Vanzari apartamente 2 camere Drumul Taberei - Ghencea

Subrubrica: 2 camere
Zona: Drumul Taberei-Ghencea
...
55.900 €

Este un apartament de 2 camere incapator si bine impartit. Apartamentul este termoizolat. Metrou-Valea Ialomitei ; Ratb-2 minute; Magazine- Kaufland Brancusi,Mega Image/Cofetarie ...; Scoala-Scoala...

Suprafata 48 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 20:45
...
39.900 €

Preturi detaliate fara tva, direct dezvoltator: Studio = 39.900 euro ( pret pentru cash ) sau 45.428 euro ( pret pentru rate direct la dezvoltator ) 2 camere = 47.904 euro ( pret pentru cash ) sau...

Suprafata 65 mp An 2021 Etaj 2 M 14 min.
Bucuresti, ieri, 20:30
...
104.285 €

Va prezentam acest apartament de 2 camere cu curte si terasa proprie. Acesta se vinde cu loc de parcare inclus si este compartimentat dintr-o camera de zi, un dormitor, o baie cu geam si o bucatarie.

Suprafata 140 mp An 2022 Decomandat Etaj parter din 3 M 16 min.
Bucuresti, ieri, 19:39
...
64.900 €

Ag imobiliara-Lidl, centrala termica proprie, bucatarie open space, balcon inchis cu termopan, iesirea in balcon se face din ambele camere, orientare Est (Rasarit), mobilat, aparat conditionat Daikin

Suprafata 60 mp An 2009 Decomandat Etaj 5 din 14
Bucuresti, ieri, 18:30
...
53.500 €

strada Sibiu apartament 2 camere confort 1 semidecomandat suprafata 55 mp balcon din constructie bloc 1970 stradal situat la 3 minute distanta de metrou acces rapid la mijloace de transport

Suprafata 55 mp An 1970 Semidecomandat Etaj parter din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 17:44
...
68.570 €

2 camere, etajul 3 din 6, bloc cu lift, finisat la cheie, gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte sanitare, toate la alegerea clientului cumparator, comision 0%.

Suprafata 56 mp An 2023 Decomandat Etaj 3 din 6
Bucuresti, ieri, 17:12
...
75.238 €

Apartament 2 camere, 69 mp. suprafata utila, bucatarie inchisa - 14 mp., centrala proprie, balcon, contorizare individuala. Apartamentul se preda complet finisat. Se accepta credit bancar!

Suprafata 69 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 16:15
...
48.000 €

Exclusiv Agentia Public Imob ofera spre vanzare apartament 2 camere conf.2 semidecomandat etj.7/10 semistradal mobilat utilat gresie.Faianta termopan parchet usa metalica,inst.elctrice si sanitare noi

Suprafata 35 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 16:00
...
74.000 €

Drumul Taberei Favorit, 1/dec, 2/4 amenajat 2021, toate imbunatatirile de cal superioara mobilat modern utilat complet acte loc parcare ADP zona exceptionala 2min metrou, STB, Afi, supermarket-uri, scoli

Suprafata 50 mp An 1967 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:59
...
53.900 €

Drumul Taberei Raul Doamnei cf1/dec 4/4 reabilitat terasa refacuta termopan liber acte pregatite in vederea vanzarii zona linistita 2 min metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli, gradinite

Suprafata 50 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 15:58
...
62.900 €

Drumul Taberei V.Ialomitei cf1/dec 3/4 curat liber izolat amenajat cu gresie faianta termopan usa metalica proaspat zugravit acte zona linistita langa metrou, piata, Kaufland, lidl, scoli, gradinite

An 1975 Decomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 15:58
...
68.900 €

Drumul Taberei, parc cf. 1, sd. 5/10, amenajat cu toate imbunatatirile de calitate superioara (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac usi interior noi) acte zona buna, langa parc, piata, statie metrou,...

