Inchirieri apartamente 2 camere mobilate si utilate Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
...
350 €

5 minute de metrou, stb 385, 122, 485, bloc reabilitat termic, apartament cu 2 camere decomandat, etaj 2/10, mobilat si utilat complet modern, lux. Loc de parcare Adp. Prima inchiriere. Contract Anaf...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, ieri, 20:11
...
250 €

Apartament 2camere 6/10 cf 2 situat langa st.de metrou, parcul si piata Dr.Taberei. Apartamentul este mobilat si utilat cum este prezentat in imagini, liber.

Suprafata 35 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 18:15
...
300 €

etaj 3, decomandat, balcon, mobilat+utilat, zugravit, canapea si pat noi, aragaz, frigider, masina de spalat neutilizate, termopan, parchet, gresie, faianta, AC, liber,

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 12:38
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:13
...
340 €

Drumul Taberei Raul Doamnei 1/dec 1/4 amenajat(gresie faianta parchet t+um)mobilat modern utilat complet dressing spatios electrocasnice zona buna 3min metrou Stb supermarket-uri scoli gradinite

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:13
...
300 €

Dr Taberei Raul Doamnei decomandat 9/10 amenajat (gresie faianta parchet termopan um+ac) liber mobilat modern si utilat complet, zona exceptionala 1min metrou, stb-uri, supermarket-uri, scoli, agentie

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 10:12
...
410 €

Inchiriere apartament cu doua camere complet mobilat si utilat, cu o suprafata de 43 mp, situat in zona Valea Oltului la intersectia cu B-dul Timisoara. Acest apartament este perfect pentru cei care doresc...

Suprafata 45 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 07 Feb, 19:45
...
520 €

Nou pe piata ! Apartament in imobil nou, parter cu terasa si gradina, centrala proprie, loc de parcare ! Comision 0 % Apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Eliezer Residence din Drumul Taberei,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 07 Feb, 14:28
...
350 €

bloc reabilitat, parter/10, cu balcon, mobilat modern, utilat (masina de spalat), liber, amenajat cu termopan, parchet, usa metalica, geam la baie, pozitie excelenta, situat aproape de Plaza, linia 41,...

Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 07 Feb, 10:55
...
365 €

inchiriez apartament 2 camere, recent renovat in stare foarte buna, la etajul 1 in bloc P+10. Fara fumatori sau animale de companie. Nu accept sub nicio forma,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 07 Feb, 10:10
...
400 €

etaj 3/4, foarte spatios (70 mp), mobilat modern, lux, utilat complet, aer conditionat, masina de spalat, balcon inchis in termopan, geam la baie, loc de parcare ADP, disponibil imediat, liber.

Suprafata 70 mp Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 06 Feb, 20:03
...
290 €

inchiriere ap. 2 camere, etaj 4, metrou, liber, mutare imediata, mobilat si utilat, etaj 4, zona linistita, acces rapid la mijloacele de transport, metrou, parc, piata agroalimentara, supermarket

Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 06 Feb, 17:39
...
300 €

Drumul Taberei - Chilia Veche, 2 camere, decomandat, etaj 3/8, Liber, mobilat si utilat, aer conditionat, electrocasnice noi, televizor, bloc cu lift, bunatarie inchisa, balcon, acces metrou 5 minute!

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 06 Feb, 16:54
...
270 €

et 4/10, mobilat frumos, utilat complet, metrou Favorit la 5 min, Afi Cotroceni 15 min, zona buna, Auchan Drumul Taberei , Kaufland 1 Mai imediat, Piata Moghioros 10 min. Liber. Sunati Acum

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 14:58
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat , aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 14:11
...
800 €

apartament 2 camere, 80 mp utili, parter inalt cu balcon, 2 bai, bucatarie, complet mobilat, utilat, garaj subteran, pret /luna, disponibil din martie 2023. Telefon (intre 04-18.02.2023, rog apel numai...

