Am gasit - 26 anunturi
Anunturile utilizatorului: da
...
300 €

Favorit, Medfife et 4, confort 1 decomandat, mobilat, electrocasnice, renovat, liber, bloc si zona buna, acces usor metrou, STB, la 2 statii de Afi Cotroceni

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 26 May, 13:15
...
280 €

Latin, Alunului, et. 1/6, confort 1 decomandat, bloc nou 2020, centrala termica proprie, semimobilat, bucatarie si dormitor mobilate, sufragerie nemobilata, liber,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 26 May, 13:15
...
1.000 RON

Argesului, Posta, parter/4, confort 1, decomandata, mobilata, utilata complet, gresie, faianta, curata, zugravita, bloc reabilitat trermic, libera , apropiere STB, Mega Image, libera, 1 luna + 1 luna.

Suprafata 34 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 25 May, 14:48
...
1.000 RON

Costin Georgian, et. 7/9, confort 1,mobilata , utilata complet, fara tv,curata, masina de spalat, libera, apropiere metrou, stb, supermarket, avans 1luna+1luna garantie.

Suprafata 32 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 25 May, 14:35
...
425 €

Auchan BRD, parter inalt confort 1 decomandat, renovat 2023, semimobilat nou ,lux, prima inchiriere dupa renovare 2023,acces usor,aproape de parc ,stb,liber, avans 1+1l garantie.

Suprafata 67 mp Decomandat Mobilat partial Utilat M 11 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 25 May, 08:05
...
380 €

Bd. Timisoara et. 5/10, bloc nou, centrala termica, bucatarie open space, are loc de parcare, liber, apropiere Lidl, Profi, Penny, contract Anaf, exclus animale de companie, apropiere Mall Plaza.

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 25 May, 08:05
...
56.000 €

Biserica Parc, Targu Neamt, et 5/10 bloc monolit, pozitionat semistradal in apropierea mijloacelor de transport, 5 min statie metrou, amenajat cu termopan , parchet, gresie, acte facute,

Suprafata 50 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 25 May, 08:05
...
65.000 €

1 Mai, Drumetului, et. 2/10, confort 1, decomandat, necesita renovare, balcon logie, bloc curat, civilizat, acte facute, apropiere Kaufland, Auchan,

Suprafata 55 mp Decomandat Etaj 2 din 10 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 24 May, 15:10
...
123.000 €

Kaufland Mihai Bravu, et. 3/5, confort 1 dec. sporit, renovat, mobilat nou, electrocasnice masina de spalat vase, etc balcon terasa amenajat, centrala proprie, liber, la 100 m gradinita si 5 min metrou

Suprafata 56 mp An 2018 Decomandat Etaj 3 din 6 M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 23 May, 12:28
...
330 €

Ghencea Prelungire, Lukoil, bloc nou, cu lift, et. 1/6, mobilat modern, utilat complet, centrala termica, renovat, liber, apropiere Mega Image, statie STB, avans 1 luna+1 luna garantie,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 23 May, 12:17
...
69.000 €

Auchan, Valea Rosie, et. 2/4, confort 1, semidecomandat, pe mijloc, luminos, necesita renovare completa, contoare, balcon logie, 65 mp, acte, liber, acces usor parc, piata, metrou, STB,

Suprafata 65 mp Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 11 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 22 May, 13:30
...
40.000 €

1 Mai Dent X, confort 1, etaj 7 din 10 ,doua lifturi, fara imbunatatiri, balcon logie,libera, negociabil

Suprafata 32 mp An 1983 Decomandat Etaj 7 din 10 M 3 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 May, 13:30
...
1.400 RON

B-dul 1 Mai Hanul Drumetul, et 2/10, confort 1 decomandat, mobilat, electrocasnice,liber, acces usor stb.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 22 May, 13:25
...
280 €

Drumul Taberei Latin Alunului,et 1/6,confort 1 decomandat,bloc nou 2020,centrala termica proprie,semimobilat,bucatarie si dormitor mobilate,sufragerie nemobilata,70 mp.,liber.

