Garsoniere de vanzare Bucuresti

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 794 anunturi
Subrubrica: garsoniere
Uverturii
+ Schita
24.900 €

garsoniera demisol in bulevardul Uverturii, suprafata utila 27 mp, pret 24.900 euro, telefon 0727.723.539,

 • 27 mp
 • An 2021
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol din 4
Sector 6, azi, 15:25
Luica
41.500 €

garsoniera cf.1, et 3/10, bloc reabilitat termic, semidec, zona verde, curata, gresie, faianta, parchet, termopan,acte, pret usor negociabil,

 • 34 mp
 • An 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
Sector 4, azi, 15:20
Piata Iancului, Avrig, 3 min Metrou
50.500 €

Garsoniera semidecomandata etaj 5, la 3 minute de Metroul Iancului mobilata si utilata , buna de investitie, inchiriere. Acte efectuate libera....

 • 32 mp
 • An 1980
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Sector 2, azi, 14:52
Foisor
75.900 €

studio decomandat parter 37mpu plus mica terasa foisorul de foc ferdinand bloc 2021 se preda la cheie nu se accepta creditare

 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Sector 2, azi, 11:34
Berceni, SunPlaza
55.000 €

proprietar vand garsoniera decomandata, recent renovata, mobilata si utilata complet, instalatii schimbate, usa metalica, parchet, gresie, faianta,...

 • 42 mp
 • An 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
 • 8 min.
Bucuresti, azi, 10:35
Doinei Lidl, garsoniera mare sector 5, buc
55.000 €

proprietar, vand garsoniera mare, confort 1, parter cu gradina mare - zona verde linistita, aproape de Centru, imbunatatiri full, mobilat utilat,...

 • 40 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Sector 5, azi, 00:15
Militari - Iuliu Maniu Oferta!! Garsoniera Noua
+ Schita
51.650 €

OFERTA SPECIALA! Promotii atractive si REDUCERI de pana la 6950 euro! Contacteaza-ne!

 • 43 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
 • 17 min.
Sector 6, ieri, 17:35
Titan, Metrou, Parc
41.500 €

imobil reabilitat, anvelopat, izolat termic, 31 mp, etaj 10/10, mobilat, bucatarie mobila comanda, termopan, parchet, faianta, gresie, aer...

 • 31 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • 12 min.
Sector 3, azi, 14:45
Ghica Vasile Stolnicul
25.000 €

vand garsoniera superba, se vide cu tot cu mobila, bloc reabilitat, intrare cu interfon, anvelopat, gaze in garzoniera, gresie si faianta, zona...

 • 18 mp
 • An 1970
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Sector 2, azi, 14:31
Titan Metrou, parc IOR, bd. Brancusi
+ Schita
43.500 €

garsoniera confort 1, la 5 minute de metrou Titan, bloc 1978, etaj 10, doua lifturi, fara probleme cu terasa, bloc anvelopat, Mega Image si...

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
Sector 3, azi, 14:22
Calea Vitan
69.000 €

vand garsoniera Calea Vitan, Bucuresti Mall. Garsoniera este decomandata, are o suprafata utila de 40 mp si este situata la etajul 1. Garsoniera...

 • 40 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
Sector 3, azi, 12:45
Drumul Taberei, Moghioros, 4 min metrou, ocazie
25.500 €

18 mp, et 9/10, sd, mobilata, utilata, ocazie

 • 18 mp
 • An 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, azi, 12:37
Parc Sebastian, Str. Motoc,
58.500 €

vand garsoniera Sebastian, pe strada Motoc nr. 9,

 • 42 mp
 • An 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 16:10
Berceni, Turnu Magurele, stradal, mobilat, utilat
40.500 €

stradal, bloc reabilitat, fara risc seismic, 2 lifturi, cf.1, 30 mp, et. 5/9, mobilata, utilata, ac, accepta credit, ocazie

 • 30 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Sector 4, azi, 12:37
Pantelimon, Spital, Marcu Armasul, CT, AC, ocazie
30.500 €

9 minute de metrou Costin Georgian, cf.2 sporit, 23 mp, et.8/10, sd, mobilata, utilata, centrala proprie, AC, fara balcon, risc 2, cash, ocazie

 • 23 mp
 • An 1973
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Sector 2, azi, 12:37
Drumul Taberei, B-dul Timisoara nr. 108, CET Vest
17.999 €

Militari, stradal, la capatul liniilor STB 136 si 221, 20 mp, et. 3/4, dec., renovata, AC, boiler, toti peretii izolati pe interior, vecini ok,...

 • 20 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Sector 6, azi, 12:35
Aparatorii Patriei
+ Schita
46.800 €

Proprietar, vand garsoniera confort 1, mobilata si utilata complet, compusa din: hol, baie, o camera, balcon, bucatarie situata la parter....

