Vanzari apartamente 2 camere Drumul Taberei - Ghencea

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 155 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
  Salveaza cautarea
Drumul Taberei, 2 camere
49.000 €

Va oferim spre vanzare apartament de 2 camere, situat la etajul 4 construit in anul 1973 in zona Drumul Taberei. Imobilul, in suprafata utila de...

 • 37 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • 7 min.
Bucuresti, ieri, 21:45
Drumul Taberei, lipit de parcul Moghioros
58.000 €

et. 6/10, bloc reabilitat, stradal pozitionat langa parcul Moghioros, vedere catre parc, apartamentul nu are modernizari, pretabil pt. investitie...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 20:01
Drumul Taberei
71.000 €

fix la intrarea in parcul si strandul Moghioros, nou renovat 2021, baie cu geam, gresie, faianta, parchet, termopan, usi schimbate, vedere...

 • 51 mp
 • An 1972
 • Circular
 • Etaj 6 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 20:01
Drumul Taberei, Plaza, particular
+ Schita
73.000 €

particular bloc tip P, etaj 1/4, fara colt, Moghioros, Plaza, reabilitat semistradal, 100 metri metrou, gresie, faianta, termopan, parchet, aer...

 • 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 13:37
Drumul Taberei - Valea Argesului
44.000 €

10/10, cf.2, bloc 1974, dec, fara amenajari interioare, termopan, usa metalica, apartament curat, la 2 min de metrou Raul Doamnei, acte complete,...

 • 39 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 13:15
Drumul Taberei, langa Afi Cotroceni
67.900 €

et. 7/8, cf. 1, semidecomandat, bloc reabilitat, balcon generos, imbunatatiri, spatii de depozitare, toate actele, accepta credit

 • 58 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 8
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 20:00
Drumul Taberei, Moghioros, Plaza Romania
70.000 €

da vanzare ap. 2 camere decomandat, etajul 3, situat intr-un bloc reabilitat in apropierea pietii Moghioros si Plaza Romania. Are usa metalica,...

 • 46 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 18:45
Drumul Taberei, Orizont
+ Schita
145.000 €

apartament 2 camere complet renovat, finisaje speciale, incalzire pardoseala, sistem de alarma, faianta sticla, Se vinde mobilat si utilat. Zona...

 • 63 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 17:25
Drumul Taberei, Parc Moghioros, bucla
60.000 €

strand, bloc reabilitat termic, eliberabil, bucatarie mare, termopan, acte,

 • 49 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, ieri, 17:21
Drumul Taberei, Valea Ialomitei, metrou, liber
63.000 €

Ag. Imobiliara, mobilat/utilat, intabulare, gresie, faianta, termopan,aer conditionat, jaluzele exterioare aluminiu, orientare Sud, bloc...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 2 min.
Bucuresti, ieri, 16:45
Drumul Taberei, Bulevardul Timisoara
+ Schita
76.000 €

Apartament 2 camere, renovat total, schimbata instalatia electrica si sanitara, bloc anvelopat, centrala termica. Se vinde partial mobilat.

 • 50 mp
 • An 1975
 • Circular
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 15:35
1 Mai, Aleea Compozitorilor
+ Schita
47.000 €

Apartament 2 camere, confort 2, situat la etajul 10, in suprafata de 35 mp, liber, imbunatatiri, usa metalica, ferestre pvc, parchet, gresie,...

 • 35 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 6, ieri, 15:18
Drumul Taberei Aleea Compozitorilor
49.900 €

pvanzare un apartament compus din 2 camere, pozitionat in Drumul Taberei - cu o vedere superba.

 • 40 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
Sector 6, ieri, 14:53
Drumul Taberei
+ Schita
48.500 €

Valea Ialomitei -Kaufland-metrou liber, bloc reabilitat termic, balcon inchis, termopane, curat, acte

 • 39 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 14:38
Drumul Taberei, Raul Doamnei
+ Schita
81.000 €

2 camere, bloc nou, centrala proprie, balcon mare, eliberabil, renovat complet,

 • 75 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 14:38
Drumul Taberei, Romancierilor
65.000 €

semidecomandat, etaj 8/10, renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, balcon pe living, bloc anvelopat, 2 lifturi.

 • 50 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, ieri, 14:23
Drumul Taberei, Valea Oltului
61.500 €

apartament 2 camere nemobilat si partial utilat, 42 mp, Str. Valea Oltului, et. 4 din 10. Centrala termica Ariston pe gaz si calorifere din...

 • 44 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 12 min.
Sector 6, ieri, 14:05
Drumul Taberei Apartament 2 camere
54.950 €

Va supun atentiei un apartament de 2 camere circular situat pe strada Valea Rosie. Apartamentul se afla la etajul 2, necesita renovare, acceptam si...

 • 46 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 13:45
Drumul Taberei, Parc, et 3/4, cf1, dec, 50mp
58.000 €

Reabilitat Drumul Taberei,Parc,adiacent,et 3/4,cf1, decomandat,50 mp,bloc de 4 nivele,reabilitat termic,fara balcon, liber,geamuri...

