Apartamente 2 camere de vanzare Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: Titan-Dristor
...
76.000 €

Titan Liviu Rebreanu(Auchan) 2 camere cf 1,renovat,mobilat,utilat,etaj 5/10,fara risc seismic,merita vazut,76000 eur,tel 0722912924/0767922400

Suprafata 50 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 16 min.
Bucuresti, azi; 22:46
...
105.000 €

chiar la parcul Titanii, complet mobilat si utilat, balcon inchis cu sticla, glisanta, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, 3 lifturi, centrala de bloc, liber

Suprafata 52 mp An 2010 Semidecomandat Etaj 6 din 13 M 16 min.
Bucuresti, azi; 20:54
...
70.000 €

15 minute metrou Dristor, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, geam baie, balcon mare, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi; 20:54
...
75.000 €

promotie la plata cash, lift, parcare subterana, finisaje de calitate superioara, toate utilitatile, centrala proprie, incalzire in pardoseala, tva inclus,

Suprafata 68 mp An 2024 Decomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi; 23:05
...
104.999 €

apartament 2 camere Dristor - 5 min de mers pe jos fata de metrou. Se vinde mobilat si utilat exact ca in poze. Centrala termica in condensatie Ariston. Usi interior si exterior Pinum. Disponibil imediat....

Suprafata 59 mp An 1983 Decomandat Etaj 3 din 8 M 10 min.
Bucuresti, azi; 17:05
...
63.999 €

etaj 4/4, terasa refacuta acum 2 ani, bloc reabilitat termic, termopane integral, fara imbunatatiri, toate actele, se accepta credit, liber, clasa en B, se accepta credit, pret fix

Suprafata 49 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 5 min.
Bucuresti, azi; 16:29
...
75.500 €

etaj 8/10, cf. 1 decomandat,55 mp, bloc 1966 reabilitat, primul propriatar, decent, termopane integral, liber, acte la zi , clasa en B, merita pret fix nu insistati

Suprafata 55 mp An 1966 Decomandat Etaj 8 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 16:26
...
85.000 €

decomandat, etajul 7/8, bloc dupa cutremur, 2 lifturi, vedere neobturata, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, reabilitat termic,

Suprafata 51 mp An 1981 Decomandat Etaj 7 din 8 M 13 min.
Bucuresti, azi; 20:42
...
69.000 €

bloc reabilitat, termopane, usa metalica, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 56 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 19 min.
Bucuresti, azi; 20:42
...
65.000 €

cf 2 sporit, decomandat, bloc reabilitat, curat, liber, toate actele

Suprafata 45 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 8 M 8 min.
Bucuresti, azi; 20:39
...
58.000 €

pe Gura Drumul Fagetului, bloc reabilitat, parter inalt, centrala, complet mobilat si utilat, bucatarie open space, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, bloc linistit,

Suprafata 40 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, azi; 20:39
...
86.000 €

chiar la Scoala 195, strada Rotunda, orientat catre est, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, credit

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi; 20:33
...
69.999 €

etaj 8/10, cf. 1 sporit decomandat, 55 mp, bloc 1984, partial imbunatatiri decente, acte la zi, liber, nelocuit, vizite urgent, sunati acum, merita, oferta reala, pret fix, nu insistati,

An 1984 Decomandat Etaj 8 din 10 M 13 min.
Bucuresti, azi; 16:25
...
114.900 €

bloc reabilitat, parter/4, complet renovat, instalatii electrice si sanitare noi, sapa noua, gresie, faianta, parchet, termopane, UM, calorifere si usi interioare schimbate, vedere mixta, liber

Suprafata 53 mp An 1986 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi; 20:30
...
83.000 €

piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 20:30
...
79.000 €

ap. 2 cam. (tip 1.2, corp C), spatios, g, f, p+ct Ariston, usi interior Pinum, usa ext. Bella Casa, utilitati oras. Fara intermediari, com. 0%,

Suprafata 55 mp An 2022 Semidecomandat Etaj 4 din 8 M 12 min.
Bucuresti, azi; 20:12
...
68.500 €

2 minute metrou, bloc reabilitat, decomandat, termopane, parchet, aer conditionat, liber, toate actele,

Suprafata 53 mp An 1976 Decomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 20:12
...
89.000 €

chiar la Rucar, parter inalt, bloc reabilitat, vedere mixta, complet renovat, mobilat si utilat, instalatii electrice si sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, ideal firma, salon,

Suprafata 55 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 9 min.
Bucuresti, azi; 20:09
...
83.500 €

decomandat, bloc retras de la bulevard, etajul 5/10, pret 83500 euro, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, bloc reabilitat,

