Inchirieri garsoniere Bucuresti

Imobiliare inchirieri|Garsoniere - 360 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: București
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Pantelimon, spitalul Sf. Pantelimon
200 €

garsoniera mobilata, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, aragaz, aer conditionat, masina de spalat,

 • 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 14:27
Drumul Taberei Compozitorilor
260 €

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:19
Mosilor, Eminescu, Pizza Hut
320 €

Vaselor, langa Vodafone, 6 minute metrou Obor, etaj 7/10, cf. 1 dec, 42 mp, bloc mixt 1982, pe mijloc, orientare sud-est, vedere deschisa,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:13
Garsoniera cu vedere spre parc Tineretului
300 €

cu vedere spre parc Tineretului - Vacaresti, 8 minute Brancoveanu, decomandata, etaj 2/5, 40 mp, mobilata modern si utilata complet, gresie,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 12:40
Militari Residence
230 €

Garsoniera mobilata si utilata modern, parter, detine loc de parcare platit in fata blocului, libera. Militari Residence, aproape de statia autobuz...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:10
Mihai Bravu, Splaiul Unirii
320 €

in complexul Vitan Residence, la 2 minute de metrou, parter inalt cu balcon, se poate inchiria si pentru birouri/ firma (se poate deduce TVA-ul),...

 • 32 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 10:09
Grozavesti, Politehnica Park
355 €

particular, zero comision, inchiriez garsoniera in bloc nou, Economu Cezarescu 52, complet utilata si mobilata, totul nou. 7 min. metrou...

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:40
Herastrau Arcul de Triumf 3/10 dec 38 mp 330 euro
330 €

Turda Averescu mobilata modern utilata complect renovata recent foarte curata stradala spatioasa 38 mp adiacent Herastrau Averescu 1 Mai Ion...

 • 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 14:13
Lacul Tei, Vidin, Domino
320 €

etaj 1/4, mobilata si utilata modern, curata, doar termen lung, zona linistita, 5 min parc, avans 1+1, comision agentie 50%, vecinatati: Pipera,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:13
Calea Calarasilor 1/6 modern lux 2016 42 mp 350 e
350 €

Agricultorilor Delea Noua metrou Muncii 3 min imobil 2016 lux parcare videointerfon et 1/6 mobilata modern, utilata full,renovata recent libera...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:13
Iancului maxim 6 minute metrou
250 €

Etaj intermediar cf.I semidec, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet modern, libera, vizite urgent sunati acum.

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:12
Dristor 1 mini maxim pana la metrou
270 €

cf.I sdec, 36 m, toate imbunatatirile, mobilata si utilata complet modern, libera, vizite urgent merita.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:11
Militari
250 €

Residence 3 minute statie STB, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, lcd, masina de spalat, libera.

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:50
Piata Romana
30 Lei

Ofer spre inchiriere spatiu in zona Piata Romana, ultracentral, la 3 minute de metrou. Pretul este de 30 RON pe ora iar spatiul este ideal pentru...

 • 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, ieri, 20:35
13 Septembrie, Parc Sebastian
300 €

particular, inchiriez garsoniera cf.I, decomandata, imobil bloc mixt, etaj 1 din 8, renovata si utilata complet ultramodern cu parchet, gresie,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
13 Septembrie, Parc Sebastian
300 €

Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern, utilata complet (frigider, aragaz, masina de spalat), renovata recent, situata la 3 min de Parc...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:11
Drumul Taberei
270 €

bd. 1 Mai, etajul 3/10, bloc reabilitat, mobilata si utilata modern, aer conditionat, loc de parcare, contract ANAF, 1+1 garantie

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:05
Eroilor, Cotroceni, Grozavesti, Carrefour Orhideea
420 €

Garsoniera spatioasa 51 mpu in Cotroceni Smart Residence 2019. Se inchiriaza complet mobilata si utilata canapea extensibila, par rabatabil....