 • 50 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 13:27
Drumul Taberei,metrou Raul Doamnei,4/10,Decomandat
61.000 €

Aproape de metrou,et 4/10,cf1,Decomandat total,52 mp,cu balcon inchis in termopan,termopan la geamuri,usa metalica,fara alte amenajari,foarte bine...

 • 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 8 min.
Sector 6, ieri, 13:11
Drumul Taberei
60.000 €

Apartament 2 camere Metrou Raul Doamnei-Drumul Taberei - suprafata 54 mp, etaj 3/10 , decomandat , an constructie 1974, imbunatatiri, pret negociabil

 • 54 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 12:54
Drumul Taberei, Bucla, bloc reabilitat
60.000 €

Terasa Azurro et 3/10, cf 1, 50mp, proaspat zugravit, termopan si usa metalica, bloc reabilitat, aer conditionat, semistradal,pozitie...

 • 50 mp
 • Etaj 3 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 12:27
Drumul Taberei, Raul Doamnei
60.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei,cf 1, semidecomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se vinde mobilat si utilat ,...

 • 51 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 2 min.
Sector 6, ieri, 11:40
Drumul Taberei, Valea Ialomitei, Kaufland
57.000 €

Drumul Taberei,Valea Ialomitei, Kaufland, la 2 min metrou, cf 1, decomandat, etaj 2/4, bloc reabilitat, se vinde mobilat, parchet, termopan, AC,UM,...

 • 50 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 11:40
Drumul Taberei, Parc Moghioros, stradal Brasov
61.000 €

Drumul Taberei,Parc Moghioros, stradal Brasov,cf. 1 semidec, etaj 2/10 bloc reabilitat termic, se vinde mobilat si utilat, liber, acte la zi,...

 • 51 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
Sector 6, ieri, 11:39
Drumul Taberei, stradal, bucla
52.000 €

Drumul Taberei, stradal, la 2 min metrou si statie STB, cf 1, semidecomandat, termopan, usa metalica, balcon, geam la baie, etaj 10/10, acte la zi,...

 • 50 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 1 min.
Sector 6, ieri, 11:39
Drumul Taberei Romancierilor metrou 4 minute
55.000 €

cf.1 sdec, 53mp, gresie, faianta, termopan, usa metalica, impecabil, instalatii electrice, sanitare noi, bloc monolit, acte la zi,liber, se accepta...

 • 53 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 3 min.
Sector 6, ieri, 10:28
Doua camere, semidec. 56 mp imobil nou comision 0%
+ Schita
66.500 €

de vanzare apartament 2 camere, semidecomnadat, etaj 3/5, 56 mp suprafata utila, apartamentul se preda finisat la cheie, centrala termica...

 • 56 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 5
Sector 6, ieri, 10:07
Drumul Taberei, dec., 59 mp imobil nou comision 0%
+ Schita
70.476 €

de vanzare apartament 2 camere, decomandat, 59 mp, parter/5, bloc nou 2021, apartamentul se preda finisat la cheie, bucatarie inchisa, vedere est,...

 • 59 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 6, ieri, 10:07
Drumul Taberei, Str. Sandulesti, Metrou 10 minute
54.300 €

de vanzare apartament doua camere decomandat, baie, bucatarie, debara, camara, balcon, hol. Situat la etajul 10/10, apartamentul are o suprafata...

 • 50 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 10:06
Prelungirea Ghencea Sere, LIDL 2 camere, 62 mp
71.400 €

Drumul Taberei, Prelungirea Ghencea, va oferim spre vanzare un apartament superb cu o terasa de 33 mp, 2 camere, decomandat si se preda finisat,...

 • 85 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 10:04
Prelungirea Ghencea Sere, Lidl 2 camere, 57 mp
59.047 €

Drumul Taberei, 2 camere, decomandat, balcon, finisat la cheie, cu usa metalica, centrala proprie, calorifere de otel, prize si intrerupatoare,...

 • 59 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 10:03
Prelungirea Ghencea Sere, Lidl, 2 camere, 56 mp
68.500 €

Drumul Taberei, bloc nou, caramida, 2 camere superbe, decomandat, cu o terasa de 6 mp, finisat la cheie, cu: usa metalica, centrala proprie,...

 • 68 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 10:03
Prelungirea Ghencea, Lidl, 2 camere, etaj 1/3
61.904 €

va oferim spre vanzare un 2 camere decomandate cu balcon si bucatarie inchisa, apartamentul va fi predat cu toate finisajele incluse si racordurile...

 • 63 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Sector 6, ieri, 10:03
Drumul Taberei, 1 Mai, Drumetul, bloc 1980
+ Schita
71.500 €

et. 8/10, cf. 1, decomandat, 57 mp vezi releveul, 2 balcoane si pe dormitor si pe sufragerie, pozitie excelenta, vedere spre Parcul Moghioros,...

 • 57 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 6, ieri, 09:33
Drumul Taberei, Bucla, apartament decomandat
63.000 €

bloc special, et. 4/10, bucatarie 8 m, fara imbunatatiri, doar termopan si usa metalica, necesita renovare, scara curata, zona verde, linistita,...

