Inchirieri apartamente 2 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
350 €

Cartierul Latin, et. 3, centrala proprie, loc parcare, 2 bai, dormitor cu pat matrimonial, dressing, spatii de depozitare, living cu canapea extensibila, liber

Suprafata 85 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 16:05
...
330 €

Bucla Mega Image, et 6, confort 1, semidecomandat, mobilat si utilat complet,curat ,zugravit, electrocasnice, balcon, liber, apropiere stb.,metrou Constantin Brancusi,avans 1luna+1 luna garantie.

Suprafata 51 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 15:22
...
1.200 RON

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.1/circ 10/10 liber semimobilat utilat (masina spalat, frigider, aragaz) zona deosebita, langa statie metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, licee. Ag Imobiliara

Suprafata 52 mp Circular Mobilat partial Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 11:46
...
400 €

Disponibil imediat, apartament decomandat, 2 camere, et. 2/4, renovat, str. Valea Calugareasca, zona linistita, loc de parcare. Acces rapid metrou, tramvai, parc Dr. Taberei, Auchan, Dedeman. Nu se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 13:20
...
450 €

Drumul Taberei, apartament 2 camere, decomandat, etaj 7/10, renovat recent, nou, mobilat, utilat complet, aer conditionat, vecinatati metrou, parc Moghioros, tramvai 41, Plaza Mall, Afi Cotroceni

Suprafata 56 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, azi, 11:46
...
380 €

Drumul Taberei, Favorit metrou, stradal, mobilat si utilat modern, totul nou, foarte curat, etajul 7 din 10, doua lifturi, toate mijloacele de transport, langa statiile STB si metrou, vis-a-vis de Medlife.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, azi, 11:33
...
250 €

Romancierilor, 6/10, renovat complet, nemobilat si neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi schimbate, balcon, liber,

Suprafata 42 mp Decomandat Nemobilat Neutilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 11:29
...
330 €

Valea Ialomitei, 3/10, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, geam la baie, liber,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, azi, 11:28
...
390 €

Drumul Taberei Favorit Metrou Mall Afi Cotroceni, mobilat, utilat, gresie, faianta, termopan, usa metal, masina de spalat, liber,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:49
...
269 €

inchiriez apartament cu 2 camere decomandat in zona Drumul Taberei, cu vedere catre Parcul Drumul Taberei, la doar 3 minute fata de statia de metrou, suprafata 52 mp, etaj 1/10, bloc reabilitat,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:10
...
450 €

Dr. Taberei, Afi Cotroceni, 2 camere decomandate et. 4/10, sup 60 mp, renovat, mobilat, utilat complet, garantie, totul nou, reabilitat termic. Fara restrictii pret fix 450 euro,

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:45
...
400 €

Drumul Taberei, bd. 1 Mai, 2 camere, cf. 1 semidec., et. 9/10, sup. 52 mp, renovat, mobilat, utilat complet, garantie, fara animale companie, straini, pret 400 euro,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:10
...
1.800 RON

metrou Romancierilor, ap. 2 cam. plus un birou de lucru, et. 1/10, amenajat decent, mobilat decent, utilat, liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:59
...
330 €

zona linistita, verde, acces rapid la: metrou statia Raul Doamnei, tramvai 41, bus 385, 185, 122, 105, 368, 168, Lidl, Auchan, Carrefour Market, Kaufland, Piata Moghioros, Plaza Mall, Afi. In proximitate...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:30
...
420 €

2 camere, bd. Timisoara nr. 35, Bloc OD 6, la 5 min. de metrou Favorit, Drumul Taberei 34, p-ta Moghioros scoala, gradinita, cresa, parc, bloc curat, monitorizat video. Apartamentul se afla la etajul...

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:50
...
380 €

confort 1, dec., bloc 2010, etaj 4/4, mobilat, utilat, centrala, geam la baie, aer conditionat, masina de spalat rufe, pozitie excelenta, langa parc Brancusi si capat Stb, metroul 8 min. la Valea Ialomitei,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 10:03
...
350 €

De inchiriat: Apartament cu 2 camere mobilat si utilat in Drumul Taberei - Plaza Romania. / La etajul 2, in blocurile de 4 etaje (P-urile) de pe Aleea Dumbravita. / Blocul este anvelopat exterior si...

Tur virtual Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 16 Apr 08:01
...
350 €

B-dul Ghencea, et. 2/10, confort 1 decomandat, mobilat modern, utilat complet, renovat, gresie faianta termopan, usa metalica, liber, apropiere tramvai 41, linie STB, 10 minute metrou, avans 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 17 min.
Bucuresti, 15 Apr 15:44
...
550 €

Va oferim spre prima inchiriere un apartament de 2 camere, nou, mobilat si utilat complet, cu centrala termica proprie si finisaje de calitate.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, 15 Apr 13:48
...
360 €

Apartamentu de aproximativ 50mp este situat la etajul 3 al unui imobil construit in regim de inaltime P+5 in anul 2015, amplasat pe o strada linistita, adiacenta soselei Prelungirea Ghencea

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Apr 12:15
...
350 €

Inchiriez apartament 2 camere, semimobilat, situat la et 8/8, renovat recent. Imobilul este situat aproape de mijloacele de transport. Este dotat cu aer conditionat.

