Biroul Contabil Bucuresti

Salarizare si resurse umane
 • calculul retinerilor si popririlor salariale;
 • introducerea datelor in REVISAL
 • completarea OP-urilor pentru datoriile salariale;
 • consultanta la incheierea si incetarea contractelor individuale de munca;
 • consultanta privind fiscalitatea si contributiile sociale;
 • intocmirea situatiilor centralizatoare solicitate de organele de control;
 • relatia cu ITM (Inspectoratul Teritorial de Munca)
 • intocmirea (daca este cazul) a dosarului pentru recuperarea sumelor privind concedii medicale si indemnizatii de la casele de sanatate
 • calculul concediilor de odihna si al concediilor medicale
 • calculul salariilor si intocmirea statelor de salarii si a fluturasilor de salarii pe baza pontajelor;
 • intocmirea si transmiterea declaratiei privind contributiile sociale – 112
 • intocmirea si depunerea fiselor fiscale ale angajatilor;
 • consultanta la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare
 • informari cu privire la modificarile legislative in domeniul salarizarii;
 • intocmirea de rapoarte solicitate de client
 • intocmirea adeverintelor pentru salariati
 • orice informatii si rapoarte in legatura cu costurile salariale