Vanzari apartamente 2 camere Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 148 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
X închide

Salveaza cautarea si primeste zilnic pe email anunturile noi

Drumul Taberei,2/4,cf 1,dec,bucatarie mare 9mp
54.000 €

Piata Valea Ialomitei-Materna,et 2/4,cf1,dec,50 mp,bloc de 4 nivele fara balcon,cu bucatarie mare patrata de circa 9...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 15:05
Drumul Taberei
55.000 €

Lasermed, Policlinica 34 strada Pravat bloc izolat termic, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii schimbate, usi...

 • 50 mp
 • An 1967
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Drumul Taberei 1/10 langa gura metrou Raul Doamnei
56.000 €

Dr. Taberei, langa gura metrou Raul Doamnei, et 1/10 cf. 1, semidec, 52 mp, balcon inchis in termopan, g, f, p, um, ap este liber, bloc stradal,...

 • 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, azi, 14:24
Drumul Taberei, cartier Brancusi
65.500 €

etaj 1/4: 2 camere decomandate, bucataria are si cale de acces si prin sufragerie, balcon foarte mare, aer conditionat si baia mobilata....

 • 59 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 08:20
Prelungirea Ghencea
51.900 €

apartament 2 camere 2 balcoane decomandat! Direct Dezvoltator! Comison 0%

 • 57 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Bucuresti, azi, 14:21
Vanzari apartamente Drumul Taberei
55.500 €

Drumul taberei zona Bd.Timisoara apartament 2 camere confort 1 decomandat, etaj 2/4, termopan, usa metalica,pachet,instalatie electrica si sanitara...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 13:41
Drumul Taberei 34
61.900 €

confort 1, decomandat, parter cu balcon de 8 mp, centrala termica, bloc reabilitat, intretinere costuri mici, geam aerisire la baiet, pozitie...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:54
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
54.000 €

stradal cf 1 gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer cond., mobilat, utilat, liber, contorizat, toate actele, vizionare oricand, pret discutabil.

 • 52 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 9
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 12:25
Drumul Taberei
 

Lovinescu cf 1 circular etaj 5/10 bloc tip TD hol mare gresie faianta parchet termopan usa metalica aer /cond mobilat utilat acte acc credit 2...

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 12:25
Drumul Taberei 34 semistradal
68.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 7/9 bloc deosebit reabilitat termopan usa metalica contorizat partial mobilat utilat complet acte acc credit...

 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 12:24
Prelungirea Ghencea
43.605 €

C-tie.2019, 2 cam, dec., 48 mp parter - 43605 euro +TVA sau 58 mp (balcon 10 mp); et.4 - 49305 euro +TVA, bucatarie mobilata, noua, parcare...

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, azi, 11:35
Drumul Taberei, strada Garleni
61.000 €

2 camere confort 1, decomandat cu imb., gresie faianta, parchet, termopan, etaj 6/8, constructie 1982 reabilitat

 • 52 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Bucuresti, azi, 11:15
Drumul Taberei, Valea Oltului
38.000 €

apartament 2 camere decomandat, balcon, et. 7/10, apropiere, metrou Valea Oltului, 38.000 euro fix, cadastru, intabulare,

 • 37 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 10:45
Drumul Taberei, gura metrou Orizont, Hosimin
89.000 €

apartam. 2 camere, stradal, et. 1, boxa, bloc rusesc solid caramida.

 • 60 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 10:20
Drumul Taberei, Valea Oltului, apropiere Kaufland
37.500 €

Statie metrou, vanzare ap. 2 camere decomandat, situat la etajul 7/10, an constructie: 1974, cu suprafata de 37 mp cu balconul inclus, necesita...

 • 37 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 10:19
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schita
53.900 €

et 3 din 4, curat, mici imbunatatiri, bucatarie 8m, fara balcon, tramvai si metrou la mai putin de 5 min, accept credit.

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:56
Drumul Taberei, Favorit, Pravat, bloc tip P
63.000 €

et 3/4, cf. 1, decomandat, bloc reabilitat, curat cu mici imbunatatiri, balcon + spatiu de depozitare, bucatarie generoasa, scara curata, apropiere...