 • 52 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
 • 7 min.
Sector 6, ieri, 09:33
Drumul Taberei, Romancierilor, Parc, 2 cam.
57.000 €

Dr Tab, Romancierilor, Parc, et. 8/10, cf. 1, decomandat, circular, 52 mp, cu balcon, hol lung, gresie, faianta,parchet,termopan clasice,geam la...

 • 52 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 5 min.
Sector 6, ieri, 08:23
Drumul Taberei- Moghioros Str.Pascani
55.000 €

max. 5 min. metrou, 8/10, cf.I sdec, 53 mp, bloc solit 1973 , scara curata, zona verde, cu imbunatatiri decente, liber, acte la zi, se accepta...

 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 4 min.
Sector 6, ieri, 07:51
Drumul Taberei- Romancierilor
62.500 €

Apartament 2 camere conf 1 circular, etaj 7/10 , bloc reabilitat termic, apropiere mijloace transport, metrou, piata , parc , centre comerciale,...

 • 58 mp
 • An 1974
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
Sector 6, 17 ian, 17:45
Drumul Taberei apartament vedere parc Moghioros
75.000 €

2 camere .circular, curat, metrou, se vinde mobilat si utilat, AC, bloc cu trecere intre scari pe fiecare etaj,

 • 52 mp
 • An 1972
 • Circular
 • Etaj 7 din 10
 • 4 min.
Sector 6, 17 ian, 17:24
Drumul Taberei, ANL Brancusi
+ Schita
68.500 €

bucatarie open space, se vinde mobilat si utilat complet, centrala de bloc,geam baie, loc de parcare, acte facute, accepta credit,

 • 59 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 10 min.
Sector 6, 17 ian, 16:58
Drumul Taberei, langa Afi Cotroceni
+ Schita
78.000 €

ofer spre vanzare 2 camere semidecomandate cu balcon langa Afi, et 3,cf 1, 50mp, toate imbunatatirile, renovat de 2 ani, se vinde ca in imagini,...

 • 50 mp
 • An 1971
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 17 ian, 16:23
Drumul Taberei, Parc Moghioros
57.000 €

et 8/10, cf 1, Circular, pozitionat pe o strada cu spatii verzi din spatele Parcului Moghioros, apartament curat dar fara imbunatatiri, geam de...

 • 53 mp
 • An 1972
 • Circular
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 17 ian, 16:22
Drumul Taberei, Valea Ialomitei
65.000 €

et. 4/4, cf. 1, decomandat, recent renovat, 2 x aer conditionat, mobila pe comanda, se vinde ca in imagini, fara probleme cu terasa, toate actele,...

 • 49 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, 17 ian, 16:22
Drumul Taberei Bd Timisoara Vanzari Apartamente 2 camere
66.500 €

Drumul Taberei Bd. Timisoara (3 min distanta de Plazza Romania) apartament 2 camere confort 1 semidecomandat, etaj 8/10, renovat recent: gresie,...

 • 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, 17 ian, 16:18
Drumul Taberei, Valea Furcii
+ Schita
64.500 €

etajul 2/3, decomandat, bloc 2007, 60 mp, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, balcon, loc de parcare, acte...

 • 60 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 16 min.
Sector 6, 17 ian, 16:11
Drumul Taberei, 5 minute Metrou Raul Doamnei
+ Schita
59.999 €

comision zero de la cumparator, tramvai 41, bloc stradal, reabilitat termic, confort 1, decomandat, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • 49 mp
 • An 1971
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Sector 6, 17 ian, 14:45
Drumul Taberei
60.500 €

Drumul Taberei- Romancierilor- confort 1, semidecomandat, etaj 6, apropiere parc si metrou, acte in regula. Necesita renovare.

 • 51 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Sector 6, 17 ian, 14:32
Drumul Taberei, AFI Cotroceni
+ Schita
86.500 €

Ho si Min, bloc rusesc etaj 3 cu pod, 63 mp, la 2 minute de metrou Orizont, foarte curat, decomandat, termopane, parchet, zona linistita, boxa...

 • 63 mp
 • An 1957
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Sector 6, 17 ian, 14:17
Drumul Taberei Afi Cotroceni!
53.500 €

Marcu Mihaela Ruxandra Scoala 193, Orizont, et 8/8, confort 1 semid, balcon logie, termopane tot fara dormitor, bloc de caramida, curat, civilizat,...

 • 50 mp
 • An 1963
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 11 min.
Sector 6, 17 ian, 14:14
Drumul Taberei
70.000 €

2 camere Dr.Taberei 79 circular, renovat, mobilat.

 • 52 mp
 • An 1978
 • Etaj 8 din 10
Sector 6, 17 ian, 13:50
Drumul Taberei, Favorit
61.800 €

Favorit, Obcina Mare, etajul 3/4, decomandat,bloc reabilitat, gresie,faianta,usa metalica, bloc curat,loc de parcare ADP, zona linistita,aproape de...

 • 50 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, 17 ian, 13:41