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj 5 din 10
Bucuresti, ieri, 15:58
...
43.900 €

Prel. Ghencea, cf. 2, dec., 9/10, curat, amenajat (gresie, faianta, parchet, termopan, um+ac), mobilat modern, boxa, acte, zona buna, aproape de metrou, STB-uri, supermarket-uri, scoli, gradinite,

Suprafata 38 mp An 1975 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 15:58
...
65.900 €

bl. caramida, 3/4, balcon generos, acte pregatite pentru vanzare, zona exceptionala, 1 min. metrou, linia 41, numeroase alte STB, piata, parc, Plaza Mall, Cora Lujerului, Politehnica,

Suprafata 50 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 15:58
...
48.500 €

Drumul Taberei Raul Doamnei curat liber parchet usa metalica gresie faianta acte pregatite pt vanzare zona deosebita 1min statie metrou, numeroase Stb-uri, supermarket-uri, scoli, gradinite

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 15:58
...
52.500 €

cf. 1, circ., 6/10, liber, termopan, usa metalica, spatii depozitare, buc. spatioasa, acte pregatite in vederea vanzarii, zona deosebita, langa statie metrou, STB, parc, supermarket-uri, scoli,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 15:57
...
57.000 €

bloc reabilitat, 2 minute metrou, confort 1, semidecomandat, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:55
...
73.900 €

Piata Moghioros- strada Brasov, 2 cam, 52mp et 2/4 renovat, se vinde utilat si mobilat, zona linistita, metrou, piata, metrou usor cresa

Semidecomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 15:27
...
49.500 €

Bulevardul Timisoara cf 2 semidecomandat etaj 7/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica liber toate acteloe acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 15:18
...
59.900 €

constructie 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, se poate vinde partial mobilat si utilat, balcon mare, izolat interior, deasupra apartamentului sunt boxe pentru depozitare,acte,

Suprafata 55 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 10 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 15:11
...
79.800 €

2 camere circulare, renovate integral, instalatii schimbate, totul nou, acte la zi, pozitie buna,

Suprafata 52 mp An 1973 Circular Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:57
...
74.900 €

Orizont, 2 camere, bloc impecabil, geam la baie, balcon mare pe doua camere inchis in termopan, liber, acte la zi, pozitie buna

Suprafata 55 mp Semidecomandat Etaj 3 din 8 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:57
...
67.000 €

Drumul Taberei, etaj 3/10, 2 Camere, str. Sibiu, 3 minute Metrou Favorit, 7-8 minute Afi Cotroceni,decomandat-circular, mobilat-utilat, termopan,parchet, usa metalica, liber, cadastru, intabulare.

Suprafata 51 mp An 1974 Decomandat Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 14:30
...
57.000 €

bloc reabilitat, renovat integral, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 39 mp An 1976 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
...
62.000 €

Drumul Taberei Favorit Metrou apartament 2 camere cf1 , parter/4 balcon, cadastru intabulare liber

Suprafata 50 mp Semidecomandat Etaj parter din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
...
63.000 €

cf. 1, bucatarie 10 mp, bloc reabilitat, renovat integral, in zona metrou, piata, scoala, gradinita, intabulare, cadastru, accept credit,

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 2 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 14:11
...
59.000 €

Bloc 1980, cf.1, semidecomandat, parter /8, curat, liber, intabulare, cadastru, accept credit. Pret usor negociabil!

Suprafata 49 mp An 1980 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
63.000 €

confort 1, decomandat, parter cu balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, intabulare, cadastru, accept, credit. Pret usor negociabil .

Suprafata 50 mp An 1975 Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
64.000 €

5 min. metrou, piata, confort 1, semidecomandat, 5/10, renovat integral, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Semidecomandat Etaj 5 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:09
...
75.000 €

confort 1, decomandat, 5/10, imbunatatiri, intabulare, cadastru, accept credit,

An 1975 Decomandat Etaj 5 din 10 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 14:08
...
92.000 €

decomandat, etaj 4/10, bucatarie inchisa, langa parcul Moghioros, finisaje de calitate, acte la zi, accept credit.

Suprafata 56 mp An 2020 Decomandat Etaj 4 din 10 M 3 min.
Bucuresti, ieri, 14:07
...
66.000 €

bloc tip "P", reabilitat, cf.1, decomandat, etaj 2/4 fara imbunatatiri.

