Vanzari garsoniere aproape de metrou Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 28 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Distanta metrou: max. 10 min.
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei, Mall Plazza
43.000 €

semidec, et 7/9, fara modificari, oportunitate investitie, luminoasa, cf 1, vis a vis de Mall, balcon inchis in termopan, usa metalica,

 • 30 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 9 min.
Sector 6, azi, 13:24
Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara
55.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 6, azi, 09:07
Drumul Taberei, Metrou Tudor Vladimirescu
47.000 €

et 8/10,Semidecomandata, recent renovata,pretabil investitie dar si pt locuit, scara foarte curata,2 lifturi, acces facil la Metrou 3-4min, Parcul...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 6 min.
Sector 6, azi, 09:07
Drumul Taberei statia de Metrou Tudor Vladimirescu
49.500 €

et. 2, cf. 1, semidecomandata, pozitionata langa Piata Moghioros si statia de Metrou Tudor Vladimirescu, ideal pt. investitie dar si pt. locuit,...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 2 min.
Sector 6, azi, 09:06
Drumul Taberei, zona Romancierilor, Pret Imbatabil
36.500 €

et 4/4, cf 1, Decomandata, 34mp, termopan si usa metalica, imbunatatiri minime, terasa refacuta 2020, scara curata, fara restantieri, zona...

 • 34 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 6 min.
Sector 6, azi, 09:05
Drumul Taberei, Drumetul, bloc mixt, decomandata
48.000 €

1 Mai, Compozitorilor, str. Vladeasa, et. 8/10, decomandata, bloc dupa cutremur 1982, se vinde ca in imagini, toate actele, accept credit.

 • 33 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 6, azi, 09:05
Drumul Taberei, Favorit
52.000 €

et. 4/10, cf. 1, semidecomandata, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, termopan, renovata anul trecut, toate actele, pretabil pt....

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Sector 6, azi, 09:04
Drumul Taberei
+ Schita
42.500 €

Garsoniera, semidecomandata cu balcon, bloc de garsoniere, monolit cu 2lifturi, ghena pe exterior, imbunatatiri medii, acte la zi, pretabila si ca...

 • 32 mp
 • Semidecomandat
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 18:17
Drumul Taberei, Favorit
44.500 €

Strada Sibiu, et. 4/9, garsoniera cf. 1 semidecomandata, libera, termopane, balcon logie, geam la bucatarie afara, gresie, faianta, curata, acte,...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 2 min.
Sector 6, 01 dec, 16:30
Drumul Taberei Metrou Tudor Vladimirescu
+ Schita
37.000 €

Garsoniera Drumul Taberei 9/9 Metrou Tudor Vladimiresc an 1970, libera, apropiere metrou 31 mp, Bloc cu 2 lifturi, vedere panoramica

 • 31 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 2 min.
Sector 6, 01 dec, 15:00
Drumul Taberei- Hanul Drumetului Bd 1 Mai
42.000 €

Garsoniera luminoasa, aerisita, mobilata si utilata, gata de mutat, balcon inchis, cu vedere spre zona verde. Aer conditionat, electrocasnice:...

 • 31 mp
 • An 1978
 • Etaj 7 din 9
 • 9 min.
Sector 6, 01 dec, 13:35
Drumul Taberei Valea Ialomitei
36.000 €

5 minute metrou, confort 1, decomandata, 4/4, termopan, fara alte imbunatatri, intabulare, cadastru, ideeal investitie.

 • 35 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Sector 6, 30 nov, 11:49
Drumul Taberei, Compozitorilor bloc anul 1982
40.500 €

Ofer spre vanzare gars renovata gresie, faianta, parchet, termopane, balcon inchis in termopan, usa metalica, usi interioare noi, are AC, 2...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 10 min.
Sector 6, 30 nov, 11:27
Drumul Taberei, Brancusi Metrou, garsoniera, comision 0%
46.500 €

Se vinde garsoniera in Drumul Taberei, langa metrou Constantin Brancusi, semistradala pe Ale. Campul cu Flori, situata la parterul unui bloc mixt...

 • 33 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 5 min.
Bucuresti, 29 nov, 17:18
Drumul Taberei, Favorit!
45.500 €

1Mai, Strada Sibiu, et 4/10,confort 1 semidecomandata, renovata,gresie, faianta, termopane,parchet, bloc civilizat,acte facute, zona buna,pret usor...

 • 32 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 28 nov, 17:15
Drumul Taberei
43.800 €

Drumul Taberei strada Sibiu, etajul 6 din 10, doua lifturi, bloc din 1979, imbunatatiri, gresie, faianta parchet, la 5 minute mers pe jos de metrou...

 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Sector 6, 28 nov, 11:49
Drumul Taberei, Favorit
43.500 €

Drumul Taberei, Favorit, garsoniera cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare libera,

 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 1 min.
Sector 6, 28 nov, 11:28
Drumul Taberei, Favorit
44.500 €

strada Sibiu, intersectie cu bd. 1 Mai, etajul 3 din 10, doua lifturi, construit 1978, mobilata, utilata, mobila cu factura, nefolosita

 • 31 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 7 min.
Sector 6, 28 nov, 11:28
Drumul Taberei
44.500 €

Favorit metrou garsoniera cf 1 semidecomandata bloc cu 2 lifturi,termopan,gresie,faianta,curata,acte

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 1 min.
Sector 6, 25 nov, 15:41
Drumul Taberei
41.000 €

Bdul Timisoara, Plazza, strada, cf. 1 semidecomandat, usa metalica, contoriza termopan, (balcon), eliberabil, acc. credit,

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 10 min.
Sector 6, 24 nov, 13:53
Drumul Taberei
41.000 €

1 Mai Compozitorilor, stradal, cf. 1, bloc reabilitat, termopan, usa metalica, contorizata, fara alte amenajari, acte, acc. credit,

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 9 min.
Sector 6, 24 nov, 13:53
Drumul Taberei, Ghencea
45.000 €

confort 1, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 8
 • 6 min.
Sector 6, 24 nov, 11:15
Drumul Taberei Valea Argesului
45.000 €

decomandata, 1/4, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilata, utilata, intabulare, cadastru .

 • 35 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 4 min.
Sector 6, 20 nov, 08:55
Drumul Taberei, langa Parcul Moghioros, bl. G7
34.000 €

5 minute metrou, confort 2, g+f+p+t+um, mobilata utilata, intabulare, cadastru, accept credit,

 • 19 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Sector 6, 20 nov, 08:01
Drumul Taberei, Piata Moghiros
42.000 €

cf 1 semidecomandat, gresie faianta, parchet termopan, usa metalica, mobilata utilata libera acte acc credit,

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 2 min.
Sector 6, 20 nov, 08:01
Drumul Taberei 34 stradal metrou!!!
43.000 €

cf 1 semidecomandat et P/9 fara amenajari contorizata cadastru acc credit

 • 31 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 9
 • 1 min.
Sector 6, 20 nov, 08:01
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
57.500 €

3 minute metrou, scoala, gradinita, supermarket, renovata integral, intabulare, cadastru, accept credit,

 • 38 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 1 min.
Sector 6, 20 nov, 08:01
Drumul Taberei
 

bulevardul Timisoara, Plaza Mall, gars. cf. 1 et. 3 renovata 2021, mobilata si utilata lux, frigider, aragaz, masina de spalat, termopan, usa metalica

 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 9 min.
Sector 6, 14 nov, 09:04

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
6.289

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
4.370

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!