Vanzari apartamente 2 camere ieftine Bucuresti

Subrubrica: 2 camere
Zona: București
Pret euro: între - 55000
...
53.000 €

2 camere decomadate, et. 4/7, Militari Residence, mobilat, utilat, balcon mare, curat, linistit, luminos, Militari Residence, str. Tineretului, liber

Suprafata 49 mp An 2017 Decomandat Etaj 4 din 7
Bucuresti, azi, 12:57
...
47.000 €

Ramiro Imob va propune spre vanzare in Exclusivitate un apartament de 2 camere renovat  Este situat la etajul 3/4 in apropiere de Soseaua Giurgiului, pe Aleea Dolina Geam la baie Parchet nou Pretul...

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 12:29
...
36.000 €

10 minute metrou, bloc 4 etaje, mobilat si utilat, etajul 2/4, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, termoficare, gaz, toate utilitatile

Suprafata 29 mp An 1970 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 8 min.
Bucuresti, azi, 12:00
...
54.000 €

ansamblul apartine de Bucuresti sector 6, oferta promotionala, cu bucatarie separata si balcon, etaj 4/5 dec,se vinde cum este in poze?vedere rasarit.

Suprafata 52 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 06:55
...
52.500 €

Titan, str. Codrii Neamtului, confort 2 decomandat, etaj 9/10, imbunatatiri, curat, balcon inchis, bloc construit in 1974, reabilitat termic, nestradal,

Suprafata 37 mp An 1974 Decomandat Etaj 9 din 10 M 19 min.
Bucuresti, azi, 11:51
...
29.000 €

vand ap. 2 camere modificat, renovat, instal. sanitare si electrice noi, g, f, cada baie, buc geam, apa calda, intretinere mica, bloc curat,

Suprafata 29 mp An 1975
Bucuresti, azi, 11:47
...
55.000 €

Drumul Taberei Raul Doamnei cf.2/dec 4/10 hol locuibil amenajat (gresie faianta parchet termopan um)curat eliberabil, acte, zona exceptionala, langa metrou, numeroase STB, supermarket-uri, scoli

Suprafata 42 mp An 1973 Decomandat Etaj 4 din 10 M 1 min.
Bucuresti, azi, 11:44
...
15.500 €

apartament in vila parter din P+2, intr-o oaza de verdeata, multiple dependinte, loc de parcare, teren aferent apartamentului, renovat recent, centrala proprie, ideal pt. locuit, birouri,

Suprafata 70 mp
Bucuresti, azi, 11:40
...
38.000 €

vand ap. 2camere cf. 2 bl. reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopane, apa calda, caldura, gaze, Radet, pret disc., accept si credit

Suprafata 32 mp Decomandat Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:04
...
30.000 €

vand apartament 2 camere cf. 3, renovat, se vinde mobilat utilat, gresie, faianta, parchet, termopane, liber, toate actele, pret 30.000 euro

Suprafata 30 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:04
...
36.000 €

vand ap. 2 camere, cf. 2, Baciului, gaze, gresie, faianta, parchet, termopane, apa calda, caldura, gaze Radet, liber, toate actele.

Suprafata 38 mp Etaj 1 din 4
Bucuresti, azi, 11:04
...
30.000 €

vand apartament 2 camere cof 2 gresie faianta parchet termopane gaze bl reabilitat liber toate actele pret disc.

Suprafata 38 mp Etaj 2 din 4
Bucuresti, azi, 11:04
...
50.000 €

vand apartament 2 camere cf. 2, cu balcon, liber, accept si credit, se vinde cum e in poze, toate actele, pret 50000 euro disc.,

Suprafata 38 mp Etaj 7 din 10
Bucuresti, azi, 11:03
...
41.000 €

Parc Humulesti 2 camere confort 2 semidecomandat, etaj 6/10, liber, termopan, imbunatatiri clasice, bloc civilizat, vecini de calitate. Legatura directa la Piata Unirii - STB 117

Suprafata 40 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 6 din 10
Bucuresti, azi, 10:05
...
55.000 €

vanzare 2 camere confort 2 semidecomandat etaj 8/10, renovat total, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica ,instalatii sanitare / electrice schimbate +usi interior schimbate. Pozitie deosebita,...

An 1972 Semidecomandat Etaj 8 din 10
Bucuresti, azi, 10:02
...
55.000 €

Cf 2, dec, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, bloc reabilitat, toate actele, acc credit, vecinatati: Morarilor, Costin Georgian

Suprafata 39 mp An 1970 Decomandat Etaj 5 din 10 M 11 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
49.900 €

Cf 2, sdec, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele, acc credit, vecinatati: Ramnicu Sarat, Calea Vitan, Ramnicu Valcea

Suprafata 39 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 17 min.
Bucuresti, azi, 09:35
...
54.000 €

mobilat si utilat complet, centrala proprie, incalzire in pardoseala, lift, toate actele pregatite de vanzare, accept credit

Suprafata 52 mp An 2023 Decomandat Etaj 4 din 5
Bucuresti, azi, 08:15
...
46.500 €

Va prezentam un apartament cu 2 camere in vila, in zona Soseaua Salaj.Apartamentul este situat la parterul inalt al unei vile recompartimentate in anul 2008. Aproape de Lidl si statia STB Salaj.