Suprafata 70 mp Decomandat Mobilat partial Utilat
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 22 May, 13:25
...
44.690 €

1 Mai, Strada Sibiu, confort 1, renovata, gresie, faianta, termopane, parchet, bloc civilizat, acte facute, zona buna, pret usor neg., aproape de metrou, acces usor,

Suprafata 32 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 7 min.
Vanzari garsoniere Bucuresti, 22 May, 13:20
...
85.000 €

Iuliu Maniu, Barsanesti, et. 9/10, confort 1, decomandat, constructie 1978, spatios, renovat, 2 gr sanitare, posibilitate si mobila, acte acces usor stb, metrou, usor negociabil,

Suprafata 75 mp An 1978 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 22 May, 13:20
...
103.000 €

Eroii Revolutiei, casa 3 camere, suprafata 94 mp, constructie caramida,toate utilitatile, teren 164 mp singur curte, centrala termica, apropiere metrou, necesita renovari, acte facute, pret usor disc.

Suprafata utila 94 mp Teren 164 mp An 1960 3 camere La cheie M 8 min.
Vanzari case, vile Bucuresti, 22 May, 12:20
...
75.000 €

Colegiul Grigore Moisil, et. 4/9, semidecomandat renovat, se vinde complet mobilat + electrocasnice, bloc curat, civilizat, acte facute, apropiere Afi Cotroceni, metrou, se accepta credit

Suprafata 50 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 4 din 9 M 10 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 22 May, 11:44
...
76.000 €

Auchan Carrefour, c-tie 1980, etaj 6/10, confort 1, decomandat, necesita renovare, balcon, 2 grupuri sanitare, 71 mp. acte, bloc curat, se accepta credit, pret negociabil,acces usor metrou.

Suprafata 72 mp An 1980 Decomandat Etaj 6 din 10 M 7 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 19 May, 12:58
...
70.900 €

Drumul Taberei Mall Plaza, et 7/9, confort 1 sporit, parchet masiv, luminos, 2 balcoane, mobilat, utilat,aer c., acte, liber, bloc curat intretinut, zona verde linistita cu acces usor parc, metrou, stb.

Suprafata 69 mp Semidecomandat Etaj 7 din 9 M 8 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 May, 15:34
...
57.900 €

Brasov, Lidl, et.10, confort 1 circular, parchet masiv, aer conditionat, centrala proprie, balcon logie,bloc izolat termic, curat, 2 lifturi, liber, acte facute, acces usor 5 min. tramvai, metrou,

Suprafata 62 mp An 1970 Circular Etaj 10 din 10 M 10 min.
Vanzari 3 camere Bucuresti, 18 May, 13:23
...
420 €

Iuliu Maniu, Complex Rotar Park 2, et. 5/10, mobilat si utilat complet, bucatarie open space, prima inchiriere, termopane, parchet, centrala, liber, 10 min. metrou, supermarket, avans 1l+ 1l garantie,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Inchirieri 2 camere Bucuresti, 17 May, 11:06
...
65.000 €

casa veche batraneasca, 3 camere cu bucatarie si baie, canalizare si curent electric, gazele sunt in fata portii, este lipita de alta casa, necesita renovare, acye facute, libera, singur in curte,

Suprafata utila 70 mp Teren 170 mp An 1970 3 camere La rosu
Vanzari case, vile Bucuresti, 16 May, 14:35
...
280 €

Lujerului Timonierului,parter inalt confort 1 decomandata, mobilata complet, electrocasnice, balcon, 42 mp.,libera, acces usor.

Suprafata 42 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Inchirieri garsoniere Bucuresti, 16 May, 14:35
...
57.900 €

Brasov Lidl, et.10,apartament 3 camere confort 1 circular, parchet masiv, aer conditionat, centrala proprie, balcon logie, bloc izolat termic, bloc curat, 2 lifturi, acces usor 5 min. tramvai, metrou,

M 9 min.
Vanzari 2 camere Bucuresti, 16 May, 14:35
...
420 €

Dr Taberei 35, Scoala 197, Parter inalt, bloc de caramida, confort 1 decomandat, mobilat centrala proprie, zugravit, liber, loc de parcare platit ADP, acces usor, metrou, zona buna.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Inchirieri 3 camere Bucuresti, 15 May, 14:58