Inchirieri apartamente 2 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
450 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, fara animale, contract

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 20:09
...
400 €

etajul 1/4, decomandat, bloc reabilitat, renovat total, prima inchiriere, mobilat si utilat complet, aer conditionat, boxa, contract ANAF, aproape de metrou, liber, 1+1 garantie,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 17:02
...
350 €

Lovinescu,Raul Doamnei,etajul 1/10, bloc reabilitat,decomandat, centrala proprie, mobilat si utilat complet, geam la baie, liber de la 01.05, 1+1 garantie,

Suprafata 52 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:35
...
320 €

Drumul Taberei, bulevardul Timisoara,Valea Calmatuiului, cf 1, sdec, etaj 3/6, centrala termica, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet modern, AC, masina de spalat vase,liber, avans 1+1,Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:34
...
300 €

Drumul Taberei - Prelungirea Ghencea - Complex Sunrise, 2/6, complet mobilat si utilat, aer conditionat, centrala proprie, bloc 2010

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 15:34
...
350 €

inchiriez apartament de 2 camere in zona Moghioros la 2 minute de parc, 2 minute de metrou, pozitionat excelent, ideal pentru familie. Dispune de 50 mp, 2 camere, etaj 2,

Suprafata 50 mp Circular Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 12:57
...
1.300 RON

Azuro, 6/10, bloc reabilitat, zugravit recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon, nemobilat si neutilat, liber,

Suprafata 50 mp Semidecomandat Nemobilat Neutilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 12:20
...
350 €

et. 5/10, langa Plaza Mall, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, dressing, balcon+spatii de depozitare, aer conditionat, acces facil Metrou, Piata Moghioros, parc, tramvai 41.Liber

Suprafata 50 mp Mobilat Utilat M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:20
...
320 €

5 minute metrou, decomandat, 8/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, 1+1 garantie.

Suprafata 36 mp Decomandat Mobilat Utilat M 7 min.
Bucuresti, azi, 11:30
...
380 €

bloc 1980, decomandat, etaj 2, renovat integral, mobilat utilat modern, 1+1 garantie, pret fix,

Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, azi, 11:27
...
280 €

cf. 1, decomandat, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, usa metalica, mobilat modern si utilat complet AC, TV, la 3 minute de metrou. Pozitie excelenta,

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 10:46
...
360 €

confort 1, etaj 2, mobilat si utilat modern, masina de spalat, TV, parchet, termopan,

Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:34
...
350 €

str. Vladeasa, et. 3/10, cf. 1, decomandat, complet mobilat si utilat modern, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, balcon, alte spatii de depozitare, posibilitate contract, liber,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, azi, 09:25
...
400 €

et. 4/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice noi si in garantie, balcon generos + spatii de depozitare, statia de metrou Favorit langa bloc, contract Anaf, 5 min. Afi Cotroceni,

Suprafata 55 mp Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, azi, 07:52
...
350 €

et 3/10, complet mobilat si utilat modern, electrocasnice si mobilier relativ noi, dormitor cu pat matrimonial si dressing, bucatarie complet utilata, balcon generos, 3-5 min Parc si Metrou, Contract...

Suprafata 55 mp Circular Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, azi, 07:51
...
350 €

O oferta atat de atractiva, incat nici nu stiu de unde sa incep descrierea punctelor forte! Haideti sa incepem totusi cu locatia: Drumul Taberei, vis-a-vis de Piata Chilia Veche. O locatie ce ofera acces...

Suprafata 51 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, ieri, 18:30
...
350 €

Drumul Taberei/ Metrou Valea Ialomitei , Apartament 2 Camere, confort 1, decomandat, mobilier modern, utilat complet, toate utilitatile, aer conditionat, termen lung.

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, ieri, 16:38
...
345 €

inchiriez apartament 2 camere, 10 min. metrou Romancierilor, semidecomandat, suprafata aprox. 38 mp, etaj 2/10, complet mobilat si utilat modern, g+f+p+t+um,

Suprafata 38 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, ieri, 16:18
...
370 €

Drumul Taberei,Metrou-parc Moghioros,7-8 min Plaza Mall, tramvai 41, bloc reabilitat termic, Apartament 2 Camere, etaj 4/10,decomandat -circular, renovat recent, mobilier Nou-utilat complet, liber

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:08
...
350 €

Parc Moghioros Romancierilor, et. 2, confort 1 sporit lux, ultramobilat modern si renovat complet, reabilitat termic, toata gama de electrocasnice, 2 ap. de aer conditionat, calduros, prima inchiriere,...

