Happy Children Academy - Gradinita, Scoala Voluntari - Pipera

Scoala gimnaziala

Scoala gimnaziala luat nastere din nevoia existentei unui program instructiv-educativ de calitate.

Acordam o mare importanta programului suplimentar de pregatire la disciplinele la care se sustin Evaluarile Nationale.

Ne preocupa performanta olimpica la limba si literatura româna, matematica, limba engleza, fizica, chimie si biologie. Rezultatele obtinute în primul an sunt o dovada certa.

Cursurile de limba engleza sunt sustinute în mod intensiv, 10 ore/saptamâna, de catre profesori specializati în Marea Britanie.

Programele de educatie individualizata pentru fiecare elev, dezvoltarea personala pentru fiecare nivel de studiu, consilierea scolara si vocationala pentru clasa a VIII-a sunt doar câteva dintre activitatile desfasurate în cadrul scolii. La acestea se adauga si o gama larga de activitati extracurriculare.

Succesul actului educational este asigurat printr-un proces de învatare centrat pe elev. Folosim strategii didactice interactive, într-un mediu prietenos, cu ajutorul cadrelor didactice calificate, special formate pentru a sustine un act didactic performant.

Evaluarea, ca parte integranta a sistemului de învatamânt, se realizeaza conform normelor si metodologiilor MEN. Suplimentar, folosim  si alte metode moderne: proiect, portofoliu, observatie individuala prin rapoartele semestriale de evaluare, testele initiale si finale si portofoliul elevului.

La scoala gimnaziala Happy Children Academy, aprecierea si premierea elevilor se face prin evidentierea în cadrul întâlnirilor specifice. Elevilor le acordam atât recompense, medalii, trofee si diplome în cadrul unor festivitati speciale, cât si titlul: ”Elevul lunii”. Cu aceste ocazii, parintii primesc din partea institutiei scrisori de felicitare.

Acordam o atentie deosebita relatiei scoala-familie. Eficienta acestei echipe are ca rezultat parcursul ascendent al elevului. În cadrul întâlnirilor (sedinte cu parintii, consultatii, ateliere si workshop-uri, lectii deschise, asistente) se abordeaza subiecte privind dezvoltarea individuala a copilului, progresul scolar, nivelul formarii competentelor, identificându-se cauze, efecte si modalitati de abordare.