Anunturi imobiliare vanzari - 3866 anunturi
Sectorul 4
37.000 €

garsoniera finalizata, Bucuresti sectorul 4, Grand Arena credit. Bonus loc de parcare, balcon inchs, mobilata si utilata

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:34
Berceni, metrou f. aproape garsoniera moderna
+ Schita
37.900 €

garsoniera moderna in ansamblu nou, modern ce se construieste in zona metroului Berceni Leonida. Finisaje la alegere foarte moderne, blocul are 2...

 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
 • 2 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:34
Soseaua Oltenitei, Paraul Rece, Ratb
34.000 €

garsoniera decomandata 34 mp utili, bl nou, structura cadre si diafragme beton, compartimentare caramida porotherm, direct dezvoltator, pentru...

 • 34 mp
 • An 2020
 • Decomandat
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:34
Militari, Iuliu Maniu, 8 minute metrou Preciziei
47.000 €

apartament cu 2 camere in bloc nou, situat la etajul 5/10, luminos, 42 mp utili, centrala proprie, baie complet utilata, contorizare individuala,...

 • 42 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:45
Piata Iancului
+ Schita
137.000 €

Proprietar vand apartament 4 camere, 90 m2 utili, aflat la parterul unui bloc de 8 etaje finalizat in anul 1981 in zona Pietei Iancului, la 400 m...

 • 90 mp
 • An 1981
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 6 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 13:45
Colentina, Doamna Ghica, Al Sinaia
54.000 €

Nelbo Imobiliare vinde apartament 2 camere confort 1 decomandat etaj 1 bloc reabilitat, fara imbunatatiri, de preferat casch, Al Sinaia, D-na Ghica

 • 52 mp
 • An 1975
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:40
Giulesti, Crangasi
+ Schita
 

Ocazie! Proprietar vand apartament 3 cam, cf.1, 78 m, 5/8, anvelopat, sdec, renovat, g+ f+A.C. situat pe Calea Giulesti, 1 baie, doua balcoane,...

 • 74 mp
 • An 1970
 • Etaj 5 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:35
Metrou Dimitrie Leonida
67.200 €

promotie apartament 3 camere metrou Dimitrie Leonida.

 • 87 mp
 • An 2020
 • Etaj 1 din 6
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Popesti - Leordeni, azi, 16:34
Militari, Tineretului
+ Schita
44.500 €

apartament 2 camere deosebit, nou, Militari Chiajna Apeductului, Mega Image la parterul blocului, parcare, tel.

 • 51 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:33
Berceni, 2 camere decomandat renovat
49.000 €

De vanzare 2 camere decomandat 42 mp, etaj 2, renovat complet, balcon, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare schimbate, usa metalica,...

 • 42 mp
 • An 1976
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:31
Armeneasca, Calea Mosilor, ap. 5 cam.
103.000 €

va oferim la vanzare in spate la Bursa de Valori un ap. 5 cam. circular, o camera de serviciu, boxa cu centr. termica si 2 gr. sanitare situat la...

 • 130 mp
 • An 1938
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 16:30
Promenada-Fabrica de Glucoza, finalizat 2019
127.900 €

va oferim spre vanzare un apartament finalizat in Ansamblul Belvedere, panorama deosebita, suprafata 90 mp, finisat lux, centrala proprie Buderus,...

 • 90 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 11
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:27
Chibrit, 1 Mai
83.000 €

apartament 2 cam., imobil p+5+lift constructie 2018 dezvoltator imobiliar proprietar, situat intr-o zona superba si linistita, vecinatati metrou,...

 • 70 mp
 • An 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 13:30
Drumul Taberei, Orizont
75.000 €

1 minut metrou,10 minute Afi Cotroceni, imbunatatiri, termopan, a/c, parchet, 2 gr.sanitare,se vinde mobilat si utilat, cadastru, intabulare,...

 • 80 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 13:30
Gura Vitioarei, Valenii de Munte, jud. Prahova
+ Schita
67.000 €

Gura Vitioarei, casa p+2+pod, se vinde partea stanga din intreg imobilul, curte separata, (in planuri este ap.1), teren 1600 mp, 6 camere+living, 3...

