Inchirieri apartamente 2 camere mobilate si utilate Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 65 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
Mobilier: mobilat
Utilare: utilat
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei, Zona Favorit
330 €

Inchiriez apartament cu contract pe perioada indelungata, Drumul Taberei zona Favorit 2 camere etaj 9/10 la 3 min de statiile de metrou, autobuz si...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, azi, 18:25
Drumul Taberei, Romancierilor
290 €

confort 1, decomandat, etaj 7/10, mobilat modern, utilat complet, masina de spalat, geam aerisire la baie, stradal pe Drumul Taberei, 2 lifturi,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:49
Drumul Taberei, Bucla, Cetatea Histria
280 €

2 camere 2/10, mobilate si utilate modern, termopan, parchet, gresie, faianta, usi interior schimbate, balcon, 2 minute metrou, liber, 1+1 garantie,

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 14:48
Prelungirea Ghencea
250 €

Particular, inchiriez apartament 2 camere, zona Prelungirea Ghencea -Avangarde Rezidence ,etaj 5. Apartamentul este mobilat, utilat, nou, liber.

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 14:20
Drumul Taberei
350 €

Parc Moghioros, str. Pascani, confort 1 decomandat, mobilat complet si utilat, situat la etajul 8/10, suprafata 54mp, cu imbunatatiri, parchet,...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, azi, 13:40
Drumul Taberei, Prel. Ghencea 32, stradal, ocazie
1.200 Lei

43 mp, et. 8/10, dec., mob./utilat, imb. majore, ocazie,

 • 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 12:28
Drumul Taberei Favorit
300 €

La 3 minute metrou inchiriem ap mobilat complet tineresc cf 1 decomandat etj 3/10,tv masina spalat aragaz frigider termopan aer conditionat gresie...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, azi, 12:27
Drumul Taberei Compozitorilor
325 €

decomandat, etaj 4/10, mobilat, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan 1+1 garantie.

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, azi, 11:51
Drumul Taberei, 2 minute metrou Raul Doamnei
300 €

prima inchiriere, apartament de 2 camere, 8/10, renovat complet, instalatie sanitara schimbata, gresie, faianta, parchet nou, usa metalica,...

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:28
Drumul Taberei, Prel Ghencea
250 €

Inchiriez 2 camere dec 8/10, curat imbunatatiri, mobilat utilat., Prelungirea Ghencea M7. Rog seriozitare, chiria lunar plus garantie.

 • 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, azi, 09:10
ANL Cartier Brancusi - Dr. Taberei
350 €

Apart 2 camere, 55 mp, decomandat, mobilat si utilat complet, modern, parter/4, langa parcul Brancusi, la 10 minute de Metrou Valea Ialomitei. Pret...

 • 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, azi, 09:09
Drumul Taberei, Favorit
1.350 Lei

7/10, str. Sibiu 17, 2 camere, semidecomandat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat-utilat, zona metrou,

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 08:46
Drumul Taberei, zona Brancusi
320 €

langa parc Brancusi (zona Bd.Timisoara - Valea Oltului), 7-8 min de mers pana la statia metrou Valea Ialomitei, statie autobuz 168 la 100m, bloc...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, ieri, 18:10
Drumul Taberei, 3 min. parc si statie metrou
240 €

bloc pozitionat stradal in apropierea mijloacelor de transport si utilitatilor, amenajat cu termopan, parchet, gresie, faianta, mobilat si utilat...

 • 36 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 16:25
Drumul Taberei
250 €

ofer spre inchiriere apartament 2 camere confort 2/decomandat, etaj 10/10, liber, mobilat, utilat, avans 1 luna + 1 luna garantie, Drumul Taberei,

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 15:52
D.Taberei, Brancusi, 54 mp, cf 1, super ocazie!
249 €

Drumul Taberei, Cartier Brancusi, 54 mp, cf 1, ac, centrala proprier, bloc nou, curat, loc de parcare Max. 2 pers. civilizate sau o familie cu 1...

