Vanzari apartamente 2 camere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 355 anunturi
Subrubrica: apartamente 2 camere
Zona: Titan-Dristor
X inchide

Creeaza alerta la cautarea ta pentru a primi zilnic pe email anunturile noi

Metroul Nicolae Grigorescu, Rotunda
68.500 €

direct proprietar, ap. cu 2 camere renovat total in 2019. Are schimbate toate instalatiile inclusiv geamurile. Blocul este reabilitat si localizat...

 • 56 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 17:23
Nicolae Grigorescu, bloc 2007, parcare subterana
79.000 €

Ap 2 cam, intr-un bloc din 2007, 5 min metrou, se vinde mobilat si utilat complet, 70 mp, (poate fi transformat in 3 camere), loc de parcare...

 • 69 mp
 • An 2007
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 17:19
Liviu Rebreanu Park Lake stradal, zona amenajata
66.500 €

Apartament decomandat 54mp etaj 7/10, bloc reabilitat termic, este situat chiar vis-a-vis de mall-ul Park Lake, 5 minute metrou Dristor. Zona este...

 • 54 mp
 • An 1969
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 6 min.
Bucuresti, azi, 16:49
Titan, Billa, Titan
56.500 €

6/10, cf.1, spatios, 54 mp, intersectia Postavarului cu Bd. 1 Decembrie, la 9 minute de Metrou, imbunatatiri: g, f, p, t, um, bloc reabilitat,...

 • 54 mp
 • An 1974
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 10:45
Camil Ressu
79.000 €

metrou Nicolae Grigorescu, bloc 2009, semidecomandat, et 7/7, 116 mp (din care 58 mp apartamentul si 58 mp terasele), gresie, faianta, centrala...

 • 116 mp
 • An 2009
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 8 min.
Bucuresti, ieri, 21:50
TItan, apartament 2 camere
74.500 €

metrou 1 Decembrie 1918, apartament 2 camere nou cu o compartimentare spatioasa – 64 mp, la doar 7 minute de statia de metrou 1 Decembrie 1918....

 • 64 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Bucuresti, azi, 16:23
Titan, Policlinica
63.000 €

etaj 3 din 10 confort l cu balcon imbunatatiri spatios. Blocul este reabilitat plasat in zona verde aproape de metrou parc magazine. Se accepta...

 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, azi, 16:11
Ozana, Titan
+ Schita
80.000 €

Apartament 2 camere Ozana, Titan 10 minute de metrou N. Teclu.

 • 73 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 15:59
Titan, Ozana, str. Gura Fagetului
42.900 €

Titan, Ozana, str. Gura Fagetului, studiouri in bloc P+4ET, s. (cu balcon) de la 40,20 mp. La cheie. Pret de la 42.900 euro. Plata Prima casa,...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 15:47
Theodor Pallady, apartament 2 camere
+ Schita
69.000 €

metrou Nicolae Teclu, apartament 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 2, constructie finalizata 2018, loc de parcare, lift, gresie, faianta,...

 • 63 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 18 min.
Bucuresti, azi, 15:45
Nicolae Grigorescu, Titan
+ Schita
70.300 €

Apartament 2 camere N Grigorescu - Titan.

 • 66 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 10 min.
Bucuresti, azi, 15:43
Camil Ressu 10 minute metrou Grigorescu si parc
71.000 €

chiar pe Fizicienilor, decomandat, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, bloc din 1983, liber, toate actele, credit

 • 51 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Baba Novac intersectie Tuculescu
61.000 €

10 minute metrou Dristor, chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatirli, liber

 • 51 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Theodor Pallady, chiar la 1 Decembrie 1918 metrou
72.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat, complet renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac,...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Dristor chiar la metrou
65.000 €

apartament fara imbunatatiri, bloc rebilitat, termopan, liber, toate actele

 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Dristor, 5 minute metrou, chiar pe Tomis
75.000 €

bloc 4 etaje reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, usi Porta Doors, 2 ac, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Dristor pe Camil Ressu chiar la gura de metrou
66.000 €

stradal, bloc reabilitat, termopane, gresie, parchet, liber, toate actele

 • 53 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 1 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Baba Novac, 5 minute parc IOR
62.000 €

chiar pe Campia Libertatii, 10 minute metrou Muncii, bloc reabilitat, termopane, parchet lemn masiv, fara imbunatatiri, liber, toate actele.

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Basarabia vav stadion, 10 minute metrou Muncii
+ Schita
71.000 €

bloc stradal, vedere spate chiar la parc Gheorghe Petrascu, decomandat, gresie, faianta, parchet din lemn masiv, termopane, usa metalica, bucatarie...

 • 58 mp
 • An 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Nicolae Grigorescu, 10 minute metrou si parc IOR
60.000 €

chiar la piata Salajan pe Ghita Serban, bloc reabilitat, decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 53 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Baba Novac, parcul IOR
49.000 €

5 minute parcul IOR, decomandat, centrala termica, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 50 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 14:47
Camil Ressu chiar la gura de metrou Grigorescu
69.000 €

bloc reabilitat, complet renovat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele

 • 56 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 14:46
Baba Novac intersectie Campia Libertatii parc IOR
61.000 €

bloc reabilitat, terasa fara probleme, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, bucatarie mobilata, credit

 • 53 mp
 • An 1968
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 14:46
Dristor, 10 minute metrou
70.000 €

bloc reabilitat, balcon, vedere spate, complet renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, AC, instalatii electrice si sanitare...

