Biroul Contabil Bucuresti

Contabilitate

PRINCIPALELE SERVICII CONTABILE OFERITE SUNT URMATOARELE:

 • organizarea fluxului de documente
 • intocmirea balantei de verificare lunara
 • verificare vector fiscal
 • intocmirea ordinelor de plata, a ordinelor de compensare
 • inregistrarea in scopuri de TVA
 • completarea si prelucrarea registrelor contabile (registrul jurnal, inventar si de casa, jurnalul de cumparari si de vanzari)
 • inregistrarea in scopuri de TVA
 • inregistrarea documentelor primare in evidenta contabila computerizata in conformitate cu principiile contabile
 • intocmirea declaratiilor fiscale si raportarilor semestriale ( bilant )
 • evidenta si calculul amortizarii mijloacelor fixe
 • inregistrarea in registrul operatorilor intracomunitari
 • intocmirea si depunerea bilantului contabil anual si semestrial
 • stabilirea impozitelor de plata si inregistrarea in contabilitate
 • completarea si depunerea decontului de TVA si a altor raportari si situatii contabile