 • 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 15:09
Drumul Taberei / Ghencea
250 €

2 camere cf 1 decomandate, et. 3 / 8, sup.60 mp, g,f, p. t, um.ac, ien, isn, balcon inchis, mobilate, utilate, garantie (1 + 1),

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, ieri, 12:27
Drumul Taberei , Moghioros , 5/10 , 200 Euro
200 €

Drumul Taberei , Moghioros , 5/10 , sdec , amenajat, g , f , p , t , um , ac x 2 , mobilat si utilat complet , liber , 1 + 1

 • 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 12:21
Drumul Taberei, Favorit
260 €

Drumul Taberei, Favorit, la 5 min metrou,cf 1, circular, etaj 5/10, gresie, faianta, termopan, UM, AC, mobilat si utilat complet, liber, contract...

 • 1.975 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 11:40
Drumul Taberei, Raul Doamnei, Segarcea
290 €

Drumul Taberei,Raul Doamnei,Segarcea,la 2 minute metrou, etaj 3/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:40
Afi Cotroceni, Drumul Taberei
365 €

Drumul Taberei, Liceul Moisil, intre Afi si Plazza, 5min Metrou usor 41,5 min metrou Favorit, zona verde linistita, bloc reabilitat termic, recent...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, ieri, 11:26
Drumul Taberei, bd. 1 Mai
270 €

Compozitorilor, cf. 1, semidecomandat, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis, mobilat modern nou si utilat...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 11:01
Drumul Taberei
225 €

100 m distanta Metrou, Prelungirea Ghencea Stradal, etaj 10, decomandat, zugravit, vedere sud, termen lung, fara animale, 1 luna + garantie +...

 • 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 21:10
Drumul Taberei, vis-a-vis Auchan, strada Bozieni
300 €

liber, particular. Loc parcare. Nu accept animale de companie. Contract ANAF. Conditii plata: 1 chirie + 1 garantie. Exclus agentii,

 • 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, 17 ian, 16:21
Prelungirea Ghencea (Ghidiceni)
 

Ofer spre inchiriere in regim hotelier, 2 cam.baie bucatarie mobilate ultra modern in vila. Prelungirea Ghencea (Ghidiceni) sector 5. Pret 60...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 5, 17 ian, 14:29
Drumul Taberei, Valea Oltului, ocazie
1.200 Lei

apartament stradal, decomandat, bd. Timisoara, colt cu Valea Oltului, et. 8/10, mijloace de transport in apropriere, ocazie

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 14:21
Drumul Taberei- Lovinescu
240 €

confort 1, decomandat, parter, balcon inchis in termopan, 52 mp,mobilat clasic, utilat, masina de spalat, geam aerisire la baie, metrou la 200...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, 17 ian, 13:58
Drumul Taberei
280 €

Raul Doamnei, etajul 3, bloc reabilitat termic, mobilat modern, utilat, proaspat zugravit. Metrou Raul Doamnei

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 1 min.
Bucuresti, 17 ian, 13:31
Drumul Taberei (Ghencea- restaurant Drumetul)
1.300 Lei

Proprietar, 2 cam. decom., 50 mp, 5/8, 2 lifturi, mobila clasica, usa metalica, balcon inchis, termopan, aragaz, frigider, masina spalat, TV,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 9 min.
Sector 6, 17 ian, 12:47
Drumul Taberei- B-dul Timisoara
300 €

inchiriez apartament 2 camere, 2/10, mobilat si utilat, totul nou, acte la ANAF.

 • Mobilat
 • Utilat
 • 15 min.
Bucuresti, 17 ian, 12:05
Drumul Taberei, Cartierul Latin
280 €

modern,et.1/3, centrala proprie, posibilitate parcare, balcon, tv,ac, gresie,faianta, parchet, termopan,usi interioare noi. Vecinatati: Prelungirea...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 11:15
Drumul Taberei, Parc ANL Brancusi, metrou la 800 m
360 €

2 camere, etaj 2 din 4, bloc nou, utilitati individuale, centrala proprie, finisaje de calitate, mobilat si utilat, liber, mutare imediat, statie...

 • 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, 17 ian, 11:09
Ghencea
250 €

Drumul Taberei, Ghencea, et. 3, cf. 1, decomandat, parchet, termopan, gresie, faianta, frigider, tv, masina de spalat, repartitoare, apa,caldura,...

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 13 min.
Sector 6, 17 ian, 10:43
Cartierul Latin, Prelungirea Ghencea
300 €

Drumul Taberei 80 mp, decomandat, etaj 3/4, renovat, mobilat modern, utilat complet, liber, apropiere Ghencea, Valea Oltului, Ialomitei, Ratb...