 • 48 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 08:56
Drumul Taberei, Tricodava, Valea Rosie
56.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandat, circular, bloc reabilitat, geam de aerisire, aparatamentul necesita renovare, toate actele, accept credit.

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, azi, 08:56
Drumul Taberei, Materna, Romancierilor
42.000 €

et. 3, decomandat, apartamentul nu are imbunatatiri, necesita renovare, toate actele, accept credit.

 • 39 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 08:55
Drumul Taberei, Favorit, mobilat si utilat, amenajat complet 2020
59.000 €

Va propunem spre cumparare un apartament cu 2 camere, semidecomandat, confort 1, situat in cartierul Drumul Taberei, zona Favorit - Tudor...

 • 49 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 18:31
Drumul Taberei Cooperativei, bloc 2015, 50 mp, 2/3
55.000 €

2 camere, etaj 2 din 3, 50 mp, bloc caramida 2015, finisat modern, balcon inchis cu termopan, statii STB la 100 metri, metrou Raul Doamnei la 1.5...

 • 50 mp
 • An 2015
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, ieri, 18:25
Drumul Taberei, V. Ialomitei
37.700 €

apartamentul este liber, 2 cam cf 2, aproape de metrou (5 min de statie mers la pas) fara imbunatatiri, bloc curat si monitorizat video, interfon,...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 17:15
Doua camere, Drumul Taberei Afi, stradal
55.900 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 46 mp
 • An 1978
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
 • 10 min.
Bucuresti, ieri, 16:58
Doua camere ideal birouri, Dr. Taberei, Moghioros 10m
58.500 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 49 mp
 • An 1971
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:49
Apartament 2 Camere renovat, Dr. Taberei Raul Doamnei
66.500 €

"O casa reprezinta oricare patru pereti care incadreaza persoana potrivita", dar cum ar fi ca si locuinta sa fie exact cea potrivita pentru nevoile...

 • 49 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 16:41
Drumul Taberei, Parc Moghioros
56.000 €

apartament de vanzare, confort 1, parter, cu balcon, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, geam...

 • 50 mp
Bucuresti, ieri, 15:57
Drumul Taberei, 1.min de Tramvai 41 - Brasov
57.500 €

apartament confort.1, circular, se vinde mobilat si utilat, cu balcon, centrala proprie, cu imbunatatiri, liber

 • 51 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:57
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
43.000 €

Dr. Taberei ap.cf.2 sporit/dec. acte, um+t+p+g+f, curat, et 8/10, imediat kaufland, metrou V. Ialomitei. st.STB, scoala, gradinita, magazine...

 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:50
Drumul Taberei metrou, Valea Ialomitei
+ Schita
39.500 €

apartamente la cheie, finalizate, bloc nou, la demisol inalt cu balcon in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min de metrou Drumul Taberei,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 15:00
Drumul Taberei, Compozitorilor, stradal
73.900 €

confort l, decomandat, etaj 5/10, an 1980, liber, amenajat de la zero, cu mult bun gust, instalatia electrica si sanitara, schimbate, bloc...

 • 57 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 13:13
Drumul Taberei /Valea ialomitei
52.500 €

2 camere , cf.1, liber,acte,nemobilate,neuyilate, G, F, T, UM, pret discutabil,

 • 52 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:59
Drumul Taberei, Auchan
65.000 €

fara imbunatatiri, balcon,

 • 55 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 11:59
Drumul Taberei, vis-a-vis de Plaza Romania
63.000 €

Drumul Taberei, vis-a-vis de Plaza, bloc tip P, etaj 2/4, decomandat, balcon, bloc reabilitat termic. Apartamentul este situat intr-o zona verde,...

 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 11:43
Drumul Taberei Favorit
64.000 €

Favorit, cf. 1, circular, renovat complet, instalatii electrice si sanitare schimbate, gres, faianta, parchet, termopan, balcon inchis termopan, 2...

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:36
Drumul Taberei
48.500 €

Bucla, decomandat, confort 1, 10/10, termopan, gresie, faianta, parchet, balcon, acte, discutabil,

 • 50 mp
 • An 1979
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
Drumul Taberei
45.000 €

(Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea, Profi) confort 2, decomandat, 9/10, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, acte, credit.