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 14:07
...
48.000 €

cf. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, fara balcon, acte,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 14:02
...
62.000 €

2 camere cf 1 circular p/10 liber contorizat geam la baie balcon inchis cadastru intabulare acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 14:01
...
66.000 €

cf 1, circular p/10 gresie, faianta, parchet, termopan usa metalica, acte, hol lung contorizat acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Circular Etaj parter din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 13:45
...
63.500 €

Bloc nou, 4 etaje, cu lift si balcoane generoase. Apartamente disponibile in mai multe configuratii. Cu 2 camere la 63.500 euro si cu 3 camere la 91.000 euro. Comision 0% - NILS Imobiliare 2 camere,...

Suprafata 62 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 13:32
...
60.000 €

Drumul Taberei, apartament 2 camere, confort 1, circular, decomandat, etaj 7/10, centrala termica, ac, termopan, etc. tramvai 41, Auchan, 5-7 minute parc Moghioros, metrou, cadastru, intabulare

Suprafata 52 mp An 1973 Decomandat Etaj 7 din 10 M 11 min.
Bucuresti, ieri, 13:13
...
105.000 €

2 camere, etajul 4 din 6, bloc nou finalizat, bucatarie inchisa, finisat la cheie, finisajele se vor alege de catre viitorul cumparator, orientare pe sud, comision 0%

Suprafata 58 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 6
Bucuresti, ieri, 13:03
...
74.500 €

Terasa Azzuro, proprietar, intrare si vedere stradala, apartament liber care a necesita renovare totala s-a schimbat instalatia electrica, sanitara, termopan, s-a curatat pana la caramida, total noi,...

Suprafata 50 mp An 1972 Circular Etaj 3 din 10 M 5 min.
Bucuresti, ieri, 12:46
...
63.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 1/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
44.500 €

2 camere cf 2 semidecomandat, etaj 3/10, fara balcon, termopan, liber contorizat necesita imbunatatiri acte cadastru intabulare, pret fix,

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 12:45
...
72.000 €

2 camere cf 1 semidecomandat etaj 5/10 bloc reabilitat caramida baie cu geam termopan usa metalica contorizat liber acte acc credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 4 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
51.800 €

Raul Doamnei cf 2 decomandat p/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilat utilat acte acc credit

Suprafata 40 mp An 1974 Decomandat Etaj parter din 10 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 12:45
...
41.000 €

2 camere, cf. 2 decomandat, etaj 9/10, liber, contorizat, usa metalica, necesita renovare, acte, acc. credit,

Suprafata 38 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 7 min.
Bucuresti, ieri, 12:44
...
74.280 €

centrala, bloc nou, metrou, 55 mp, etaj 5,

Suprafata 55 mp An 2021 Decomandat Etaj 5 din 11 M 2 min.
Bucuresti, ieri, 12:30
...
75.000 €

bloc tip Z special, etaj 7/10, decomandat, boxa in acte, curat, fara imbunatatiri, acte,

Suprafata 56 mp Decomandat Etaj 7 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:28
...
64.500 €

Moghioros- Lasermed bloc tip P' etaj 3 din 4 izolat termic, balcon inchis, termopane,fara imbunatatiri, geam la baie, necesita renovare completa,

Suprafata 50 mp An 1967 Decomandat Etaj 3 din 4 M 1 min.
Bucuresti, ieri, 12:27
...
63.000 €

2 camere, cf. 1 semidecomandat, etaj 2/10, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, liber, acte, cadastru, intabulare, acc. credit,

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 10 M 6 min.
Bucuresti, ieri, 12:23
...
46.500 €

cf 1 semidecomandat etaj 9/9 +etaj tehnic (uscatorii pe jumatatea apartamentului) bloc reabilitat ,inclusiv terasa refacuta garantie 10 ani ,teava gaze,gresie faianta (vechi)parchet masiv A/C liber

Suprafata 52 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 9 din 9 M 13 min.
Bucuresti, ieri, 12:23
...
58.000 €

Drumul Taberei, Raul Doamnei, la 2 min metrou, bloc reabilitat termic, cf 1, sdec, etaj 7/10, 2 lifturi, geam baie, gresie, faianta, parchet,termopan,UM,Agentie

Suprafata 52 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 12:17
Articole recomandate
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 437
Noua Casă e Prima Casă, dar mai scumpă

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un...

18.07.2022 Imobiliare 5.863
Cum se stabileste pretul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 8.096