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter din 9
Sector 4, azi, 12:35
Sector 2, in apropierea palatului Ghica-Tei
35.000 €

Vand garsoniera, suprafata 24 mp, sector 2, zona Palatul Ghica-Tei,

 • 24 mp
 • Etaj parter din parter
Sector 2, azi, 12:30
Militari Residence
25.187 €

bloc nou, finalizare decembrie 2018, finisaje incluse, CT, fara taxa de mentenanta. Zona faianta dezvoltata: centu comercail, parcari, parcuri,...

Bucuresti, azi, 12:10
Drumul Taberei
42.500 €

Plazza stradal cf 1 semidecomandat etaj 5/10 gresie faianta parchet termopan usa metalica mobilata utilata libera acte

 • 33 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • 9 min.
Sector 6, azi, 12:00
Garsoniera metrou Dimitrie Leonida Solstitiului promotie
36.100 €

Oferta Promotionala pentru plata cash. Vanzare garsoniera decomandata situata la parter din 6, in suprafata de 32 mp. Garsoniera se preda la cheie,...

 • 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 6
 • 17 min.
Bucuresti, azi, 11:57
Popesti-Leordeni promotie garsoniera cu gradina, 10 min. metrou Berceni, bloc nou
43.000 €

Agentia Habitat Group va propune pentru achizitie garsoniera cu gradina la pret promotional pentru plata cash. Imobilul se vinde finisat complet...

 • 42 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • 19 min.
Bucuresti, azi, 11:53
Titan, Aleea Baraj Bicaz, Sector 3
41.900 €

Particular, vand garsoniera semicentral, apropiere metrou, et. 8/10, suprafata utila 30 mp, contorizata apa, electric interfon, usa metalica,...

 • 30 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • 10 min.
Sector 3, azi, 11:30
Berceni, garsoniera la oferta aproape de metrou, ideal investitie
36.400 €

Garsoniera la oferta aproape de metrou, acces rapid catre oras, in apropiere de centre comerciale, restaurante, piata, parc, farmacii, gradinita,...

 • 35 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 6
 • 15 min.
Bucuresti, azi, 11:30
Grand Arena Postalionului vanzare garsoniera loc de parcare inclus
37.001 €

Vanzare garsoniera decomandata in suprafata totala de 30 mp, bucataria inchisa, geam la baie, loc de parcare inclus in pret, geam la baie, toate...

 • 30 mp
 • An 2019
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 11:29
Militari Residence, Apeductului
38.000 €

direct dezvoltator, comision 0%, proiect nou cu regim de inaltime P+7 compus din 63 de apartamente, bloc finalizat, predare la cheie,...

 • 32 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 7
 • 18 min.
Sector 6, azi, 11:22
Militari Residence, padurea Rosu, str. Rasaritului
39.000 €

garsoniera spatioasa cu suprafata de 42,8 mp situata in imobil cu regim de inaltime p+3, decomandata, etaj 2/3, bucatarie inchisa, baie cu geam,...

 • 43 mp
 • An 2010
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Bucuresti, azi, 11:22
Unirii- Parcul Carol - ISG Residence IV
+ Schita
98.000 €

Imobiliare Solutions Group va ofera spre vanzare o garsoniera decomandata, cu o suprafata utila de 42 mp, situata la etajul 3/12, intr-un imobil...

 • 42 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 12
Sector 5, azi, 11:05
Soseaua Salaj nr 296, sector 5
33.000 €

vand garsoniera decomandata cu balcon inchis, centrala, etaj 1, mobilata sau nu, pret negociabil, langa parc Humulesti. Sau schimb cu garsoniera...

 • 40 mp
 • Decomandat
Sector 5, azi, 10:56
Drumul Taberei, 1Mai (Ghencea)
43.500 €

Garsoniera Drumul Taberei, 1Mai (Ghencea) bloc mixt, curata, renovata 2019, geam baie, tamplarie termopan, usa metalica, ac, mobilata, utilata.

 • 32 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
 • 16 min.
Sector 6, azi, 09:11
Crangasi, parc
40.000 €

Garsoniera Crangasi, parc Crangasi renovata 2019 terasa reabilitata, geam baie, usi interioare schimbate, ac, mobilata, utilata, instalatie...

 • 27 mp
 • An 1985
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
 • 2 min.
Sector 6, azi, 09:01
Dristor
+ Schita
43.500 €

Metrou 5 min, garsoniera langa Lidl, renovata, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis, apropae RATB, magazine, libera

 • 26 mp
 • An 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 8
 • 8 min.
Sector 3, azi, 08:55
Berceni
21.500 €

atentie pozitie buna, bloc civilizat cu gaze, et. 3/4, curata, mobilata, utilata, 7 minute metrou Aparatorii Patriei, cadastru, intabulare, chiar...

