Inchirieri garsoniere mobilate si utilate Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 448 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
  Salveaza cautarea
Teiul Doamnei
215 €

Inchiriez garsoniera, strada Nada Florilor, complet utilata si mobilata modern, parchet laminat, gresie, faianta, semidecomandata, reconditionata....

 • 31 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 2, ieri, 21:58
Bucurestii Noi
270 €

inchiriez garsoniera in Bucurestii Noi, bloc (2009), centrala proprie, intretinere mica, gresie, faianta, termopan, aproape de mijloace de...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 21:55
Timpuri Noi, Mircea Voda
400 €

Studio cochet, elegant, complet utilat si mobilat, situat la etajul 3 al unui imobil de pe Mircea Voda, ultima scara spre intersectia Timpuri Noi.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 3, ieri, 21:35
Metrou Titan
250 €

particular inchiriez garsoniera confort 1. Metrou Titan. Liviu Rebreanu nr 15. Mega Image. Etaj 8 din 10. Utilata si mobilata. Bloc reabilitat in...

 • 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 3, ieri, 18:40
Palladium Residence
1.500 Lei

bloc 2020, etaj 2/5 (lift), confort 1, mobilata si utilata complet, incalzire in pardoseala, centrala termica proprie, loc parcare privat, balcon,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Sector 3, ieri, 18:13
Titan - Rasarit de Soare
240 €

6/11, mobilata si utilata, ac, termopan, usa metalica noua, balcon spatios, complex 2009, libera, ideala locuit 1-2 persoane.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 14:52
Splaiul Unirii, vecinatate Camera de Comert
300 €

de la proprietar, parter bine securizat, bloc 1997, termopan, aer conditionat, cablu tv, internet, foarte aproape de zonele de interes Unirea si...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 13:55
Margeanului, sector 5
+ Schita
300 €

Garsoniera de inchiriat Margeanului. Direct proprietar

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:20
Piata Sudului Sun Plaza
320 €

Proprietar inchiriez garsoniera in bloc nou, constructie 2020, complet mobilata,utilata, centrala proprie, aer conditionat. Licatia este situata la...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 20:58
Nicoale Grigorescu, garsoniera, inchiriere
203 €

la 6-7 minute de metrou Grigorescu, langa Piata Titan, garsoniera confort 1, etaj 2/10, decomandata, spatioasa, 35 mp, mobilata si utilata complet,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 20:01
Berceni - Sun Plaza - Metrou
200 €

- 5 minute Metrou Sudului, garsoniera confort 1 - decomandata, spatioasa - 38 mp., etaj 1/4, mobilata si utilata complet, libera.

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 4, ieri, 19:31
Unirii
300 €

Mall Vitan, bloc 1995, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Mihai Bravu, Timpuri Noi, Nerva Traian

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 19:29
Titan
250 €

inchiriez garsoniera mobilata si utilata complect g f p t aer conditionat usa metalica foarte curata et 10 /10 ..3 lifturi bloc reabilitat, 3...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:27
Costin Gorgian
1.100 Lei

inchiriez garsoniera mobilata si utilata, g, f, p, t, usa metalica, aer conditionat, foarte curata, etaj 9/ 9, 3 lifturi,

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:23
Vitan Mall, la 3 minute de mers pe jos
1.200 Lei

Banu Udrea, cf. 1/ sp, dec, 43mp, 4/8, bl.mixt, balcon mare, toate utilitatile, renovata. La 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu.

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 11:20
Bucurestii Noi, Pajura
230 €

1/9, bloc reabilitat termic, mobilata si utilata complet, renovata, termopan, gresie, parchet, usa metalica, ac, libera, zona linistita,

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:49
Mihai Bravu
300 €

Calea Vitan, imobil 2016, mobilata modern, utilata complet, A/C, centrala proprie, adiacent Mall Vitan, Dristor, Timpuri Noi, Tineretului, 7 minute...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:25
Pantelimon
220 €

Mega Mall, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Chisinau, Arena Nationala, Iancului, Delfinului, Basarabia

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 19:25
Iancului
260 €

Pantelimon, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, adiacent Mihai Bravu, Obor, Ferdinand, Mega Mall, Vatra Luminoasa, 8 minute metrou...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Piata Alba Iulia intrare din Bulevard
300 €

Garsoniera frumoasa mobilata si utilata, etaj 1 cu intrare din Bdul Unirii. ideala birou sau pentru locuit; Contract de inchiriere la ANAF

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 3, ieri, 19:23
Tineretului, Gheorghe Sincai
285 €

bloc 1984, renovata recent, mobilata modern, aer conditionat, adiacent Piata Norilor, Calea Vacaresti, Unirii, Timpuri Noi, 3 minute metrou Timpuri...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Aviatiei
320 €

Garsoniera e la parter si are o supraf utila de 24 mp utili, 32 mp construiti. Usa intrare de foarte buna calitate. Internet si cablu tv,...

