Fit Corina Gabriela - Cabinet Expert Contabil, Bucuresti

Contabilitate PFA / II

Formele de organizare pentru care contabilitatea se tine in partida simpla se refera la persoanele fizice sau asociatiile care desfasoara activitati economice in mod independent si acestea pot fi :

 • Persoana fizica autorizata (PFA)
 • Intreprinderea individuala (II)
 • Inteprinderea familiala (IF)
 • Profesiile liberale (PL)

Primele trei forme juridice se infiinteaza potrivit OUG44/2008 la registrul comertului.

Profesiile liberale se infiinteaza pe baza autorizatiei emisa de organismele de reglementare si a inregistrarii la organele fiscale.

Spre deosebire de SRL, persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent raspund cu patrimoniul propriu .

PFA poate angaja terte persoane cu contract individual de munca. In acelasi timp PFA poate cumula calitatea de salariat cu cea de PFA.

Toate formele de organizare de mai sus vor depune declaratia de inregistrare fiscala 070 la organele fiscale in vederea atribuirii codului de inregistrare fiscala.

In vederea calcularii impozitului pe venit se poate opta in anumite conditii pentru impunerea fie in sistem real, fie pe baza de norma de venit. In cazul normelor de venit nu este obligatorie tinerea registrelor pentru ca impozitul este prestabilit indiferent de volumul de activitate. Normele de venit difera in functie de activitate si de zona in care isi desfasoara activitatea PFA.

Persoanele care obtin venituri din activitati independente mai au obligatia depunerii „Declara?iei privind venitul estimat/norma de venit” – formularul 220, in termen de 15 zile de la data inceperii activita?ii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala isi au domiciliul.

Contribuabilii care in anul anterior, au realizat pierderi, si cei care, au realizat venituri pe perioade mai mici decât anul fiscal, precum si cei care, din motive obiective, estimeaza ca vor realiza venituri care difera cu cel putin 20% fata de anul fiscal anterior au obligatia depunerii formularului 220 pâna la data de 25 mai a anului de impunere, odata cu declaratia privind venitul realizat.

Contribuabilii care obtin venituri din activitati independente sunt obligati sa organizeze si sa conduca contabilitate in partida simpla, cu respectarea reglementarilor in vigoare privind evidenta contabila, si sa completeze Registrul-jurnal de incasari si plati, Registrul-inventar si alte documente contabile prevazute de legislatia in materie. Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar au regim de inregistrare la organele fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza inainte de depunerea lor la organele fiscale pentru inregistrare. Evidenta taxei pe valoarea adaugata colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vanzari. In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor prestate si taxa pe valoarea adaugata aferenta. Evidenta taxei pe valoarea adaugata deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumparari. In acest jurnal se inregistreaza pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumpararilor de bunuri si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adaugata aferenta. Contribuabilii, pot detine registrul unic de control in functie de optiunea acestora.

Platile anticipate la impozitul pe venit se stabilesc de organul fiscal competent pe fiecare sursa de venit, luându-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent, dupa caz, prin emiterea unei decizii care se comunica contribuabililor, potrivit legii. La stabilirea platilor anticipate se utilizeaza cota de impozit de 16%. Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, iar plata impozitului anual se efectueaza potrivit deciziei de impunere. Venitul net se determina ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla.

Impozitul anual datorat se stabileste de organul fiscal competent pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual impozabil. Impozitul anual datorat se inscrie in decizia de impunere.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuale se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza dobânzi si penalitati.

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente au obligatia de a plati contributii sociale obligatorii la bugetul general consolidat:

 • Contributiile de asigurari sociale

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale se realizeaza prin completarea si depunerea formularului 600 – Declaratia privind venitul asigurat la sistemul public de pensii. Venitul declarat constituie baza lunara de calcul pentru stabilirea obligatiilor lunare de plata reprezentând contributie de asigurari sociale, pe care contribuabilii sunt obligati sa le efectueze in cursul anului, ca plati anticipate. Plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Formularul 600 se depune anual, pâna la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se datoreaza contributia de asigurari sociale. In cazul in care contribuabilii incep o activitate in cursul anului, acestia au obligatia completarii si depunerii formualrului in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului.