 • 170 mp
 • Teren 1.600 mp
 • An 2007
 • 7 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Gura Vitioarei, azi, 13:30
Titan, Costin Georgian
40.000 €

Garsoniera aflata in blocul Y2, str. Lucretiu Patrascanu, la 100m de metrou Costin Georgian. Etaj 2, vedere pe spate (spatiu verde) Imbunatatiri:...

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 9
 • 4 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:25
Bucurestii Noi, Bucuresti
+ Schita
416.640 €

proprietar vand spatiu comercial in suprafata de 26,86 mp, amplasat stradal, la parter de bloc, pe bd. Bucurestii Noi nr. 68, zona de retail in...

 • Suprafata utila 24 mp
 • Sp. comercial
 • 3 min.
Imobiliare vanzari spatii comerciale, industriale
Bucuresti, azi, 16:27
Drumul Taberei
52.000 €

Favorit, Medlife cf 1, circular, etaj 6/10, termopan, usa metalica, liber, contorizat, 2 lifturi, toate actele acc credit.

 • 52 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:24
Militari Residence, Rezervelor
37.000 €

garsoniera in bloc nou, 2019, finisaje la alegere incluse in pret, bransamente, contorizari individuale, parcare, ratb, parcuri, magazine,

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Chiajna, azi, 16:24
Parcul Carol, Bucuresti
79.000 €

vand apartament la mansarda in vila Marasesti nr 17

 • 140 mp
 • Teren 140 mp
 • An 1965
 • 4 cam
 • La cheie
 • 11 min.
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, azi, 16:20
Unirii, Fantani ap 4 cam., dec., 6/8, curat
195.000 €

Unirii, Fantani va oferim la vanzare aproape de Casa Poporului, un ap. de 4 cam. cf. 1 sporit dec., cu vedere mixta si situat la et. 6/8 intr-un...

 • 100 mp
 • An 1992
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 16:20
Vila spatioasa, 5 min de Cora Pantelimon
175.000 €

vila P+1, zona rezidentiala Pantelimon, 5 min. distanta Cora Pantelimon, caramida + beton, foarte spatioasa, 240 mp utili, 4 cam (3 dormitoare + 1...

 • 240 mp
 • Teren 400 mp
 • An 2009
 • 4 cam
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Pantelimon, azi, 13:22
Pantelimon, Armasul Marcu, particular
+ Schita
36.500 €

Particular Soseaua Pantelimon, Spital-Armasul Marcu nr 9, libera, acte la zi, cadastru, intabulare, investitie f. buna finisaje 2020 termopane,...

 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 14 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 13:12
Dristor, Vitan
120.000 €

Fizicienilor apartament 4 camere, 2 bai, 2 balcoane, decomandat situat la et 8 intru un bloc cu doua lifturi, reabilitat blocul, loc parcare,...

 • 90 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 8
 • 16 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 13:10
Clinceni, Domnesti
47.900 €

Ocazie, casa 3 camere, fara comision, de la dezvoltator, direct din asfalt, strada Ciocarliei, zona case noi. Gradinita la 200 metri, scoala la 300...

 • 80 mp
 • Teren 225 mp
 • An 2020
 • 3 cam
 • In constructie
Imobiliare vanzari case, vile
Clinceni, azi, 12:55
Unirii stradal, intre Zepter si Alba Iulia
+ Schita
117.000 €

bloc stradal pe Bd Unirii, etaj 3/8, vedere spate, decomandat, bucatarie mare, patrata, open space cu holul, balcon spatios, termopan, 2 aparate de...

 • 65 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 19 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:17
Colentina, Doamna Ghica, Baicului, complex
27.000 €

Pantelimon, Lidl, 4/4, terasa O.K, cf.3, 27 mp, gaze, caldura Radet, bloc reabilitat termic, fara risc seismic, renovat recent, g+f+p+t, usi...

 • 27 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:16
Apartament 3 camere Drumul Taberei
62.500 €

Drumul Taberei, Romanierilor Piatra Alba, et. 9/10 cf. 1, circular, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis termopan, geam...

