Fit Corina Gabriela - Cabinet Expert Contabil, Bucuresti

Infiintari societati

Infiintari societati (SRL) – conditii

Pentru infiintarea unei societati cu raspundere limitata este obligatoriu sa aveti un drept de folosinta asupra spatiului in care doriti sa inregistrati sediul social, sa nu aveti fapte inscrise in cazierul fiscal si sa nu fi fost condamnat pentru una dintre infractiunile prevazute de Legea 31/1990.

Societatea cu raspundere limitata poate avea angajati pentru activitatea autorizata.

Tarife:

INFIINTARE S.R.L – asociat unic:  700 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L. – asociat strain: 900 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L. – 2 asociati: 800 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L. – 2 asociati (PF+PJ): 900 RON (taxe incluse)

INFIINTARE S.R.L. – 3 asociati: 1000 RON (taxe incluse)

Dosarul ORC pentru infiintari societati – asociat unic trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Declaratia notariala de asociat unic si acceptare a mandatului de administrator;

–          Specimen de semnatura;

–          Capitalul social de 200 lei;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul constitutiv;

–          Copie C.I.;

–          Imputernicire de substituire.

Dosarul  ORC pentru infiintari societati –  asociat strain, trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1 si Anexa 2);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–          Declaratia de asociat unic si acceptare a mandatului de administrator (notariala/apostilata), precum si a tuturor conditiilor cerute de ORC;

–          Specimen de semnatura;

–          Capitalul social de 200 lei (echivalent euro);

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul constitutiv;

–          Copie C.I./pasaport;

–          Imputernicire de substituire.

Dosarul ORC pentru infiintari societati – asociati, persoana juridica si persoana fizica, trebuie sa cuprinda:

–          Cerere de inregistrare;

–          Vector Fiscal (Anexa 1);

–          Declaratia Model 1/2;

–          Rezervarea de denumire;

–       Declaratii notariale de indeplinire a conditiilor conform Legii 31/1990 si acceptare a mandatului de administrator;

–          Specimen de semnatura al administratorului;

–          Capitalul social de 200 lei (varsat de fiecare asociat in cota aferenta);

–          Hot. A.G.A. a asociatilor persoanei juridice cu privire la asocierea acesteia in S.R.L.;

–          Dovada de proprietate a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Dovada dreptului de folosinta a spatiului cu destinatie de sediu social;

–          Acord asociatie locatari;

–          Actul constitutiv;

–          Copii C.I., certificat de inregistrare (asociat P.J.);

–          Imputernicire de substituire.

 

Infiintare SRL – D

– au capacitate juridica deplina de exercitiu si au varsta de pana la 35 de ani.

Dosarul ORC pentru infiintari SRL-D trebuie sa contina:

– Act Constitutiv

– Cerere de inregistrare

– Vector fiscal

– Declaratie model 1/2

– Rezervare de denumire

– Carte identitate/imputernicire

– Declaratie notariala de asociat unic si administrator

– Specimen semnatura

– Capital social

– Dovada de proprietar a spatiului destinat sediului social

– Acord locatari

 

Infiintare PFA

Persoana fizica autorizate nu are personalitate juridica. La inregistrarea de PFA nu este necesara varsarea de capital social si nici de actul constitutiv. Persoana fizica poate avea angajati pentru activitatea dorita.

Acte necesare:

– Cerere de inregistrare

– Declaratie model 1/2

– Rezervare nume

– Specimen de semnatura

– Dovada de proprietar a spatiului destinat sediului social

– Acord locatari

– Copii certificare conform cu originalul a actelor de studii

– Copie Carte de identitate

– Procura

 

Infiintare II

Intreprindere Individuala

Acte necesare:

– Cerere de inregistrare

– Declaratie model 1/2

– Rezervare nume

– Specimen de semnatura

– Dovada de proprietar a spatiului destinat sediului social

– Acord locatari

– Copii certificare conform cu originalul a actelor de studii

– Copie Carte de identitate

– Procura

Galerie foto
  • ...
  • ...