 • 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 10:32
Sunrise Residence, Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei
280 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 10:26
Sunrise Residence, Prelungirea Ghencea, Drumul Taberei
280 €

Va prezint spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Sunrise Residence , intr-un imobil construit in anul 2013. Optional se...

 • 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 ian, 10:26
Drumul Taberei, Apartament superb cu terasa si gradina, Comision 0 %
500 €

Nou pe piata ! Apartament cu 2 camere situat in Ansamblul Eliezer Residence din Drumul Taberei, in vecinatatea cartierului ANL Brancusi, cu...

 • 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Bucuresti, 17 ian, 10:26
Drumul Sarii
200 €

apartament, 1/3, decomandat, mobilat, utilat,

 • 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 7 min.
Bucuresti, 17 ian, 10:03
Drumul Taberei, Parcul Moghioros
298 €

Parcul Mpghiorosinchiriez ap. cu 2 cam. pe str. Pascani, aproape de Parcul Moghioros, metrou, circular, finisat, parchet,gresie, faianta, termopan,...

 • 54 mp
 • Circular
 • Mobilat
 • Utilat
 • 6 min.
Sector 6, 17 ian, 09:58
Drumul Taberei - Valea Furcii
320 €

Agentia Randra Imobiliare va propune spre inchiriere un studio deosebit, situat in cartierul Drumul Taberei,zona Valea Furcii intr-un bloc...

 • 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 08:55
Drumul Taberei, Lovinescu, 2min metrou
250 €

Agentie, Chilia Veche, contract Anaf inclus,2/10,bloc anvelopat,dec, mobilat si utilat complet, curat, ac, contorizat, liber, acces usor metrou,...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 17 ian, 06:30
Drumul Taberei-Valea Oltului
1.800 Lei

Ap 2 cam dec 3/6, stradal, la 10 min de mers pe jos de metrou,bloc nou, renovat complet nov 2021.Cent proprie, mobila noua,electr noi, cuptor,...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 12 min.
Sector 6, 16 ian, 22:45
Drumul Taberei
330 €

Favorit, 2 camere, decomandat, renovat, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, ac, tv, prima inchiriere, acces facil Militari,...

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 10 min.
Sector 6, 16 ian, 10:53
Drumu Taberei, Str Valea Ialomitei
300 €

Ofer spre inchiriere, pe termen lung -unei familii, apartament 2 camere,decomandat, comfort 1 sporit, bloc izolat termic, balcon inchis, 5 min...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 16 ian, 02:08
Drumul Taberei
380 €

apartament de 2 camere decomandat, spatios, situat in Drumul Taberei intr-un imobil cu 8 niveluri la etajul 2 intr-o zona linistita, cu vedere si...

 • 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 5 min.
Bucuresti, 15 ian, 22:25
Favorit apartament 2 camere
1.200 Lei

Particular, inchiriez apartament 2 camere in Drumul Taberei, zona Favorit, etaj 7, la 3 minute de metrou si aproape de mijloacele de transport in...

 • 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 2 min.
Sector 6, 15 ian, 16:11
Drumul Taberei- B-dul Timisoara
1.300 Lei

proprietar inchiriez 2 camere, semidecomandat, ultramobilat si utilat, etj.1/10,curat, 5 minute metrou, contract anaf.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 ian, 12:15
13 Septembrie-Drumul Sarii-Apartament 2 camere
550 €

-Bloc Nou- Strada General George V. Macarovici, decomandat, an constructie 2020, et. 3/4, supr. 58 mp, centrala termica, mobilat, utilat. Loc de...

 • 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
 • 11 min.
Sector 6, 14 ian, 13:09
Drumul Taberei
250 €

Prel. Ghencea, zona de case, curte comuna, decomandat, mobilat si utilat complet, centrala proprie, liber, 1+1 garantie.

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Sector 6, 14 ian, 11:45
Drumul Taberei, Plaza Romania, complexul Granvia Park
475 €

De inchiriat un apartament la prima inchiriere, totul nou, complet mobilat si utilat modern.In fata blocului se afla un pic parculet cu un loc de...

 • 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 ian, 19:30