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat partial Utilat partial M 12 min.
Bucuresti, 15 Apr 11:01
...
420 €

Bascov Residence, bloc 2023, etaj 3/4, 65mp, decomandat, mobilat si utilat nou, centrala proprie, aer conditionat, balcon,incalzire in pardoseala,fara copii si animale de companie,liber, 1+1 garantie.

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 14 Apr 11:43
...
1.700 RON

apartament 2 camere 50 mp, decomandat, et. 3/4, renovat, imbunatatit, mobilat, utilat, fara balcon, aproape STB, metrou, se accepta cu copiii, aproape Parc si Piata Moghioros, 1+1garantie+50% comision,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 14 Apr 09:17
...
280 €

2 camere, decomandat, confort 1, mobilat si utilat, etaj 3/4, bloc reabilitat termic, zona linistita, 5-7 min de metroul Raul Doamnei. Doresc inchiriere pe termen lung.

Suprafata 49 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 11:13
...
450 €

Bd.Timisoara (semistradal), 50mp, etaj 4/10, bloc reabilitat, renovat integral, mobilat, utilat, totul nou, primul chirias. 1+1 garantie.

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:55
...
600 €

et 4/10, prima inchiriere, totul este nou, apartament pozitionat intre cele 2 Mall-uri (Plaza si Afi) bloc reabilitat, complet mobilat si utilat ultra-modern, dormitor cu pat matrimonial si dressing.Liber

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:05
...
400 €

et. 2/4, complet mobilat si utilat, suprafete mari, canapea extensibila, pat matrimonial, balcon generos, statia de metrou Valea Ialomitei si Kaufland la 5 min., Parcul Brancusi la 2 min, liber

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 10 min.
Bucuresti, 13 Apr 08:01
...

metrou Raul Doamnei, inchiriez apartament cu doua camere, decomandat, etaj 3/10. Relatii la tel.,

Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 12 Apr 11:50
...
1.500 RON

36 mp, et. 5/10, semidec., mobilat, utilat, fara balcon, maxim 3 pers. fara animale, agentie

Suprafata 36 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 11 min.
Bucuresti, 11 Apr 11:33
...
350 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 1 min. metrou Brancusi, cf.1, semidecomandat, etaj 1/10, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, Agentie,

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:35
...
400 €

etaj 1/10, cf. 1, decomandat, renovat 2023, total, mobilat nou, modern, utilat complet, amenajat cu termopan, aer conditionat, parchet, usi noi, bucatarie mare, situat aproape de metrou Favorit

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 11 Apr 10:29
...
1.500 RON

38 mp, parter, dec., mobilat, utilat, maxim 2 pers., eventual animal talie mica, fara balcon, agentie

Suprafata 38 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 08 Apr 16:11
...
380 €

1 Mai (fost Compozitorilor) Hanul Drumetul, 9/10, confort 1 decomandat, mobilat, utilat complet, amenajat, gresie faianta, termopan, balcon, liber, zona buna apropiere Kaufland Auchan, metrou, 1l+1l

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 13 min.
Bucuresti, 08 Apr 11:54
...
480 €

proprietar, renovat 2024, parter din 4, frigider, tv+ internet, aragaz, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, 2 balcoane sparte inchise termopan, Pozele nu corespund realitatii caci baia,...

Suprafata 65 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 05 Apr 16:25
...
310 €

Moghioros Plaza, parter /4, confort 1 decomandat, semimobilat, bucatarie mobilata, renovat, liber, acces usor, zona excelenta,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 04 Apr 14:10
...
1.800 RON

Ghencea, stadion Steaua, metrou Favorit, STB 41, cf.1, 54 mp, sd., curat, bloc reabilitat, mobilat, utilat, maxim 2 pers. fara animale, primim si cadre MAPN sau MAI, agentie

Suprafata 54 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 15 min.
Bucuresti, 04 Apr 11:30
...
330 €

Favorit et. 7, confort 1 semidecomandat, mobilat, electrocasice, tv, internet, renovat, balcon terasa, bloc deosebit, acces usor, la 1 statie de Afi Cotroceni,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 27 Mar 14:30
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 17.757
Închiriere în regim hotelier sau pe termen lung, cum ieși mai bine?

Condiții legale pentru închirierea pe termen scurt; Avantaje și dezavantaje, exemple de calcul; Tipuri...

04.08.2023 Imobiliare 5.952
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 3.442