Avalia Consulting - Agentie de consultanta Bucuresti

Evaluarea riscurilor

Obtinerea si pastrarea unui mediu de munca sigur si sanatos se bazeaza pe o evaluare corespunzatoare a riscurilor.

Aceasta procedura este atât necesara cât si obligatorie. Prin intermediul acesteia se identifica riscurile de accidentare si îmbolnavire profesionala la locul de munca. Aplicarea acestui tip de evaluare are la baza o metoda elaborata în cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Muncii, metoda INCDPM, avizata de Ministerul Muncii in anul 1996 si experimentata pâna în prezent în majoritatea ramurilor industriale.

 

Situatiile în care este recomandata solicitarea si aplicarea acestei metode sunt cele în care fie se demareaza o activitate, respectiv în etapa de proiectare a locurilor de munca, fie în momentul în care se desfasoara deja o activitate si este nevoie de o evaluare a nivelului de risc pentru locurile de munca.

În cadrul utilizarii metodei sunt aplicate o serie de instrumente necesare unei evaluari cât mai precise. Printre acestea se numara lista de identificare a principalelor categorii de factori de risc si cea a posibilelor consecinte avute asupra sanatatii angajatilor, scala de cotare a gravitatii acestor consecinte, grila de evaluare si încadrare a nivelurilor de risc si fisa cu masuri de preventie propuse în urma procesului de evaluare.

Aplicarea acestei metode permite radiografierea situatiei existente la fiecare loc de munca, prin reliefarea riscurilor acceptabile si cele inacceptabile, precum si masurile ce trebuie adoptate. Totodata sprijina procesul de comparare si ierarhizare a locurilor de munca dupa criteriul gravitatii riscurilor. Acest lucru asigura o justificare riguros economica si sociala pentru decizia manageriala vizând ordinea de adoptare a masurilor preventive.