 • 62 mp
 • An 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:15
Cumpar
 

Garsoniera sau 2 camere, acum, urgent, cumpar garsoniera sau 2 camere, sector 2, 3.

Cumparari, schimburi
Bucuresti, azi, 16:14
Drumul Jilavei, Aparatorii Patriei
47.800 €

apartament 2 camere, tip studio, bloc nou, 10 minute de metrou Aparatorii Patriei

 • 48 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 11 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:12
Razoare, Panduri, Cotroceni, Politehnica
+ Schita
147.999 €

Strada Progresului, 4 camere, confort I, decomandat, an constructie 1991, et. 6/8, supr. 98 mp, mobilat. Bloc reabilitat. Agentie. Pret: 149.999 E....

 • 98 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 12:50
Pantelimon Ambianta
55.000 €

Agentia Nelbo vinde apartament 3 camere Pantelimon Ambianta, decomandat etaj 4/10, fara imbunatatiri, liber .c+i, 72 mp, stradal, casch, 0...

 • 72 mp
 • An 1973
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 12:45
Colentina 117 Residence imobil 2019 tip boutique
39.700 €

imobil p+4e , situat la doar 4 statii de metrou obor , in imediata apropiere a intersectiei strazilor Colentina , Fundeni si Andronache , avand...

 • 36 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 12:45
Nicolae Grigorescu, Postavarului
145.000 €

Ultimul apartament 4 camere decomandat, terasa 32 mp, luminos vedere sud vest, loc parcare, finisaje import personalizate, finalizare 2020. Direct...

 • 132 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 10 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 12:45
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schita
40.500 €

GARSONIERE la cheie BLOC NOU, scara 3 in ANL Brancusi, Drumul Taberei la 3 min. de metrou Drumul Taberei statia Valea Ialomitei, Kaufland, parc...

 • 34 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:12
Berceni, Aparatorii Patriei
57.500 €

ap. 2 camere, Berceni, Aparatorii Patriei cu o supr. de 59.90 mp. Este situat la etajul.2 din 7, Lift pe fiecare scara. Stb: 125, 312, 102, 312,...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
 • 12 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:11
Metalurgiei, Berceni
77.000 €

3 camere gata, bulevardul Metalurgiei, Berceni,

 • 71 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 5 din 5
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:11
Splaiul Unirii
38.000 €

Splaiul Unirii 3/11 Confort City, 42 mp, decomandata, debara, balcon, an 2009, libera,

 • An 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:10
Piata Alba Iulia, Rond, Unirii, bd. Burebista
133.000 €

stradal, pozitie exceptionala, 7/9, cf.1 sp., 82 mp, 2 bai, 2 balcoane, vedere mixta, superba, orientare Est-Vest, luminos, bucatarie mobilata si...

 • 82 mp
 • An 1995
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 9
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:10
Iuliu Maniu- McDonalds- Sector 6
57.000 €

bloc nou -Rotar Park Residence 2, 2 camere decomandat, 51 mp, et 4/11, se vinde complet finisat si bransat la utilitatile sectorului 6, imobilul...

 • 51 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 11
 • 13 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 12:45
Branesti, 10 km de Bucuresti, vila p+m
129.000 €

teren 2.300 mp apropiere Bucuresti (Branesti), vegetatie bogata, vila p+m, livada, vie, gradina, 2 terase, intrare din strada asfaltata, peisaj...

 • 160 mp
 • Teren 2.300 mp
 • An 2003
 • 4 cam
 • La rosu
Imobiliare vanzari case, vile
Branesti, azi, 12:40
Sina Residence Tunari, vile individuale
150.000 €

direct dezvoltator Sina Residence Tunari, p+1, 3 bai, 4 camere, compartimentare deosebita, spatii vitrate mari, gaze, apa curenta, canalizare,...

 • 130 mp
 • Teren 400 mp
 • An 2019
 • 4 cam
 • La rosu
Imobiliare vanzari case, vile
Tunari, azi, 12:40
Giurgiului Scoala 119
49.000 €

Apartament decomandat, in bloc semistradal, la statia Cimitirul Evreiesc de pe Soseaua Giurgiului. Eliberare imediata. Detalii la telefon.