 • 22 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 08:47
Berceni Piata Sudului ideal credit
44.700 €

garsoniera, confort 1 , bloc mixt , curata, g,f,p,t,um, instalatii noi, mobilata si utilata complet anul 1980 bloc 4 nivele la parter st 35 mp...

 • 35 mp
 • An 1980
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, azi, 08:46
Drumul Taberei, zona Plaza-Bld Timisoara
54.000 €

et 7/10, cf 1, semidecomandata, proaspat renovata, totul este nou, instalatie electrica pe cupru, instalatii si obiecte sanitare noi, scara foarte...

 • 31 mp
 • An 1979
 • Etaj 7 din 10
 • 7 min.
Sector 6, azi, 08:03
Drumul Taberei, zona Ghencea,et 1,bloc 1980
44.000 €

et. 1/10, cf. 1, semidecomandata,bloc 1980, curata cu imbunatatiri, pretabila investitie in vederea inchirierii dar si pt locuit, zona linistita,...

 • 32 mp
 • An 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
 • 11 min.
Sector 6, azi, 08:02
Drumul Taberei, str. Crinul de Padure, Bloc G7
35.000 €

zona Plaza, Piata Moghioros, garsoniera in curs de renovare, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, instalatii electrice, sanitare noi, usi...

 • 19 mp
 • An 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 10
 • 5 min.
Sector 6, azi, 08:01
Drumul Taberei, Ghencea, Decomandata
44.000 €

cf. 1, et. 9/10, decomandata, curata,imbunatatiri, are balcon, totul separat, langa scoala 59, toate actele, accept credit;

 • 32 mp
 • An 1981
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Sector 6, azi, 08:01
Drumul Taberei 34, langa Metrou Tudor Vladimirescu
50.000 €

et 7/10, cf 1, Semidecomandata, bloc de garsoniere, 2 lifturi, statia de Metrou Tudor Vladimirescu langa bloc,toate imbunatatirile, se vinde ca in...

 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 min.
Sector 6, azi, 08:01
Drumul Taberei, Ghencea, decomandata, bloc 1982
41.000 €

et. 4/10, cf. 1, decomandata, 32 mp, bloc 1982, imbunatatiri decente, totul separat, geam de aerisire la baie, acces facil la STB si metrou (statia...

 • 32 mp
 • An 1982
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Sector 6, azi, 08:01
Militari Pacii -A1 vanzare garsoniera bloc nou mutare imediata
34.500 €

Mutare imediata. Bloc finalizat Va propun spre vanzare o garsoniera in sector 6 confort 1 decomandata situata la etajul 4/5, intr-un bloc nou...

 • 31 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4
Bucuresti, azi, 07:35
Lujerului, Uverturii, 5 min. metrou, Plaza, ocazie
+ Schita
51.500 €

oferta unica si reala, zona cu verdeata, bloc civilizat, foarte spatioasa, bine impartita, ideala investitie, necesita renovare dupa gust, agentie,...

 • 41 mp
 • An 1983
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 10 min.
Sector 6, ieri, 23:35
Loft Green Apartments | Studio | Dressing Separat | Incalzire Pardoseala
89.990 €

ID: P38916 KING IMOBILIARE va propune spre vanzare o garsoniera nemobilata in zona Mogosoaia. Garsoniera are o suprafata de 36mp. Baia este...

 • 36 mp
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Ilfov, ieri, 21:12
Titan - Metrou 1 Decembrie 1918, Garsoniera - sector 3
51.440 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 80% la antecontract: 48.990 Euro + TVA 5% Pret promotional - avans 50% la...

 • 48 mp
 • An 2022
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 20:36
Fundeni, Dobroesti
+ Schita
48.000 €

garsoniera situata la parter intr-un bloc P+2+M, str. Marului, finalizare sepetembrie 2022, se vinde la cheie, finisaje moderne,

 • 40 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 3
Dobroesti, ieri, 20:15
Dream Residence Rahova, garsoniera
+ Schita
52.900 €

Garsoniera, Dream Residence Rahova, decomandata, in suprafata de 41.30 mp, la cheie, finisaje de calitate la alegere, etaj 4, bloc in stadiu de...

 • 41 mp
 • An 2022
 • Decomandat
Sector 5, ieri, 20:00
Titan - Th. Pallady - Garsoniera Metrou Nicolae Teclu, sector 3
53.990 €

Achizitie : Direct dezvoltator. Comision 0% Pret promotional - avans 90% la antecontract: 53,990 € TVA inclus. Pret promotional - avans 50% la...