Suprafata 37 mp An 2018 Semidecomandat Etaj parter din 2
Bucuresti, azi, 07:54
...
51.900 €

apartament de 2 camere cu suprafata de 48 mp utili, compus din living, dormitor, bucatarie, baie si balcon. Oferta de pret promotionala, 51900 euro, TVA

An 2023 Semidecomandat Etaj 1 din 7
Avangarde City Ilfov, azi, 00:45
...
35.000 €

Apartament 2 camere confort 2,in suprafata de 30 mp,situat la etajul 2 din 4,in curs de renovare la cheie,bloc. M2

Suprafata 30 mp An 1980 Semidecomandat Etaj 2 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 18:39
...
55.000 €

Vand ap 2 cam baie, buc., 50mp, pret discutabil

Suprafata 50 mp An 2021
Bucuresti, 16 Apr 17:48
...
52.000 €

Oferim spre vanzare un apartament cu 2 camere tip Studio pe Strada Amurgului In Popesti-Leordeni, Stradal, aproape de Statia de Metrou Berceni. Apartamentul este mobilat si partial utilat, se regaseste...

Suprafata 36 mp An 2023 Semidecomandat Etaj parter din 4 M 13 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:37
...
55.000 €

Mantuleasa, semistradal, zona buna si foarte linistita, ideal firma, birouri, Parter/1, centrala termica, bloc fara risc seismic, fara balcon, semidec., 36 mp, curte comuna, g+f+p+t, usa metalica, aer...

Suprafata 36 mp An 1946 Semidecomandat Etaj parter din 1 M 18 min.
Bucuresti, 16 Apr 16:21
...
35.000 €

Vand apartament 2 camere, zona linistita, de renovat, risc seismic 1, comision 2%

Suprafata 50 mp An 1940 Semidecomandat Etaj parter din 3 M 3 min.
Bucuresti, 16 Apr 15:20
...
21.000 €

Str. Amurgului, 2 camere, 30 mp, renovat, gaze, et. 2, mobilat, acte la zi, bloc curat,

Bucuresti, 16 Apr 14:22
...
36.500 €

Valea Danului, mansarda, 50 mp, etaj 6/6, an constructie 2013, necesita renovare, se vinde cum se vede in fotografii, acte in regula, fara balcon, apropiere STB si Metrou, ocazie, urgent;

Suprafata 50 mp An 2013 Semidecomandat Etaj 6 din 6 M 7 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:11
...
55.000 €

Particular, vand apartament 2 camere semidecomandat, zona linistita, case, parc,

Semidecomandat Etaj 4 din 4 M 10 min.
Bucuresti, 16 Apr 14:08
...
22.000 €

Ap. 2 camere 30mp, renovat, g, f, p, t, bloc cu locatari civilizati, acces pe baza de interfon, toate utilitatile gradinita, scoala, sectia 19 politie, cadastru, intab.,

Suprafata 30 mp An 1974 Semidecomandat Etaj 2 din 2
Bucuresti, 16 Apr 13:40
...
45.000 €

Liber ,ap 2 camere, et 9/10,bloc reabilitat ,loc parcare, mobilat, utilat, cadastru, intabulare

Suprafata 40 mp An 1975 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 Apr 13:31
...
46.500 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

Suprafata 37 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 Apr 13:31
...
51.062 €

apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash discount 50 euro/mp.

Suprafata 47 mp An 2020 Decomandat
Militari Residence Ilfov, 16 Apr 13:20
...
35.000 €

Pantelimon, Lidl, 1/4, cf. 3, semidec. 26 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, usi inter noi, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, luminos,...

Suprafata 26 mp An 1972 Semidecomandat Etaj 1 din 4
Bucuresti, 16 Apr 13:07
...
47.000 €

Berceni, Giurgiului, in spatele P-ta Progresu, intre Stoian Militaru si Alunisului, metrou Eroi sau Brancoveanu, apartament finisat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi, corpuri de iluminat...

Suprafata 39 mp An 1977 Semidecomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 Apr 13:01
...
46.500 €

et. 4/10, ocazie, cf. 2, dec., 37 mp, bloc fara risc seismic, reabilitat termic, fara imbunatatiri, doar termopan, lift modernizat, cadastru si intabulare, certificat energetic, liber, zona linistita,...

An 1976
Bucuresti, 16 Apr 12:59
...
52.000 €

vand ap. conf. 1 decomandat, et. 6/7, curat, usi interior schimbate, gresie, faianta, parchet, balcon 3, 70 m, se poate vinde partial mobilat, apropiere P-ta Progresu, metrou Eroii Revolutiei, se accepta...