Suprafata 80 mp Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 11:25
...
320 €

Valea Argesului, etajul 4/4, decomandat, bloc reabilitat, mobilat si utilat modern, aer conditionat, rulouri exterioare, liber, 1+1 garantie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 10:54
...
350 €

Situat intre Ghencea si Drumul Taberei, langa scoala 311 si gradinita Colt de Rai, 2 min metrou usor 41, bloc reabilitat, apartament calduros, bloc linistit. Etj 4.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 10:04
...
300 €

ap. 2 camere 50 mp, decomandat, et. 1/4, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, balcon inchis in termopan, mobilat si utilat, pentru persoane serioase, termen indelungat, fara animale de companie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 06 Feb, 07:42
...
350 €

apartament proasptat renovat, mobilat ultramodern, utilat cu doua aere cond., tv plasma, aragaz, frigider, cuptor cu microunde. Marmura pe jos, g, f, p, t, um,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 05 Feb, 20:18
...
430 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 05 Feb, 16:36
...
350 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii de depozitare, posibilitate contract, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Feb, 16:35
...
2.000 RON

oferta inchiriere apartament decomandat 2 camere

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 04 Feb, 16:15
...
350 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, stradal, vedere spate, 1 min metrou, cf. 1, 2 camere la prima inchiriere, bloc reabilitat, etaj 3/10, 2 lifturi, mobilat si utilat complet modern, geam baie, liber, agentie,...

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 03 Feb, 12:37
...
600 €

et. 2, prima inchiriere, totul este nou, complet mobilat si utilat ultramodern, dormitor cu pat matrimonial si dressing, balcon+spatii de depozitare, centrala termica proprie, contract Anaf inclus, liber,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, 03 Feb, 10:05
...
2.000 RON

2 cam, mobilat, utilat, 60 mp, aragaz, cuptor, frigider, microunde, masina de spalat, AC, tv, bloc reabilitat, etaj 2/4, Liceul Ion Barbu,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 02 Feb, 19:00
...
300 €

1/10, circular, bucatarie 9 mp, renovat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, apropiere metrou, piata, stb, avans 1 luna+1 luna garantie,

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 02 Feb, 13:01
...
350 €

particular inchiriez apartament superb situat in apropierea statiei de metrou Favorit

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:55
...
350 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 02 Feb, 08:05
...
320 €

proprie et 6/10,50mp, Semidecomandat,complet mobilat si utilat modern, centrala termica proprie, dormitor cu pat matrimonial si dressing,living cu canapea extensibla, statia de Metrou la 4-5 min,bloc...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 31 Jan, 09:40
...
320 €

Apartamentul se afla intr-un complex rezidential nou la CET Vest, 10 minute de Dedeman Dr Taberei, etajul 1din 10, decomandat, Centrala Proprie, mobilat si utilat complet nou, balcon inchis, liber

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 30 Jan, 12:55
...
300 €

apartamentul de 2 camere este situat langa Piata Chilia Veche, cu acces facil la transportul public (tramvaiul 41). Este decomandat, mobilat si utilat complet, oferind un mediu confortabil pentru locuit....

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 28 Jan, 08:05
...
380 €

Mall et 8/10,confort 1 semidecomandat, mobilat modern renovat electrocasnice ,balcon liber acces usor stb etc.

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 26 Jan, 14:14
...
380 €

Raul Domnei, intersectie Prelungirea Ghencea, complex nou din 2008, parter inalt, mobilat modern complet, renovat, electrocasnice, centrala termica, liber, 5.01.2003 apropiere metrou, 1 luna+1 luna,

Suprafata 57 mp Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 26 Jan, 07:59
...
300 €

bloc pozitionat semistradal situat in apropierea mijloacelir de transport, 5 min statie metrou, decomandat, etaj 3, mobilat si utilat, disponibil imediat, contract ANAF.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 25 Jan, 16:20
...
350 €

Ag. imobiliara, mobilat/utilat modern, apartamentul este renovat recent, mobila si electrocasnicele sunt noi, balcon la dormitor inchis cu termopan, vedere mixta, bl. 78,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Oct, 12:22