 • 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:59
Drumul Taberei, Favorit, str. Sibiu
200 €

Drumul Taberei, str. Sibiu, etaj 5/10 cf. 1, balcon, mobilata / utilata, masina de spalat, termopan, usa metal, tv, libera

 • 35 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:46
Dristor, metrou
250 €

Garsoniera cf. 1, mobilata si utilata partial, cu acces facil la metrou pentru termen lung. Vecinatati Mall Vitan, piata Alba Iulia, Mihai Bravu,...

 • 33 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:42
Bulevardul Decebal nr. 18
 

adiacent intrare Apostol Margarit nr. 3, particular, garsoniera 1986, et. 1/8, bloc anvelopat, langa metrou Muncii 5 minute, pretul zonei;

 • 41 mp
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 13:30
Mosilor, Bucur Obor, garsoniera
330 €

Garsoniera etaj 3 mobilat complet, aer coinditionat. Electrocasnice: masina de spalat rufe, frigider, aragaz, tv. Mobilul este situat in apropiere...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 13:16
Iancului, aproape metrou
250 €

9/10, totul modern cu imbunatatiri, g, f, p, t, um, renovata recent, aragaz, frigider, masina de spalat, hota bucatarie, apometre repartitoare, tv,...

 • 36 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 13:14
Mosilor
350 €

Bd. Carol, acces metrou/stb, 30 mp, decomandata, et. 2/6, mobilata si utilata modern, centrala proprie, aer conditionat, televizor, internet WiFi,...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:52
Unirii- Nerva Traian
350 €

bloc 1997, et. 1/10, imbunatatiri, mobilata, utilata complet pentru locuit, libera,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 12:50
Tineretului
320 €

garsoniera de inchiriat, zona Tineretului, langa parc

 • 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:50
Drumul Taberei
230 €

Inchirere garsoniera, 1 Mai, Compozitorilor, confort 1, decomandat, etaj 7/10, mobilata si utilata, libera, bloc mixt constructie 1980.

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:47
Drumul Taberei
1.100 Lei

Favorit, etajul 4/10, mobilata si utilata complet, curata, aer conditionat, contract ANAF, libera, 1+1 garantie.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:24
Mall Vitan 1 minut
350 €

arsoniera spatioasa, open space, moderna si utilata cu - Hota ( noua ), Combina frigorifica Bosh, Masina spalat noua LG , aspirator, tv plasma (la...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 12:22
Drumul Taberei, 1 Mai
250 €

5/9, mobilat si utilat complet, libera, stradal, acces imediat STB, hipermarket, negociabil

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
Nerva Traian, proprietar
380 €

Nerva nr 16 etaj 3, vedere fata chiar pe Bd nu stradute, renovat mobilat nou, clima noua sistem inverter, se poate si pentru o perioada de mai...

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Unirii
230 €

Alba Iulia adiacent, 2/4, mobilata si utilata modern, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica, masina de spalat, libera....

 • 20 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:19
Armeneasca
250 €

Ultracentral, Biserica Armeneasca, ofer spre inchiriere garsoniera deosebita situata la etajul 2 din P+5+M. Garsoniera este proaspat renovata,...

 • 24 mp
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 10:56
Theodor Pallady, Astorium Residence
270 €

Drumul Gura Garlitei 16-22, la 12 minute de mers pe jos pana la metrou Nicolae Teclu, cocheta, mobilata si utilata cu mult bun gust, totul nou si...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 10:55
Politehnica
370 €

21 Residence, imobil 2018, renovata lux, mobilata nou, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, balcon, adiacent Militari, metrou...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 10:39
Drumul Taberei
265 €

particular, vis a vis de Plaza, stradal, et. 1, deosebita.

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33
Garsoniera lux, 1 min Metrou Costin Georgian
340 €

inchiriez garsoniera lux, primul chirias, parcul Titan la 5 min, Metrou C. Georgian 1 min. Garsoniera decomandata cu balcon, 33 mp situata la et...