Suprafata 54 mp An 1977 Decomandat Etaj 5 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 20:06
...
87.500 €

stradal pe Grigorescu, bloc reabilitat, complet renovat 2024, instalatii sanitare schimbate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, usi interioare noi, liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1968 Circular Etaj 8 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 19:54
...
76.000 €

chiar la parcul Titanii, bloc reabilitat, decomandat, fara balcon, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobilat si utilat, aer conditionat, masina spalat, aragaz, frigider,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, azi; 19:48
...
69.000 €

complex Buhusi, Circa 13 politie, bloc reabilitat, 1980, termopane, fara imbunatatiri, 2 balcoane, llift renovat, liber,

Suprafata 56 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 19 min.
Bucuresti, azi; 19:45
...
72.500 €

10 minute metrou si parc IOR, stradal, reabilitat, vedere fata, circular bucatarie, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, liber, toate actele,

Suprafata 50 mp An 1970 Decomandat Etaj parter din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 19:45
...
85.000 €

Str Istriei apartament de 2 camere decomandat in bloc din 1984. Bloc reabilitat Scara curata. Termopane. Liber, toate actele

Suprafata 51 mp An 1984 Decomandat Etaj 7 din 8 M 9 min.
Bucuresti, azi; 19:45
...
83.000 €

stradal, bloc reabilitat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, piata, toate actele

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 19:36
...
75.000 €

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 14 min.
Bucuresti, azi; 19:36
...
83.000 €

stradal, bloc reabilitat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, piata, toate actele

Suprafata 53 mp An 1974 Decomandat Etaj 5 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 19:33
...
64.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 19:30
...
82.000 €

3 minute Penny, Jysk, 10 minute metrou, posibilitate centrala, bloc reabilitat, termopane, gresie, faianta, parchet, vedere mixta,

Suprafata 50 mp An 1984 Decomandat Etaj parter din 4
Bucuresti, azi; 19:24
...
75.000 €

chiar pe Reconstructiei, bloc reabilitat, renovat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, toate actele,

Suprafata 51 mp An 1967 Semidecomandat Etaj 9 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi; 19:00
...
58.000 €

pe Gura Drumul Fagetului, bloc reabilitat, parter inalt, centrala, complet mobilat si utilat, bucatarie open space, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon, bloc linistit,

Suprafata 40 mp An 2019 Semidecomandat Etaj parter din 3
Bucuresti, azi; 19:00
...
83.000 €

piata, stradal pe Theodor Pallady, vedere fata, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, scara curata

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi; 18:54
...
114.500 €

ap. 2 camere, terasa mare, mutare rapida, complet finisat (g, f, p, um, ct) si bransat, utilitati oras. Direct dezvoltator,

Suprafata 121 mp An 2021 Decomandat Etaj 8 din 8
Bucuresti, azi; 18:54
...
98.000 €

10 minute metrou, etajul 1, centrala, gresie, faianta, parchet, usa metalica, bucatarie mobilata, geam baie, toate actele Locul de parcare este la suprafata, loc de joaca pentru copii

Suprafata 56 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 1 din 13 M 17 min.
Bucuresti, azi; 18:48
...
78.000 €

stradal pe Liviu Rebreanu, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, curat, liber

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 3 din 10 M 3 min.
Bucuresti, azi; 18:45
...
70.000 €

chiar pe Postavarul, bloc reabilitat, stradal, vedere spate, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, liber,

Suprafata 51 mp An 1970 Circular Etaj 5 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi; 18:45
...
64.900 €

Agentie imobiliara comision 2 % - confort unu, sdec, etaj 8/9 - bloc reabilitatr, termopan, fara imbuatatiri, liber, intabulare, 53 mp

An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 9 M 12 min.
Bucuresti, azi; 18:42
...
73.000 €

Apartament de 2 camere decomandat, bloc reabilitat, liber, toate actele.

Suprafata 50 mp An 1975 Decomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi; 18:39
...
86.000 €

chiar la Scoala 195, strada Rotunda, orientat catre est, bloc reabilitat, renovat, mobilat si utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, aer conditionat, credit

Suprafata 51 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 1 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi; 18:36
...
83.000 €

piata, stradal pe Theodor Pallady, vedere fata, bloc reabilitat, decomandat, gresie, faianta, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, liber, scara curata

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 10 M 2 min.
Bucuresti, azi; 18:36
...
80.000 €

langa metrou si parc IOR, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica

Suprafata 50 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 9 min.
Bucuresti, azi; 18:33
...
83.000 €

pe strada Becatei, piata Salajan, bloc reabilitat, 1974, decomandat, 57 mp, 2 balcoane, gresie, faianta, termopane, usa metalica, liber,

Suprafata 57 mp An 1974 Decomandat Etaj 1 din 10 M 6 min.
Bucuresti, azi; 18:30
...
62.000 €

pe Patriotilor, decomandat, confort 2 sporit, termopane, fara imbunatatiri, liber, toate actele

Suprafata 46 mp An 1973 Decomandat Etaj 1 din 8 M 8 min.
Bucuresti, azi; 18:30
...
80.000 €

stradal pe Liviu Rebreanu, vedere spate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, usi interioare schimbate, liber, toate actele

Suprafata 53 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 18:24
...
70.000 €