 • 24 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 10:25
Lujerului
340 €

Plaza Residence, imobil 2021, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, adiacent Politehnica, Militari, Iuliu Maniu,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Tineretului
380 €

Gheorghe Sincai, mobilata modern, utilata complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Parcul Tineretului, Calea Vacaresti, Timpuri Noi, 3...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 19:22
Bucurestii Noi
350 €

Garsoniera, p/3, g, f, t, um, mobilata lux, terasa, garaj,

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 1, ieri, 18:45
Universitate, Magheru, Intercontinental, Batistei
400 €

Agentie imobiliara, garsoniera dubla, 5/8, 45mp, living+bucatarie open space, dormitor, usa glisanta, centrala, complet renovat, mobilat+utilat...

 • 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 2, ieri, 18:39
Drumul Taberei, B-dul Timisoara, Dealul Macinului
999 Lei

3 min metrou, cf.1, 42 mp, et.P/4, dec, renovata, mob/utilata, imb. majore, fara balcon, maxim 2 pers. fara animale, ocazie!

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 17:50
Brancoveanu, Oraselul Copiilor, Rezonantei
200 €

fara comision propietar, garsoniera confort 1, ej 3/4, g,f, p, t, u.m, bloc civilizat, o statie metrou, mobilata, utilata complet, libera 35 mp...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 4, ieri, 17:01
Metrou Lujerului
270 €

garsoniera, lux, utilata complet, nu a mai fost inchiriata, strada Drumul Timonierului nr 7-9,

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 16:50
Drumul Taberei, metrou, parc
185 €

particular, gresie, faianta, termopane, parchet, usa metalica, mobilata, utilata nou, zugravita, curata, proprietar, libera, parter/10, caldura...

 • 19 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 16:49
Vacaresti, Tineretului, Mihai Bravu
330 €

proprietar Asmita Gardens Reziden, garsoniera spatioasa mobilata modern, pat matrimonial,complet utilata. Complexul beneficieaza de paza...

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:49
Berceni, Obregia
200 €

Parter/10, semidecomandata mobilata complet, repartitoare, apometre, bloc izolat termic. Bloc stradal Bd. Obregia (langa fosta posta) in apropiere...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Sector 4, ieri, 16:11
Militari, Dreptatii, Teatrul Masca, ocazie
899 Lei

cf.1, 42 mp, et.1/4, dec, mob/utilat, maxim 2 pers. fara animale, ocazie!

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:40
Drumul Taberei cartier Brancusi garsoniera moderna
270 €

Cartier Brancusi, zona parcului, garsoniera mobilata si utilata complet, etaj 4/4, foarte spatioasa, disponibila imediat,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 15:14
Militari Residence garsoniera bloc nou loc parcare
220 €

inchiriere garsoniera in bloc nou, etajul 3/3, bloc cu lift, centrala proprie, loc de parcare suprateran, garsoniera mobilata si utilata complet.

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 15:02
Titulescu
1.300 Lei

Garsoniera Titulescu, etaj 2/ 10, decomandat, confort 1, suprafata 35mp, mobilata modern si complet, utilata, masina de spalat, aer conditionat,...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 15:01
Unirii Zona, Bd. Unirii 57
299 €

inchiriez gasoniera, lux, decomandata, suprafata mare 45 mp, etaj 1/10, complet renovata mobilata si utilata nou si modern, g+f+p+t+um,

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Sector 3, ieri, 14:55
Decebal, Metrou Dristor 5 min., garsoniera lux
250 €

Inchiriez garsoniera lux la 3 min Metrou Dristor,McDonalds,bloc mixt,reabilitat,et 4/9. Toate imbunatatirile,mobilat,utilat complet modern de 1...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 14:50
Tineretului
300 €

garsoniera situata la etajul 1/8, aer conditionat, rulouri exterioare, tv, masina de spalat, 2 dressing-uri, canapea extensibila, usi interior noi,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 4, ieri, 14:49
Vitan, Vitan Mall
350 €

Studio 45 mp, complet mobilat si utilat lux, doua dressinguri, aer conditionat, terasa 10 mp, etaj 4/5, 2 lifturi, camere bloc 2017, vedere catre...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 14:47
Antiaeriana/ Sos Alexandriei sector 5
900 Lei

parter/10, transport aproape. Bloc civilizat, reabilitat termic, curata, 1+1 garantie. Termen lung. Libera. Proprietar,

