AutorizatieDeMediu.Ro - Servicii profesionale consultanta mediu Bucuresti

Evidenta gestiunii deseurilor

Evidenta gestiunii deseurilor este reglementata prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

Gestionarea deseurilor reprezinta toate activitatile desfasurate, de la generarea/producerea deseurilor pâna la valorificarea sau eliminarea acestora, dupa caz. Altfel spus, aceasta include modul în care compania dumneavoastra colecteaza, transporta, proceseaza, recicleaza sau îsi elimina deseurile.

Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor îi revine producatorului de deseuri sau, dupa caz, oricarui detinator de deseuri.

Gestionarea deseurilor reprezinta o actiune importanta in activitatea unei companii care prin activitatea proprie produce deseuri. Echipa noastra de consultanti de mediu, asigura servicii integrate de consultanta de mediu privind gestionarea corespunzatoare a deseurilor produse in urma activitatii interne. Oferim consultanta pentru transferul de responsabilizare pentru deseurile de ambaje introduse in piata nationala.

Conform legii, producatorii de deseuri, detinatorii de deseuri, comerciantii si brokerii, operatorii economici care desfasoara activitati de tratare a deseurilor au obligatia de a tine la zi o evidenta a gestiunii deseurilor, pentru fiecare tip de deseu si sa o transmita agentiei de protectia mediului de care apartine.

Evidenta gestiunii deseurilor se raporteaza anual, conform modelelor prevazute în anexa 1 a HG 856/2002, cu completarile ulterioare.

ATECO ofera servicii de mediu specializate – de la gestionarea corecta a tipurilor de deseuri, realizarea auditului de mediu, evidenta gestiunii deseurilor si raportarile catre APM si ANPM, raportarile catre AFM pâna la identificarea agentilor autorizati de colectare a deseurilor sau instruirea personalului.
Ce entitati trebuie sa intocmeasca evidenta gestiunii deseurilor?
Conform Legii 211/2011, orice entitate, indiferent de domeniul de activitate (birou, servicii, productie, constructii etc), sau numarul de angajati, are OBLIGATIA raportarii anuale la APM a evidentei gestiunii deseurilor.

Cine poate sa intocmeasca evidenta gestiunii deseurilor?
Conform Legii 211/2011, detinatorii/producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici care efectueaza operatii de colectare si transport de deseuri au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane.
Persoanele desemnate, trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase.

Nerespectarea prevederilor Legii 211/2011 se sanctioneaza cu amenzi intre 15.000 si 40.000 lei.
Raportarile catre mediu au  termene legale de depunere.

Va oferim urmatoarele servicii de mediu
Intocmirea Registrului privind Evidenta Gestiunii Deseurilor;
Asiguram Responsabil cu gestiunea deseurilor conform obligatiilor din Legea 211/2011;
Oferim consultanta de mediu 
Oferim actualizari legislative prin canalul nostru de stiri
Servicii de mediu  si raportari catre Agentia pentru Protectia Mediului  astfel:raportari deseuri
raportari ambalaje
raportari substante toxice si periculoase
raportari uleiuri uzate
raportari anvelope uzate
raportari baterii si acumulatori
Raportari in SIM (Sistemul Integrat de Mediu); 
Bilant anual COV (compusi organici volatili).
Consultantii de mediu din echipa noastra, au capacitatea de a sprijini clientul, oferindu-i recomandarile optime privind modalitatea de gestionare a deseurilor, provenite in urma activitatilor proprii (procese de fabricatie, import-export, co-packing, ambalare, achizitiii materii prime, etc) cat si cele privind transferul de responsabilitate pentru deseurile de ambalaje (indeplinire in mod individual sau transfer catre un OTR) fie prin indeplinirea obligatiilor privind obiectivele minime de valorificare sau incinerare în instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare, globale si pe tip de materiale de ambalare.