 • 49 mp
 • An 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 12:40
Colentina, Doamna Ghica, Baicului, Complex, Lidl
41.900 €

3/4, cf 1 sp, dec, 42 mp, bl mixt, reabilitat termic, c-tie 1986, partial mobilata si utilata, curata, orientata pe Sud, luminoasa, investitie,...

 • 42 mp
 • An 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:09
Obor, Colentina, Doamna Ghica, Parcul Plumbuita
31.000 €

10/10, terasa O.K, cf 2, sdec, 23 mp, bl mixt, reabilitat termic, 2 lifturi, luminoasa, amenajata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer...

 • 23 mp
 • An 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 16:08
Urgent apartament 2 camere la cheie metrou Berceni
53.500 €

Va invitam sa va dezvaluiti imaginatia in noul complex! De retinut: apartament la cheie, gata de mutat, acte pregatite. De ce o poveste, si...

 • 55 mp
 • An 2020
 • Etaj 4 din 6
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:07
Stefan cel Mare, Obor, 2 minute metrou, stradal
64.000 €

2/8, cf. 1, semidec, 65mp, vedere mixta, pozitie de exceptie, balcon spatios, bloc reabilitat termic, fara mari imbunatatiri, doar g+f+t, usa...

 • 65 mp
 • An 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 8
 • 5 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:06
Calea Dorobanti 172, Bucuresti
+ Schita
874.900 €

proprietar vand spatiu comercial in suprafata de 75,95 mp situat pe Calea Dorobanti 172, zona ce inregistreaza mult interes din partea brandurilor...

 • Suprafata utila 75 mp
 • Sp. comercial
 • 14 min.
Imobiliare vanzari spatii comerciale, industriale
Bucuresti, azi, 16:06
Domnesti, Putul Olteni
180.000 €

Teren de vanzare la Domnesti, zona Putul Olteni, Clinceni. Suprafata 4500 mp. Terenul este parcelabil, pret 40 euro/ mp.

 • Suprafata 4.500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 35 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Clinceni, azi, 16:05
Cernica
110 €

liziera padurii, piersicarie, construibil rezidential, urbanism p+2, superb, utilitati, intre vile, vecini deosebiti, posibilitati lotizare,...

 • Suprafata 1.100 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 30 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Cernica, azi, 16:05
Iancului, 5 minute de metrou
+ Schita
72.000 €

P/8, cf. 1, semidec., 54 mp, pozitie de exceptie, bucatarie mare patrata, mobilata si utilata, vedere mixta, orientare N-E, renovat recent, g, f,...

 • 54 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 8
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 16:04
Mosilor, Obor, 6 minute de metrou, stradal
94.000 €

9/10, cf. 1, sdec., 85 mp, 2 bai, 2 balcoane, luminos, orientat pe sud, pozitie de exceptie, contorizat, bloc 1982, reabilitat termic, g, f, p, t,...

 • 85 mp
 • An 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 8 min.
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 16:04
Unirii, ultracentral, parcul Carol
260.000 €

parcul Tineretului, casa renovata, izolata, 4 cam, 2 bai, bucatarie, centrala termica, mobilata, utilata complet, garaj, 2 intrari, singur in...

 • 85 mp
 • Teren 231 mp
 • An 1947
 • 4 cam
 • La cheie
 • 9 min.
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, azi, 16:03
Militari, Tineretului
+ Schita
59.500 €

Apartament 3 camere deosebit, nou, Militari Tineretului, 65 mpu, decomandat.

 • 65 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 16:00
Rahova, Calea Ferentari, langa str. Ruse Dumitru
2.300 €

va oferim la inchiriere o vila superba constr. 2000, S+P+1+M cu 7 cam., 4 gr. sanitare, garaj si imbracat in marmura de Ruschita si lemn, de cires....