 • 45 mp
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:35
Drumul Taberei, Favorit
57.800 €

Favorit, cf. 1, semidecomandat, etaj 3/9, stradal, liber, balcon 8mp inchis termopan, usa metalica, termopane, geam la baie, fara imbunatatiri,...

 • 52 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 9
 • 1 min.
Bucuresti, ieri, 11:30
Drumul Taberei, metrou, Valea Ialomitei, Kaufland
+ Schita
39.500 €

apartamente la cheie, finalizate, bloc nou, la demisol inalt cu balcon in cartierul Brancusi, Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Drumul Taberei,...

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 6
Bucuresti, ieri, 11:30
Drumul Taberei, Favorit
58.000 €

Favorit, 2 camere in bloc tip P, fundatie pentru 8 etaje, decomandat, balcon, mobilat si utilat, geam baie, 4/4, liber, acte, hol mare, izolat...

 • 49 mp
 • An 1965
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 11:28
Drumul Taberei, Favorit
51.900 €

Favorit - Sibiu, 2 camere bloc OS, 55 mp, termopan, parchet, gresie, faianta, 9/9+ etaj tehnic, loc parcare, geam baie, fara probleme cu terasa,...

 • 55 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 9
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:28
Prelungirea Ghencea
 

direct dezvoltator, garsoniere, 2 camere, finisaje superioare, stradal, mijloace de transport in comun, magazine, 55.000-60.000 euro.

Bucuresti, ieri, 11:17
Dr. Taberei, V Ialomitei, stradal, dec 9/10, liber
61.500 €

Imobil stradal, vedere fata, 2 balcoane, unul la sufragerie si celalalt la bucatarie, instalatia electrica refacuta, fara alte imbunatatiri

 • 57 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, ieri, 11:03
Drumul Taberei, Valea Oltului, Ramura Jiului
72.000 €

Drumul Taberei, 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, finisat la cheie, centrala termica proprie ariston, calorifere otel, tamplarie PVC 5...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 15 min.
Bucuresti, ieri, 11:00
Drumul Taberei, Plaza Mall
56.500 €

Drumul Taberei, Brasov, Plaza Mall, etajul 5/10, confort 1, semidecomandat, vedere mall, termopan, gresie, faianta, geam la baie, bucatarie...

 • 50 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Bucuresti, ieri, 11:00
Drumul Taberei
+ Schita
52.500 €

apartament circular, bloc curat si gospodarit exemplar

 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 09:10
Drumul Taberei, Medlife, Favorit langa metrou
60.000 €

et 8/10, cf. 1, foarte curat, geam la baie, balcon generos, spatii de depozitare, toate actele, accept credit. Investitie sau locuit

 • 50 mp
 • An 1973
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 08:29
Drumul Taberei, Ghencea, et 1, bloc reabilitat
54.900 €

liniste, verdeata, bloc reabilitat, et 1,51 mp, fara imbunatatiri, necesita renovare, spatios si bine compartimentat, spatii de depozitare,...

 • 51 mp
 • An 1986
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, ieri, 08:27
Drumul Taberei, apropiere Plaza, nou renovat
60.000 €

liniste, verdeata, apropiere metrou, et. 6, bloc reabilitat cu 2 lifturi, renovat nou, loc parcare, contor gaze separat, geam de aerisire, toate...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 08:27
Drumul Taberei, Romancierilor, Plazza, noul metrou
53.000 €

et 9/10, bloc tip Z, reabilitat termic, curat cu mici imbunatatiri, balcon tip logie, se vinde semimobilat, 5 min Plazza si Tramvai 41,3 min statia...

 • 50 mp
 • An 1972
 • Etaj 9 din 10
 • 5 min.
Bucuresti, ieri, 08:27
Drumul Taberei
37.000 €

Prelungirea Ghencea, 7 minute Lidl, apartamente finsate lux la cheie.

 • 54 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 05:10
Ghencea
54.500 €

2 camere, dec, et. 9/10, 58mp. Situat pe Bd-ul Ghencea la 2 min. de mijloacele de transport. Necesita renovare. Geam termopan la dormitor si...

 • 58 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, 25 ian, 23:25