 • 33 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 10:06
Nerva Traian
300 €

mobilata modern, renovata recent, utilata complet, termopan, parchet, usa metalica, aer conditionat, aproape de metrou, libera, vecinatati Unirii,...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 09:51
Palatul Parlamentului
375 €

Garsoniera spatioasa langa Palatul Parlamentului

 • 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:44
Iancului metrou
1.400 Lei

la 4 minute de metrou, etaj 1, complet mobilata si utilata

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 09:11
Pantelimon, Delfinului
230 €

parter, bloc izolat termic, spatioasa, libera

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 09:09
Obor metrou
210 €

etaj 3, la 10 minute de metrou, mobilata, utilata, foarte aproape de piata Obor, libera.

 • 25 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 09:08
Tineretului, Sincai
+ Schita
300 €

bloc mixt constructie 1980, bloc stradal, apropriere metrou, parc, piata, etaj 2, garsoniera semidecomandata, vedere spalte, mobilata si utilata,...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 09:02
Metrou Lujerului, prima inchiriere bloc nou
320 €

Mall Plaza bloc 2019, etaj 4/12, decomandata, mobilata si utilata (totul nou), centrala termica proprie, aer conditionat, LCD. Vec: Cora,...

 • 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 08:37
Iancului
250 €

6 minute metrou Piata Iancului, modern, bucatarie-bar, masina spalat, termopan, gresie, faianta, tv, cablu, internet, negociabil,

 • 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:55
Berceni, Brancoveanu
800 Lei

5 minute de metrou Brancoveanu, confort 1, tv, bloc mixt, fara imbunatatiri, fara masina de spalat, libera

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:54
Doamna Ghica, Parc Plumbuita, garsoniera moderna
300 €

Proprietar, inchiriez garsoniera in bloc nou, etaj 2/3, 37 mp, mobilata modern si utilata (inclusiv centrala termica, AC si internet wi-fi), la 7...

 • 37 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:55
Cotroceni, Facultatea de Medicina, in vila
400 €

garsoniera P/2, 60 mp, camere inalte, pozitie excelenta, terasa interioara, mobilata, utilata, p, g, f, t, centrala termica, proaspat zugravita....

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 01:05
Drumul Taberei
250 €

Drumetului, Bdul 1 Mai, semistradal, mobilata utilata, masina de splatat tinereasca, recent renovata, primul chiriasi, (1+1), libera.

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:57
Universitate
300 €

Inchiriere garsoniera, complet mobilata si utilata (se poate aduce si pat), centrala proprie, apometre, acces rapid mijloace de transport.

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Bucuresti, ieri, 22:44
Militari Residence
290 €

garsoniera, et. 4/7, c-tie 2016, lift, mobilata, utilata, centrala termica, dormitor, tv, masina de spalat, frigider, plita, cuptor, ac. In complex...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:06
Dristor, Kaufland
280 €

bloc mixt, garsoniera decomandata, mobilata modern, utilata complet, foarte curata, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis in termopan,...

 • 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 20:05
Militari, Apusului Residence
220 €

bloc nou 2016, mobilat nou, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, tv-led), centrala proprie, in apropiere Auchan, Metro, STB, metrou Pacii,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:58
Giurgiului
210 €

Sos Giurgiului, P-ta Progresul, confort 1, particular, semidecomandata, mobilata, utilata, masina de spalat, parchet, gresie, faianta, usa...

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:34
Grozavesti, Regie
370 €

studio situat in ansamblul Novum Residence, totul nou, prima inchiriere, decomandat, bucatarie inchisa, et. 11/11, cu priveliste deosebita, 2...

 • 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 19:23
Costin Georgian, metrou
1.050 Lei

gars. cf. 1 semidec., la 1 minut de metrou, renovata recent, g, f, p, t, um, ac, foarte curata, mobilata si utilata complect cablu, internet, tv,...

 • 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 17:51
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
200 €

garsoniera cf 1, semidecomandat, etaj 5/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilata, utilata, libera, avans 1+1.

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:45