bloc mixt, reabilitat, la parter, 40 mp, refacuta integral acum, libera, mobila noua, utilata complet, vizite urgent, sunati acum, clasa en. A, in statie...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, azi, 07:30
...
350 €

garsoniera studio aflata in spatele Pietei Domenii, pe straduta care face legatura cu Manastirea Casin si Spitalul Elias. Farmecul interbelic in eterna zona selecta a Bucurestiului.

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 07:25
...
350 €

Se inchiriaza garsoniera confort 1, situata la et. 4 din 10, in bloc recent reabilitat, complet utilata, mobilata modern, TV, frigider, aragaz, masina de spalat rufe, usa metalica, termopan nou, parchet,...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 07:25
...
400 €

Particular, inchiriez garsoniera lux, nou mobilata si utilata. Totul este la superlativ. Doar pentru persoane foarte serioase. Blocul este situat exact la gura de metrou. Nu ofer comision.

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 03:20
...
280 €

garsoniera zona Tei, str. Opanez, et. 3 - se inchiriaza ca in poze. Conditii: prima luna de chirie, garantie - echivalentul primei luni de chirie si comision - 50% din prima luna de chirie

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 00:00
...
380 €

bloc finalizat decembrie 2023, prima inchiriere, loc parcare, centrala, complet mobilatata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, frigider, masina spalat, 2 lifturi, libera

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:03
...
1.200 RON

Inchiriez garsoniera / camera curte zona Toporasi, intrare separata, mansarda, baie, bucatarie, incalzire centrala, utilitati incluse.

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 21:02
...
280 €

metrou Iancului. Iancului Garsoniera strada Elev Stefanescu, etaj 5/10,su. 32 mp, mobilata si utilata complet, boiler la baie, 5 minute metrou Piata Iancului,Libera, Exclusivitate, Agentie 1+1, Pret chirie

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 19:37
...
280 €

La 5 minute de metrou Obor, garsoniera confort 1, etaj 2/10, decomandata, 40 mp, mobilata si utilata complet, masina spalat, aer cond., balcon inchis, libera.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 18:55
...
300 €

Proprietar, particular, ofer spre inchiriere garsoniera confort 1 in bloc mixt, stradal, reabilitat termic, contorizare individuala, etaj 7/10, decomandata, curata, libera, spatioasa (32 mp), luminoasa...

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 01:45
...
300 €

Militari Lujerului, cf.1, decomandat, et. Parter cu balcon, mobilata compplet si utilata, termopan, parchet gresie, faianta. Statia de metrou este la cinci minute de bloc. Conditii inchiriere: 1 luna...

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:21
...
300 €

Inchiriere garsoniera cf. 1, in suprafata de 45 mp cu balcon, et 3/4, an 2008, mobilata modern, utilata integral: centrala proprie, masina spalat, frigider, tv lcd. Agentie, libera.

Suprafata 45 mp Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, ieri, 18:06
...
330 €

et. 1/10, cf. 1, semidec., 32 mp, pe mijloc, renovata recent, mobilata modern, utilata complet, libera, prima inchiriere, bloc de garsoniere, c-tie 1980, usi int. si instal. noi, g, f, p, t, usa metal,...

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 17:08
...
320 €

Inchiriere garsoniera, complet mobilata si utilata, centrala proprie, 30 mp utili,etajul 1 din 1, acces curte,  la 2 minute de Parc si cateva  minute de metrou. - Agentia Estate Advisers

Suprafata 30 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 15:53
...
350 €

15 min., metrou Stefan cel Mare, aproape Kaufland Barbu Vacarescu, etaj 3/4, cf.1 sporit dec., 40 mp, bloc mixt 1992, orientare est, pe mijloc, imb., g, f, p, termopan, ac, um, mobilata, utilata, libera,...

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 15:03
...
500 €

Universitate lux 1/dec 6/10 bl.1979, anvelopat, amenajata recent, toate imbunatatirile calitate superioara, mobilata modern si utilata, loc parcare, zona exceptionala, centru capitalei, contract ANAF

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, ieri, 15:02
...
270 €

Agentia Confort Casa va propune inchirierea unei garsoniere conf l semidecomandata, 34mp cu balcon inchis cu termopan si bloc reabilitat termic, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa

Suprafata 34 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, ieri, 14:39
...
1.300 RON

se inchirieaza garsoniera confort 1 vizavi de metrou si parcul titan la etajul 5 din 10 . Garsoniera este mobilata si utilata cumplet tineresc modern. Garsoniera este libera de ocupare .Pentru mai mul

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 14:25
...
1.300 RON

Garsoniera confort 2 decomandata, stradal in bloc mixt, mobilata modern lux, utilata complet, in apropriere parc si la 5-7 minute de metrou si toate facilitatile Mega Image, Lidl, Auchan Farmacie,

Suprafata 25 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:04
...
280 €

Drumul Taberei Favorit Metrou, garsoniera cf1 mobilata utilata,libera zona civilizata,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:01
...
250 €

garsoniera cf. I decomandata, etaj 5/10, 36 mp, cu imb, mobilata si utilata complet, libera clasa en B, bloc reabilitat, libera, vizite urgent, merita.

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:42
...
300 €

2/10, cf. 1, dec., 35 mp, bloc mixt, reabilitat termic, vedere pe spate, liniste, amenajata, mobilata modern, utilata complet, libera, curata, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, contract la Anaf,...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:39
...
300 €

5 minute metrou, Fainari, 7/8, dec., bloc mixt, 38 mp, mobilata utilata complet, bloc 1984, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere parc, zugravita recent, contract Anaf, libera, 1+1.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:39
...
370 €

8/8, cf. 1 sporit, dec., 40 mp, reabilitat termic,mobilata si utilata complet, libera, bucatarie open, mare, patrata, curata, g, f, p, t, usa metal, zona linistita, acces rapid la STB, contract la Anaf,...