 • 400 mp
 • Teren 130 mp
 • An 2000
 • 7 cam
 • La cheie
 • 15 min.
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, azi, 16:00
Domnesti, Putul Olteni
40 €

Domnesti, Putul Olteni, Clinceni, urgent, teren 4.500 mp, parcelabil.

 • Suprafata 4.500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 35 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Clinceni, azi, 15:59
Costin Georgian
70.000 €

5 min de metrou, et.4, semidecomandat, 2 apartamente pe palier, zona foarte linistita, parchet clasic masiv, foarte curat, bloc reabilitat termic,...

 • 67 mp
 • An 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • 4 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 15:56
Metrou Dimitrie Leonida apartament 3 camere
+ Schita
79.500 €

Apartament 3 camere, decomandat, etaj intermediar, 3 balcoane, suprafata utila 92.90 mp, se vinde la cheie: gresie, faianta, parchet, obiecte...

 • 93 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
 • 18 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Popesti - Leordeni, azi, 15:56
Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, metrou
+ Schita
54.500 €

vand apartament 2 camere, decomandat, suprafata utila 60 mp, etajul 3, finisaje incluse: gresie, faianta, parchet, usi de interior, obiecte...

 • 60 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 7
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Popesti - Leordeni, azi, 15:56
Metrou Berceni, garsoniera
+ Schita
41.000 €

vand garsoniera, decomandata, suprafata utila 47 mp, balcon generos, parter inalt, dotata cu centrala termica de apartament, obiecte sanitare in...

 • 47 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 5
 • 14 min.
Imobiliare vanzari garsoniere
Ilfov, azi, 15:55
Piața Domenii, Ion Mihalache
185.000 €

De vanzare apartamente 2-3-4 camere Piata Domenii -Ion Mihalache.

 • 90 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • 17 min.
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 15:55
Sector 3 Ikea Pallady, teren, p+14, reducere cash
200 €

Situat pe strada Gura Badicului. Toate utilitatile: gaze, electric, apa, canalizare. Strazi asfaltate. Aproape metrou N Teclu. Urbanism p+14, POT...

 • Suprafata 2.500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 35 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, azi, 15:55
Militari Residence
39.100 €

in bloc nou, finisaje incluse, bransamente, contorizari individuale, baie utilata, ct. STB, parcare, magazine, piscine.

 • 46 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 15:48
Militari Residence
37.000 €

bloc nou, caramida+ beton armat, finisaje la alegere incluse in pret, contorizari individuale, baie utilata, CT. Parcari, magazine, restaurante,...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
Imobiliare vanzari garsoniere
Chiajna, azi, 15:48
Mihalache bd.
+ Schita
312.960 €

proprietar ofer spre vanzare spatiu comercial cu o suprafata totala de 27 mp, amplasat stradal, la parter de bloc, beneficiind zilnic de trafic...

 • Suprafata utila 27 mp
 • Sp. comercial
 • 18 min.
Imobiliare vanzari spatii comerciale, industriale
Bucuresti, azi, 15:48
Unirii
180.000 €

Renet Real Estate Network are deosebita placere de a va prezenta un teren foarte aproape de Bulevardul Unirii.

 • Suprafata 500 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 14 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, azi, 15:46
Corbeanca
75 €

Proprietar vand teren intravilan, Corbeanca, Soseaua Unirii 130, 1400 mp, stradal, deschidere 17 ml, amplasat intre case, cu toate utilitatile....

 • Suprafata 1.400 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 17 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Corbeanca, azi, 15:43
Berceni, Dimitrie Leonida
57.900 €

2 camere, Dimitrie Leonida, Berceni, bloc nou.

 • 66 mp
 • An 2020
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
 • 2 min.
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 15:42
Baneasa, Piscul Nou
809.280 €

deschidere 32 m, ri P+2E+M, pot 45%, cut 1.3, gaz si curent la 300 ml, intabulat, +tva, negociabil.

 • Suprafata 10.116 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 32 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, azi, 15:40
Drumul Taberei
45.500 €

Drumul Taberei Hanul Drumetului, decomandata, etaj 6, 34 m2, bloc mixt, mobilata si utilata, aer conditionat,, renovata gresie, faianta,...

 • 34 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 15:40