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:10
...
400 €

Raul Domnei, intersectie Prelungirea Ghencea, complex nou din 2008, parter inalt, mobilat modern complet, renovat, electrocasnice, centrala termica, liber, apropiere metrou, STB, avans 1 luna + 1 luna,

Suprafata 57 mp Mobilat Utilat M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:59
...
270 €

Drumul Taberei 1 Mai Drumetului p/10 cf.1/sd curat liber gresie faianta t+um bl.anvelopat mobilat si utilat complet zona buna langa numeroase STB, Kaufland, Auchan, parc, scoli, gradinite. Agentie

Suprafata 55 mp Semidecomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 14:21
...
390 €

apartament 2 camere cu garaj in Valea Furcii, bloc 2010 cu lift, semimobilat, dormitor mobilat si utilat, vedere dubla, 2 balcoane si Centrala proprie.

Suprafata 100 mp Semidecomandat Mobilat partial Utilat partial M 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:57
...
400 €

Drumul Taberei, Valea Ialomitei, la 1 min metrou, Kaufland, cf 1, decomandat, etaj 1/4, bloc reabilitat termic, toate imbunatatirile, ac, um, 2 tv, mobilat si utilat complet, liber, avans 1+1, agentie

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
...
350 €

2 camere confort 1 decomandat, nemobilat, parter /10, renovat nou bucararia mobilata , gresie, faianta, parchet, termopan,

Suprafata 56 mp Decomandat Nemobilat Utilat partial M 3 min.
Bucuresti, ieri, 08:39
...
1.800 RON

recent renovat (electric, sanitar, comune, interior), mobilat utilat, 2 ac wifi super-eco, apometre radio, balcon foarte mare, liniste, luminos, et.1/10, direct proprietar, cu contract; 1 luna avans...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 4 min.
Bucuresti, 27 Mar, 20:32
...
350 €

Ansamblul Primavara Lidl, Prelungirea Ghencea, parter inalt confort 1 decomandat, renovat mobilat, bloc nou, centrala termica, liber, la 4 statii de metrou Raul Doamnei, loc parcare, avans 1 luna+1 luna,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 15:31
...
270 €

Prel.Ghencea, Raul Doamnei, etajul 6/10, decomandat, bloc reabilitat, mobilat si utilat complet, aer conditionat, loc de parcare, liber, 1+1 garantie.

Suprafata 40 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 13:28
...
350 €

2 camere, cf. 1, semidecomandat, etaj 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat, utilat, poze reale, contract Anaf, liber din 15 martie, avans 1+1,

Suprafata 52 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 27 Mar, 13:25
...
350 €

Agentie imobiliara, 2 camere decomandat, 3/14, bloc 2009, baie+grup sanitar, centrala, loc parcare subteran,termopan, parchet, gresie+faianta, usa metalica, mobilat + utilat, aer conditionat, accepta...

Suprafata 74 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 27 Mar, 13:15
...
350 €

inchiriez apartament cu 2 camere, cf 1, mobilat, utilat cu centrala proprie

Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 26 Mar, 17:24
...
350 €

Drumul Taberei/ Metrou Valea Ialomitei , Apartament 2 Camere, confort 1, decomandat, etaj 4/4, mobilier modern, utilat complet, toate utilitatile, aer conditionat, termen lung.

Suprafata 53 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 26 Mar, 10:36
...
350 €

Proprietar dau spre inchiriez un apartament mobilat utilat decomandat confort 1 de 60 m² situat pe Aleea Lunca Siretului numarul 1A amenajat in februarie 2023 are doua balcoane si este situat la parter...

