Avalia Consulting - Agentie de consultanta Bucuresti

Audit de securitate

Identificam cerintele de securitate a muncii aplicabile în cadrul companiei si stabilim un program personalizat de masuri.

Auditul de securitate este un proces complex, de profunzime, care are ca finalitate identificarea posibilelor neconformitati fata de cerintele legislatiei si adoptarea unor masuri de remediere. Începând de la verificarea documentatiei legate de securitatea muncii si pâna la evaluarea conditiilor specifice de munca, echipa noastra se asigura ca fiecare detaliu este în conformitate cu legile din domeniul SSM.

Întregul proces urmareste evidentierea riscurilor generale si a celor specifice pentru a avea o imagine cât mai cuprinzatoare a aspectelor ce necesita atentie si îmbunatatire pe termen scurt, mediu si lung.

În functie de situatia concreta, auditul de securitate trebuie sa permita:

Identificarea legislatiei si a reglementarilor nationale aplicabile la momentul actual în domeniul securitatii si sanatatii în munca;
Identificarea, anticiparea si aprecierea pericolelor pentru securitatea si sanatatea salariatilor generate de  mediul de  munca sau de  modul existent de organizare a muncii;
Determinarea gradului în care controalele existente sau propuse pentru a fi efectuate sunt eficiente pentru controlul riscurilor;
Analizarea datelor obtinute în urma monitorizarii starii de sanatate a personalului.