Suprafata 50 mp Decomandat Etaj 6 din 7
Bucuresti, 16 Apr 12:52
...
40.500 €

vanzare rapida 2 cam., 42 mp, D/3, 2012, cf. 2, Rahova, parc Pecineaga, 40500 eur, accept colaborare Centrala proprie, AC, mobilat/utilat, exceptie frigider. Nu are balcon, necesita o noua zugraveala.

Suprafata 42 mp An 2012 Semidecomandat Etaj demisol din 3
Bucuresti, 16 Apr 12:50
...
49.500 €

apartament 2 camere decomandat, in suprafata de 38 mp, liber, bloc reabilitat termic, gaze separat, necesita renovat, particular, urgent,

An 1976 Decomandat Etaj 9 din 10
Bucuresti, 16 Apr 12:45
...
42.000 €

apartament 2 camere decomandat Calea Ferentari nr. 72, blocurile rosii,

Suprafata 52 mp An 1960 Decomandat Etaj 3 din 3
Bucuresti, 16 Apr 12:06
...
48.000 €

Proprietar vand apartament doua camere 32 mp renovat, etaj 2/4, situat vis-a-vis de biserica, la 5 min 5 statia de metrou Gorjului.

Suprafata 32 mp An 1970 Semidecomandat M 11 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:55
...
22.000 €

ap. 2 camere, etaj 2/2, renovat in totalitate, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, mutare imediat, st- 30 mp

Suprafata 30 mp An 1976 Semidecomandat Etaj 2 din 2
Bucuresti, 16 Apr 11:34
...
41.000 €

ap. 2 camere cf. 2, decomandat, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber, bloc reabilitat,

Suprafata 40 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 7 din 10
Bucuresti, 16 Apr 11:34
...
22.000 €

ap. 2 cam., etaj 2, st 30 mp, gresie, faianta, parchet, termopan, um, liber pret fix urgent

Suprafata 30 mp An 1978 Semidecomandat Etaj 2 din 2
Bucuresti, 16 Apr 11:34
...
52.900 €

Vanzare apartament 2 camere decomandate, situat la etajul 2 al unui imobil cu 10 nivele, suprafata utila totala 41 mp, an de constructie 1975,

Suprafata 41 mp An 1975 Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 11:02
...
35.200 €

in bloc nou, finalizare 2019, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, CT. Ratb, parcare, magazine, piscine. Metro Militari,apartament 2 cam 42 mp, direct dezvoltator, comision...

Bucuresti, 16 Apr 11:00
...
250 €

Valea Argesului, etajul 2/10, decomandat, mobilat si utilat, aer conditionat, termopan, curat, aproape de metrou, liber, 1+1 garantie.

Suprafata 42 mp An 1972 Decomandat Etaj 2 din 10 M 4 min.
Bucuresti, 16 Apr 10:45
...
45.500 €

direct dezvoltator, comision 0%, proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente, bloc finalizat, predare la cheie, compartimentari din caramida, posibilitate loc de parcare,

Suprafata 40 mp An 2022 Decomandat M 18 min.
Bucuresti, 16 Apr 09:43
...
44.990 €

Piata Resita, bloc anvelopat recent, renovat, impecabil,toate actele in regula, cadastru, intabulare , acceptam credit, cel mai bun pret din zona

Suprafata 40 mp An 1975 Decomandat Etaj 4 din 10
Bucuresti, 16 Apr 09:11
...
52.500 €

Va oferim la vanzare un apartament frumos compartimentat si complet renovat, in bloc civilizat, cu vecini linistiti si prietenosi, la doi pasi de Piata Progresul, un minut de statii STB. Restaurante si...

Suprafata 48 mp An 1972 Decomandat Etaj 7 din 7
Bucuresti, 16 Apr 08:55
...
37.000 €

V 099. Apartament 2 camere, semidecomandat, baie cu geam, Berceni, Piata Resita, etaj 4 din 4, terasa refacuta urmele de inundatie sunt dinainte de refacerea terasei, blocul s-a reabilitat termic anul...

Suprafata 40 mp Semidecomandat Etaj 4 din 4
Bucuresti, 16 Apr 08:50
...
49.900 €

Apartament situat in Militari Residence, cartier nou, in plina dezvoltare, in apropiere de autostrada Bucuresti - Pitesti (A1). Apartamentul este situat la etajul 7 al unui bloc localizat in imediata...

Suprafata 38 mp An 2018 Decomandat Etaj 7 din 8
Bucuresti, 16 Apr 08:05
Articole recomandate
Unde mai găsești apartamente sub 60.000 de euro în București

Zonele din București în care mai poți cumpăra un apartament de 45-55 de mp cu maxim 60.000 de euro;...

19.02.2024 Imobiliare 3.195
Zile libere 2024 - Află care sunt sărbătorile legale din anul 2024

Câte zile libere legale sunt în 2024 * Zile libere în plus pentru angajații de la stat * Idei de minivacanțe...

05.10.2023 Locuri de munca 6.672
La ce te uiți când cumperi o casă nouă sau un apartament vechi

Amplasamentul, vecinătățile și finisajele pot fi verificate cu ochiul liber; Pentru structură e nevoie...

01.03.2023 Imobiliare 10.825