Vanzari garsoniere Bucuresti - Anunturi imobiliare

Imobiliare vanzari|Garsoniere - 628 anunţuri
Subrubrica: garsoniere
Confort City, particular
 

garsoniera lux, et. 3/11, confort 1 sporit, 44 mp, decomandat, bucatarie inchisa, balcon 6 m, multiple imbunatatiri, centrala proprie, cadastru si...

 • Suprafata 44 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 11
Bucuresti, azi, 12:16
Iancului, Elev Stefanescu
43.800 €

direct proprietar, aer conditionat, parchet, termopan, usa metalica, libera, apropiere Mega Mall, Obor, Iancului 3 min de metrou, Mall Veranda,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1982
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Piata Iancului ...8 min.
Bucuresti, azi, 12:09
Popesti Leordeni, Drumul Fermei, Penny
+ Schiță
39.000 €

10 min. metrou, particular vand garsoniera decomantata, et 3/4, complet mobilata si utilata ca in poze, libera imediat,

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
 • Dimitrie Leonida ...13 min.
Popesti - Leordeni, azi, 11:53
Mega Mall Herta
42.500 €

Garsoniera Delfinului, Mega Mall, bloc mixt reabilitat, decomandata, parter, amenajata, gresie, faianta, parchet, usi noi, termopane, vedere spate,...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
 • Costin Georgian ...19 min.
Bucuresti, azi, 11:15
Dimitrov, Iancului
39.500 €

cf. 1 sd, curata, toate actele, 32 mp, la 3 minute metrou Iancului,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 10
 • Piata Iancului ...6 min.
Bucuresti, azi, 11:15
Berceni Metalurgiei
39.500 €

Berceni, Metalurgiei, garsoniera cf. 1 decomandata,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2015
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 6
 • Dimitrie Leonida ...5 min.
Bucuresti, azi, 10:46
Vitan, Foisorului
58.000 €

garsoniera la etajul 2/8, renovata cu finisaje de calitate: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii electrice si sanitare noi,...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 8
 • Timpuri Noi ...12 min.
Bucuresti, azi, 10:27
Drumul Taberei, metrou Valea Ialomitei
+ Schiță
35.900 €

parc Brancusi, bloc nou scara 2 in cartierul ANL Brancusi Drumul Taberei, la 3 min. de metrou Valea Ialomitei, langa Parcul Brancusi. Proiectul...

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 09:36
Unirii
69.900 €

imobil nou, direct dezvoltator, Ds+P+2E+Mp, constructie 2018, decomandat, predare la cheie, finisaje la alegere, centrala proprie, incalzire in...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piața Unirii ...19 min.
Bucuresti, azi, 09:30
Tineretului metrou, parc
+ Schiță
55.000 €

garsoniera decomandata, 33 mp, bloc 1980, imbunatatiri g, f, p, t, um, se vinde mobilata, utilata, proprietar serios, negociabil, acces facil...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Timpuri Noi ...9 min.
Bucuresti, azi, 09:26
Straulesti
18.900 €

garsoniera, 21 mp, confort 2 mobilata, utilata, bloc de garsoniere, gresie, faianta, parchet, termopan, baie si bucatarie, aer conditionat, blocul...

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, azi, 09:23
Militari
 

Militari, Rasaritului, garsoniera situata la etajul 8/10, confort 1, decomandata, in bloc mixt, reabilitat, cu imbunatatiri-gresie, faianta,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 10
 • Gorjului ...6 min.
Bucuresti, azi, 01:02
Militari, langa Auchan, Metro, str. Tineretului 31
30.000 €

Chiajna, bloc D+P+6+M, lift, geam tripan Salamander, pereti zidarie, statie RATB 178, 138, taxe mentenanta 0, dezvoltator, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Nivel ultimul
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 00:18
Drumul Taberei, Favorit
37.000 €

semidecomandata, 30 mp, necesita zugraveala, scara curata, stradal, 2 lifturi, contorizata, spatiu verde de la balcon, 4 min. metrou Favorit,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 23:34
Complex La Strada, Mega Image, garsoniera
+ Schiță
35.500 €

garsoniera Complex La Strada, Mega Image. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului.

 • Suprafata 34 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
 • Dimitrie Leonida ...9 min.
Ilfov, ieri, 22:41
Metrou Dimitrie Leonida, 250 metri, garsoniera
+ Schiță
37.000 €

garsoniera metrou Dimitrie Leonida 250 metri. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului....