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat M 5 min.
Bucuresti, 25 Mar, 11:29
...
350 €

Apartament 2 camere zona Ghencea, cu centrala proprie, 6 minute fata de metrou , decomandat , etaj 3 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 60 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 Mar, 19:31
...
300 €

Apartament 2 camere zona Ghencea, cu centrala proprie, 3 minute fata de metrou , decomandat , etaj 2 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 59 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 24 Mar, 19:29
...
350 €

Apartament 2 camere zona Valea Ialomitei, cu centrala proprie, 6 minute fata de metrou , decomandat , etaj 1 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 58 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 24 Mar, 19:16
...
300 €

Apartament 2 camere zona Valea Ialomitei, cu centrala proprie, 8 minute fata de metrou , decomandat , etaj 3 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 57 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 24 Mar, 19:14
...
300 €

apartament 2 camere, conf. 1, circular, etaj 3/8, zugravit recent, mobilat partial, utilat complet .

Suprafata 58 mp Circular Mobilat partial Utilat
Bucuresti, 24 Mar, 19:12
...
380 €

Apartament 2 camere zona Favorit/Orizont, cu centrala proprie, 5 minute fata de metrou , decomandat , etaj 2 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 24 Mar, 19:12
...
350 €

Apartament 2 camere zona Favorit/Orizont, cu centrala proprie, 3 minute fata de metrou , decomandat , etaj 1 bloc nou, baie, prima inchiriere , va asteptam la vizionare!

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat M 1 min.
Bucuresti, 24 Mar, 19:10
...
350 €

Zona Drumul Taberei, Drumetului, linia 41, apartament decomandat, etaj 8/8, curat, bine intretinut, partial mobilat, bucatarie mobilata si utilata.

Suprafata 50 mp Decomandat Nemobilat Utilat
Bucuresti, 24 Mar, 07:35
...
350 €

apartament proasptat renovat, mobilat ultramodern, utilat cu doua aere cond., tv plasma, aragaz, frigider, cuptor cu microunde. Marmura pe jos, g, f, p, t, um,

Suprafata 60 mp Semidecomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 21 Mar, 09:00
...
350 €

Agentie imobiliara comision 50 % din chiria primei luni - etaj 5/10 - reabilitat termic, parchet, termopan, mobilat si utilat, aer conditionat, 2 lifturi, fara animale de companie, contract ANAF

Suprafata 52 mp Circular Mobilat Utilat M 9 min.
Bucuresti, 21 Mar, 08:01
...
349 €

et 4/10, cf 1, Proaspat Renovat, dormitor cu pat matrimonial si dressing, living cu canapea extensibila, bucatarie full echipata, balcon generos, spatii de depozitare,2 min statia de Metrou.Liber

Suprafata 50 mp Mobilat Utilat M 2 min.
Bucuresti, 17 Mar, 13:03
...
300 €

Drumul Taberei, Chilia Veche et. 3 decomandat amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um) mobilat modern, utilat complet, langa metrou, STB-uri, tramvai 41, parc, piata, supermarket-uri, scoli si...

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 17:00
...
340 €

Drumul Taberei Raul Doamnei 1/dec 1/4 amenajat(gresie faianta parchet t+um)mobilat modern utilat complet dressing spatios electrocasnice zona buna 3min metrou Stb supermarket-uri scoli gradinite

Suprafata 50 mp Decomandat Mobilat Utilat
Bucuresti, 15 Mar, 13:40
...
350 €

Ag. imobiliara, mobilat/utilat modern, apartamentul este renovat recent, mobila si electrocasnicele sunt noi, balcon la dormitor inchis cu termopan, vedere mixta, bl. 78,

Suprafata 55 mp Decomandat Mobilat Utilat M 3 min.
Bucuresti, 15 Oct, 12:22
Articole recomandate
Ce e bine să știi când închiriezi o casă

E sau nu legală perceperea garanției? Când poate fi evacuat chiriașul? Ce trebuie să prevadă un contract...

17.08.2021 Imobiliare 10.089
Piața imobiliară gâfâie, dar așteaptă factura la curent ca să știe dacă intră în criză

Cumpăr acum sau mai aștept să se ieftinească la primăvară? – clienții întreabă, agenții imobiliari se...

19.10.2022 Imobiliare 6.048
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 6.294