Contribuabilii al caror venit ramas dupa deducerea din venitul total realizat a cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestui venit, este sub 35% din câstigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, nu datoreaza contributie de asigurari sociale in anul urmator.

Stabilirea obligatiilor de plata privind contributiile de asigurari sociale se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere.

ANAF urmeaza sa stabileasca din oficiu contributia de asigurari sociale (CAS) datorata de persoanele fizice, preluate in administrare din 1 iulie 2012 de catre autoritate, care nu depun formularul 600, se precizeaza intr-un proiect de ordin, lansat recent in dezbatere publica pe pagina sa de internet. Conform documentului, Fiscul urmeaza sa-i identifice pe cei care nu au depus formularul 600 pe baza unei proceduri specifice, din care vor fi excluse insa anumite categorii de contribuabilii. Dupa aceea, organul fiscal va calcula din oficiu CAS si va emite formularul 640, al carui model este de asemenea propus spre aprobare prin proiectul de ordin.

Persoanele care realizeaza venituri din profesii libere, si care obtin in acelasi timp venituri din salarii sau asimilate salariilor si orice alte venituri din desfasurarea unei activitati dependente, venituri din pensii si venituri sub forma indemnizatiilor de somaj, asigurate in sistemul public de pensii, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii, precum si persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, nu datoreaza contributia de asigurari sociale asupra veniturilor din profesii libere.

 • Contributiile de asigurari sociale de sanatate

Declararea veniturilor pentru stabilirea contributiilor de asigurari sociale de sanatate se realizeaza prin depunerea declaratiei de venit stimat/norma de venit, sau a declaratiei privind venitul realizat. Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, iar plata se efectueaza trimestrial, in 4 rate egale, pâna la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. Stabilirea obligatiilor anuale de plata a contributiei de asigurari sociale de sanatate, se realizeaza de catre organul fiscal competent, prin decizia de impunere. Obligatia anuala de plata a contributiilor de asigurari sociale de sanatate nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca venitul din din profesii libere este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Organul fiscal competent stabileste sumele datorate fata de platile anticipate si efectueaza incadrarea in plafonul minim prevazut de lege, dupa depunerea declaratiei privind venitul realizat. Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate stabilita prin decizia de impunere anuala se efectueaza in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei.

Contributiile sociale datorate de persoanele fizice potrivit prevederilor Codului fiscal se achita la unitatile Trezoreriei Statului in raza carora se afla adresa unde isi au domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiesc efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu.

 

Taxa pe valoare adaugata

 Contribuabilii care realizeaza venituri din profesii libere se inregistreaza in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • Prin optiune;
 • Prin depasirea plafonului de scutire de 220.000 lei prevazut in Codul fiscal.
 •  In vederea inregistrarii in scopuri de TVA, contribuabilii care isi desfasoara activitatea individual, depun la organul fiscal competent pe raza caruia isi au sediul activitatii ,,Declaratia de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru persoanele fizice române (formularul 070) completând in mod corespunzator rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea TVA.

  In urma analizei informatiilor cuprinse in declaratia fiscala si in documentele anexate acestei declaratii, organul fiscal emite “Decizia privind inregistrarea in scopuri de TVApotrivit prevederilor din Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare precum si codul de inregistrare fiscala in scopuri de taxa pe valoare adaugata, dupa caz.

  Contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA, au obligatia sa depuna la organul fiscal competent, la termenele prevazute de lege urmatoarele declaratii fiscale, dupa caz:

  • Decont de taxa pe valoarea adaugata12 (formularul 300) – lunar/trimestrial;
  • Declaratie informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national (formularul 394) – lunar/trimestrial;
  • Declaratie informativa privind livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate in anul 2014 (formularul 392A) – anual;
  • Alte declaratii fiscale prevazute de lege, in functie de situatia specifica.

   

  Tarife contabilitate PFA

  Preturile noastre incep de la 200 lei pentru neplatitor de TVA si cu activitate de prestare servicii. Pentru platitor de TVA pretul incepe de la 300 lei cu activitate de prestare servicii.

  Galerie foto
  • ...