 • 53 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, azi, 14:46
Titan 10 minute parc IOR si metrou, pe Cosla
63.000 €

gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bucatarie mobilata, liber, toate actele

 • 51 mp
 • An 1967
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 14:46
Baba Novac intersectie Campia Libertatii
66.000 €

stradal, vedere spate, bloc reabilitat cu 3 lifturi, complet renovat mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,...

 • 53 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 14 din 17
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 14:46
Titan
42.700 €

anvelopat, apropiere metrou, mobilat, utilat, aer conditionat, centrala, urgent,

 • 38 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Bucuresti, azi, 14:33
Titan, 1 Decembrie 1918
+ Schita
62.000 €

semistradal, 2 minute piata, ratb, Auchan Titan, 9 minute metrou, confort 1, decomandat, fara balcon, renovat, bloc reabilitat, boxa, loc parcare,...

 • 49 mp
 • An 1972
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 14:15
Titan, metrou ocazie
+ Schita
63.000 €

1/10, fara imbunatatiri sau modificari, reabilitat, se poate amenaja dupa dorinta stradal, liber, acte ok, se accepta credit si plata in lei....

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 13:57
Baba Novac
60.000 €

Park Lake, chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatirli, liber, situat la 7-8 min metrou Dristor si 2 min parc Ior.

 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 13:51
Titanul Nou
+ Schita
52.155 €

Titan, bloc nou, comision 0, Pt plata cash'super oferta!apartament nou in bloc,finisaje Gresie,faianta import Italia,parchet laminat usi de...

 • 58 mp
 • An 2018
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, azi, 13:29
Basarabia bd., vis a vis parc
52.000 €

la trei minute de metrou Piata Muncii, et 9/ 11, curat, zona linistita, langa parcul national, parchet, faianta, orientare vest, acte, pret neg.

 • 50 mp
 • An 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 11
 • 7 min.
Bucuresti, azi, 13:15
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Grigorescu
69.800 €

2 camere decomandat, 900 m fata de statia de M Nicolae Grigorescu

 • 62 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 9 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Teclu
58.500 €

2 camere tip studio pret promotional pentru aceasta perioada.

 • 64 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 5
 • 14 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan
61.300 €

promotie 2 camere decomandat situat la 4 min. metrou 1 Decembrie 1918

 • 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan
39.900 €

apartament 2 camere finalizat, etaj parter inferior, acte gaze, mutare imediata

 • 50 mp
 • An 2018
 • Etaj parter din 4
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Grigorescu
+ Schita
69.900 €

apartament 2 camere promo, 8-10 min. metrou Nicolae Grigorescu

 • 63 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan
80.000 €

promo 2 camere 500 m, 1 Decembrie 1918, acceptam orice modalitate de plata.

 • 103 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, Titan
53.100 €

2 camere 400 m Theodor Pallady, 10 minute M 1 Decembrie 1918

 • 50 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:08
Theodor Pallady, TItan
50.000 €

2 camere studio 65mp zona Titan, pret avantajos!

 • 65 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan
67.000 €

apartament 2 camere finalizat zona Theodor Pallady

 • 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan
70.000 €

2 camere finalizat, 900 m metrou 1 Decembrie 1918

 • 70 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan
61.500 €

apartament 2 camere decomandat, finalizat, acte gata, mutare rapida, parcare inclusa

 • 52 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan
74.900 €

2 camere situat pe Theodor Pallady la doar 4 minute m 1 Decembrie 1918,

 • 57 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 5 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan, Nicolae Teclu
62.500 €

2 camere total decomandat 500 m metrou Nicolae Teclu

 • 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 3 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Theodor Pallady, Titan
65.000 €

2 camere zona Auchan Titan, mutare imediata

 • 57 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 13 min.
Bucuresti, azi, 13:07
Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918
71.500 €

apartament de 2 camere nou, decomandat si spatios la doar 7 minute de metrou 1 Decembrie 1918. Ansamblu rezidential nou cu acces securizat. Zona...

 • 59 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Bucuresti, azi, 13:05
Dristor
68.900 €

Dristor - Mega Image, 2 camere, confort 1, decomandate, etaj 4, bloc reabilitat, renovat si mobilat modern, pret 69900 E( mobilat, utilat ) /...

 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 12 min.
Bucuresti, azi, 12:42
Dristor
74.000 €

5/8, cf.1, decomandat, bloc 1984, la 5 minute de Bd.Camil Ressu, toate imbunatatirile: g, f, p, t, um, centrala proprie, cadastru, intabulare,...

 • 54 mp
 • An 1984
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 8
Bucuresti, azi, 12:38
Titan, 1 Decembrie, Auchan
45.000 €

situat langa Auchan, 15 min. metrou, conf.1, semidec., et. 5+6, duplex, bl.1980, ap. construit 2012, sup. 43,34 mp, centrala gaz, 2 gr. sanitare,...

 • 44 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 6
 • 16 min.
Bucuresti, azi, 12:36
Calea Vitan, Stadion Olimpia, Mega Image
+ Schita
67.900 €

acum la vanzare apartament cu 2 camere decomandat 53 mp, etaj 8/10, usa metalica, termopane, restul necesita renovare, bloc 1981, reabilitat...

 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 11 min.
Bucuresti, azi, 12:28
Titan, Liviu Rebreanu
62.900 €

apartament confort 1, semidecomandat situat la etajul 5/10, necesita zugravit, cadastru si intabulare liber

 • 54 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 4 min.
Bucuresti, azi, 12:26