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 14:47
Lacul Tei - Domino, Parcul Circului
200 €

etaj 4/4, cf1, dec, mobilata, utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, zona civilizata, curata, libera, contract...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Sector 2, ieri, 14:40
Mircea Voda, Camera de Comert, Unirii, stradal
270 €

7/8,cf 1 sp, dec, 40 mp, bloc mixt,c-tie 2002, scara stradala, cu paza, vedere pe spate, renovata, mobilata,utilata complet, g, f, p,t, usa metal,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 14:39
Titulescu, Banu Manta, Piata Victoriei
390 €

inchiriere garsoniera luminoasa, etajul 5/10, bloc 1980, vedere spate, prima inchiriere dupa renovarea integrala, mobilata si utilata, mobilier si...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 1, ieri, 14:25
Unirii, Mircea Voda, 5 min. de metrou, stradal
270 €

7/8,cf 1 sp,dec,40 mp,bloc mixt,c-tie 2002,scara stradala cu paza,vedere pe spate, renovata, mobilata, utilata complet, libera, g,f,p,t, usa...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 14:19
Ferdinand, Gara de Est,Caminului,Parcul Titus Ozon
250 €

P/4,cf1, dec, 32mp,bloc mixt, reabilitat termic, mobilata modern, utilata,libera, zugravita recent, gresie, faianta,parchet, termopan,usa...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:17
Calea Mosilor, Pizza Hut
250 €

stradal, apropiere de metrou Obor, mobilat si utilat modern, confort 1, etaj 7/8, bloc an 1982, aer conditionat, recent renovat, saltea pat tipla,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 14:10
Calea Calarasilor, Decebal, Piata Muncii metrou
250 €

Garsoniera mobilata si utilata 1 minut metrou C. Calarasi P-ta Muncii Decebal M.Bravu AC, pat mijloc dressing curata igenizata recent libera...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:51
Theodor Pallady, Drumul Crivatului
270 €

K Imobiliare Consult propune bloc nou, garsoniera suprafata 35 mp, parter, centrala termica, mobilat si utilat complet nou, libera, loc de parcare,

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Sector 3, ieri, 13:47
Drumul Taberei Plaza
220 €

str. Brasov, particular, et. 8/9, conf. 1, mobilata tineresc, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Zona buna, acces imediat la linia...

 • 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 13:44
Alba Iulia- Moise Nicoara
200 €

etajul 2/4, renovata complet,mobilata si utilata modern, termen lung, fara animale de companie. 1 luna+ 1 luna. Agentie!

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 16 min.
Bucuresti, ieri, 13:40
Mihalache, Turda, Str. Abrud, vila, ocazie
999 Lei

cf.1, 33 mp, et.2/2, dec, mob/utilata, CT vila, pt. tanara nefumatoare, fara animalute

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 1, ieri, 13:32
Tei, Facultatea de constructii
260 €

Garsoniera Inginerilor Tei, etaj 1, mobilata, utilata,

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:30
Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara
220 €

Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara, cf 1, decomandata, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata si utilata complet,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, ieri, 13:28
Piata Muncii, Parc IOR, Str. Murgeni
300 €

10 min. metrou. Inchiriez garsoniera renovata complet, zona Piata Muncii-Parc IOR, Str. Murgeni, 10 minute metrou Titan, prima inchiriere dupa...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 3, ieri, 13:18
Militari Residence, Rezervelor, 2 min. STB, ocazie
850 Lei

Militari Residence, Strada Rezervelor, 2 minute de statia STB, ocazie. Parter inalt, 34 mp, open space, centrala, balcon. Conexiuni autobuze 138,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 13:04
Titan, Barajul Bistritei, sector 3, ocazie
899 Lei

cf.1, 30 mp, et.7/10, sd, mob/utilat, AC, TV, imb., maxim 2 pers. fara animale

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 3, ieri, 13:02
Colentina, Brasoveni, ocazie
999 Lei

cf1, 32 mp, et.9/10, sd, balcon, curata, imb. bloc reabilitat, ocazie

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 2, ieri, 13:02
Salaj, Aleea Bacau, 15 minute Unirii, ocazie
700 Lei

Parc Humulesti, 15-20 minute de Piata Unirii cu STB 117, 16 mp, et. 4/4, semidec., modesta, fara tv, exclus pretentiosi, 1-2 persoane fara animale,...

 • 16 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 5, ieri, 12:58