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 3
 • Dimitrie Leonida ...7 min.
Bucuresti, ieri, 22:41
Dimitrie Leonida, Ratb 414 la 3 min
+ Schiță
23.500 €

Garsoniera Dimitrie Leonida, Ratb 414 (3 min). Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului....

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
Popesti - Leordeni, ieri, 22:40
Metrou Dimitrie Leonida
+ Schiță
27.500 €

Garsoniera metrou Dimitrie Leonida. Imobilul se vinde finisat complet, contorizat individual si bransat la toate utilitatile orasului. Finalizare...

 • Suprafata 25 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Dimitrie Leonida ...11 min.
Bucuresti, ieri, 22:40
Colentina, Fundeni
33.000 €

garsoniera suprafata utila totala 37 mp, balcon 5 mp, parter inalt, Soseaua Dragonul Rosu,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Dobroesti, ieri, 21:43
Titan IOR, str. Lotrioara
43.900 €

apropiere de metrou , Park Lake la 10 min., bloc mixt, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
 • Nicolae Grigorescu ...6 min.
Bucuresti, ieri, 21:30
Metro Militari, Auchan
+ Schiță
27.000 €

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, hol de intrare si dressing, bloc p+5, cu lift, canalizare, gaze, curent electric, Ratb 178/138,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5
Bucuresti, ieri, 20:06
METRO MILITARI, AUCHAN
+ Schiță
27.000 €

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, bloc p+5, finisaje la alegere, centrala termica, tamplarie Salamander, izolatie exterioara, se...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 5
Bucuresti, ieri, 20:06
Metro Militari, Auchan
+ Schiță
27.000 €

direct dezvoltator, garsoniera, bucatarie inchisa, la 150 m de statia Ratb 138 si 178, finisaje la alegere, termopan Salamander, gaze, centrala...

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 20:05
Militari, Gorjului, str. Petuniei
29.600 €

14 garsoniere, constr. 2014, suprafete de la 38 mp pana la 46 mp, la demisol, parter,etaj 4, preturi incepand de la 25200 eur pana la 37500 eur....

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 2014
 • Etaj parter din 5
Bucuresti, ieri, 18:40
Cartier 23 August, piata
 

garsoniere la cheie, bloc nou, apa, lumina, gaze, acte la zi, pret bun;

Bucuresti, ieri, 18:18
Unirii, Alba Iulia, Decebal, Moise Nicoara
37.800 €

Gars renovata iulie 2018, situata la 25 metri de B-dul Unirii, cf. 2, usa metalica, gresia, faianta, parchet, termopane, tv led, frigider Zanussi,...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1977
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
 • Piata Muncii ...17 min.
Bucuresti, ieri, 18:02
Drumul Taberei
46.500 €

Valea Oltului, proprietar parter inalt, imobil nou tip vila, usa metalica, luminos, termiozolat, bucatarie open space, debara spatioasa, parcare...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2009
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, ieri, 17:47
Militari
+ Schiță
42.100 €

garsoniera de tip A in complex Plaza Residence Faza 2. Termen de finalizare octombrie 2019. Unitatile se predau semifinisate

 • Suprafata 35 mp
 • An constructie 2019
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 11
 • Lujerului ...12 min.
Bucuresti, ieri, 17:21
Berceni
41.000 €

garsoniera confort 1, metrou, gaze, camere, video, la cheie, centrala termica, libera, particular.

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 2013
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
 • Piata Sudului ...7 min.
Bucuresti, ieri, 17:17
Ferentari, Iacob Andrei
12.000 €

cf. 3, baie, bucatarie, balcon, gaze, centrala, ac, bloc reabilitat termic, agentie,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 17:13
Prelungirea Ferentari
+ Schiță
11.000 €

Garsoniera Prelungirea Ferentari, Aleea Iacob Andrei 11.000 e negociabil. Garsoniera confort 3, Aleea Iacob Andrei, parter, 15 mp, garsoniera...

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1964
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 15:19
Penny Militari, garsoniera super oferta
23.900 €

garsoniera spatioasa si luminoasa, se afla la 3 minute de statie ratb 406.