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 18 min.
Bucuresti, ieri, 13:38
...
450 €

Splaiul Independentei 313 C ,se inchiriaza de catre proprietar garsoniera in blocul Zen etaj 8/12, contract ANAF minim12 luni, fara animale companie , nu platesc comision agentiilor imobiliare, pret fix...

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:30
...
300 €

garsoniera este situata intr-un bloc reabilitat, mobilata si utilata complet, proaspat renovata, foarte aproape de metrou, libera. Zone adiacente: Vitan, Muncii,Iancului

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:24
...
300 €

imbunatatiri, centrala proprie,

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:14
...

centrala proprie, aproape de metrou, facilitati;

Suprafata 36 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 13:13
...
450 €

Gigil House Imobiliare S.R.L, ofera spre inchiriere un apartament cu 2 camere in complex de blocuri noi pe Theodor Pallady la 5 minute de metrou 1 Decembrie,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 13:06
...
295 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 bulevardul Timisoara etaj 4/4

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:37
...
250 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf. 2, etaj p/10, Politehnica, Iuliu Maniu,

Suprafata 26 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:37
...
250 €

va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata etaj 5/9 piata Progresul

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
...
265 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata Iancului bloc reabilitat etaj 10/11

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
...
280 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata pe Smardan, etaj 3/8.

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
...
230 €

va oferim spre inchiriere o garsoniera confort 1 la parter pe Aleea Dobrina,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
...
330 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata, etaj 6/8, mall Vitan

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
...
330 €

Va oferim spre inchiriere o garsoniera cf 1 decomandata etaj 4/10

Suprafata 32 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:35
...
1.250 RON

cf. 1, 32 mp, et. 3/9, sd, mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 12:34
...
380 €

bloc nou, centrala gaz, superutilat, boxa,

Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:34
...
400 €

vedere spate, proaspat renovata, decomandata, etaj 1/8, mobilata/ utilata complet, centrala proprie, libera.

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:43
...
350 €

garsoniera spatioasa, parcul Tei la 5 min., facultatea de constructii la 5 min., vedere deschisa, bloc reabilitat termic, an 1986, et. 8/10, 2 lifturi, renovata, mobilata si utilata, libera imediat,

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:42
...
250 €

Catalina inchiriaza pozitie excelenta, vedere Parc IOR si lac, zona foarte linistita, cf. I sdec, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curata, mobilata si utilata complet.

Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 11:30
...
1.300 RON

Str Adrian Carstea, confort 1, etaj 2/10, mobilat cu pat dublu, sifonier, frigider, aragaz, masina de spalat, balcon spatios.

Suprafata 25 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:28
...
330 €

stradal pe Burebista, etaj 7 /8, bloc mixt, 47 mp, cf. 1 sporit, decomandata, toate imbunatatirile, mobila moderna, utilata complet, libera vizite, urgent, pt. pretentiosi merita, contract ANAF

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:17
...
435 €

garsoniera, spatioasa, etajul 2 din 4, decomandata, renovata august 2022, proprietar. Zona linistita la 2 minute de parcul Politehnicii. 5 minute - Politehnica, 7 min. metrou Politehnica si 5 minute -...

Suprafata 35 mp Decomandat Mobilat Utilat M 12 min.
Bucuresti, ieri, 11:10
...
300 €

cf.1, 34 mp, dec., et. 2/4, mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale, plata in euro, agentie,

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:07
...
350 €

5 minute Metrou Timpuri Noi, renovata, foarte curata, parchet masiv, usi lemn masiv, mobilata modern, dressing, utilata complet: aragaz, cuptor, hota, masina spalat, frigider, smart tv, vec.: Unirii,...

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:03
...
299 €

Garsoniera complet mobilata si utilata, disponibila imediat. 5 minute de mers pe jos pana la statia de metrou Crangasi si tramvai 41. Lacul Morii si Parcul Cranagsi vis-a-vis. Magazine (Auchan, Mega Image,...

Suprafata 30 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 10:42
...
1.400 RON

cf.1, 40 mp, et. 9/10, dec., mobilata, utilata, maxim 2 pers. fara animale,

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:42
...
240 €

19 mp, parter, sd., mobilata, utilata, tv, bloc reabilitat, minim 1 an, maxim 2 persoane, fara animale sau copii

Suprafata 19 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 19 min.
Bucuresti, ieri, 10:20
...
380 €

Ofer spre inchiriere studio compus din 2 zone pat plus canapea, totul nou,mobilat nou, utilat complet nou, primul chirias, centrala proprie. Are AC.

Suprafata 47 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, ieri, 10:17
...
300 €

Ofer spre inchiriere gars mobilata modern, utilata complet, aragaz, frigider, masina se spalat, are AC, renovata libera imediat.

Suprafata 37 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, ieri, 10:16
Articole recomandate
Cum se calculează impozitul pe venituri din chirii în 2024

Impozitare diferită în funcție de chiriaș – persoană fizică sau juridică; Se reintroduce o cotă forfetară...

27.12.2023 Utile 57.356
Ce poți închiria cu maximum 200 de euro în București

Garsoniere mici cu chirii sub 200 de euro în București - pe Anunțul Telefonic

22.03.2023 Anunturi pe bune 5.198
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 4.945