 • 48 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 7
 • 19 min.
Bucuresti, ieri, 19:54
Basarabia, stadionul National, 10 minute metrou
46.000 €

Str Bucovina, Garsoniera renovata complet, gresie, faianta, parchet, usi schimbate. Se vinde mobilata

 • 32 mp
 • An 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
 • 11 min.
Sector 3, ieri, 19:46
Titan, Theodor Pallady, Nicolae Teclu
56.900 €

garsoniera 3.1 corp B, zona Pallady, metrou Nicolae Teclu, Caisului Residence 3, finisata, CT Ariston, incalzire pardoseala, utilitati oras, fara...

 • 45 mp
 • An 2022
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 8
 • 12 min.
Sector 3, ieri, 19:33
Militari, Metro
+ Schita
42.000 €

Apartament nou 2020, finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Chiajna, ieri, 19:33
Militari Residence
+ Schita
43.000 €

Apartament nou 2020 ,finisaje la cheie, loc de parcare, canalizare, toate utilitatile, zona nou dezvoltata langa Auchan Militari. La plata cash...

 • 40 mp
 • An 2019
 • Decomandat
Ilfov, ieri, 19:24
Garsoniera | Centrul Vechi | Mobilat Modern | investitie
44.500 €

KING IMOBILIARE va propune spre VANZARE o GARSONIERA , complet mobilat si utilat in CENTRUL VECHI . ACEASTA are o suprafata de 24mp si se afla...

 • 24 mp
 • An 1940
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 7
Bucuresti, ieri, 19:05
Garsoniera Spatioasa | Balcon | Berceni NOU |
49.900 €

KING IMOBILIARE va propune spre vanzare o GARSONIERA, in zona BERCENI, in apropiere de Carrefour Grand Arena. Locuinta este situata la P/7....

 • 37 mp
 • An 2021
 • Decomandat
 • Etaj parter din 7
Bucuresti, ieri, 18:57
Garsoniera | bd Decebal | balcon inchis | anvelopat | metrou Muncii
75.000 €

KING IMOBILIARE va propune spre INCHIRIERE OO GRSONIERA , complet mobilata si utilata in zona Bd.ului Decebal - Rond Alba Iulia - Piata Muncii....

 • 44 mp
 • An 1991
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 18:54
Nicolae Grigorescu
37.900 €

Postavarului Billa garsoniera et 2 libera fara imbunatatiri toate actele. ( Aproape de statia metrou 1 decembrie1918)

 • 32 mp
 • An 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Sector 3, ieri, 18:49

Articole recomandate

Dacă ați hotărât să vindeți apartamentul, știți probabil că prețul este principalul factor care influențează succesul sau... insuccesul tranzacției. Iar insuccesul este cauzat de cele mai multe ori de supraevaluare.

29.06.2022 Imobiliare
4.671

Ce fel de case pot fi cumpărate prin programul „Noua Casă”; Vârsta maximă și salariul minim pentru un credit de locuință garantat de stat; Câți bani îți trebuie ca să iei un credit „Noua Casă”: avans, comisioane, garanții și taxe notariale;

18.07.2022 Imobiliare
3.228

Descopera cele mai noi oferte de vanzari garsoniere Bucuresti direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari!

Daca esti in cautare de o garsoniera in Bucuresti, aici gasesti o oferta variata de anunturi direct de la proprietari, agentii sau dezvoltatori imobiliari. Fie ca iti doresti o garsoniera ieftina sau una moderna si noua intr-un ansamblu rezidential, gasesti preturi atractive si pentru orice buzunar.

Gaseste rapid o garsoniera de vanzare in Bucuresti la cel mai bun pret!

O garsoniera reprezinta o locuinta accesibila ca pret, potrivita cuplurilor, studentilor sau persoanelor la inceput de drum care isi doresc un spatiu mai restrans si cheltuieli reduse. Atunci cand vrei sa gasesti garsoniere de vanzare, este important sa ai la dispozitie o oferta cat mai variata, precum cea de pe site-ul Anuntul Telefonic. 

Atunci cand vrei sa gasesti o garsoniera in Bucuresti poti filtra rezultatele dupa:

 • Zona / cartiere Bucuresti
 • Intervale ani de constructie
 • Suprafata garsonierei si tipul locuintei (decomandata sau semidecomandata)
 • Optiuni interior si exterior
 • Distanta pana la metrou & schita proprietatii (acolo unde este disponibila)

Astfel, poti gasi mai rapid garsoniera pe care ti-o doresti, la cel mai bun pret!

Pagina pe care doriti sa o accesati poate sa contina elemente care nu sunt recomandate minorilor!
Va rugam sa confirmati ca aveti peste 18 ani!