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 2018
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 6
Chiajna, ieri, 15:15
Pantelimon
19.500 €

garsoniera Aleea Pantelimon de vanzare,

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1985
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 13:33
Berceni, Grand Arena, dezvoltator
26.000 €

bloc nou 2018, garsoniere decomandate, bucatarie inchisa, balcon, baie cu geam, parcare inclusa, TVA inclus, centrala proprie, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 30 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 13:13
Berceni, Piata Resita
16.300 €

baie, bucatarie, apa calda si caldura Radet, imbunatatiri, libera, agentie,

 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 13:13
Drumul Taberei, Hanul Drumetului
42.000 €

garsoniera mobilata,

 • Suprafata 32 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 13:07
Rahova, Salaj, stradal
32.000 €

gars., bloc nou, la cheie,

 • An constructie 2018
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 13:07
Titan, 1 Decembrie 1918
39.700 €

garsoniera, cf 1, semidec, et 7/10, 33 mp, an costr 1979, la 5 min metrou 1 Decembrie 1918, 3 min piata, cu multiple imbunatatiri, gresie, faianta,...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 1979
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
 • 1 Decembrie 1918 ...7 min.
Bucuresti, ieri, 13:04
Dorobanti, stradal, BRD, 50 mp
80.000 €

garsoniera de lux, studio, provenita din modificarea unui apartament de 2 camere, etaj 1, bloc stradal pe Calea Dorobantilor, vedere spate...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
 • Stefan cel Mare ...11 min.
Bucuresti, ieri, 12:55
Piata Minis
38.000 €

confort 1 imbunatatit, gresie, faianta, parchet, usi metalice, etaj 6/10, bloc reabilitat de curand.

 • Nicolae Grigorescu ...8 min.
Bucuresti, ieri, 12:50
Titan, policlinica Titan, cf. 1, semidec., liber
36.000 €

Titan va oferim aproape de policlinica si metrou Titan o gars cf 1 semidec in s 31 mp, curata si libera, situata la et. 10/10, intr-un bloc mixt...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1971
 • Semidecomandat
 • Etaj 10 din 10
 • Titan ...12 min.
Bucuresti, ieri, 12:27
Universitate, Rosetti, Calea Mosilor, Armeneasca
3.000 €

2 mini gars. una de 5 mp 6400 euro stradala si a-2-a 4 mp 3.700 euro fiecare avand baie proprie, gresie, faianta, termopan, obiecte sanitare,...

 • Suprafata 15 mp
 • An constructie 1950
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 12:23
Giurgiului
27.000 €

Luica strada Ilie Oprea, garsoniera decomandata, etaj 4/4, fara probleme cu terasa, renovata recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usi noi,...

 • Suprafata 28 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 12:16
Brancoveanu, Huedin
+ Schiță
44.200 €

garsoniera, blocul este construit pe cadre de beton armat, compartimentat cu caramida Porotherm 25 cm, iar la interioar peretii sunt din caramida...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 11:58
Metrou Nicolae Teclu, Theodor Pallady, Titan
+ Schiță
33.400 €

Garsoniera sa afla in complex de blocuri p+4, bloc cu lift, izolat exterior, decomandata si spatioasa, balcon tip terasa foarte generos, centrala...

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
 • Nicolae Teclu ...15 min.
Bucuresti, ieri, 11:48
Militari, Auchan, garsoniera
23.900 €

garsoniera 32 mp, etaj 2, compartimentare caramida, finisaje de lux.

 • An constructie 2018
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 6
Chiajna, ieri, 11:22
Drumul Taberei, Favorit, investitie sau locuit
42.000 €

cf. 1, pe mijloc, geam la bucatarie in afara, 2 lifturi, mobilata si utilata partial, pozitie deosebita, viitoarea statie de metrou 1 min, Afi...

 • Suprafata 31 mp
 • An constructie 1970
 • Semidecomandat
 • Etaj 2 din 10
Bucuresti, ieri, 11:19
Drumul Taberei, 1 Mai, Compozitorilor
38.000 €

et 8/10, fara imbunatatiri, are balcon, acte la zi, accept credit,

 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 8 din 10
Bucuresti, ieri, 11:18
Drumul Taberei
+ Schiță
29.999 €

Ghencea, SunRise Rezidence, bloc nou gen vila, etaj 1, confort sporit, centrala termica proprie, la cheie, loc parcare inclus, liber pretul este,...

 • An constructie 2017
 • Etaj 1 din 1
Bucuresti, ieri, 11:11
Decebal, Calarasilor, Alba Iulia, Matei Basarab
65.000 €

garsoniera 35 mp+ boxa 5 Mp, bloc 2010, Str. G. Dem. Teodorescu, mobilata si utilata complet, zona restrasa si linistita, paza si supraveghere...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
 • Piata Muncii ...12 min.
Bucuresti, ieri, 10:42