Avalia Consulting - Agentie de consultanta Bucuresti

Securitatea si protectia muncii

Îti oferim garantia celor mai bune solutii de management al securitatii prin identificarea factorilor de risc, informare, consultanta si instruire.
Date fiind conditiile în care se desfasoara în prezent procesele de munca este nevoie de o reorganizare a modului în care ne raportam la mediul de lucru, pentru a mentine echilibrul necesar unei bune desfasurari a activitatii. Serviciul de Securitate a Muncii oferit de Avalia propune masuri de protectie colective si individuale pentru factorii de risc identificati, asigura instruirea personalului, stabileste metode si implementeaza proceduri de lucru personalizate în functie de procesele de munca desfasurate în unitate. De asemenea, în cadrul acestui serviciu sunt examinate accidentele de munca, cu scopul de a stabili cauzele producerii acestora. Procesulu de management al securitatii muncii oferit de Avalia include trei elemente principale.

 

Activitati de instruire a personalului
În cadrul acestor activitati se începe cu elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire si stabilirea unui program pentru predarea treptata a notiunilor. Se continua apoi cu informarea si instruirea practica a angajatilor, în domeniul securitatii si sanatatii în munca. La final urmeaza o verificare a cunostintelor dobândite si felul în care acestea sunt aplicate.

Consultanta practica
Indiferent de complexitatea problemei legate de securitatea muncii, consultantii nostri ofera asistenta de specialitate pentru rezolvarea acesteia în timp util. În functie de masurile ce vor fi stabilite, solutiile ce se implementeaza vor fi în permanenta urmarite pentru a ne asigura ca acestea sunt corect aplicate..

Raportare si remediere
Periodic, echipa noastra realizeaza vizite pe teren, pentru a constata eventualele deficiente în desfasurarea activitatii. Odata semnalate acestea, se continua cu trasarea masurilor potrivite pentru remediere. În cadrul acestei etape se pune accent pe urmarirea actualizarii planului de avertizare, a planului de protectie si prevenire si a planului de evacuare.