10 minute metrou, Muncii, bloc reabilitat, termopane, fara imbunatatiri, liber

Suprafata 53 mp An 1972 Decomandat Etaj 5 din 10 M 17 min.
Bucuresti, azi; 18:24
...
75.000 €

chiar pe Fuiorului, in bloc tip Y, reabilitat, balcon, aer conditionat, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 53 mp An 1968 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, azi; 18:09
...
85.000 €

ideal spatiu comercial, salon de infrumusetare, cabinet medical, veterinar, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica,

Suprafata 48 mp An 1981 Semidecomandat Etaj parter din 8 M 17 min.
Bucuresti, azi; 17:57
...
80.000 €

stradal pe Liviu Rebreanu, bloc reabilitat, vedere spate, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, partial mobilat si utilat, geam baie, liber, toate actele

Suprafata 53 mp An 1968 Semidecomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 17:54
...
83.000 €

10 minute metrou, vav parc IOR si mall Park Lake, bloc reabilitat, mobilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, balcon mare, aer conditionat, geam baie, toate actele

Suprafata 54 mp An 1965 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 15 min.
Bucuresti, azi; 17:54
...
95.000 €

renovat complet, mobilat si utilat modern, etajul 5/10, geam la baie, gresie, faianta, termopane, usa metalica, bloc reabilitat, toate actele, deal investitie (550 euro),

Suprafata 53 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 5 din 10 M 12 min.
Bucuresti, azi; 17:51
...
83.500 €

5 minute metrou si parc IOR, decomandat, balcon mare tip terasa, 60 mp

Suprafata 59 mp An 1978 Decomandat Etaj 7 din 10 M 7 min.
Bucuresti, azi; 17:30
...
82.000 €

Dristor, vanzare apartament 2 camere decomandate, etaj 6/10, suprafata 53 mp, confort I. Este situat la o distanta de 2 min de metrou Dristor 1, intr-o zona privilegiata cu magazine la parter, in apropiere...

Suprafata 53 mp An 1973 Decomandat Etaj 6 din 10 M 8 min.
Bucuresti, azi; 17:28
...
89.000 €

restaurant Rucar, bloc reabilitat, stradal, vedere mixta, renovat complet, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopane usa metalica, instalatii electrice si sanitare schimbate, liber,

Suprafata 53 mp An 1960 Decomandat Etaj parter din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi; 17:24
...
64.000 €

bloc reabilitat, scara curata, termopane, fara imbunatatiri, liber,

Suprafata 52 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 8 din 10 M 10 min.
Bucuresti, azi; 17:15
...
98.000 €

intersectie Jean Steriadi, chiar la Auchan, bloc reabilitat, gresie, faianta, parhet, termopane, usa metalica, 2 lifturi, parcare exterioara, bucatarie mobilata, paza 24/24, loc joaca pentru copii

Suprafata 56 mp An 2008 Semidecomandat Etaj 1 din 13 M 17 min.
Bucuresti, azi; 17:15
Articole recomandate
Cum se stabilește prețul apartamentelor vechi?

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează...

29.06.2022 Imobiliare 19.917
Ce fonduri europene sunt disponibile până în 2027 și cum facem să le cheltuim

Ce finanțări există, cine le poate primi, cum ceri bani de la Comisia Europeană, cât durează să obții...

15.02.2024 Utile 5.610
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 11.554

Descopera cele mai recente anunturi de vanzari apartamente 2 camere din Bucuresti & alte orase din Romania

Cauti apartamente 2 camere de vanzare in Bucuresti - Ilfov si alte orase din tara? Pe Anuntul Telefonic gasesti cele mai noi anunturi cu oferte direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti un apartament ieftin sau unul modern aflat intr-un ansamblu rezidential, aici gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste usor si rapid locuinta mult dorita, conform criteriilor tale de cautare

Pentru a gasi mai repede apartamentul de 2 camere pe care ti-l doresti, poti filtra anunturile dupa:

  • zona din Bucuresti in care se afla apartamentul sau orasul din alte judete din Romania
  • anul de constructie sau suprafata acestuia 
  • tipul apartamentului: decomandat, semidecomandat sau circular
  • optiuni interior (balcon, centrala termica sau daca este recent renovat) sau exterior (lift, loc parcare sau daca este reabilitat termic)
  • distanta fata de metrou

Cu ajutorul filtrelor avansate, procesul de cautare este simplu si eficient. Pe langa descrierile detaliate si fotografiile de calitate, in pagina anuntului vei gasi informatii relevante despre zona (distanta pana la statiile de metrou sau alte mijloace de transport in comun, puncte de interes precum gradinite, spitale, scoli, restaurante si supermarket-uri).

De asemenea, poti vedea evolutia preturilor imobiliare din zona sau poti verifica sectiunea de articole imobiliare pentru lua o decizie informata inainte de a achizitiona o proprietate

Ai de vanzare un apartament de 2 camere in Bucuresti? Adauga anunt, gaseste rapid un cumparator!